Wpisy

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji: Jak przedsiębiorcy mogą skorzystać z dotacji UE?

Szanowni Państwo, dla PRZEDSIĘBIORCÓW m.in z Gminy Nowa Ruda pojawia się jedna z ostatnich szans na dotację z budżetu 🇪🇺 Unii Europejskiej do realizowanych inwestycji

W dobie zmiany polityki Unii Europejskiej, ostatnia szansa na uzyskanie dotacji z jej budżetu zbliża się ku końcowi. W nowych programach Unii Europejskiej przewidziano głównie instrumenty zwrotne, takie jak pożyczki, które nie są tak atrakcyjne jak dotacje.

O nowych programach Unii Europejskiej

Dlaczego pożyczki nie są tak atrakcyjne jak dotacje

Pożyczki, choć mają swoje zalety, takie jak niższe oprocentowanie czy elastyczność w spłacie, to jednak wymagają zwrotu i obciążają długiem firmę. W przeciwnym razie, dotacje nie muszą być zwracane, a ich uzyskanie jest bardziej korzystne dla przedsiębiorstw.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla przedsiębiorstw małych i średnich firm

Kto może ubiegać się o dotacje

Jednym z niewielu wyjątków będzie konkurs z Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla przedsiębiorstw małych i średnich firm, które działają planują działać na terenie byłego woj. wałbrzyskiego (powiaty: wałbrzyski, kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, świdnicki).

Warunki i możliwości związane z konkursem dotacji

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma na celu wspieranie przedsiębiorstw w ich działaniach, mających na celu zrównoważony rozwój oraz ochronę środowiska. Aby ubiegać się o dotację, przedsiębiorstwa muszą spełniać określone warunki oraz wykazać, że ich inwestycje wpłyną na poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej regionu.

Maksymalna możliwa do uzyskania dotacja

Wydatki podlegające refundacji

Maksymalna kwota dotacji, jaką można uzyskać w ramach konkursu, to 45% wydatków podlegających refundacji. Dotacje będą przyznawane w trybie konkursowym, co oznacza, że o kwalifikacji do dofinansowania zdecyduje jakość oraz profesjonalne przygotowanie wniosków.

Nabór wniosków i środki do rozdysponowania

Termin naboru wniosków

Nabór wniosków ruszy 31.05.2023 r. Przedsiębiorcy mają więc czas na przygotowanie swoich projektów oraz zgłoszenie ich w odpowiednim terminie.

Kwota środków do rozdysponowania

W konkursie przewidziano środki w wysokości ponad 140 mln zł. To ogromna suma, która może pomóc wielu przedsiębiorstwom w realizacji ich inwestycji.

Dotacje w trybie konkursowym

Kwalifikacja do dofinansowania

Jak wspomniano wcześniej, dotacje będą przyznawane w trybie konkursowym. Oznacza to, że nie wystarczy spełnić warunki formalne – wnioski muszą być również dobrze przygotowane i przemyślane, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania.

Profesjonalne przygotowanie wniosków

Warto zainwestować w profesjonalne przygotowanie wniosków o dotacje, aby zwiększyć szanse na ich uzyskanie. Eksperci z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków UE mogą pomóc w opracowaniu wniosków oraz doradzić w kwestiach związanych z konkursem.

Spotkanie z ekspertem z wieloletnim doświadczeniem

Termin i miejsce spotkania

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 27.04.2023 r., w godzinach od 12.30 do 14.30 w Urzędzie Gminy Nowa Ruda. To doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej o konkursie oraz uzyskać cenne wskazówki od eksperta z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków UE.

Celem spotkania

Głównym celem spotkania jest zwiększenie szans przedsiębiorców z terenu naszej gminy na pozyskanie dotacji. W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z warunkami i możliwościami związanymi z konkursem dotacji oraz uzyskania odpowiedzi na swoje pytania.

Wójt Gminy Nowa Ruda, Adrianna Mierzejewska, zachęca do udziału w spotkaniu, które może okazać się kluczowe dla przyszłości wielu firm z terenu gminy.

Podsumowanie

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to jedna z ostatnich szans na uzyskanie dotacji z budżetu Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw małych i średnich z terenu byłego woj. wałbrzyskiego. Nabór wniosków rozpocznie się 31.05.2023 r., a łączna kwota środków do rozdysponowania to ponad 140 mln zł. Aby zwiększyć szanse na uzyskanie dotacji, warto wziąć udział w spotkaniu z ekspertem z wieloletnim doświadczeniem, które odbędzie się 27.04.2023 r. w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.

