środa, 24 lipca, 2024
- REKLAMA -Animowana Przejrzystość Obrazka Targi Zdrowej Żywności
Strona głównaSamorządAbsolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza Szczytnej

Absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza Szczytnej

- Advertisement -
- Advertisement -

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-l56jhfab’ admin_preview_bg=”]
30 czerwca b.r. podczas XLVI sesji Rady Miejskiej, Burmistrz Szczytnej uzyskał od radnych absolutoriom z wykonania budżetu za zeszły rok.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium poprzedzone było rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczytna za rok 2021 a także pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej.

Podczas trwania sesji w swoim wystąpieniu poprzedzającym głosowanie radnych Zastępca Burmistrza Wojciech Zimoch podkreślał trudności, z jakimi borykała się gmina i urząd w zeszłym roku. Związane one były m.in. ze zmianami personalnymi osób piastujących stanowisko Burmistrza Szczytnej oraz czasowym brakiem skarbnika gminy. W 2021 roku osób pełniących funkcję Burmistrza w Gminie Szczytna było 5:

– Jerzy Król, któremu komisarz wyborczy wygasił mandat w październiku 2021

– Krzysztof Żak, pełniący obowiązki Burmistrza Szczytnej w czasie kilkumiesięcznej nieobecności Jerzego Króla

– Aneta Sitarz – Sekretarz Gminy

– Wojciech Zimoch – mianowany 5.10.2021 decyzją Prezesa Rady Ministrów na osobę pełniącą funkcję Burmistrza do czasu przeprowadzenia przedterminowych wyborów

– Marek Szpanier – wybrany w przedterminowych wyborach w dn. 5 grudnia 2021 na Burmistrza Szczytnej

Pomimo takich przeciwności, dzięki odpowiedzialnej w opinii Zastępcy Burmistrza postawie wszystkich pracowników urzędu i podległych jednostek budżet na rok 2021 udało się zrealizować.

Wojciech Zimoch na koniec swojego wystąpienia podziękował wszystkim pracownikom urzędu, kierownikom jednostek organizacyjnych, sołtyskom, sołtysom i radnym za zaufanie, otwartość i współpracę w okresie pełnienia przez niego funkcji Burmistrza Szczytnej stwierdzając jednocześnie, że było to niezbędne i kluczowe dla realizacji budżetu na rok 2021 oraz dla przyszłości gminy. Słowa te znalazły potwierdzenie w wynikach głosowania: obecni na sesji radni udzielili burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu bezwzględną większością głosów (oddano 14 głosów: 10 – ZA, 2-PRZECIW, 2-WSTZRYMAŁO SIĘ)

Burmistrz Szczytnej otrzymał także od radnych wotum zaufania stosunkiem głosów: 11-ZA, 2-PRZECIW, 1-WSTRZYMAŁO SIĘ

(Źródło: UMiG Szczytna)
[/av_textblock]

[av_gallery ids=’4385,4384,4383,4382,4386,4381,4378,4379,4380,4377,4376′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ alb_description=” id=” custom_class=” av_uid=’av-l56jgn8a’ admin_preview_bg=”]

POWIĄZANE ARTYKUŁY
- REKLAMA -Animowana Przejrzystość Obrazka KOMAR-GACKI

NAJBARDZIEJ POPULARNE

Ostatnie komentarze