Ogłoszenia

Rusza nabór wniosków do Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy – edycja 2022.

Konkurs skierowany jest do młodzieżowych organizacji pozarządowych, które mogą ubiegać się o granty na realizację ciekawych projektów społecznych i na swój rozwój, a pośrednio także do grup nieformalnych, młodzieżowych rad przy JST i samorządów uczniowskich, które na późniejszym etapie będą mogły pozyskać środki finansowe poprzez mechanizm regrantingu.  Organizacje młodzieżowe mogą starać się o przyznanie im dotacji do 250 tys. zł, a podmioty chętne do pełnienia funkcji regrantera – aż do 2,5 mln zł. Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem generatora System Obsługi Dotacji NIW-CRSO na stronie internetowej https://generator.niw.gov.pl/. Zainteresowane środowiska mogą składać wnioski do 12 września 2022 roku do godz. 16:00.

Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy został zaplanowany w perspektywie lat 2022-2033. Środki finansowe  przeznaczone na Program to 10 mln zł w roku 2022  a następnie co roku 20 mln zł. Koncepcja Programu jest spójna z podjętymi dotychczas działaniami Rządu takimi jak: utworzenie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, powołanie Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej, realizacja prac nad Strategią RP na Rzecz Młodego Pokolenia oraz szereg spotkań z młodzieżą na terenie całej Polski.

 

Cel Programu zostanie osiągnięty poprzez wsparcie działań i rozwoju instytucjonalnego inicjatyw młodzieżowych i młodzieżowych organizacji pozarządowych, które nie mają bądź formalnych możliwości, bądź doświadczenia lub umiejętności w ubieganiu się o środki publiczne. Działania, które będą realizowane w ramach Programu, to inicjatywy młodzieżowe mające szczególnie istotne znaczenie dla udziału młodzieży w życiu publicznym, takie jak rady młodzieżowe jednostek samorządu terytorialnego, samorządy uczniowskie i studenckie, organizacje młodzieżowe oraz organizacje wspierające młodzież w procesie przygotowania do udziału w życiu publicznym.

 

Cele szczegółowe Programu to:

  • zwiększenie zaangażowania młodzieży w życie publiczne;
  • wzrost znaczenia inicjatyw młodzieżowych w życiu publicznym;
  • wzmocnienie instytucjonalne inicjatyw młodzieżowych.
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *