Wpisy

Podpisanie listu intencyjnego: WSSE „INVEST-PARK” współpracuje z PKO BP dla przedsiębiorców

🎉🤝 Dziś, 11 maja 2023 r., w siedzibie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, podpisaliśmy list intencyjny z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO BP)! 🚀 Razem zamierzamy wspierać i promować przedsiębiorczość, organizować wydarzenia o charakterze gospodarczym i stworzyć przyjazną przestrzeń dla rozwoju innowacji. Współpraca ta przyczyni się do wzajemnych korzyści oraz przyciągnięcia inwestorów z kraju i zagranicy. 👍 Dajcie znać, co myślicie o tej współpracy i śledźcie nas na bieżąco, by być na bieżąco z naszymi działaniami! #WSSEInvestPark #PKOBP #współpraca #przedsiębiorczość #inwestycje #innowacje #biznes

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji: Jak przedsiębiorcy mogą skorzystać z dotacji UE?

Szanowni Państwo, dla PRZEDSIĘBIORCÓW m.in z Gminy Nowa Ruda pojawia się jedna z ostatnich szans na dotację z budżetu 🇪🇺 Unii Europejskiej do realizowanych inwestycji

W dobie zmiany polityki Unii Europejskiej, ostatnia szansa na uzyskanie dotacji z jej budżetu zbliża się ku końcowi. W nowych programach Unii Europejskiej przewidziano głównie instrumenty zwrotne, takie jak pożyczki, które nie są tak atrakcyjne jak dotacje.

O nowych programach Unii Europejskiej

Dlaczego pożyczki nie są tak atrakcyjne jak dotacje

Pożyczki, choć mają swoje zalety, takie jak niższe oprocentowanie czy elastyczność w spłacie, to jednak wymagają zwrotu i obciążają długiem firmę. W przeciwnym razie, dotacje nie muszą być zwracane, a ich uzyskanie jest bardziej korzystne dla przedsiębiorstw.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla przedsiębiorstw małych i średnich firm

Kto może ubiegać się o dotacje

Jednym z niewielu wyjątków będzie konkurs z Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla przedsiębiorstw małych i średnich firm, które działają planują działać na terenie byłego woj. wałbrzyskiego (powiaty: wałbrzyski, kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, świdnicki).

Warunki i możliwości związane z konkursem dotacji

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma na celu wspieranie przedsiębiorstw w ich działaniach, mających na celu zrównoważony rozwój oraz ochronę środowiska. Aby ubiegać się o dotację, przedsiębiorstwa muszą spełniać określone warunki oraz wykazać, że ich inwestycje wpłyną na poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej regionu.

Maksymalna możliwa do uzyskania dotacja

Wydatki podlegające refundacji

Maksymalna kwota dotacji, jaką można uzyskać w ramach konkursu, to 45% wydatków podlegających refundacji. Dotacje będą przyznawane w trybie konkursowym, co oznacza, że o kwalifikacji do dofinansowania zdecyduje jakość oraz profesjonalne przygotowanie wniosków.

Nabór wniosków i środki do rozdysponowania

Termin naboru wniosków

Nabór wniosków ruszy 31.05.2023 r. Przedsiębiorcy mają więc czas na przygotowanie swoich projektów oraz zgłoszenie ich w odpowiednim terminie.

Kwota środków do rozdysponowania

W konkursie przewidziano środki w wysokości ponad 140 mln zł. To ogromna suma, która może pomóc wielu przedsiębiorstwom w realizacji ich inwestycji.

Dotacje w trybie konkursowym

Kwalifikacja do dofinansowania

Jak wspomniano wcześniej, dotacje będą przyznawane w trybie konkursowym. Oznacza to, że nie wystarczy spełnić warunki formalne – wnioski muszą być również dobrze przygotowane i przemyślane, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania.

Profesjonalne przygotowanie wniosków

Warto zainwestować w profesjonalne przygotowanie wniosków o dotacje, aby zwiększyć szanse na ich uzyskanie. Eksperci z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków UE mogą pomóc w opracowaniu wniosków oraz doradzić w kwestiach związanych z konkursem.

