Wpisy

Bystrzyca Kłodzka wprowadza nowe rozwiązania w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.

10 maja br. w Bystrzycy Kłodzkiej zorganizowana została konferencja, której tematem były inteligentne rozwiązania w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Bystrzyca Kłodzka, dzięki środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, jako jedne z pierwszych miast w Polsce, będzie dysponować nowoczesnym systemem w zakresie segregacji odpadów. Całkowita wartość inwestycji realizowanej przez spółkę T-Master i miejski Zakład Usług Komunalnych wyniosła 5 439 502,80 zł, z czego dofinansowanie z Polskiego Ładu to 4 736 700 zł.

W Kalinowicach Górnych powstanie nowoczesna świetlica wiejska dzięki dofinansowaniu z Polskiego Ładu

Nabór w programie „Ochrona zabytków” rozstrzygnięty – 164 mln zł na 534 projekty

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki pierwszego naboru w programie „Ochrona zabytków”. Kwota 164 milionów złotych została rozdysponowana na 534 projekty zgłoszone przez różne samorządy. Wśród beneficjentów znaleźli się przedstawiciele Subregionu Wałbrzyskiego.

W powiecie ząbkowickim wsparcie otrzymały następujące obiekty:

 1. Parafia Prawosławna pw. św. Jerzego w Ząbkowicach Śląskich – kaplica św. Jerzego (XIV w.): remont elewacji zewnętrznej (380 000 zł).
 2. Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. – Srebrna Góra, Twierdza – Fort Wysoka Skała (2 poł. XVIII w.): roboty przy murach, sklepieniach oraz portalach bramnych – kontynuacja (455 000 zł).
 3. Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji w Ząbkowicach Śląskich – kościół przyklasztorny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, stalle (XVIII w.): konserwacja – etap III (50 000 zł).
 4. Parafia Rzymskokatolicka pw. św Jerzego w Ziębicach – Bazylika Mniejsza, kościół św. Jerzego (XIII-XV): remont i konserwacja elewacji w obrębie prezbiterium – kontynuacja (ostatni etap, 440 000 zł).
 5. Gmina Ziębice – mur obronny (XIII/XIV): renowacja zabytkowych murów obronnych, odcinek K10 – K12 przy Placu Stanisława Oziębłowskiego (38 000 zł).
 6. Parafia św. Wawrzyńca w Osinie Wielkiej – Dębowiec, kościół filialny pw. św. Antoniego (1843 r.), tryptyk Wniebowzięcia Marii Panny (1513 r.): kompleksowa konserwacja – etap III (277 000 zł).
 7. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Doboszowicach – kościół pw. św. Mikołaja (XIII w.): prace konserwatorskie przy ścianach i sklepieniach prezbiterium oraz nawy we wnętrzu kościoła (490 000 zł).
 8. Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zwróconej – Bobolice, kościół Matki Boskiej Bolesnej (XV w. przebud. XVIII w.): konserwacja ołtarza bocznego Matki Boskiej Różańcowej (ok. poł. XVIII w.): prace konserwatorskie ołtarza – etap III (ostatni, 75 000 zł).
 9. Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zwróconej – Bobolice, Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej (XV w. przebud. XVIII w.): remont dachu nad nawą i zakrystią – etap II (550 000 zł).
 10. Gmina Kamieniec Ząbkowicki – Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): wykonanie posadzki wykończeniowej tarasu widokowego (597 000 zł).

W powiecie kłodzkim dofinansowanie otrzymały:

 1. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Duszniki-Zdrój, młyn papierniczy, pawilon wejściowy (XVIII w.): zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie pawilonu – etap III (264 000 zł).
 2. Parafia Nawiedzenia NMP w Wambierzycach – Wambierzyce, zespół kaplic i bram Kalwarii Wambierzyckiej (1683 r., 1788 r., XIX w.): prace remontowo – konserwatorskie przy 41 obiektach (31 kaplic, 9 bram i studnia) i 107 zabytkach ruchomych – etap I (1 000 000 zł).
 3. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Piszkowicach – Piszkowice, kościół pw. św. Jana Chrzciciela (XIV w., XVIII w., XIX w.), ołtarz Dusz Czyśćcowych (1 poł. XVIII w.): konserwacja techniczna i estetyczna zabytku – etap II ostatni (157 000 zł).
 4. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św Apostołów Piotra i Pawła w Dusznikach-Zdroju – Duszniki-Zdrój, kościół św. Piotra i Pawła (XVI w. przebud. 1708-1730): remont i konserwacja elewacji w obrębie prezbiterium i wschodniej ściany korpusu kościoła (400 000 zł).
 5. Parafia Nawiedzenia NMP w Wambierzycach – Wambierzyce, Bazylika pw. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): rekonstrukcja tynków zachodnich i południowych z pracami konserwatorskimi kamieniarki – etap XII ostatni (700 000 zł).

W powiecie świdnickim wsparcie uzyskały:

 1. Rzymskokatolicka Parafia p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu – Strzegom, kościół pw. św. Barbary (XIV w.): wykonanie odwodnienia terenu wokół kościoła wraz z budową kanalizacji deszczowej i wykonaniem izolacji pionowej oraz wymianą posadzki – etap II (352 000 zł).
 2. Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy w Świdnicy – Świdnica, kościół Pokoju, loże (XVII w.): konserwacja i restauracja dwóch lóż rodziny von Eben i poszewników – kontynuacja (700 000 zł).
 3. Rzymskokatolicka Parafia p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu – Strzegom, Bazylika pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła (XIV w.): konserwacja elewacji zewnętrznych północnego i południowego ramienia transeptu oraz remont dachu – kontynuacja (1 000 000 zł).
 4. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła – Strzegom, drewniany kościół pw. św. Andrzeja Apostoła (XVI w.): częściowy remont konstrukcji dachu, częściowa wymiana pokrycia gontowego, zabezpieczenie hydrofobowe, impregnacja konstrukcji dachu (94 000 zł).

 

W ramach programu „Ochrona zabytków”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dofinansowanie na łączną kwotę 164 mln zł dla 534 projektów zgłoszonych m.in. przez samorządy. Dzięki tym środkom, wiele zabytków w Polsce będzie mogło zostać wyremontowanych i zachowanych dla przyszłych pokoleń.

Ponad 5 milionów złotych dofinansowania dla Gminy Ciepłowody

Szanowni Państwo,

 

po raz kolejny w tym roku pozyskaliśmy rekordowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To ponad 5 milionów złotych dla naszego samorządu na realizację czterech zadań:

– remont i przebudowa dwóch dróg w Gminie Ciepłowody,
– budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Henryków,
– budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targowica,
– remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ciepłowody.

 

Uzyskane dofinansowanie zarówno to, o którym piszemy, jak i wcześniejsze (przypomnę, że pozyskaliśmy ok 11 milionów złotych na początku tego roku, a na chwilę obecną łącznie ok 16 milionów) stawiają nasz bardzo mały samorząd w rankingu z dużymi samorządami. Ilość poświęconego czasu oraz pracy ziściła się w sukces, który był do tej pory naszym marzeniem. Niemniej jednak na ten bezprecedensowy sukces pracowało wiele osób.
Dziękuję w szczególności Panu Ministrowi Michałowi Dworczykowi, Panu Posłowi Marcinowi Gwoździowi, moim współpracownikom jak i Radnym gminy Ciepłowody.

Z poważaniem

Wójt Gminy Ciepłowody
Łukasz Białkowski

 

 

 

fot. FB tekst UG Ciepłowody