Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Ziemia Ząbkowicka aktywnie włączyła się w pomoc dla dotkniętego niewyobrażalnym nieszczęściem narodu ukraińskiego. Pomoc płynie ze wszystkich stron, lokalne samorządy włączyły się w akcję zbiórki darów, we wskazane miejsca mieszkańcy przynoszą olbrzymie ilości żywności, ubrań, środków higieny. Jak mówią organizatorzy, ważne jest aby teraz przynosić te produkty, które wskazują w swoich komunikatach. Organizowana jest również pomoc formalno-prawna dla przybywających do regionu uchodźców.

Inwestycje w Gminie Ziębice

Ubiegły rok dla gminy Ziębice to przede wszystkim udane i trafione inwestycje. Do takich należy na pewno przebudowa głównej drogi gminnej ul. Mickiewicza oraz gminny odcinek ul. Wałowej. Ponadto o czym informuję nas wiceburmistrz Ziębic Małgorzata mieszkańcy mogą już skorzystać z placu zabaw i flowparku, który służyć ma do treningu kalisteniki (ćwiczeń z masą własnego ciała). Inwestycja została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Jak informuje na burmistrz Ziębic Mariusz Szpilarewicz kolejne inwestycje są już szykowane

Edukacja ekologiczna w dolnośląskich szkołach

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z: Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych, Karkonoskim Parkiem Narodowym, Parkiem Narodowym Gór Stołowych oraz Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu ogłaszają konkurs przyrodniczy „Nasze ścieżki przyrodnicze”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego. Samorząd Województwa przeznaczy na ten cel 400 tys. zł.

Edukacja ekologiczna w szkołach podstawowych powinna być prowadzona w sposób, który przede wszystkim będzie interesujący dla uczniów. Ogłoszony przez nas konkurs będzie dla dzieci ciekawą formą nauki, która pobudzi ich kreatywność. Poprzez udział w konkursie dzieci będą mieć możliwość do rozwijania cennych umiejętności takich jak: praca w zespole, wspólne tworzenie planu działań i realizacja założonych celów. Budowanie takich umiejętności od najmłodszych lat jest niezwykle ważne i z pewnością zaowocuje w przyszłości mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Organizatorem konkursu jest Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu, a jego realizatorami: Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Karkonoski Park Narodowy oraz Parki Narodowy Gór Stołowych.

Celem konkursu jest przede wszystkim uwrażliwienie uczniów szkół podstawowych na piękno walorów przyrodniczych Dolnego Śląska oraz zwrócenie ich uwagi na konieczność prowadzenia działań z zakresu  ochrony przyrody.

To bardzo ważne, aby młode pokolenie miało bezpośredni kontakt z naturą, z górami, lasami, jeziorami czy innymi jej formami. Nasz program kierujemy właśnie do najmłodszych Dolnoślązaków, aby po długim okresie pandemii zachęcić ich do skorzystania z bogatej oferty dolnośląskich parków. Walory przyrodnicze i krajobrazowe są niewątpliwie bogactwem Dolnego Śląska, warto z nich czerpać poprzez różnego rodzaju formy wypoczynku i rekreacji. Jedną z takich form obcowania z naturą jest nasz program edukacyjny, do skorzystania z którego szczególnie zachęcam – Piotr Karwan, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Uczniowie będą mieć okazję do poszerzania wiedzy na temat obszarów chronionych Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem parków krajobrazowych i parków narodowych. Konkurs przyczyni się również do pobudzenia kreatywności i wspierania pracy w grupie.

 

Konkurs jest podzielony na dwie kategorie wiekowe:

  • I kategoria – klasy I – III szkół podstawowych,
  • II kategoria – klasy IV – V szkół podstawowych.