Spotkanie z ekspertem z wieloletnim doświadczeniem

Termin i miejsce spotkania

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 27.04.2023 r., w godzinach od 12.30 do 14.30 w Urzędzie Gminy Nowa Ruda. To doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej o konkursie oraz uzyskać cenne wskazówki od eksperta z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków UE.

Celem spotkania

Głównym celem spotkania jest zwiększenie szans przedsiębiorców z terenu naszej gminy na pozyskanie dotacji. W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z warunkami i możliwościami związanymi z konkursem dotacji oraz uzyskania odpowiedzi na swoje pytania.

Wójt Gminy Nowa Ruda, Adrianna Mierzejewska, zachęca do udziału w spotkaniu, które może okazać się kluczowe dla przyszłości wielu firm z terenu gminy.

Podsumowanie

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to jedna z ostatnich szans na uzyskanie dotacji z budżetu Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw małych i średnich z terenu byłego woj. wałbrzyskiego. Nabór wniosków rozpocznie się 31.05.2023 r., a łączna kwota środków do rozdysponowania to ponad 140 mln zł. Aby zwiększyć szanse na uzyskanie dotacji, warto wziąć udział w spotkaniu z ekspertem z wieloletnim doświadczeniem, które odbędzie się 27.04.2023 r. w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.

FAQ

  1. Czy pożyczki są bardziej atrakcyjne niż dotacje?

Dotacje są zazwyczaj bardziej atrakcyjne dla przedsiębiorców, ponieważ nie wymagają zwrotu, co oznacza mniejsze obciążenie finansowe dla firmy.

  1. Czy każdy może ubiegać się o dotację z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji?

Dotacje z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji są przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw działających lub planujących działać na terenie byłego woj. wałbrzyskiego.

  1. Kiedy rozpoczyna się nabór wniosków o dotacje z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji?

Nabór wniosków o dotacje z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji rozpoczyna się 31.05.2023 r.

  1. Czy warto skorzystać z pomocy eksperta w przygotowaniu wniosku o dotację?

Tak, warto zainwestować w profesjonalne przygotowanie wniosków o dotacje, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania.

  1. Gdzie odbędzie się spotkanie z ekspertem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków UE?

Spotkanie odbędzie się 27.04.2023 r. w godzinach od 12.30 do 14.30 w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.

Dalsze kroki dla przedsiębiorców

Jeśli jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym dotacjami z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, warto podjąć następujące kroki:

  1. Zapoznaj się dokładnie z warunkami i kryteriami konkursu dotacji.
  2. Przemyśl swoje inwestycje i plany rozwoju związane z zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska.
  3. Weź udział w spotkaniu z ekspertem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków UE, które odbędzie się w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.
  4. Skonsultuj się z ekspertami w zakresie przygotowania wniosków o dotacje, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania.
  5. Przygotuj i złóż wniosek w odpowiednim terminie (31.05.2023 r.).

Wspierając przedsiębiorców z terenu gminy w pozyskiwaniu dotacji z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Wójt Gminy Nowa Ruda, Adrianna Mierzejewska, daje szansę na rozwój i inwestycje w regionie, przyczyniając się do poprawy sytuacji ekonomicznej i społecznej.

Nie czekaj, weź udział w spotkaniu i dowiedz się więcej na temat możliwości uzyskania dotacji z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To szansa, której nie można przegapić!

Rozwój infrastruktury sportowej w Ząbkowicach Śląskich dzięki współpracy Posła na Sejm Marcina Gwoździa i lokalnych władz

Lewin Kłodzki w czołówce rankingu inwestycji w Polsce. [lista]

W październiku 2021 roku dwutygodnik  „Wspólnota” opublikował bilans wydatków na  inwestycje lokalne za lata 2018-2020. Gmina Lewin Kłodzki już kolejny raz ma powody do radości, bo udało się awansować do pierwszej dziesiątki w kategorii gmin wiejskich. 

