W czasie konferencji, w której uczestniczył Minister Dworczyk, zostały ogłoszone wyniki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W wyniku tego, samorządy otrzymały dofinansowania na remonty dróg lokalnych.

W 2018 roku ustawą powołano Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, który ma na celu wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych oraz tworzenie spójnego systemu transportowego. Fundusz jest finansowany przez budżet państwa oraz państwowe osoby prawne i spółki Skarbu Państwa.

 • Powiat Świdnicki – Przebudowa drogi powiatowej nr 2887D Strzegom – Graniczna – Goczałków – Rogoźnica etap I – 4 623 024,80
 • Powiat Ząbkowicki – Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy – etap I, od km 11+207 do km 12+027 – 1 010 304,50
 • Powiat Dzierżoniowski – Przebudowa drogi powiatowej nr 3018D polegająca na budowie kanalizacji deszczowej, chodnika, zjazdów z drogi powiatowej oraz przebudowie kolidującej linii kablowej niskiego napięcia w miejscocości Bratoszów – 2 233 488,00
 • Gmina Wałbrzych – Przebudowa drogi powiatowej nr 3401 D ( ul. Matejki) i drogi powiatowej nr 3361 D (ul. Moniuszki):  – 2 755 800,00
 • Powiat Świdnicki – Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D Chwałków – gr. Powiatu – 4 323 595,20
 • Powiat Dzierżoniowski – Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Ślęzą w ciągu drogi powiatowej nr 3025D w Wilkowie Wielkim  – 1 132 648,00
 • Powiat Kłodzki – Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna – Bierkowice – 1 750 195,50
 • Powiat Ząbkowicki – Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec – 1 619 857,00
 • Gmina Kudowa-Zdrój – Przebudowa ul. Słone i ul. Nad Potokiem w Kudowie -Zdroju – etap II – 2 869 501,60
 • Gmina Kłodzko – Przebudowa drogi gminnej nr 118897D we wsi Krosnowice odcinek do cmentarza – etap II – 895 307,50
 • Gmina Marcinowice – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzyjanów dz. 390, 392, cz. 398 – 945 000,00
 • Gmina Ziębice – Przebudowa ulicy Różanej w Ziębicach od ul. Cichej do ul. Sportowej – 1 107 669,50
 • Gmina Stoszowice – Budowa drogi w m. Przedborowa, dz. Nr 1188/2, 1188/21 – 208 632,20
 • Gmina Kłodzko – Remont odcinka drogi gminnej nr 118897D we wsi Krosnowice – II etap – 376 568,00
 • Gmina Bardo – Przebudowa drogi na działce nr 241 i 248 w miejscowości Potworów – 606 188,50
 • Gmina Bystrzyca Kłodzka – Przebudowa ul. Kościelnej w Długopolu-Zdrój – 469 072,20
 • Gmina Złoty Stok – Przebudowa ulicy Lelewela w Złotym Stoku – 1 369 758,60
 • Gmina Miejska Kłodzko               – Odbudowa ulic Hołdu Pruskiego i Wolności w Kłodzku               – 4 012 392,42
 • Gmina Czarny Bór – Przebudowa drogi gminnej nr 114780D – ul. Leśna w Czarnym Borze – 1 236 567,00
 • Gmina Jaworzyna Śląska – Przebudowa drogi gminnej nr 11243D ul. Słowackiego w Jaworzynie Ślaskiej – 1 387 728,80
 • Gmina Radków – Remont drogi gminnej w Ścinawce Średniej ul. 3 -go Maja oraz 11-go Listopada – 625 000,00
 • Gmina Miasto Boguszów-Gorce               – Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Kochanowskiego oraz fragmentu ul. Władysława Broniewskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 3 784 514,40
 • Gmina Bielawa – Rozbudowa drogi gminnej nr 117931 D (ul. Wysoka) łączącej Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap I – 3 196 408,80
 • Gmina Niemcza                – Przebudowa drogi gminnej nr 117501D z Kietlina do Wilkowa Wielkiego – 994 738,50
 • Gmina Lądek-Zdrój – Przebudowa drogi gminnej nr 119797D – ul. Fabrycznej w Lądku – Zdroju – 2 628 880,20
 • Gmina Jedlina Zdrój – Przebudowa drogi gminnej  – dz. nr 133, 135, 136/2 (obręb Glinica) w Jedlinie-Zdroju – 1 058 408,80
 • Gmina Mieroszów – Remont drogi nr 116277 D w Rybnicy Leśnej – 661 200,00
 • Gmina Pieszyce – Przebudowa drogi publicznej nr 117655D w miejscowości Piskorzów etap 1 – 1 061 085,20
 • Gmina Strzegom – Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej (etap I) w Strzegomiu – 2 182 821,00
 • Gmina Głuszyca – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont drogi gminnej ul. Włókniarzy w Głuszycy – 521 554,40
 • Gmina Świdnica – Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785 D w miejscowości Makowice – etap II – 358 342,20
 • Gmina Głuszyca                – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Pionierów i ul. Łukasiewicza w Głuszycy – 3 950 404,80
 • Gmina Międzylesie – Przebudowa drogi gminnej nr 119957D w miejscowości Domaszków ul. Górna – 970 800,00
 • Gmina Bielawa – Przebudowa drogi gminnej nr 117957 D (ul. Stefana Żeromskiego – etap II) oraz drogi gminnej nr 117896 (ul. Bankowa ) i drogi gminnej nr 117902 D (ul. Sienkiewicza) w Bielawie – 3 184 640,00
 • Gmina Strzegom – Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu – etap II – 2 526 183,00
 • Gmina Walim – Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Słoneczne w Dziećmorowicach – 477 774,00
 • Gmina Piława Górna – Przebudowa dróg gminnych nr 118057D ul. Poziomkowa, nr 118055D ul. Rumiankowa, nr 118056D ul. Makowa w Piławie Górnej – 1 001 566,40
 • Gmina Lewin Kłodzki – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dańczów – 345 690,50
 • Miasto Świdnica – Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy – Etap IV – 4 535 813,00
 • Gmina Dzierżoniów – Przebudowa ul. Wrocławskiej w Uciechowie wraz z budową chodnika – 2 800 000,00
 • Miasto Świdnica – Budowa z przebudową ulicy Inżynierskiej w Świdnicy              – 5 010 000,00