 

Zadaniem konkursowym dla młodszych klasy będzie stworzenie makiety przestrzennej, wykonanej z materiałów naturalnych. Będzie ona przedstawiała ścieżkę przyrodniczą opracowaną przez uczniów na podstawie wiedzy o regionie, który zamieszkują. Zadanie będzie wykonywane wspólnie przez uczniów jednej klasy.

Starsi uczniowie podejmą się przygotowania przewodnika po ścieżce przyrodniczej w okolicy ich miejsca zamieszkania w formie filmu, prezentacji multimedialnej lub strony internetowej.

 

Nagrodami dla laureatów (klas, które zajmą najwyższe miejsca w konkursie) będą dwudniowe lub jednodniowe wyjazdy do parków narodowych lub krajobrazowych na Dolnym Śląsku i udział w zajęciach edukacyjnych. Wyjazdy będą realizowane będą w maju, czerwcu, wrześniu i październiku 2022 roku.

Zadaniem Parków Narodowych i Zespołu Parków Krajobrazowych będzie realizacja wycieczek edukacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych, które w ramach Konkursu zajęły najwyższe miejsca. Dzieci które wygrają rywalizację będą mogły skorzystać z bezpłatnych zajęć z zakresu edukacji ekologicznej i krajobrazowej, a także będą mogły uczestniczyć w wycieczkach na terenie Parków Narodowych i Krajobrazowych naszego województwa – mówi Piotr Śnigucki Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Formularze zgłoszeniowe można przesyłać do 11 marca 2022 roku. Termin nadsyłania prac to 4 kwietnia, ogłoszenie wyników nastąpi 15 kwietnia.

Wszystkie szczegóły, regulaminy i formularze można znaleźć na stronie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu: https://dbp.wroclaw.dolnyslask.pl/biblioteki/wroclaw/wroclaw-wydarzenia/3669-konkurs-nasze-sciezki-przyrodnicze

Gmino, zgłoś się do konkursu i zostań Samorządem pro familia 2022!

Konkurs „Samorząd pro familia” ma na celu wyróżnienie gmin wykazujących się szczególnym zaangażowaniem w działania na rzecz rodzin w lokalnej społeczności. – Prezentując dobre przykłady możemy inspirować innych, pokazać, że inwestycja w rodzinę się opłaca. Zachęcam do udziału w konkursie, zgłoszenia będą przyjmowane do końca marca br. – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Lista inicjatyw, które mogą przyczynić się do uzyskania przez gminę zaszczytnego tytułu „Samorząd pro familia”, jest długa – ogranicza ją w zasadzie tylko pomysłowość władz lokalnych. Karta dużej rodziny dla mieszkańców danego miasta czy miasteczka, darmowe przejazdy dla dzieci i rodziców, łatwiejszy dostęp do mieszkań, a może darmowe lekcje pływania dla uczniów? Przykładów jest wiele.

W tym roku po raz kolejny pragniemy wyłonić gminy, które na co dzień wyróżniają się konkretnymi działaniami na rzecz rodzin. Takie, w których rodzinom żyje się dobrze, bezpiecznie – gdzie mają warunki do wychowywania dzieci, powiększania rodziny. To absolutnie ogromna wartość. Gorąco zachęcam do udziału w konkursie „Samorząd pro familia”. Na zgłoszenia czekamy do końca marca – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Udział w konkursie „Samorząd pro familia” edycja 2022 może wziąć każda gmina. Zgłoszenia będą przyjmowane w 4 kategoriach:

· Gmina wiejska,

· Gmina wiejsko-miejska; gmina miejska do 20 tys. mieszkańców,

· Gmina miejska powyżej 20 tys. do 100 tys. mieszkańców,

· Gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców.

Realizowana przez gminy polityka prorodzinna powinna być kierowana do wszystkich rodzin (m.in. niezależnie od ich statusu materialnego czy społecznego – nie należy jej więc utożsamiać wyłącznie z pomocą społeczną). Powinna mieć ona na celu tworzenie odpowiednich warunków funkcjonowania wszystkich rodzin i przychodzenia na świat dzieci, a także powstawania nowych rodzin. Polityka prorodzinna ma służyć wzmacnianiu rodziny, jak również tworzeniu pozytywnego wizerunku rodziny.