Więcej o rankingu, metodzie analiz i wynikach dla regionu pisaliśmy tutaj. W obecnym zestawieniu Lewin Kłodzki zajął 9. Miejsce w kategorii gmin wiejskich. To skok z 12. Miejsca za lata 2017-2019 i z 18. 2016-2018. Średnie wydatki na głowę mieszkańca wynoszą 3 299,64 zł. Więcej w materiale filmowym. 

Wkrótce materiał filmowy 

Gmina Lewin Kłodzki na co dzień dysponuje budżetem około 10 milionów złotych w skali roku. Wartość inwestycji na liście to ponad 18,5 miliona złotych. Jak przyznaje Pani Wójt Joanna Klimek-Szymanowicz nie byłoby to (wyniki w rankingu i realizacja inwestycji- red) możliwa bez dotacji z województwa, budżetu państwa czy unijnych. Poniżej prezentujemy listę zrealizowanych inwestycji. 

 

1. „Budowa placów sportowo-rekreacyjnych w Gminie Lewin Kłodzki”

Zadanie zostało zrealizowane w miejscowościach Jeleniów oraz Dańczów. Obejmowało swym zakresem: budowę boisk do piłki nożnej i koszykówki, dostawę
i montaż elementów małej architektury,  budowę placów zabaw, dostawę i montaż siłowni zewnętrznych.

Dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Wartość zadania: 390.735,02 zł

2.  „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z adaptacją poddasza na potrzeby pracowni matematyczno-przyrodniczej i cyfrowej”

Zadanie obejmowało swym zakresem: docieplenie ścian zewnętrznych i przegród zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie dachu, wymianę stolarki zewnętrznej, wymianę instalacji c.o. i modernizację systemu ciepłej wody użytkowej, modernizację systemu oświetlenia, wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych w szybie samonośnym, adaptację poddasza na potrzeby pracowni matematyczno-przyrodniczej i cyfrowej, dostosowanie obiektu do przepisów p.poż. (wykonanie instalacji oddymiającej oraz hydrantowej), przebudowę toalet na II piętrze budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych, remont sali gimnastycznej (hali sportowej), wymianę instalacji elektrycznej (instalacja dzwonkowa, gniazdkowa, instalacja monitoringu, domofony, pomiary elektryczne), przebudowę schodów zewnętrznych, wyposażenie pracowni cyfrowej w meble oraz sprzęt komputerowy, wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w meble i pomoce dydaktyczne.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, Fundacji KGHM Polska Miedź, dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wartość zadania: 4.436.179,35 zł

3. „Modernizacja zbiornika wodnego na potoku Klikawa”

Zakres prac obejmował: odmulenie pierwszego i drugiego zbiornika, wykonanie zbiornika antyrumoszowego  w  ciągu pierwszego zbiornika, odtworzenie mostka przy pierwszym zbiorniku, remont betonów na wszystkich trzech zbiornikach, umocnienia skarp oraz wykonanie blisko kilometrowej bitumicznej drogi dojazdowej.

Dofinansowano ze środków MSWiA, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: w ramach Funduszu Odrzańskiego oraz w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Wartość zadania:  2.275.000,00 zł

4. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”

Celem projektu było ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie wykorzystania OZE

w ogólnej produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej w Gminach: Bardo, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok. Projekt był realizowany w partnerstwie i dotyczył czterech gmin: Bardo (Lider projektu) oraz Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok.

Realizacja inwestycji polegała na budowie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze objętym partnerstwem. Całkowita wartość projektu to prawie 12 mln zł, przy kwocie dofinansowania prawie 10 mln zł.

W ramach projektu, na obszarze objętym partnerstwem, zamontowano 298 instalacji fotowoltaicznych, 96 instalacji solarnych, 41 pomp powietrznych c.o. + c.w.u., 4 pompy gruntowe c.o. + c.w.u., 110 pomp c.w.u. oraz 34 kotły na biomasę. 

Na terenie gminy Lewin Kłodzki zamontowano: 41 instalacji fotowoltaicznych, 16 instalacji solarnych, 20 pomp powietrznych c.o. + c.w.u., 17 pomp c.w.u. oraz 1 kocioł na biomasę, łącznie 95 instalacji, na kwotę 2 235 205,94 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”.

