Ogłoszenia

Drogi S5 i A4 coraz bliżej.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetargi na opracowanie dokumentacji dla budowy drogi ekspresowej S5 od Sobótki do Bolkowa oraz budowy lub rozbudowy autostrady A4 od Krzyżowej do Wrocławia.

Budowa drogi S5 Bolków – Sobótka skomunikuje Wałbrzych i Świdnicę z Wrocławiem, a co za tym idzie włączy południe Dolnego Śląska w krajowy układ dróg ekspresowych i autostrad. Budowa drogi S3 z Bolkowa do czeskiej granicy już ruszyła, natomiast droga S8 Wrocław – Kłodzko jest na końcowym etapie prac projektowych i dokumentacyjnych. Dzięki tym rozwiązaniom i dynamicznie posuwającym się pracom Dolny Śląsk zyskuje spójny układ komunikacyjny, który umożliwi równomierny rozwój całego regionu, także jego południowej części. – tłumaczy Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, poseł ziemi wałbrzyskiej.

 

Pierwsze postępowanie, ze względu na wzajemne oddziaływanie na siebie dróg S5 i A4, prowadzone jest jednocześnie dla drogi ekspresowej S

 

5 Bolków – Sobótka o długości ok. 50 km oraz dla odcinka A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód/Stary Śleszów o długości ok. 80 km. W ramach dokumentacji STEŚ-R przeanalizowane zostaną trzy warianty budowy lub rozbudowy A4 wraz z budową S5.

Możliwość dojazdu z Wałbrzycha w pół godziny do Wrocławia, a ze Świdnicy w jeszcze krótszym czasie będzie przełomem dla mieszkańców naszego regionu, przez lata pozostającego w cieniu stolicy województwa. Budowa drogi S5 to kluczowy projekt dla Wałbrzycha, Świdnicy i okolicznych miejscowości, które od dawna potrzebują impulsu inwestycyjnego oraz dobrej komunikacji z Wrocławiem. – mówi Grzegorz Macko, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

 

Drugi przetarg dotyczy opracowania dokumentacji dla odcinka autostrady A4 od węzła Krzyżowa do węzła Legnica Południe o długości ok. 36 km. W ramach dokumentacji STEŚ-R dla tego odcinka zostaną przeanalizowane warianty rozbudowy autostrady A4 w istniejącym śladzie.

Pierwszy wariant przewiduje rozbudowę w istniejącym śladzie autostrady A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód oraz budowę nowej drogi ekspresowej S5. Wariant ten zakłada, że autostrada A4 będzie wyposażona w dwie jezdnie po trzy pasy ruchu wraz z pasem awaryjnym, a węzły i obiekty inżynierskie zostaną przebudowane. Droga ekspresowa S5 połączy się z projektowaną obecnie drogą ekspresową S8 w węźle Olbrachtowice i z drogą ekspresową S3 w węźle Bolków.

Drugi wariant przewiduje rozbudowę w istniejącym śladzie odcinka A4 od węzła Legnica Południe do projektowanego węzła Wichrów. Natomiast na odcinku od projektowanego węzła Wichrów do węzła Stary Śleszów przewiduje budowę autostrady A4 w nowym korytarzu. Autostrada A4 wyposażona będzie w dwie jezdnie po trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Natomiast droga ekspresowa S5 w tym wariancie połączy się z projektowaną obecnie drogą ekspresową S8 w węźle Olbrachtowice i z drogą ekspresową S3 w węźle Bolków.

Trzeci wariant przewiduje rozbudowę w istniejącym śladzie odcinka A4 od węzła Legnica Południe do projektowanego węzła Wichrów. Natomiast na odcinku od węzła Wichrów do węzła Stary Śleszów wariant ten przewiduje budowę autostrady A4 w nowym korytarzu. Autostrada A4 wyposażona będzie w dwie jezdnie po trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Droga ekspresowa S5 w tym wariancie połączy się z projektowaną autostradą A4 w węźle Mirosławice oraz z S3 w węźle Bolków.

„We wszystkich wariantach budowy lub rozbudowy odcinków A4 i S5 przebieg tras zostanie zaproponowany tak, aby przebiegały one możliwie jak najdalej od zabudowań, z zachowaniem dróg poprzecznych łączących miejscowości. Ponadto w wariantach 2. i 3., które przewidują budowę A4 w nowym korytarzu, uwzględnione będą m.in. odcinki całkowicie omijające obszary Natura 2000” – napisano w komunikacie.

Autostrada A4, droga ekspresowa S5 wraz z budowaną obecnie S3 i projektowaną S8 stworzą spójny układ komunikacyjny dróg szybkiego ruchu na Dolnym Śląsku. Realizacja tego przedsięwzięcia planowana jest w systemie Projektuj i buduj w latach 2026-2029/30.

Autostrada A4 na terenie Polski ma ok. 666 km długości, tym samym jest najdłuższą autostradą w naszym kraju. Dolnośląski odcinek A4 od Wrocławia do Krzyżowej o długości ok. 105 km wybudowany został w latach 30. XX wieku, co sprawia, że jest najstarszym odcinkiem autostradowym w naszym kraju. Na niektórych fragmentach nie spełnia wymogów autostrady z braku pasa awaryjnego.