środa, 24 lipca, 2024
- REKLAMA -Animowana Przejrzystość Obrazka Targi Zdrowej Żywności
Strona głównaInwestycjeOdbudowa Drogi Stu Zakrętów: Mieszkańcy i turyści muszą uzbroić się w cierpliwość

Odbudowa Drogi Stu Zakrętów: Mieszkańcy i turyści muszą uzbroić się w cierpliwość

- Advertisement -
- Advertisement -

Wstęp

Droga Stu Zakrętów, czyli odcinek drogi wojewódzkiej nr 387 na odcinku Radków-Karłów, została zamknięta w trybie awaryjnym 23 lutego tego roku. Ta sytuacja dotknęła zarówno mieszkańców gminy Radków, jak i turystów, którzy korzystają z tej popularnej trasy. W piątek, 14 kwietnia, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei (DSDiK) we Wrocławiu ogłosiła przetarg na awaryjną odbudowę tej drogi. Przewidywany odcinek do przebudowy to około 45 metrów (dokładnie w miejscu: km 13+800). Wykonawca będzie miał na nią 10 miesięcy. Co to oznacza w praktyce?

Problem mieszkańców Radkowa

Od zamknięcia drogi mieszkańcy gminy Radków zmagają się z trudnościami. Dzieci muszą dojeżdżać do szkoły objazdem, który wydłuża ich trasę o 20 km w jedną stronę. Ta sytuacja utrzymuje się dzień w dzień, wprowadzając wiele niepokoju w życie mieszkańców.

Pierwotne prognozy DSDiK

Początkowo DSDiK szacowała, że prace remontowe rozpoczną się na przełomie II i III kwartału tego roku i potrwają do IV kwartału. Niestety, te prognozy okazały się zbyt optymistyczne.

Ogłoszenie przetargu i jego konsekwencje

Termin składania ofert

Termin składania ofert przez potencjalnych wykonawców remontu to 10 maja. Jeżeli znajdą się chętni i ich oferty nie będą zawyżone, przetarg zostanie rozstrzygnięty, a wybrany wykonawca zostanie poproszony o podpisanie umowy. Od momentu złożenia podpisów wykonawca będzie miał 10 miesięcy na zakończenie prac.

Warunki przetargu

Wykonawca musi najpierw opracować kompletną dokumentację projektową, a następnie uzyskać ostateczną decyzję umożliwiającą wykonanie robót budowlanych. Dopiero po spełnieniu tych wymogów może przystąpić do realizacji inwestycji.

Wymagania dla wykonawcy

Opracowanie dokumentacji projektowej

Wykonawca musi przygotować kompletną dokumentację projektową, zawierającą wszystkie niezbędne informacje dotyczące realizacji inwestycji. Dokumentacja ta musi być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami DSDiK.

Rozbiórka i przygotowanie terenu

Prace rozpoczynają się od rozebrania istniejącego kamiennego przepustu, fragmentu muru kamiennego oraz konstrukcji jezdni i barier ochronnych na odcinku drogi objętym pracami. Następnie, wykonawca będzie musiał wyciąć kolidujące drzewa w obrębie istniejącego muru kamiennego.

Ochrona środowiska

Ze względu na fakt, że fragment drogi znajduje się na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych, wykonawca będzie musiał stosować wszystkie możliwe środki mające na celu jak najmniejszą ingerencję w obszar objęty ochroną.

Ograniczenie wycinki drzew

Wycinka drzew ma być ograniczona do minimum. Przewiduje się ewentualną konieczność wycinki drzew (klon zwyczajny) wyrastających z istniejącego muru kamiennego. Jednak jeżeli warunki prowadzenia robót nie będą tego wymagały, należy odstąpić od wycinki. Gra się będzie toczyć o 13 drzew.

Ochrona obszaru chronionego

Wykonawca będzie musiał zastosować wszelkie środki mające na celu ochronę obszaru Parku Narodowego Gór Stołowych. Wszystkie działania realizowane w ramach inwestycji muszą być zgodne z wymogami ochrony środowiska.

Czas realizacji

Czy uda się dotrzymać wyznaczonych terminów? Pierwszą odpowiedź na to pytanie poznamy 10 maja, kiedy zostaną rozstrzygnięte oferty przetargowe. Wszystko jednak może się zdarzyć, a realizacja inwestycji może ulec opóźnieniu.

Ryzyka związane z realizacją projektu

W dokumentach przetargowych możemy przeczytać, że istnieje ryzyko dalszego uszkodzenia korpusu drogi wskutek pracy ciężkiego sprzętu oraz konieczność szybkiego wykonania prac. Należy pamiętać, że remont dotyczy jedynie 45-metrowego odcinka Drogi Stu Zakrętów, a nie jej całej długości.

Perspektywy przyszłości

Zważywszy na zaistniałą sytuację, mieszkańcy Radkowa i turyści muszą uzbroić się w cierpliwość. Wszyscy liczą na to, że inwestycja zostanie zrealizowana w wyznaczonym czasie, co pozwoli na ponowne otwarcie Drogi Stu Zakrętów.

Podsumowanie

Droga Stu Zakrętów, będąca częścią drogi wojewódzkiej nr 387 na odcinku Radków-Karłów, została zamknięta w trybie awaryjnym, co wpłynęło na życie mieszkańców gminy Radków oraz turystów. Ogłoszony przetarg na awaryjną odbudowę tego odcinka drogi wiąże się z licznymi wyzwaniami, takimi jak opracowanie dokumentacji projektowej, rozbiórka i przygotowanie terenu, a także ochrona środowiska w obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych. Czas realizacji wynosi 10 miesięcy, jednak nie można wykluczyć ewentualnych opóźnień. Miejmy nadzieję, że inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z planem, co pozwoli na ponowne otwarcie tego ważnego dla mieszkańców i turystów odcinka drogi.

FAQ

  1. Dlaczego Droga Stu Zakrętów została zamknięta?Droga została zamknięta w trybie awaryjnym ze względu na jej zły stan techniczny, który wymagał pilnej interwencji.
  2. Kiedy planowane jest rozpoczęcie prac remontowych?Prace remontowe mają rozpocząć się po wyborze wykonawcy w przetargu, którego termin składania ofert to 10 maja.
  3. Jak długo potrwają prace remontowe?Wykonawca będzie miał na realizację inwestycji 10 miesięcy od momentu podpisania umowy.
  4. Czy prace remontowe obejmują całą Drogę Stu Zakrętów?Nie, prace remontowe dotyczą jedynie 45-metrowego odcinka drogi w miejscu oznaczonym jako km 13+800.
  5. Jakie są główne wyzwania związane z realizacją inwestycji?Główne wyzwania to opracowanie dokumentacji projektowej, rozbiórka i przygotowanie terenu, a także ochrona środowiska w obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych.

[MN]

foto: DSDiK

POWIĄZANE ARTYKUŁY
- REKLAMA -Animowana Przejrzystość Obrazka KOMAR-GACKI

NAJBARDZIEJ POPULARNE

Ostatnie komentarze