Wartość zadania: 2.235.205,94 zł

 

 

5. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Rynku Lewina Kłodzkiego – zagospodarowanie Placu T. Kościuszki”

W ramach projektu wykonano: remont fontanny, placu przed fontanną, nawierzchni
z infrastrukturą towarzyszącą, remont balustrad, murów oporowych, remont i wymianę schodów, renowację pomnika bohaterów oraz prace florystyczne dotyczące zieleni na całym placu.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”

Wartość zadania: 979.328,30 zł

 

6. „Przebudowa ulicy Okrzei, Kościelnej i Placu Tadeusza Kościuszki w Lewinie Kłodzkim”

Zakres prac obejmował: przebudowę jezdni oraz chodników dla pieszych; przebudowę skrzyżowań z drogą powiatową oraz drogami gminnymi; roboty instalacyjne sanitarne – rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę przykanalików kanalizacji deszczowej, roboty elektryczne, teletechniczne – przebudowę oświetlenia ulicznego, regulację skarp przydrożnych.

Dofinansowano ze środków MSWiA, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej.

Wartość zadania: 1.227.475,12 zł

7. „Remont drogi dojazdowej Lewin Kłodzki – Witów

Zakres prac obejmował: roboty drogowe, a w szczególności roboty przygotowawcze
i rozbiórkowe, roboty ziemne, remont istniejących przepustów pod drogą, roboty nawierzchniowe – wykonanie nawierzchni zgodnie z konstrukcją przyjętą w projekcie, roboty wykończeniowe – oczyszczenie i profilowanie rowów, uzupełnienia poboczy, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu – poręczy ochronnych.

Dofinansowano ze środków MSWiA, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Wartość zadania: 1.113.713,10 zł

8. „Przebudowa budynku przy ul. Chopina 2 w Lewinie Kłodzkim na Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjne wraz z zagospodarowaniem przyległych działek na działalność kulturalno-edukacyjno-społeczną”

Zakres prac obejmował: budowę dźwigu osobowego przy elewacji południowej,

wykonanie zewnętrznych schodów oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych,

rozbudowę istniejącej przybudówki, wykonanie utwardzenia wokół budynku oraz ścieżek i dojść, miejsc postojowych, zagospodarowanie przestrzeni dla imprez plenerowych wraz z oświetleniem i małą architekturą, wykonanie rozbudowy
z przebudową budynku, w tym między innymi: wykonanie ścianki kolankowej
o wysokości 1,2 m nad ostatnią kondygnacją, wykonanie nowej więźby dachowej
i pokrycia dachowego, adaptację obiektu dla potrzeb Centrum Społeczno – Kulturalno – Edukacyjnego, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, renowację elewacji,

montaż rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich z blachy tytanowo – cynkowej wraz z pracami towarzyszącymi, wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego, telefonicznej i teleinformatycznej, wykonanie instalacji wentylacyjnej, wykonanie kotłowni gazowej, instalacji solarnej zasilającej ciepłą wodę użytkową, instalacji centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjnej
i hydrantowej, wyposażenie w meble i urządzenia.

Przebudowa budynku obejmowała wykonanie m.in. siłowni, sali spotkań dla seniorów i młodzieży, Sali muzealnej Violetty Villas, sali wystawienniczej, biblioteki z czytelnią, sali konferencyjnej, pomieszczeń biurowych dla instytucji i stowarzyszeń.

Zagospodarowanie przyległego terenu na działalność kulturalno-edukacyjno-społeczną, obejmowało m.in.: prostą scenę z zadaszeniem, przestrzeń dla artystycznych działań plenerowych, jarmarków, festynów, przestrzeń prezentującą wyroby lokalnych twórców/rzemieślników, oświetlenie terenu, zagospodarowanie zielenią, komunikację wewnętrzną wraz z zapleczem parkingowym.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, Fundacji KGHM Polska Miedź.

Wartość zadania: 4.780.507,86 zł

9. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Zielone Ludowe”

Inwestycja obejmowała: przebudowę nawierzchni jezdni na długości 0,430 km, rozpoczynając od granicy z DK nr 8, wzmocnienie konstrukcji, ułożenie betonu asfaltowego, wykonanie zjazdów oraz utwardzenie poboczy.

Dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz Gminy Wrocław.

Wartość zadania: 245.332,50 zł

10. „Przebudowa przepustu na potoku Dańczówka”

Zakres prac obejmował: roboty rozbiórkowe, wykonanie płyt betonowych pod montaż przepustów, montaż prefabrykowanych przepustów, wykonanie ścian przyczółków na wjeździe i wyjeździe, wykonanie płyty żelbetowej i nawierzchni asfaltobetonowej, wykonanie umocnienia brzegów z gabionów, roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu.

Dofinansowano ze środków Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej oraz Gminy Wrocław.

Wartość zadania: 147.550,00 zł.

 

11. „Przebudowa dróg gruntowych na ścieżki rowerowe”

W ramach projektu „Poprawa dostępności i odnowa atrakcji kulturowych w obszarze pogranicza polsko-czeskiego” zostały zbudowane trzy odcinki ścieżek rowerowych (dwa po stronie polskiej i jeden po stronie czeskiej), przy czym dwa nawiązują do siebie bezpośrednio prowadząc do granicy państwa i stanowiąc jedną całość. Trzeci udostępnia kolejne atrakcje turystyczne takie jak ogród japoński w Jarkowie czy zabytkowy wiadukt kolejowy w Lewinie, który został podświetlony w ramach projektu. Przy szlakach rowerowych umieszczono elementy małej infrastruktury oraz tablice informacyjne. 

Dofinansowano ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Wartość zadania: 693.101,67 zł

Tekst: Remigiusz Biały

Źródło i Foto: UG Lewin Kłodzki 

Nowe drogi w Złotym Stoku

Sejmik przyjął budżet Dolnego Śląska na rok 2022. Będzie pociąg z Bielawy do Srebrnej Góry i dokończenie obwodnicy Dzierżoniowa!

Dolnośląski sejmik przyjął uchwałę budżetową na rok 2022. Za jej przyjęciem w kształcie zaprezentowanym przez zarząd województwa zagłosowało 21 radnych, przeciw było 10, a 5 wstrzymało się od głosu. Przyszłoroczny budżet Dolnego Śląska będzie rekordowy i sięga ponad 1,7 miliarda złotych. Najwięcej pieniędzy zarezerwowano na transport i ochronę zdrowia. W przyszłym roku Województwo nie planuje brać kredytu.

Samorząd będzie miał w przyszłym roku do dyspozycji ponad 1,7 mld złotych, czyli o 469 mln zł więcej niż w tym roku. Sfinansowane zostaną dzięki nim ważne projekty, m.in.: Nowy Szpital Onkologiczny, staże podyplomowe dla lekarzy i dentystów, czy opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy mostu w Oławie. W przyszłym roku Dolny Śląsk planuje wyższe o 474 mln zł wydatki ogółem w porównaniu z uchwałą budżetową na rok 2021. O 280 mln zł wzrosną także wydatki na inwestycje i kolejny rok z rzędu nasz region nie będzie wpłacał do budżetu państwa tzw. „janosikowego”. Województwo dostanie w przyszłym roku również wyższą subwencję z budżetu państwa. Jej kwota sięgnie 183 mln zł.

– Dziękuję radnym za wsparcie naszych inicjatyw. Dzisiejsze głosowanie to jasny sygnał, że sejmikowa większość popiera kierunek rozwoju Dolnego Śląska. Zamierzamy utrzymać wysoką dynamikę rozwoju i kontynuować w najbliższym czasie realizację naszych flagowych projektów, jak Nowy Szpital Onkologiczny, czy Dolnośląskie Centrum Sportu w Jakuszycach. Nie zwalniamy tempa tym bardziej, że przed nami nowy okres programowania funduszy unijnych i wynegocjowana przez nas rekordowa kwota wsparcia, która zasili Dolny Śląsk – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

W ostatnich latach Województwo podejmowało intensywne działania zmniejszające zadłużenie, aby przygotować się do absorpcji środków europejskich w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. W efekcie poziom zadłużenia został zredukowany z przeszło 776 mln zł w roku 2014 do 411 mln zł w roku ubiegłym. Także z tych powodów Województwo nie planuje w przyszłym roku zaciągać kredytu. W sumie na zadania finansowane z udziałem środków zagranicznych zaplanowana została kwota 468 mln zł i jest ona wyższa od tegorocznej o 50 mln zł. Największa część przyszłorocznych wydatków przeznaczona zostanie na transport i ochronę zdrowia.

