Dobiega końca przebudowy drogi prowadzącej od ul. Złotej, wzdłuż ogrodów działkowych „Jar”. Na utwardzonej do tej pory nawierzchni ułożono asfalt.

Prawie kilometrowy odcinek drogi ma trzy metry szerokości, znajdziemy na nim również cztery tak zwane „mijanki”. Ostatnie prace, prowadzone są na poboczu i przepuście drogowym, zakończą się w ciągu najbliższych dni. Po zakończeniu inwestycji droga zostanie oznakowania oznakowaniem pionowym „droga wewnętrzna”. Przebudowa drogi służącej do transportu rolnego oraz jako dojazd do ogrodów działkowych współfinansowana jest ze środków Województwa Dolnośląskiego (199 tys. 500 zł) i budżetu Dzierżoniowa (251 tys 930 zł).

UM Dzierżoniów