Ogłoszenia

Ogłoszenia

Senator Aleksander Szwed Wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

       Senator Aleksander Szwed jako przedstawiciel Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości został w dniu 17 lutego br. na 59 posiedzeniu Komisji wybrany jednogłośnie na Wiceprzewodniczącego senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
     Przedmiotem działania komisji są polityka zagraniczna państwa, kontakty międzyparlamentarne i międzynarodowe stosunki gospodarcze, funkcjonowanie Unii Europejskiej oraz członkostwo w niej Rzeczypospolitej Polskiej, opiniowanie dokumentów przedkładanych Marszałkowi Senatu w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, rozpatrywanie inicjatyw uchwałodawczych Senatu w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Europejska Wspólnota Energii Atomowej lub ich państwa członkowskie, oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej, rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów oraz organy Unii Europejskiej.
         Senator Aleksander Szwed – w IX i X Kadencji Senatu wiceprzewodniczący delegacji Sejmu i Senatu do Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, obecnie przewodniczący senackiej grupy Polska – Czechy, członek parlamentarnych grup bilateralnych współpracujących ze Słowacją, Węgrami, Litwą, Gruzją, Mołdawią i Bułgarią, w poprzedniej kadencji uczestnik misji obserwacyjnych w Gruzji i Mołdawii.

Góry Stołowe z geoturystycznej perspektywy.

Spoglądając za okno myślimy już o nadchodzącej wiośnie, a z nią przyjdzie czas na planowanie pierwszych wiosennych wycieczek. Zanim jednak pokrywa śnieżna całkiem już zniknie z sudeckich grzbietów, warto sięgnąć po turystyczna lekturę, która pozwoli nam spojrzeć na odwiedzany region z trochę innej perspektywy.

Co roku tysiące turystów odwiedza naszą regionalną perełkę przyrodniczą – Góry Stołowe. Jedyne tego typu pasmo górskie o budowie płytowej w naszym kraju zadziwia pięknymi formami skalnymi i labiryntami wyżłobionymi w piaskowcu przez miliony lat działalności sił natury. Ale wędrówkę przez to pasmo górskie warto kontynuować, przechodząc na ich część czeską czyli Broumowskie Ściany a na zakończenie wędrówki powrócić na polską stronę na najrzadziej odwiedzany – a pełen niespodzianek nie tylko przyrodniczych – fragment tej geologicznej struktury czyli Zawory.

W ostatnich latach przybywa na sudeckich szlakach zwolenników geoturystyki, nowej formy aktywności turystycznej, gdzie bardzo duży nacisk kładzie się na poznawanie budowy geologicznej terenu, poznawanie struktur przyrody nieożywionej, poszukiwanie minerałów, edukację geologiczną. Do wzrostu zainteresowania tą formą spędzania wolnego czasu przyczyniło się również powstawanie Geoparków UNESCO, których celem jest ochrona obszarów struktur geologicznych o znaczeniu naukowym i edukacyjnym, ale również racjonalna gospodarka zasobami ziemi. W Polsce jedynym takim parkiem wpisanym na listę światową jest Łuk Mużakowa, mało znana szerszej grupie odbiorców polodowcowa morena czołowa. Co ciekawe, ten 40 kilometrowy łuk wzniesień jest jedyną tego typu formą na Ziemi widoczną z kosmosu! Można by rzec, że mamy taką przyrodniczą odmianę Muru Chińskiego w naszym kraju.

 

Spójrzmy więc na Góry Stołowe, które zapewne odwiedzali nasi Czytelnicy nie raz, okiem geoturysty. Przyjrzyjmy się dokładnie mijanym wielokrotnie skałom Szczelińca Wielkiego, Błędnych Skał, Skalnych Grzybów i spróbujmy w nich dostrzec miliony lat geologicznych dziejów tego regionu.

Najogólniej rzecz ujmując około 290 mln lat wstecz obszar dzisiejszych Gór Stołowych stanowił strefę brzegową potężnego jeziora, którą porastała bujna roślinność a w wodach i na brzegach tego zbiornika wodnego tętniło permskie życie. Ślady tych zwierząt, ujmując to dosłownie, znajdziemy w skałach będących podłożem piaskowcowych partii gór w okolicach Radkowa czy też Tłumaczowa. Zmiany klimatyczne i ruchy lądotwórcze spowodowały, że około 100 mln lat temu obszar ten w okresie kredy zalało ciepłe, płytkie morze. Zmieniają się warunki przyrodnicze, pojawiają się nowe organizmy wodne i lądowe – a co najważniejsze z naszej perspektywy – w strefie brzegowej gromadzą się, tak jak na dzisiejszych plażach, ogromne pokłady piasku, które z czasem scementowane tworzą trzon obecnych Gór Stołowych.

