niedziela, 19 maja, 2024
- REKLAMA -Animowana Przejrzystość Obrazka Targi Zdrowej Żywności
Strona głównaLokalne działaniaSTYPENDIA DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH.

- Advertisement -
- Advertisement -

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego z dniem 27 października 2021r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów w wysokości 1 500,00 zł brutto miesięcznie, w okresie od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne. Termin składania wniosków od 27 października do 12 listopada 2021 r.

Jako samorząd województwa od 2019 roku realizujemy Program Stypendialny dla studentów III roku kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo oraz położnictwo. Program z każdą kolejną edycją jest przez nas rozwijany – w tym roku do grona stypendystów mogą dołączyć również studenci ratownictwa medycznego. Zależy nam na tym, aby zachęcić młodych ludzi do wyboru tej ścieżki kształcenia oraz do podjęcia pracy w marszałkowskich podmiotach leczniczych. W poprzednich edycjach wysokość stypendium wynosiła 1000 zł miesięcznie, w tym roku podjęliśmy decyzję o zwiększeniu tej kwoty do 1500 zł, aby nasz program był dla młodych ludzi jeszcze bardziej atrakcyjny. Naszym celem jest wspieranie zawodów medycznych, których tak bardzo potrzebujemy na rynku pracy – mówi Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski.

Program stypendialny zakłada przyznawanie stypendium studentowi III roku, który:

  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
  • uzyskał średnią ocen na poziomie co najmniej 4,0;
  • podejmie pracę w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie, przez okres co najmniej 3 lat.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego od czerwca do sierpnia prowadził Kampanię społeczną promująca zawody medyczne. Grupą odbiorców byli tegoroczni maturzyści. To kolejny przykład działań podejmowanych przez Samorząd Województwa zachęcający do podjęcia nauki na kierunkach medycznych.

Program stypendialny dla zawodów medycznych na Dolnym Śląsku zwłaszcza dla pielęgniarek i położnych ma ogromne znaczenie. Obecnie obserwujemy brak zastępstwa pokoleniowego w tych zawodach – dziś dolnośląska pielęgniarka i położna ma średnio 55 lat co jest bardzo niepokojącą daną statystyczną. Bezwzględnym obowiązkiem społecznym jest podjęcie działań, aby odbudować młode, kolejne pokolenie pielęgniarek i położnych. Program Stypendialny niewątpliwie przyczyni się do uatrakcyjnienia wyboru tych kierunków studiów licencjackich, a w swym mechanizmie powstrzyma emigracje zarobkową z jaką borykamy się od wielu lat w całej Polsce – mówi Anna Szafran Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu.

Na dolnośląskich uczelniach można zaobserwować wzrost zainteresowania kierunkami medycznymi. Studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku w zeszłym roku podjęło 107 osób, a w tym roku dwukrotnie więcej – 237 osób. Na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu na tym samym kierunku w zeszłym roku studia podjęło 60 osób, a w tym roku 83.

Program stypendialny jest szalenie ważny dla ratowników medycznych z prostej przyczyny, mamy sporo chętnych kandydatów, wiele młodych osób się kształci, natomiast widzimy tendencje, że wiele osób tego zawodu nie podejmuje. Program, który jest dedykowany studentom trzeciego roku daje gwarancje pracy oraz stanowi duże wsparcie finansowe, zdecydowanie może to zachęcić osoby, które mają wątpliwości do wyboru tego zawodu – mówi Andrzej Raczyński kierownik Pogotowia Ratunkowego w Wołowie (oddziału Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu).

Pielęgniarki, położne oraz ratownicy medyczni odgrywają bardzo ważną rolę w procesie opieki nad pacjentami. Do wykonywania zawodów medycznych uznawanych za zawody zaufania publicznego, oprócz szerokiej wiedzy, potrzebne jest przede wszystkim powołanie do niesienia pomocy innym. Należy podkreślić, że jest to praca wykonywana w szczytnym celu, jakim jest ratowanie ludzkiego życia i zdrowia.

Zachęcamy studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne do składania wniosków o przyznanie stypendium w roku akademickim 2021/2022. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendiów zostanie opublikowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pod adresem https://umwd.dolnyslask.pl/zdrowie/aktualności/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w zakładce Zdrowie.

Źródło: UMWD

POWIĄZANE ARTYKUŁY
- Advertisment -Animowana Przejrzystość Obrazka KOMAR-GACKI

NAJBARDZIEJ POPULARNE

Recent Comments