Ogłoszenia

Już od 15 marca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Już od 15 marca 2021 roku Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczynają przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W SYSTEMIE WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO W PORÓWNANIU Z ROKIEM 2020

  • w roku 2021 nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności – wszystkie wnioski należy składać poprzez system eWniosek Plus.

  • do rolników nie będzie już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej

  • dodatkowe wymogi w ramach płatności do pomidorów: wymóg założenia uprawy pomidorów z rozsady i minimalna obsada 20 tys. szt./ha;

  • brak różnicowania wysokości stawki płatności do roślin strączkowych na ziarno w zależności od powierzchni (dotychczas do pierwszych 75 ha upraw roślin strączkowych przysługiwała dwukrotnie wyższa stawka).

Ponadto, zgodnie z przepisami unijnymi, od roku 2021 konopie odmiany Finola nie są objęte wsparciem w Polsce. Wynika to z faktu, że w przypadku tej odmiany zawartość tetrahydrokanabinolu (THC) w roku 2019 i w roku 2020 przekroczyła dopuszczalną w Unii Europejskiej wartość, tj. 0,2%.

Jednocześnie, od kampanii 2021 r. rolnicy posiadający poniżej 10 ha gruntów ornych, we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich, w ramach deklarowanych działek rolnych, wypełniając wniosek będą (analogicznie jak obecnie, rolnicy posiadający powyżej 10 ha gruntów ornych) podawali informacje na temat poszczególnych upraw. Zebrane w ten sposób informacje służyć będą realizacji działań PROW.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU i ZMIAN DO WNIOSKU W ROKU 2021

Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja br.

W związku z tym, że w 2021 r. 15 maja przypada w sobotę, złożenie wniosku możliwe jest do dnia 17 maja 2021 r.

Wniosek może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 11 czerwca 2021 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do dnia 31 maja 2021 r. 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Wnioski składa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Aplikacja ta  udostępniona jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i­­ Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): www.arimr.gov.pl.

Do zapewnienia rolnikom pomocy technicznej w zakresie wypełniania i składania wniosków przez Internet, ustawa zobowiązuje Kierownika Biura Powiatowego ARiMR.