Ogłoszenia

Remont kompleksu pieców wapiennych- informuje burmistrz Złotego Stoku Grażyna Orczyk

 

19 stycznia 2021 r. Burmistrz Złotego Stoku podpisała umowę ze Spółką Budowlaną Jan Serafin, Marek Janik s.c. z Nysy, na zadanie pn. „Śladami Marianny Orańskiej – zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia”. Wartość umowy opiewa na kwotę 278 818,16 zł. Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków EFRR oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

 

 

 

 

Projekt zakłada wyremontowanie kompleksu pieców wapiennych, który stanowi element transgranicznego szlaku królewny Marianny Orańskiej. Zostaną przeprowadzone następujące prace: naprawa i wzmocnienie zniszczonych sklepień ceglanych, spoinowanie pobocznic wapienników, naprawa i konserwacja schodów metalowych, konserwacja obarierowania na obiekcie, naprawa tarasów wraz z odwodnieniem, naprawa drewnianych balustrad terenowych, schodów terenowych, konserwacja tablic informacyjnych.

 

 

 

żródło (FB-@GminaZlotyStok )