W dniach 24 i 25 listopada 2021 r. w Polanicy-Zdrój odbyło się już II Dolnośląskie Forum Gospodarczo-Samorządowe, gdzie w czterech tematycznych panelach dyskutowano na temat rozwoju gospodarki i turystyki Subregionu Wałbrzyskiego  w kontekście pandemii Covid-19 i transformacji energetycznej. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego. 

W dwudniowym wydarzeniu  udział wzięło szereg samorządowców z regionu, przedstawiciele władz centralnych, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele branży turystycznej, świata kultury i agencji rządowych z branży przemysłu spożywczego i rolniczego. Była to okazja do dyskusji, wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy biznesowej. Na II Dolnośląskim Forum Gospodarczo-Samorządowym Fundacja Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego rozpoczeła realizacje projektu „Medio-Regio”. Projektu, który ma na celu wsparcie marketingowe organziacji pozarządowych i rozwoju mediów lokalnych. Szczególnymi gośćmi konferencji byli pierwsi partnerzy Fundacji i beneficjenci projektu, którzy zostali zaproszeni do panelów dyskusyjnych.

WKRÓTCE MATERIAŁ FILMOWY

Podczas forum dyskutowano głównie o tym jak pandemia wpłynęła na gospodarkę regionu, a zwłaszcza na sektor turystyki. Zastanawiano się też  jak wyjść  z popandemicznej stagnacji w branży, jak rozwijać  turystykę z postawieniem na produkty regionalne, jakie strategie marketingowe obrać, aby jeszcze bardziej zachęcać  turystów do wypoczynku w Subregionie Wałbrzyskim. Drugim tematem poruszanym na Dolnośląskim Forum Gospodarczo-Samorządowym były tematy związane  z  wyzwaniami  ekonomicznymi jakie czekają Dolny Śląsk w związku z transformacją energetyczną.

W ramach spotkania odbyły się 4 panele

 1. Produkt turystyczny – transformacja sektora usług w popandemicznej rzeczywistości .

Prowadzący: Marcin Gwóźdź – poseł na Sejm RP

Uczestnicy:

 • Magdalena Cornelius-Kulig z Dolnośląskiego Festiwalu Muzycznego
 • Magdalena Topolanek z Bardzkiej Fabryki Pierników
 • Wojciech Miedziński z ARP Leasing – Grupa ARP S.A
 • Mateusz Jellin – Burmistrz Polanicy-Zdrój
 1. Wykorzystanie „zielonej energii” w rozwoju infrastruktury turystycznej Ziemi Kłodzkiej.

Prowadzący: Wojciech Maj – prezes Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Viktoria” S.A

Uczestnicy:

 • Joanna Klimek-Szymanowicz – Wójt Lewina Kłodzkiego
 • Robert Dzierzgwa – Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Krzysztof Brzozowski z Centrum Technologii Energetycznych
 1. Ekologia – czy możemy wycenić realny koszt inwestycji ekologicznych.

Prowadzący: Łukasz Surażyński – Prezes Uzdrowisk Kłodzkich

Uczestnicy:

 • Artur Sociński – Wicedyrektor Biura Usług Finansowych ARP S.A
 • Karolina Jagodzińska-Szynkura z Banku Gospodarstwa Krajowego – Region Dolnośląski
 • Marcin Jednorał – Prezes Zarządu ARLEG S.A
 • Zbigniew Hajłasz – Prezes Zarządu KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A
 1. Polska Smakuje – lokalni producenci jako element marketingu w turystyce .

Prowadzący: Tomasz Krzeszowiec – Dyrektor wrocławskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Uczestnicy:

 • Malwina Pasternak z Lutomierskiej Serowni
 • Przemysław Demków z Winnicy i Winiarni Celtica
 • Łukasz Czech z Uzdrowisk Kłodzkich i firmy „Staropolanka”
 • Eugeniusz Stain – interferie Medical SPA Świnoujście
 • Łukasz Ciołek – INTERFERIE S.A
 • Jarosław Berźnicki z Ośrodka Hodowli Zagrodowej Przerzeczyn-Zdrój

Ponad to uczestnicy w ramach II Dolnośląskiego Forum Gospodarczo-Samorządowego wzięli udział w wycieczce studyjnej w rozlewni wód mineralnych  „Staropolanka” i wysłuchali prelekcji Pana Jana Engelgarda z Muzeum Niepodległości  o Stanisławie Kozickim, który był polski politykiem i publicystą z czasów II Rzeczypospolitej i współpracownikiem Romana Dmowskiego, który po II wojnie Światowej zamieszkał w Polanicy-Zdrój.

Tekst: Remigiusz Biały

Foto: Remigiusz Biały, Maciej Sergel