Uważny obserwator w nowej roli geoturysty dostrzeże zapisane w skałach ślady dawnych procesów, kierunki sedymentacji piasku, skamieniałości drobnych organizmów wodnych, wszystko to jest dobrze widoczne w mijanych skałach, trzeba tylko na chwile przystanąć i podjąć próbę odczytania kawałka historii naszej planety zapisanej w Gór Stołowych.

Pomóc w odczytywaniu tej historii może wydany dzięki staraniom Gminy Radków w ubiegłym roku album „Geoatrakcje pogranicza. Góry Stołowe i Broumowskie Ściany” autorstwa Juranda Wojewody. To bardzo interesujące wydawnictwo wzbogacone wieloma schematami, ilustracjami i fotografiami w wyczerpujący, ale przede wszystkim zrozumiały dla laika sposób, prezentuje dzieje regionu.

Czytelnik znajdzie tu nie tylko geologiczne rozważania nad dziejami Gór Stołowych i Broumowskich Ścian, ale również historię tego regionu na tle Dolnego Śląska i bardzo interesującą historię badań geologicznych.

Opisane szczegółowo najważniejsze geostanowiska obrazują szczegółowo procesy, które doprowadziły do powstania Gór Stołowych oraz procesy, które mają miejsce obecnie. Zainteresowany czytelnik dowie się, jak powstawały Grzyby Skalne oraz labirynty Błędnych Skał, a co najważniejsze – będzie mógł zweryfikować swoją wiedzę w terenie. Uzupełnieniem albumu jest mały przewodnik zawierający skumulowane informacja z albumu oraz mapa geoatrakcji z zaznaczonymi opisywanymi geostanowiskami i ich krótką charakterystyką.

O tym, że geoturystyka staje się coraz bardziej popularna świadczy też ilość wydawnictw, jakie się pojawiały w ostatnich latach. Pozwolę sobie tu przytoczyć kilka najciekawszych. Nie wiem czy wszystkie są obecnie dostępne w wersji drukowanej, ale wszystkie można pobrać w formacie pliku pdf.

Góry Stołowe – kraina zrodzona z morza. Przewodnik geomorfologiczno – turystyczny. Filip Duszyński, Piotr Migoń, Marek Kasprzak. Wydawnictwo Park Narodowy Gór Stołowych

Ścieżka Skalnych Grzybów. Przewodnik. Piotr Migoń. Wydawnictwo Park Narodowy Gór Stołowych

Sudety. Przewodnik geoturystyczny. Stefan Cwojdziński, Wiesław Kozdrój. Państwowy Instytut Geologiczny.

Przewodnik geoturystyczny po Karkonoskim Parku Narodowym. Roksana Knapik. Karkonoski Park Narodowym.

Walory przyrody nieożywionej Wzgórz Niemczańsko – Strzelińskich. Robert Tarka, Krzysztof Moskwa. Wydawnictwo Ocean.

Pani Stanisława Pasternak o produkcji sera

Zapraszamy na odkrywanie sekretu przygotowania pysznych serów w Sery Lutomierskie z Gór Sowich ze Stanisławą Pasternak

Niezwykłe inicjatywy Grupy Rekonstrukcji Historycznej 58. pułku piechoty z Dzierżoniowa

Ostatnio staraniem dzierżoniowskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej 58. pułku piechoty ukazała się płyta z wierszami Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza z czasów jego internowania w rumuńskim Dragoslavele. Formę niezwykle poruszających piosenek nadał wierszom znany krakowski artysta Robert Kasprzycki, a płyta pt. „Gdy późno w noc… Śmigły/Kasprzycki” ukazała się wlaśnie jako dodatek do miesiecznika „Kombatant”, wydawanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Dwa lata temu, na bazie dzierżoniowskiej GRH 58. pułku piechoty, powstała drużyna, która postawiła sobie za cel przypominanie najstarszego polskiego klubu piłkarskiego – Lechii Lwów. Dzierżoniowianie (wzmocnieni przez graczy z Wielkopolski, Podobeskidzia oraz Wrocławia) o lwowskiej Lechii przypominają na tyle skutecznie, że już dwukrotnie – w latach 2019 i 2020 – wywalczyli tytuł Mistrza Polski Retro Ligi! W tym sezonie w retro-rozgrywkach wystartuje osiem zespołów, oprócz dzierżoniowian o tytuł walczyć będą zespoły z Warszawy, Będzina, Kozienic, Kutna, Łowicza, Białegostoku i Wałbrzycha.