Jak zgłosić się do konkursu?

Formularz zgłoszeniowy – wraz z wypełnioną ankietą oraz opisem długofalowej strategii działań podejmowanych przez samorząd w ramach polityki prorodzinnej – należy przesłać  w postaci elektronicznej poprzez udostępniony urzędom gmin system CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna).

21 stycznia 2021 r. wszystkie gminy otrzymały mailem szczegółowe informacje o dostępie do Centralnej Aplikacji Statystycznej, za pomocą której należy złożyć wypełniony Formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie „Samorząd pro familia”.

Regulamin konkursu oraz wzór formularza zgłoszeniowego znajdą Państwo na stronie www.rodzina.gov.pl w zakładce Konkurs Samorząd pro familia 2022.

Ważne terminy!

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 marca br. Zgłoszenia dokonane po tej dacie nie będą uwzględniane.

Ogłoszenie wyników konkursu „Samorząd PRO familia” edycja 2022 i wręczenie nagród oraz wyróżnień nastąpi w maju 2022 r. Organizatorzy konkursu zawiadomią nagrodzone i wyróżnione gminy o dokładnej dacie wręczenia nagród oraz wyróżnień.

Samorząd pro familia” 2021

Konkurs „Samorząd pro familia” organizowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej po raz drugi. W pierwszej, ubiegłorocznej edycji, do udziału zgłosiło się 236 gmin. Laureatami zostali: Miejsce Piastowe, Pleszew, Boguszów-Gorce, Otwock i Katowice.

Dodatkowo przyznane zostały trzy wyróżnienia, które otrzymały: Sędziszów Małopolski, Grodzisk Mazowiecki oraz Gdynia. Kapituła konkursu wyróżniła również Kępice oraz Nysę.

Partnerem konkursu jest Fundacja Orlen.

Przebudowa stadionu miejskiego w Dzierżoniowie

W Dzierżoniowie trwa przebudowa stadionu miejskiego. Inwestycja o wartości ponad 11 mln dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (4 mln). Pracę mają zakończyć się w czerwcu 2023 roku jednak jak informuję nas wiceprezes Lechii Dzierżoniów Pawel Sibik jest szansa na szybszy powrót zawodników i kibiców na macierzysty stadion. Razem z posłem na sejm Marcin Gwóźdź zadajemy pytanie. „Może taki stadion należałoby zmodernizować w Ząbkowicach Śląskich?” Michał Dworczyk Marcin Gwóźdź Lechia Dzierżoniów Dzierżoniów #dzierżoniów #GminaDzierżoniów #Powiatdzierżoniowski #LechiaDzierżoniów #RFIL

Gmina Dzierżoniów wyróżniona ogromnym dofinansowaniem na drogi

W ramach tegorocznej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Subregion Wałbrzyski otrzymał ogromne wsparcie. Jak podkreśla Minister Michał Dworczyk to czas nadrabiania wieloletnich zaległości inwestycyjnych w tym regionie. W konferencji wzięli udział Poseł Marcin Gwóźdź, Ireneusz Zyska – Wiceminister Klimatu i Środowiska, Poseł na Sejm RP Grzegorz Macko – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Jarosław Kresa – wicewojewoda dolnośląski oraz Pani Dorota Pieszczuch Zastępca Burmistrza Dzierżoniowa. #subregionwałbrzyski #RFIL #dzierżoniów #dolnyśląsk

33. bieg w Spalonej w Górach Bystrzyckich

Przy Schronisko PTTK Jagodna we wsi Spalona w Górach Bystrzyckich odbył się polsko-czeski bieg narciarski stylem dowolnym. Zawody odbyły się ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich „Silne partnerstwo w trudnych czasach”.

