Ogłoszenia

⚠️Pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie kłodzkim

15 kwietnia 2023 r. – W związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na rzekach i potokach w powiecie kłodzkim, Starosta Kłodzki ogłosił o godzinie 7:00 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu. Zjawisko to spowodowane jest intensywnymi opadami deszczu, które nasiliły się w ostatnich dniach.

Władze powiatu kłodzkiego monitorują sytuację na bieżąco, współpracując z lokalnymi służbami porządkowymi oraz strażą pożarną. W miarę potrzeby, przewidziano ewakuację mieszkańców z terenów zagrożonych powodzią. Władze apelują do obywateli o zachowanie ostrożności oraz śledzenie informacji na bieżąco.


Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego (LSOP) prowadzi strona internetowa, na której mieszkańcy mogą znaleźć najważniejsze informacje dotyczące sytuacji hydrologicznej, działań podjętych przez władze oraz porady, jak zachować się w przypadku zagrożenia powodziowego. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie http://lsop.powiat.klodzko.pl/index.php/woda.

 

Mieszkańcy powiatu kłodzkiego są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie przebywania w pobliżu rzek i potoków oraz stosowanie się do zaleceń i poleceń służb ratowniczych. W razie potrzeby, należy zgłaszać zagrożenia lub problemy związane z powodzią na numer alarmowy 112.

 

Przypominamy, że odpowiednie przygotowanie i działanie w sytuacji zagrożenia powodziowego jest kluczowe dla ochrony życia i mienia. W związku z tym, zaleca się monitorowanie informacji oraz stosowanie się do wytycznych władz lokalnych.