Gmina Marcinowice walczy z rakiem 👏👏👏👍

Już niedługo mieszkańcy gminy Marcinowice będą mogli skorzystać z profilaktyki chorób nowotworowych zwłaszcza chorób jelita grubego. Dzięki temu będzie można żeby lepiej zadbać o swoje zdrowie 🙂 Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach.

Już 21.02.21r. wracają Targi Zdrowej Żywności

Nareszcie, wreszcie zapraszamy do udziału w pierwszych w tym roku Targach Zdrowiej Żywności Prosto od Rolnika 21 luty od 12.00 do 16.00 , miejsce: Serowarnia Lutomierz 29, 57-213 Stoszowice. Pamiętajmy o obowiązujący obostrzeniach. Sery, jogurty, masło, pieczywo, wędliny, mięcho, kiszonki, warzywa, jaja, oleje, octy, wegańskie i wegetariańskie przysmaki, na wynos piwko i grzaniec z Browaru Rebelia oraz zupki z naszego gospodarstwa i wiele innych pyszności oraz rękodzieła i ekokosmetyków pozdrawiamy ciepło Serowarnia Lubomierz i Browar Rebelia , proszę o przekazanie zaproszenie dalej

Pół tony odpadów komunalnych wytworzono na jedną osobę w UE. Polska na końcu zestawienia.

Pół tony odpadów komunalnych wytworzono na jedną osobę w UE; Polska na końcu zestawienia

W 2019 r. w UE wytworzono prawie 225 mln ton odpadów komunalnych. Odpowiada to 502 kg na osobę, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z 2018 r. (495 kg), ale w porównaniu ze szczytem w 2008 r. (518 kg) odnotowano spadek – podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Polska znalazła się na końcu zestawienia, wytwarzając relatywnie najmniej śmieci.

Najwięcej odpadów komunalnych na osobę spośród państw członkowskich UE wytworzyła w 2019 r. Dania – 844 kg. Inne kraje, które wytworzyły ponad 600 kg odpadów komunalnych per capita, to Luksemburg (791 kg), Malta (694 kg), Cypr (642 kg ) i Niemcy (609 kg).
Na drugim końcu skali znalazła się Rumunia, która w 2019 r. wyprodukowała 280 kg odpadów komunalnych na osobę. Trzy kolejne państwa członkowskie UE również wygenerowały mniej niż 400 kg śmieci na osobę. Były wśród nich: Polska (336 kg), Estonia (369 kg) i Węgry (387 kg).

Z danych Eurostatu wynika, że ilość odpadów poddanych recyklingowi osiągnęła w 2019 r. nowy rekord. W ciągu ostatnich lat ilość odpadów poddanych recyklingowi i kompostowaniu wzrosła prawie trzykrotnie z 37 mln ton (87 kg na osobę) w 1995 r. do 107 mln ton (239 kg na osobę) w 2019 roku.

Od 1995 r. Ilość spalanych odpadów komunalnych w UE podwoiła się z 30 mln ton (70 kg na osobę) do 60 mln ton (134 kg na osobę) w 2019 r.

Chociaż generowanych jest nieco więcej odpadów, całkowita ilość odpadów komunalnych składowanych na wysypiskach w UE zmniejszyła się od 1995 r. o ponad połowę: z 121 mln ton (286 kg na osobę) w 1995 r. do 54 mln ton (120 kg na osobę) w 2019 r.
W ub. tygodniu Parlament Europejski przyjął strategię niezbędną do transformacji zasady „biorę-przetwarzam-wyrzucam” w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Strategia jest odpowiedzią na uchwalony w 2020 r. przez Komisje Europejską plan działania, który przewiduje osiągnięcie najpóźniej w 2050 roku w pełni obiegowej gospodarki unijnej, „neutralnej emisyjnie, zrównoważonej i wolnej od szkodliwych zanieczyszczeń”.

