Strażacy z Henrykowa podsumowali pracę w ubiegłym roku i jednogłośnie udzielili absolutorium swojemu zarządowi. W ciągu roku, strażacy wyjeżdżali na akcje łącznie 68 razy, w tym aż 31 pożarów. To dowód na to, że Henrykowska jednostka OSP jest w pełni przygotowana do działania i reagowania w przypadku zagrożenia.

Warto podkreślić, że strażacy nie tylko prowadzili działania ratownicze, ale również inwestowali w nowoczesny sprzęt. W ubiegłym roku zakupiono nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy oraz otrzymali wiele dotacji na potrzeby jednostki. To pozwala na jeszcze skuteczniejsze działanie w przypadku pożarów i innych zagrożeń.

Pozytywny obraz działalności Henrykowskiej jednostki OSP potwierdził podczas zebrania także pan poseł Marcin Gwóźdź oraz komendant powiatowy PSP bryg. Tomasz Mądry, komendant miejsko-gminny OSP pan Piotr Rajczakowski, radny RM pan Władysław Lach i dyrektor GCEiS pan Andrzej Regner.

Nie należy zapominać, że strażacy z Henrykowa nie tylko reagują na zagrożenia, ale również aktywnie uczestniczą w życiu społecznym gminy. W ubiegłym roku jednostka brała udział w wielu wydarzeniach organizowanych przez gminę, dzięki czemu mieszkańcy mieli okazję bliżej poznać ich pracę oraz lepiej zrozumieć, jak ważna jest rola strażaków w społeczeństwie.

Podsumowując, działalność Henrykowskiej jednostki OSP w ubiegłym roku była bardzo intensywna i skuteczna. Strażacy nie tylko podejmowali liczne akcje ratunkowe, ale również inwestowali w nowoczesny sprzęt i uczestniczyli w życiu społecznym gminy. Gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów w pracy na rzecz mieszkańców Henrykowa i okolic.

Rys historyczny:

Ochotnicza Straż Pożarna w Henrykowie została założona w 1945 roku, zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Wówczas mieszkańcy miejscowości zorganizowali się, aby móc skutecznie chronić swoje domy i mienie przed pożarami. W pierwszych latach działalności OSP Henryków skupiała się głównie na szkoleniach i doskonaleniu swoich umiejętności, a także na gromadzeniu niezbędnego sprzętu i wyposażenia.

Wraz z upływem lat jednostka zaczęła się rozwijać i modernizować. W latach 60-tych OSP Henryków otrzymała swój pierwszy wóz strażacki, co znacznie usprawniło działania ratownicze. W kolejnych dekadach OSP Henryków sukcesywnie poszerzała swoje wyposażenie, inwestując w nowoczesne sprzęty i narzędzia ratownicze.

W 1995 roku jednostka została zrzeszona w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co umożliwiło jej jeszcze lepszą współpracę z innymi jednostkami OSP i służbami ratowniczymi. Współpraca ta pozwoliła na zwiększenie skuteczności działań ratowniczych oraz na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Henrykowa i okolic.

Obecnie OSP Henryków to zgrany zespół około 30 członków, którzy regularnie uczestniczą w szkoleniach i ćwiczeniach, aby podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności. Dzięki wyposażeniu w nowoczesny sprzęt i pojazdy ratownicze, jednostka może skutecznie interweniować w przypadku pożarów, wypadków drogowych i innych zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.

W ciągu ostatnich kilku lat OSP Henryków kontynuowała rozwój swojego wyposażenia i zasobów, aby być w stanie jeszcze skuteczniej reagować na zagrożenia. W 2015 roku jednostka otrzymała lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Ford Transit, który zwiększył jej zdolność do szybkiego reagowania na mniejsze zdarzenia.

W 2021 roku OSP Henryków postanowiła dokonać kolejnej inwestycji w nowoczesne wyposażenie i zakupiła nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy VOLVO FL 280 GBA RT 3/16 o wartości 954 tys. zł. Jest to wysokiej jakości pojazd z najnowszym sprzętem do działań gaśniczych i ratowniczych, który zastąpi dotychczasowy Mercedes Atego.

Dzięki takim inwestycjom OSP Henryków może skutecznie odpowiadać na rosnące wymagania związane z ochroną ludzi i mienia przed pożarami i innymi zagrożeniami. Jednostka może teraz działać jeszcze sprawniej i z większą skutecznością, zapewniając mieszkańcom Henrykowa i okolic jeszcze większe bezpieczeństwo