sobota, 20 lipca, 2024
- REKLAMA -Animowana Przejrzystość Obrazka Targi Zdrowej Żywności
Strona głównaEkologiaFundusz Sprawiedliwej Transformacji dla Dolnego Śląska.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla Dolnego Śląska.

- Advertisement -
- Advertisement -

Dzięki staraniom Zarządu Województwa Dolnośląskiego do naszego regionu, w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji skierowany zostanie strumień 556 mln euro. Transformacja energetyczna to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoją dziś regionalne gospodarki.

Neutralność klimatyczna to maksymalne ograniczenie emisji dwutlenku węgla w przemyśle, transporcie i energetyce. W praktyce oznacza to m.in. konieczność przeprowadzenia kosztownych zmian w produkcji energii. Dzięki staraniom zarządu województwa Dolny Śląsk może liczyć na potężne wsparcie finansowe na ich przeprowadzenie.

Na Dolnym Śląsku wsparciem zostanie objęty subregion wałbrzyski – powiaty wałbrzyski, świdnicki, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki oraz miasto Wałbrzych. Dzięki Funduszowi Sprawiedliwej Transformacji możliwe będzie dofinansowanie m.in. wdrażania technologii zapewniających tanią czystą energię, redukcji emisji gazów cieplarnianych, regeneracja terenów zdegradowanych, ale także pomoc dla przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy.

– Opublikowana kwota znacznie przekraczająca w przeliczeniu 2 miliardy złotych dla południa województwa to zwieńczenie wielu miesięcy naszych trudnych rozmów, zarówno z przedstawicielami Komisji Europejskiej, jak i administracji krajowej. Dzięki dobrej współpracy z polskim rządem udało się wypracować taki algorytm, który gwarantuje, że gigantyczne pieniądze popłyną tam, gdzie są najbardziej potrzebne, czyli do 5 powiatów byłego województwa wałbrzyskiego. Jest to pewien rodzaj sprawiedliwości dziejowej, ponieważ takie pieniądze powinny uruchomione być już wiele lat temu – wtedy, kiedy likwidowano Wałbrzyskie Zagłębie Węglowe – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

Środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przyznawane będą na podstawie Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji, przygotowywanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Na Dolnym Śląsku taki plan powstaje przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego z lokalnymi samorządami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami w ramach powołanej Grupy Roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Dokument określi obszary i potrzeby rozwojowe oraz  wskaże działania możliwe do dofinansowania ze wskazanej puli 556 milionów euro. Dla subregionu wałbrzyskiego jest to ogromne wyzwanie i szansa na realizację wartościowych projektów i dalszy rozwój  w oparciu o zieloną gospodarkę. Władze województwa w dalszym ciągu zabiegają o uwzględnienie w Funduszu zachodniej części naszego regionu.

POWIĄZANE ARTYKUŁY
- REKLAMA -Animowana Przejrzystość Obrazka KOMAR-GACKI

NAJBARDZIEJ POPULARNE

Ostatnie komentarze