– Budżet województwa na 2022 rok gwarantuje środki na bardzo ważne inwestycje w każdym z subregionów naszego województwa. Dlatego jako klub Prawa i Sprawiedliwości zagłosowaliśmy za jego przyjęciem. Co więcej – uważam, że radni wszystkich klubów, reprezentujący swoje małe ojczyzny, którym ten budżet gwarantuje środki na ważne dla mieszkańców inwestycje, powinni go ze względu na swoich wyborców i inwestycje dla nich planowane poprzeć – mówi Piotr Karwan, przewodniczący klubu Prawo i Sprawiedliwość w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Największe wydatki w przyszłorocznym budżecie zapisano na transport – aż 917 mln zł. To o blisko 194 mln więcej niż w roku 2020. Środki te posłużą m.in. na rewitalizacje linii kolejowych, na co przeznaczono przeszło 358 mln zł. W ramach wieloletnich inwestycji wyremontowane zostaną m.in.: linie kolejowe nr 345 i 308 na odcinku Mysłakowice – Kowary – Kamienna Góra; linia kolejowa nr 372 na odcinku Bojanowo – Góra Śląska, czy linia kolejowa Srebrna Góra – Bielawa. Zaplanowano także modernizacje dróg wojewódzkich, na co w najbliższych latach ma zostać przeznaczonych 160 mln zł. W planach jest m.in. przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku Niechlów – Załęcze oraz nr 340 na odcinku Ścinawa – Oleśnica. W ramach realizacji Trasy Sudeckiej ruszy budowa kolejnego etapu obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382.

Na ochronę zdrowia zarząd województwa w przyszłym roku chce przeznaczyć niemal 278 mln zł. Wśród planowanych inwestycji wskazano m.in.: budowę budynku nowych oddziałów pediatrycznych w wałbrzyskim Szpitalu im. A. Sokołowskiego, rozbudowę pawilonu zakaźnego dla Wojewódzkiego Szpitala im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, przebudowę bloku operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy czy przebudowę i adaptację Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej na potrzeby utworzenia transgranicznego centrum kompleksowej rehabilitacji pocovidowej. Ponad 17 mln zł ma zostać przeznaczone na inwestycje w sanatoriach.

Na kulturę w przyszłorocznym budżecie zapisano prawie 100 mln zł, ponad 97 mln zł przeznaczonych zostanie na rozwój regionalny, a ponad 94 mln zł na edukację i naukę.

UMWD

Dzierżoniów: Przebudowa rynku – umowa na projekt podpisana

Ma być funkcjonalnie, estetycznie i zielono, w odnowionym rynku pojawi się też m.in. fontanna. Miasto podpisało umowę z wyłonionym w przetargu Przedsiębiorstwem Projektowo-Doradczym WroTech, które wykona projekt techniczny.

 

Zajmie to kilka miesięcy, ponieważ oprócz samego procesu projektowania, wszelkie zmiany musimy uzgodnić z konserwatorem zabytków. Wymaga tego właśnie historyczny charakter rynku.

 

„Na prace w samym rynku chwilę poczekamy, jednak zmiany w staromiejskim centrum już trwają. Najlepiej widać to w południowej części plantów (Wał Szwedzki), które przechodzą rewitalizację. Oprócz przebudowy chodników i aranżacji terenów zielonych, nowych nasadzeń powstaną też siedziska w formie amfiteatru. W najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg na rewitalizację parku im. Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa, w którym trwają prace przy renowacji wnętrza Kaplicy Sadebecków” – mówi Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa.

Foto i tekst: UM Dzierżoniów