Ogłoszenia

Program dla samorządów Dolnego Śląska – Dolnośląski Ład

Program dla samorządów Dolnego Śląska – Dolnośląski Ład

„Wiele pieniędzy trafi do naszych samorządów, szczególnie do Subregionu Wałbrzyskiego” – Marcin Gwóźdź
„Budowa zbiornika retencyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim jest jednym z głównych priorytetów w ramach podziału środków na kolejne lata dla Województwa Dolnośląskiego” – Marcin Czerniec – Burmistrz Gminy Kamieniec Ząbkowicki

#DolnoslaskiLad
#PolskiLad