Wspólne ćwiczenia ratownicze z udziałem jednostek OSP i Pogotowia Ratunkowego w Ząbkowicach Śląskich

Krzelków, 1 kwietnia 2023 r. – Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) z terenu powiatu ząbkowickiego wzięły udział w specjalistycznych ćwiczeniach z zakresu ratownictwa medycznego i technicznego. Manewry zostały zorganizowane przez strażaków-ochotników z Krzelkowa oraz ekipę wieDZA112, a odbyły się pod patronatem Gminy Ziębice. Wsparcie finansowe i sprzętowe zapewnili Pogotowie Ratunkowe w Ząbkowicach Śląskich oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich.

W wydarzeniu wzięło udział łącznie 12 jednostek OSP oraz dwa Zespoły Ratownictwa Medycznego z ząbkowickiego Pogotowia Ratunkowego. Wpierw uczestników powitała wiceburmistrz Ziębic Małgorzata Wołczyk w świetlicy w Krzelkowie, gdzie odbyły się wykłady teoretyczne prowadzone przez ratowników medycznych. Poruszono takie tematy jak wentylacja zastępcza, tlenoterapia, tamowanie krwotoków czy ergonomia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Strażacy mieli również okazję wykonać ćwiczenia praktyczne, takie jak udrażnianie dróg oddechowych, resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem defibrylatora czy tamowanie masywnych krwotoków.

Następnie przystąpiono do ćwiczeń terenowych, w których uczestnicy musieli stawić czoła symulowanemu wypadkowi drogowemu z udziałem trzech pojazdów, 11 poszkodowanych i jednym z nich objętym pożarem. Strażacy musieli wykazać się sprawnością w zabezpieczaniu miejsca zdarzenia, gaszeniu pożaru, dostępie do poszkodowanych i udzielaniu im pierwszej pomocy. Wszystkie osoby poszkodowane zostały ewakuowane do specjalnie zorganizowanego punktu medycznego w namiocie pneumatycznym.

Po zakończeniu ćwiczeń uczestnicy wrócili do świetlicy w Krzelkowie na poczęstunek oraz omówienie i podsumowanie wyników manewrów. Wszyscy uczestnicy zgadzali się, że wspólne ćwiczenia przyniosą ogromne korzyści w przyszłości, poprawiając skuteczność działań ratowniczych w sytuacjach realnego zagrożenia. Współpraca pomiędzy jednostkami OSP oraz ratownikami medycznymi okazała się nieocenionym elementem tego przedsięwzięcia, dając uczestnikom możliwość wymiany doświadczeń, umiejętności i wiedzy.

Organizatorzy podkreślali, że regularne ćwiczenia są kluczowe dla utrzymania i doskonalenia umiejętności ratowniczych, a także dla zacieśnienia współpracy pomiędzy jednostkami OSP, Pogotowiem Ratunkowym oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki temu, w sytuacji rzeczywistego zagrożenia, ratownicy będą mogli działać szybciej i skuteczniej, co z pewnością przyczyni się do ratowania zdrowia i życia ludzi na terenie powiatu ząbkowickiego.

Podsumowując, wspólne ćwiczenia ratownicze w Krzelkowie były nie tylko doskonałą okazją do nauki i praktyki, ale również okazją do integracji i budowania relacji między jednostkami. Uczestnicy wydarzenia zgodnie podkreślali, że tego typu inicjatywy są niezbędne dla wspólnego wzrostu i doskonalenia umiejętności, a także dla utrzymania gotowości do działań w sytuacjach kryzysowych.