FAQ

  1. Czy pożyczki są bardziej atrakcyjne niż dotacje?

Dotacje są zazwyczaj bardziej atrakcyjne dla przedsiębiorców, ponieważ nie wymagają zwrotu, co oznacza mniejsze obciążenie finansowe dla firmy.

  1. Czy każdy może ubiegać się o dotację z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji?

Dotacje z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji są przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw działających lub planujących działać na terenie byłego woj. wałbrzyskiego.

  1. Kiedy rozpoczyna się nabór wniosków o dotacje z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji?

Nabór wniosków o dotacje z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji rozpoczyna się 31.05.2023 r.

  1. Czy warto skorzystać z pomocy eksperta w przygotowaniu wniosku o dotację?

Tak, warto zainwestować w profesjonalne przygotowanie wniosków o dotacje, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania.

  1. Gdzie odbędzie się spotkanie z ekspertem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków UE?

Spotkanie odbędzie się 27.04.2023 r. w godzinach od 12.30 do 14.30 w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.

Dalsze kroki dla przedsiębiorców

Jeśli jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym dotacjami z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, warto podjąć następujące kroki:

  1. Zapoznaj się dokładnie z warunkami i kryteriami konkursu dotacji.
  2. Przemyśl swoje inwestycje i plany rozwoju związane z zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska.
  3. Weź udział w spotkaniu z ekspertem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków UE, które odbędzie się w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.
  4. Skonsultuj się z ekspertami w zakresie przygotowania wniosków o dotacje, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania.
  5. Przygotuj i złóż wniosek w odpowiednim terminie (31.05.2023 r.).

Wspierając przedsiębiorców z terenu gminy w pozyskiwaniu dotacji z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Wójt Gminy Nowa Ruda, Adrianna Mierzejewska, daje szansę na rozwój i inwestycje w regionie, przyczyniając się do poprawy sytuacji ekonomicznej i społecznej.

Nie czekaj, weź udział w spotkaniu i dowiedz się więcej na temat możliwości uzyskania dotacji z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To szansa, której nie można przegapić!

Fundusze unijne dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Wicemarszałkowie Województwa Dolnośląskiego – Marcin Krzyżanowski oraz Grzegorz Macko wraz z Przewodniczącym Sejmiku Wojewódzkiego Andrzejem Jarochem przedstawili informacje dotyczące nadchodzącej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Wstępna propozycja finansowa dla Dolnego Śląska, który w nadchodzącej perspektywie sklasyfikowany został jako region w okresie przejściowym – jako najlepiej rozwinięty w kraju obok Wielkopolski – wynosi 1,426 miliarda euro. Jest to propozycja wyjściowa, która podlega dalszym negocjacjom, gdyż do rozdysponowania w skali kraju pomiędzy województwa pozostało nadal ponad 7 miliardów euro. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego propozycja alokacji wynosi 870 mln euro, w tym 652 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 218 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego+.

Dodatkowo, w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji nasze województwo uzyskało 556 mln Euro. Środki te dedykowane są subregionowi wałbrzyskiemu, który od czasów likwidacji Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego od lat boryka się z problemami ekonomicznymi oraz społecznymi. Jednocześnie Zarząd Województwa czyni starania o wsparcie sprawiedliwej transformacji dla obszaru zagłębia turoszowskiego.  Przyznana kwota stawia Dolny Śląsk na drugim miejscu w kraju, pod względem przyznanych środków na transformację energetyczną. Celem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji jest łagodzenie skutków społecznych i ekonomicznych transformacji energetycznej. Będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu na wdrażanie technologii zapewniających tanią czystą energię, redukcję emisji gazów cieplarnianych, regenerację terenów zdegradowanych, ale także pomoc dla przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy. Pieniądze te zostaną skierowane do powiatów wałbrzyskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego oraz kłodzkiego, jednak rekomendacje zarządu województwa oraz administracji rządowej wskazują również na konieczność objęcia mechanizmem finansowym powiatu zgorzeleckiego.

-Transformacja energetyczna to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoją dziś regionalne gospodarki. Otrzymana kwota tylko pokazuje z jak wieloma wyzwaniami musimy się uporać w naszym regionie. Subregion wałbrzyski w końcu otrzyma wsparcie, które powinno przyjść jeszcze w latach dziewięćdziesiątych. – wyjaśnia Grzegorz Macko.

