środa, 24 lipca, 2024
- REKLAMA -Animowana Przejrzystość Obrazka Targi Zdrowej Żywności
Strona głównaGospodarkaNowe przepisy dronowe.

Nowe przepisy dronowe.

- Advertisement -
- Advertisement -

Czego dotyczą przepisy dronowe?

Wielu amatorów fotografii często wykonuje swoje zdjęcia dronem, inaczej zwanym bezzałogowym statkiem powietrznym. Wykonywanie zdjęć, filmów z powietrza jest bardzo atrakcyjne ze względu na nietypową perspektywę robionych ujęć. Często jest również praktykowane przez fotografów ze względu na jedyną możliwość wykonania zdjęcia np. detali w architekturze, niedostępnych miejsc przyrody czy też ciekawą perspektywę zdarzeń społecznych takich jak koncerty czy zawody sportowe. Pojawiają się również nowe zastosowania dla bezzałogowych statków powietrznych takie jak dostarczanie przesyłek, transport czy przeprowadzanie badań z nalotu. Ogół norm prawnych regulujących ten obszar – obejmujący kategorie sprzętu, ich dostęp do strefy żeglugi powietrznej, uprawnienia i ograniczenia z tym związane – nazywamy przepisami dronowymi.

Od kiedy zmiany?

Już od 31 grudnia 2020 r. każdy, kto chce latać dronem (czyli bezzałogowym statkiem powietrznym) o masie powyżej 250 g lub dronem posiadającym kamerę (każdym – bez względu na jego wagę) musi zarejestrować się Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, przejść szkolenie na internetowej platformie tego Urzędu pod adresem www.drony.ulc.gov.pl oraz zdać na niej egzamin.

Gdzie obowiązują nowe przepisy?

Nowe regulacje prawne zastąpiły dotychczasowe przepisy krajów UE i weszły w życie w takim samym brzmieniu jednocześnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ukończone kursy i zdane egzaminy w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego a także w instytucjach, będących odpowiednikiem Polskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego w innych krajach UE, dają uprawnienie do korzystania z możliwości legalnego odbywania lotów bezzałogowym statkiem powietrznym na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Ilu osób obecnie dotyczą zmiany przepisów?

W Polsce szacuje się, że jest ok. 200 tysięcy użytkowników dronów. Ponad 90 % tych użytkowników do legalnego latania powinno ukończyć szkolenie i pozytywnie zaliczyć egzamin online, co bez wątpienia finalnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu lotniczym bezzałogowych statków powietrznych.

Czy taka zmiana przepisów była niezbędna?

Myślę, że większość z nas dostrzegając dynamiczny rozwój tej dziedziny naszego życia, ale też i płynące z tego tytułu realne zagrożenia, bez wątpienia potwierdzi, że jednolita regulacja w tym zakresie w całej Unii Europejskiej była potrzebna. Drony, które jeszcze kilka lat temu dominowały na rynku, były urządzeniami którymi można było sprawnie sterować zaledwie na odległość kilku metrów, a waga tych urządzeń i użyte materiały w przypadku awarii nie mogły wyrządzić większej szkody ludziom, czy też w ich mieniu. Dzisiaj mamy już urządzenia, które posiadają techniczne możliwości kontrolowanego lotu na odległość kilkunastu kilometrów i na wysokość kilku kilometrów. Są to także urządzenia, które posiadają dużą siłę ciągu i techniczne możliwości przenoszenia podwieszonych ciężkich materiałów, myślę że co do niebezpieczeństwa i potencjalnych zagrożeń z tego tytułu nie trzeba nikogo przekonywać. Zatem bez wątpienia należało wyraźnie określić przepisy, tak aby operator w sposób jednoznaczny wiedział jakie są ograniczenia w zakresie dopuszczalnej – w określonej strefie i przy wykorzystaniu określonego sprzętu – wysokości, odległości i okoliczności lotów urządzeniami bezzałogowymi.

Jakie są podstawowe założenia nowych przepisów?

Przede wszystkim odchodzi się od stosowanego wcześniej podziału/kategoryzacji lotów bezzałogowych na komercyjne i niezarobkowe, co z logicznego punktu widzenia było trudne do wyjaśnienia. Nowe przepisy obejmują wszystkie loty bezzałogowe, bez względu na ich cel. Ponadto nowe przepisy wprowadzają trzy kategorie lotów. Pierwszą która została nazwana otwartą – przeznaczoną dla lotów o najniższym stopniu ryzyka. Charakteryzuje się maksymalną wysokością lotów do 120 m oraz zakazem lotów nad zgromadzeniami /ta kategoria dotyczy przeważającej liczby lotów/. Druga i trzecia kategoria przeznaczona jest dla lotów o zwiększonym ryzyku operacji dla osób trzecich, nazwano je szczególną oraz certyfikowaną. Różnią się tym, że w kategorii szczególnej jest konieczne uzyskanie zezwolenia na dany lot, a w kategorii certyfikowanej oprócz konieczności uzyskania zezwolenia na dany lot niezbędne jest posiadanie dodatkowego certyfikatu.

Co jest celem zmian w przepisach?

Nałożenie na pilota drona nowych ograniczeń i obowiązków ma przede wszystkim na celu ujednolicenie procedur w tym zakresie w całej Unii Europejskiej, zaewidencjonowanie pojazdów bezzałogowych mogących uczestniczyć w ruchu powietrznym, także uświadomienie użytkownikom przestrzeni lotniczej dużej odpowiedzialności za bezpieczny lot w określonej strefie, a co za tym idzie odpowiedzialności za ewentualne szkody w mieniu lub zdrowiu osób postronnych. Preferowane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla operatora bezzałogowego statku powietrznego. Na razie jednak bezwzględnego obowiązku posiadania takiego ubezpieczenia jeszcze nie wprowadzono. Jednakże biorąc pod uwagę bezpośrednie odnoszenie planowanych regulacji do ruchu drogowego wydaje się to nieuniknione. Co również istotne przed każdym lotem pilot powinien upewnić się czy w danej lokalizacji, w tym konkretnym momencie, dozwolone są loty. Niezbędne jest więc stałe korzystanie ze specjalistycznych aplikacji o strefach przestrzeni lotniczej lub pozyskiwanie tych informacji ze strony Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Jak wygląda rejestracja operatora?

Osoby poniżej 14 roku życia nie mogą zostać operatorami drona, a osoby powyżej 14 roku życia, które jeszcze nie ukończyły 18 roku życia, mogą zarejestrować się wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego. W celu rejestracji wymagane jest podanie imienia i nazwiska operatora, adresu zamieszkania lub siedziby firmy, numeru telefonu i adresu e-mail osoby fizycznej lub prawnej, w której imieniu odbywa się rejestracja.

Jakie są sankcje za nieprzestrzeganie przepisów?

Każdy operator drona otrzymuje indywidualny numer rejestracyjny, który zobowiązany jest umieścić na swoim dronie. Rejestr zawierający operatorów dronów jest dostępny dla właściwych służb państwowych. Niedochowanie obowiązku umieszczenia przez operatora numeru rejestracyjnego na dronie jest zagrożone karą grzywny, natomiast każdemu naruszającemu ograniczenia w strefach przestrzeni lotniczej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

bezAtu

POWIĄZANE ARTYKUŁY
- REKLAMA -Animowana Przejrzystość Obrazka KOMAR-GACKI

NAJBARDZIEJ POPULARNE

Ostatnie komentarze