poniedziałek, 27 maja, 2024
- REKLAMA -Animowana Przejrzystość Obrazka Targi Zdrowej Żywności
Strona głównaGospodarkaPriorytet - rozwój regionu!

Priorytet – rozwój regionu!

- Advertisement -
- Advertisement -

Fundacja Rozwoju Subregiony Wałbrzyskiego aktywnie wspiera lokalne inicjatywy, których celem jest podniesienie poziomu życia mieszkańców subregion oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Subregion wałbrzyski to obszar dotknięty w sposób szczególny przemianami gospodarczymi okresu transformacji, restrukturyzacja przemysłu wydobywczego i ciężkiego Wałbrzyskiego oraz  Sudeckiego Okręgu Przemysłowego doprowadziła do głębokiej recesji gospodarczej i trwałych zmian w mentalności mieszkańców tego obszaru. Podstawowe cele działania fundacji wynikają z przeprowadzonej szerokiej diagnozy obecnej sytuacji gospodarczej i społecznej regionu oraz określeniu głównych barier rozwojowych.

Celami Fundacji są: wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturowego i turystycznego, integrację wspólnot lokalnych, promocja oraz realizacja wspólnych interesów  jednostek samorządu terytorialnego, uczestniczenie w działaniach życia społecznego i gospodarczego, w szczególności w takich dziedzinach jak m. in.: przemysł, rolnictwo, usługi, ochrona środowiska naturalnego, ochrona zdrowia, dobroczynność i pomoc społeczna, oświata i wychowanie, kultura, sport oraz kultura fizyczna, ochrona zabytków i miejsc pamięci, wspólnoty religijne.

W ostatnim czasie fundacja zorganizowała szkolenie dla przedsiębiorców z obszarów wiejskich oraz małych miast. Szkolenie dotyczyło prawa podatkowego, przeprowadzone było w trybie on-line przez specjalistę z tej dziedziny dr hab. Marka Kopyściańskiego. Na szkoleniu omówione zostały zagadnienia dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (split payment), System Telefonicznej Izby Rozliczeniowej oraz kryteria dochowania należytej staranności. W otwartym szkoleniu wzięło udział kilkunastu przedsiębiorców, którzy bardzo wysoko ocenili merytoryczną stronę szkolenia, które dotyczyło z ich punktu widzenia szczególnie ważnej sfery prowadzenia działalności gospodarczej.

Po szkoleniu został opracowany poradnik dla przedsiębiorców, który jest dostępny dla zainteresowanych, w tej sprawie należy się kontaktować pod adresem biuro@frsw.pl.

Poradnik będzie również dostępny do pobrania na stronie fundacji www.frsw.pl.

POWIĄZANE ARTYKUŁY
- Advertisment -Animowana Przejrzystość Obrazka KOMAR-GACKI

NAJBARDZIEJ POPULARNE

Recent Comments