Wskazana alokacja środków dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego nie jest jeszcze kwotą ostateczną. Dzięki wsparciu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości i Rządu Polskiego oraz licznym interwencjom można liczyć, że kwota środków przeznaczonych na Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Śląska ulegnie dalszemu zwiększeniu. Do wykorzystania w podziale na województwa pozostaje bowiem jeszcze 7 mld euro, które w drodze negocjacji w ramach kontraktów programowych ma zostać rozdysponowane jako proponowana alokacja dla wszystkich RPO na lata 2021-2027.

Od wtorku rozpoczęły się konsultacje Umowy Partnerstwa. Jak przekazało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczą one inwestowania funduszy unijnych w ramach dwóch punktów – polityki spójności i funduszu sprawiedliwej transformacji, czyli około 76 mld euro. Umowa partnerstwa to kluczowy dokument, który określa w co Polska zainwestuje fundusze europejskie na lata 2021-2027. Zgłaszanie uwag możliwe jest do 22 lutego br., natomiast na 22 stycznia zaplanowane jest spotkanie konsultacyjne z naszym regionem. Będzie to jeszcze jedna okazja aby pokazać oraz udowodnić, że Dolny Śląsk, aby dalej rozwijał się w tym samym dynamicznym tempie, potrzebuje stabilnego wsparcia w ramach RPO.

Kwota jaką nasze województwo otrzyma w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wynika z sukcesu naszego regionu. Idea funduszy europejskich polega między innymi na tym, aby wyrównywać szanse między krajami i regionami. Wyższe wsparcie otrzymują województwa, które są na niższym poziomie rozwoju gospodarczego i analogicznie – niższe kwoty otrzymują regiony najlepiej rozwinięte. Dolny Śląsk jako jeden z najlepiej rozwijających się regionów w Polsce startuje z niższego poziomu. Natomiast mamy ambitne plany dotyczące dofinansowania rozwoju Dolnego Śląska, którego realizacje wspierać będą Fundusze UE. Dlatego też będziemy zabiegać o to, żeby na Dolny Śląsk trafiły dodatkowe środki na konkretne projekty  – oznajmia Marcin Krzyżanowski.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla Dolnego Śląska.

Dzięki staraniom Zarządu Województwa Dolnośląskiego do naszego regionu, w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji skierowany zostanie strumień 556 mln euro. Transformacja energetyczna to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoją dziś regionalne gospodarki.

Neutralność klimatyczna to maksymalne ograniczenie emisji dwutlenku węgla w przemyśle, transporcie i energetyce. W praktyce oznacza to m.in. konieczność przeprowadzenia kosztownych zmian w produkcji energii. Dzięki staraniom zarządu województwa Dolny Śląsk może liczyć na potężne wsparcie finansowe na ich przeprowadzenie.

Na Dolnym Śląsku wsparciem zostanie objęty subregion wałbrzyski – powiaty wałbrzyski, świdnicki, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki oraz miasto Wałbrzych. Dzięki Funduszowi Sprawiedliwej Transformacji możliwe będzie dofinansowanie m.in. wdrażania technologii zapewniających tanią czystą energię, redukcji emisji gazów cieplarnianych, regeneracja terenów zdegradowanych, ale także pomoc dla przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy.

– Opublikowana kwota znacznie przekraczająca w przeliczeniu 2 miliardy złotych dla południa województwa to zwieńczenie wielu miesięcy naszych trudnych rozmów, zarówno z przedstawicielami Komisji Europejskiej, jak i administracji krajowej. Dzięki dobrej współpracy z polskim rządem udało się wypracować taki algorytm, który gwarantuje, że gigantyczne pieniądze popłyną tam, gdzie są najbardziej potrzebne, czyli do 5 powiatów byłego województwa wałbrzyskiego. Jest to pewien rodzaj sprawiedliwości dziejowej, ponieważ takie pieniądze powinny uruchomione być już wiele lat temu – wtedy, kiedy likwidowano Wałbrzyskie Zagłębie Węglowe – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

Środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przyznawane będą na podstawie Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji, przygotowywanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Na Dolnym Śląsku taki plan powstaje przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego z lokalnymi samorządami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami w ramach powołanej Grupy Roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Dokument określi obszary i potrzeby rozwojowe oraz  wskaże działania możliwe do dofinansowania ze wskazanej puli 556 milionów euro. Dla subregionu wałbrzyskiego jest to ogromne wyzwanie i szansa na realizację wartościowych projektów i dalszy rozwój  w oparciu o zieloną gospodarkę. Władze województwa w dalszym ciągu zabiegają o uwzględnienie w Funduszu zachodniej części naszego regionu.