Puchar Polski w biathlonie w Tauron Duszniki Arena

W Miasto Duszniki-Zdrój odbył się Puchar Polski w biathlonie I kategorii. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach biegu sprinterskiego i biegu indywidualnego w Tauron Duszniki Arena

#biathlon #DusznikiZdrój #Tauron #olimpiada #PucharPolski

Światełko dla Bohatera z AK – 80. rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej wraz z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, zapraszają do zapalenia światełka na miejscu pamięci żołnierzy Armii Krajowej. Jak podkreślają sami żołnierze, dla Polaka to duma i honor być spadkobiercą tradycji walki o wolność oraz niezależność państwową i osobistą. Od początku formowania Wojsk Obrony Terytorialnej pewne było, że tradycje formacji lokowane będą w Armii Krajowej.

W przededniu 80 rocznicy wydania rozkazu Wodza Naczelnego Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego, o przemianowaniu Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową, w niedzielę 13 lutego, o godzinie 14.00 – żołnierze Obrony Terytorialnej postawią w swoich miejscowościach światełko na grobach Bohaterów z AK lub miejscach Ich pamięci. Zapraszamy do dołączenia do tej inicjatywy. Może na malutkim cmentarzu w Państwa miejscowości, jest zapomniany grób żołnierza AK? Niech w tym dniu, w przededniu 80 rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, nie zabraknie symbolu pamięci w miejscach uświęconych krwią Bohaterów oraz na miejscach Ich wiecznego odpoczynku.

Żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, ŚZŻAK Okręg Dolnośląski Powstaniec Warszawski Pan  kpt. Stanisław Wołczaski oraz przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Oddziału IPN Wrocław oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Odra- Niemen, zapalą symboliczne znicze pamięci na grobach bohaterów AK.

14 lutego, w dniu 80 rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, o godzinie 10.00 złożone zostaną znicze pamięci, pod pomnikiem pierwszego Komendanta Armii Krajowej, gen. Stefana Roweckiego ps. „Grot” (stąd także nazwa karabinka dedykowanego żołnierzom OT – MSBS „GROT”) a chwilę potem pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego.

Dowództwo WOT kontynuuje tradycje Komendy Głównej Armii Krajowej. Opieka nad miejscami spoczynku, ale także troska o pozostających wśród nas kombatantów, to szczególna rola, jaka przypisana została żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej. Obecnie żołnierze OT mają pod swoją opieką blisko 900 kombatantów, żołnierzy AK i bohaterów wojennych. Ta najmłodsza formacja polskich Sił Zbrojnych, integralna część polskiej armii, dziedziczy tradycje, dorobek, dzielność i nieustępliwość żołnierzy Armii Krajowej. Terytorialsi, jak niegdyś AK-owcy, mają bardzo silną motywację do służby i kierują się tymi samymi przekonaniami, gotowością obrony własnej Ojczyzny. Na wniosek dowódcy WOT, gen. broni Wiesława Kukuły, już na początku tworzenia się WOT, Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK) jednogłośnie zaakceptowało prośbę o wyrażenie zgody na umieszczenie na tarczy Orła WOT, Znaku Polski Walczącej („Kotwicy”) oraz na dziedziczenie tradycji przez Dowództwo oraz Brygady Obrony Terytorialnej. 28 czerwca 2017 – Dowództwo WOT uroczyście przejęło dziedzictwo tradycji Komendy Głównej Armii Krajowej, a w dniu 27 września – obchodzone jest święto WOT, na pamiątkę 27 września 1939, utworzenia Służby Zwycięstwu Polski, zmienionego na Związek Walki Zbrojnej a 14 lutego 1942 roku przemianowanego na Armię Krajową.

Żołnierze WOT otrzymali także od Światowego Związku Żołnierzy AK, „Testament żołnierzy i obywateli Polskiego Państwa Podziemnego”.