19 listopada 2021 r. w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury odbyła się gala podsumowująca projekt „Stan Wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej”.  Inicjatywa dr Beaty Hebzdy-Sołoguby ma na celu stworzenia bazy edukacyjno-informacyjnej o Dzierżoniowskie Solidarności. 

Projekt był kontynuacją i poszerzeniem działań zainicjowanych przez Fundację Forum Dialogu Między Kulturami w 2020 roku w związku z 40. rocznicą powstania Solidarności. Proponował osadzenie ważnych wydarzeń w historii Polski, związanych z czasem przełomu solidarnościowego, w kontekście lokalnym poprzez spojrzenie na dekadę lat 80. XX wieku z dwóch perspektyw. Pierwsza wyłoniła się ze wspomnień uczestników wydarzeń.

 Drugą tworzyły dokumenty pochodzące z prywatnych zbiorów, tj. materiały bezpośrednio związane z ziemią dzierżoniowską (ulotki, dokumenty, zdjęcia, lokalna prasa podziemna) oraz materiały rozpowszechniane przez NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk Oddział Wojewódzki w Wałbrzychu i NSZZ „Solidarność” Regionu Wrocławskiego (komunikaty, oświadczenia, apele, stanowiska) z lat 1980–1989. Odwołanie się do archiwaliów i relacji wspomnieniowych pozwoliło na udokumentowanie procesów zmian społecznych na poziomie lokalnym, których efektem końcowym w skali kraju był upadek komunizmu. Zebrany materiał wspomnieniowy i ikonograficzny posłużył do przygotowania wystawy tematycznej i rozbudowania cyfrowego Archiwum Solidarności. Więcje w materiale filmowym.

Efektem projektu jest stworzenie cyfrowego archiwum o ludziach i wydarzeniach Dzierżoniowskiej Solidarności i czasów stanu wojennego. Ponadto Pani dr Beata Hebzda-Sołogub wydała publikację książkową ze wspomnieniami dzierżoniowskich działaczek i działaczy Solidarności, której egzemplarz na gali dostali związkowcy i działacze „S”, za udostępnienie materiałów, pamiątek i umożliwienie spisania ich wspomnień. Powstała też wystawa edukacyjna która przedstawia najważniejsze wydarzenia z lat 80. Ziemi Dzierżoniowskiej.  Archiwum i wystawę można zobaczyć tutaj

Tekst: Cyfrowe Archiwum Dzierżoniowa i Remigiusz Biały
Foto: Remigiusz Biały