Źródło informacji: EuroPAP News

Planujesz otworzyć działalność gospodarczą? Zapoznaj się z ofertą „AGROREG”

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w okresie od 03.2021 do 06 2023 r. będzie realizować na terenie województwa dolnośląskiego projekt pod nazwą „Mój biznes – moja przyszłość”. Wartość projektu to blisko 3 000 000,00 zł. Działanie skierowane jest do osób młodych od 18 do 29 roku życia, które pozostają poza rynkiem pracy, utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w związku z epidemią COVID – 19, nie uczestniczą w szkoleniu ani kształceniu.  W ramach projektu przyznanych zostanie 60 bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł. Uczestnicy Projektu zostaną kompleksowo przygotowani do prowadzenia własnego biznesu poprzez udział w szkoleniach i doradztwie. Zapewnione zostanie również wsparcie finansowe w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości średnio 2 000,00 zł miesięcznie, wypłacane przez okres maksymalnie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie przeznaczone jest na pokrycie wydatków takich jak m.in.: ZUS, opłaty administracyjne, podatek. Uczestnicy projektu będą musieli utrzymać działalność gospodarczą przez okres 12 miesięcy.

Polska Grupa Uzdrowisk rozwija rehabilitację pocovidową

Rehabilitacja pocovidowa to obecnie najmocniej rozwijana usługa medyczna w uzdrowiskach Polskiej Grupy Uzdrowisk. Od początku grudnia z turnusów w Świeradowie, Cieplicach, Polanicy i Połczynie-Zdroju skorzystało już kilkaset osób. Medycy i eksperci PGU zwracają uwagę na potrzebę wszechstronnego podejścia do chorych, które uwzględnia potrzeby pacjentów nie tylko w zakresie kondycji fizycznej, ale i psychicznej.

Od początku grudnia 2020 roku we wszystkich uzdrowiskach grupy PGU można skorzystać z rehabilitacji pocovidowej. Specjalny program adresowany jest do pacjentów, którzy przeszli Covid-19 i skarżą się na szereg powikłań, w tym dolegliwości ze strony układu oddechowego, pokarmowego, sercowo-naczyniowego układu nerwowego i strefy psychosomatycznej. Dlatego podczas turnusów oferowane jest także leczenie zaburzeń psychosomatycznych, np. zaburzeń koncentracji i pamięci, których celem jest przyspieszenie procesu zdrowienia. Jak informuje personel medyczny uzdrowisk Polskiej Grupy Uzdrowisk, w rehabilitacji pocovidowej kładziony jest nacisk na leczenie pulmonologiczne i balneologiczne połączone z mocnym wsparciem psychologicznym. Tego ostatniego potrzebują w szczególności osoby po hospitalizacji lub długotrwałej izolacji w warunkach domowych u których doszło do znacznego pogorszenia jakości życia.

Standardy w uzdrowiskach PGU

W każdym z uzdrowisku PGU można skorzystać z turnusów leczniczych, których program został przygotowany według ściśle określonych standardów Grupy. Z powodu zróżnicowania problemów występujących po zakażeniu COVID-19 przed rozpoczęciem rehabilitacji na podstawie wywiadu i analizy dokumentacji medycznej dokonuje się oceny ograniczeń istniejącego dobrostanu. Osoby po przebytym zakażeniu, oceniani są m.in. w badaniu spirometrycznym w aspekcie zaburzeń czynnościowych układu oddechowego. Istotnym badaniem jest ocena wydolności fizycznej oraz subiektywne odczuwanie duszności oraz natężenia wysiłku wg skali Borga. Wykonanie tego badania wraz z oceną saturacji wysiłkowej i powysiłkowej jest warunkiem kwalifikacji do bezpiecznego modelu rehabilitacji a jednocześnie optymalnie poprawiającego wydolność fizyczną oraz oddechową.

– W uzdrowiskach PGU wypracowaliśmy wspólny model pocovidowej opieki rehabilitacyjnej, który się sprawdza. Model ten wypracowano multidyscyplinarnymi zespołami specjalistów, w których skład wchodzą lekarze, fizjoterapeuci, dietetycy, psycholodzy i terapeuci zajęciowi. Celem tak przygotowanych turnusów jest minimalizowanie powikłań pocovidowych naszych pacjentów i dążenie do ograniczenia ryzyka ponownego przyjęcia ich do szpitala z powodu reemisji choroby – Witold Dziekan – kierownik zakładu przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Świeradów.

Uzdrowiska PGU w Świeradowie, Cieplicach, Polanicy i Połczynie-Zdroju stawiają przede wszystkim na zwiększenie odporności immunologicznej pacjentów z wykorzystaniem surowców naturalnych, tj. wody termalnej, borowiny czy naturalnych solanek. Prowadzone są w nich również zabiegi z zakresu fizykoterapii, takie jak np., elektroterapia, światłolecznictwo, magnetoterapia, wodolecznictwa czy krioterapii. Do terapii włączą się również inhalacje oparte na surowcach naturalnych, jak np. solanki, jak również, w razie konieczności – oparte na bazie leków. Uzupełnieniem są kuracje pitne oparte na bogatych w minerały naturalnych wodach z rodzimych źródeł. Podczas turnusów rehabilitacyjnych pacjenci korzystają z gimnastyki leczniczej, treningów wydolnościowych czy ćwiczeń oddechowych. Uczą się także pozycji drenażowych, które ułatwiają oczyszczanie dróg oddechowych.

Rygorystyczne procedury

Przemyślane i celowane programy rehabilitacji pocovidowej mogły być wprowadzone i są nadal kontynuowane dzięki rygorystycznym procedurom, jakie Polska Grupa Uzdrowisk sprawnie wprowadziła w swoich obiektach jeszcze na początku pandemii, w maju 2020 roku. Nie tylko spełniły one wytyczne dla hoteli i obiektów noclegowych, przedstawionych przez Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektorat Sanitarny, ale znacznie je przewyższyły. Postawiono przede wszystkim na szczególnie efektywne systemy dezynfekcji pomieszczeń, uproszczone procedury meldunkowe, ochronę personelu i pacjentów oraz zaostrzone postępowanie higieniczno-sanitarne.

– Organizacja działań operacyjnych jest obecnie w uzdrowiskach PGU bardzo efektywna. Pracujemy więcej i skutecznie w nowych realiach. Oferty rehabilitacji pocovidowej możemy w każdej chwili poddać modyfikacjom, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej i potrzeb pacjentów naszych Uzdrowisk. Jesteśmy bardzo dumni z wiedzy i zaangażowania wszystkich pracowników naszych Uzdrowisk w tak trudnej i ciągle zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej – mówi Zbigniew Hajłasz– prezes KGHM TFI, właściciela Uzdrowisk PGU.

Pakiety rehabilitacyjne ze wsparciem psychologicznym

Aktualnie w uzdrowiskach PGU na Dolnym Śląsku i Pojezierzu Drawskim organizowane są turnusy rehabilitacyjne 7-, 14- oraz 21-dniowe. Stawiają one na poprawę wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej. Ważnym elementem jest także edukacja prozdrowotna i wszelkie działania, które dążą do zminimalizowania skutków chronicznego stresu z powodu pandemii.

– Codzienne obawy i pojawiający się stres to standardowe reakcje ludzi wynikające z obawy o własne zdrowie w wyniku panującej pandemii. Ale pandemia dotyka swoim rykoszetem wszystkich nie tylko zakażonych wirusem. Jesteśmy mniej aktywni, siedzimy w domu wystraszeni wsłuchujemy się w kolejne doniesienia o zgonach i zakażeniach. Takie nagromadzenie stresu może pociągać za sobą nieracjonalne poczynania. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych wśród których wielu całkowicie się izoluje. Brak ruchu, kontaktów społecznych, zwyczajnych codziennych aktywności ma duży ujemny wpływ na naszą ogólną kondycję, zdrowie, stan psychiki i w efekcie osłabia naszą odporność.

Boimy się, a to generuje niestabilne stany emocjonalne. Dlatego w uzdrowiskach PGU podczas rehabilitacji pocovidowej wsparcie zdrowia psychicznego naszych gości jest tak samo ważne jak poprawa zdrowia fizycznego. Kompleksowe oddziaływanie psychosomatyczne poprzez relaksację, pracę z oddechem oraz życzliwe wsparcie personelu zwiększa korzystny wpływ zastosowanych form leczenia. Kompleksowe podejście do zróżnicowanych objawów zdrowotnych przynosi znacznie lepsze efekty w przywracaniu sprawności dnia codziennego u osób, które zaraziły się SARS-CoV-2 i przebyły chorobę COVID-19 – mówi dr Dariusz Milko, specjalista fizjoterapii, kierownik działu rehabilitacji leczniczej w Uzdrowisku Cieplice.

Aktualne pakiety rehabilitacji pocovidowej w uzdrowiskach Polskiej Grupy Uzdrowisk dostępne są na stronie https://uzdrowiska-pgu.pl/.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Odnowa polskiej wsi”

Kolejna dobra wiadomość w tym tygodniu! 🙂 Tym razem szansę na dodatkowe fundusze mają gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Mogą je uzyskać na drodze konkursu „Odnowa polskiej wsi”. Czasu jest nie niewiele więc warto się szybko zastanowić i jak najszybciej działać 🙂 Więcej usłyszycie od Izabeli Woronowicz pełniącą funkcę Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich