Wpisy

Nietrzeźwy kierujący wpadł bo w sklepie nie założył maseczki

Policjanci z Kamieńca Ząbkowickiego sprawdzali obiekty handlowe pod kątem przestrzegania obostrzeń sanitarnych. Traf chciał, że przed sklep spożywczy, przy którym stali funkcjonariusze, podjechał samochodem osobowym 63-latek. Mężczyzna nie założył maseczki wyraźnie ignorując przepisy i mundurowych. Został wylegitymowany. Okazało się, że mieszkaniec powiatu ząbkowickiego po zakupy przyjechał mając w organizmie półtora promila alkoholu i bez uprawnień do kierowania które zostały mu cofnięte właśnie za alkohol.

W dniu 05 stycznia 2022 roku kamieniccy policjanci pełniąc służbę sprawdzali obiekty handlowe pod kątem przestrzegania obostrzeń sanitarnych. Podjechali pod jeden ze sklepów spożywczych na terenie Kamieńca Ząbkowickiego oznakowanym radiowozem. Zauważyli, jak pod sklep podjeżdża samochód Volkswagen Golf, z którego wysiada mężczyzna i wchodzi do sklepu. Mieszkaniec powiatu ząbkowickiego nie założył maseczki ignorując nie tylko obowiązujące przepisy ale również mundurowych obok których przechodził. Policjanci postanowili go wylegitymować. W trakcie rozmowy funkcjonariusze od razu wyczuli od mężczyzny silną woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że miał on ponad półtora promila alkoholu w organizmie. Okazało się również że nie posiada on uprawnień do kierowania ponieważ zostały mu kilka lat wcześniej cofnięte właśnie za alkohol. 63-latek został ukarany za brak maseczki mandatem karnym natomiast przed sądem odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości i bez uprawnień do kierowania.

st. asp. Katarzyna Mazurek – Oficer Prasowy KPP Ząbkowice Śląskie

Michał Dworczyk Honorowym Obywatelem Kamieńca Ząbkowickiego

19 listopada 2021 r. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk odebrał z rąk Burmistrza Miasta Marcina Czerńca i Przewodniczącej Rady Miasta Bernadety Chodasiewicz tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kamieniec Ząbkowicki. 

Stosowna uchwałe Rada Miasta podjęła 24 czerwca 2021r. stosunkiem głosów „za”-11 radnych do „wstrzymujący się” – 4 radnych. Nikt nie był przeciw. Z treścią uchwały można zapoznać się tutaj.

W przemówieniu po odebraniu wyróżnienia w Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim Michał Dworczyk mówił: „To bardzo wzruszająca chwila, ale przede wszystkim ja traktuję to wyróżnienie jako zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz Kamieńca Ząbkowickiego i całego regionu. Muszę powiedzieć, że kiedy kilka lat temu zostałem posłem z Subregionu Wałbrzyskiego zacząłem de facto poznawać te tereny. W kilku miejscach spotkałem się z ciepłym przyjęciem; byłem osobą spoza Dolnego Śląska, więc w sposób zrozumiały budziło to dystans wśród innych. Czy to samorządowców czy to polityków, ale było takich kilka miejsc, gdzie od razu te relacje ułożyły się dobrze, gdzie dostałem taki kredyt zaufania. Takim miejscem był właśnie Kamieniec Ząbkowicki i relacje z Panem wówczas wójtem, dzisiaj Burmistrzem Marcinem (Czerńcem-red.) od samego początku układały się bardzo dobrze dzięki czemu udało nam się jednak sporo projektów dla Kamieńca Ząbkowickiego zrealizować i za to bardzo Państwu dziękuję, dziękuję za ten tytuł, dziękuję za współpracę. Wierzę, że będziemy w kolejnych latach efektywnie współpracować na rzecz Kamieńca Ząbkowickiego.”

„Dla mnie to honor i zaszczyt i tak naprawdę zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz gminy i regionu.  Współpraca z władzami samorządowymi Kamieńca Ząbkowickiego można powiedzieć jest modelowa. Powtarzają to parlamentarzyści, mówią to samorządowcy wojewódzcy, mówię to i ja, ponieważ możemy zawsze liczyć na konstruktywny dialog. Nie we wszystkim się zgadzamy. To jest oczywiste, ale zawsze potrafimy znaleźć forum i płaszczyznę współpracy”– dodaje Michał Dworczyk – szef KPRM w rozmowie z TVregion.

T&F: Agaton

Uroczyste otwarcie skweru im. Pary Prezydenckiej w Kamieńcu Ząbkowickim

Na uroczystym otwarciu otwarciu skweru im. Pary Prezydenckiej w Kamieńcu Ząbkowickim uczestniczył gospodarz wydarzenia Marcin Czerniec – Burmistrz Gminy Kamieniec Ząbkowicki, poseł Marcin Gwóźdź, Grzegorz Macko – radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, a list który wystosował do obecnych Wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński odczytał senator Aleksander Szwed.

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z samorządowcami w Kamieńcu Ząbkowickim

Premier Mateusz Morawiecki pojawił się w Kamieńcu Ząbkowickim, gospodarzem wydarzenia był Panem Marcin Czerniec – Burmistrz Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Głównym celem wizyty było spotkanie z samorządowcami z subregionu wałbrzyskiego. Podczas konferencji odniósł się do programu rządowego „Polski Ład” dotyczącego wsparcia finansowego samorządów. Udało nam się zapytać o komentarz i wrażenia po tej konferencji Panią burmistrz Bystrzyca Kłodzka Renatę Surmę, Pana burmistrza Bardo – Miasto Cudów Krzysztof Żegański, oraz Panią burmistrz Złoty Stok Grażyna Orczyk, niektórzy zdradzili nam swoje plany dotyczące przyszłych inwestycji, które mają nadzieję zrealizować m.in dzięki rządowego programu „Polski Ład”.

Prawie 138 mln złotych dla woj. dolnośląskiego w ramach kolejnego konkursu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Jeszcze więcej pieniędzy na rozwój naszego regionu! Rząd premiera Mateusza Morawieckiego rozstrzygnął kolejny nabór w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – do jednostek samorządu terytorialnego trafi kolejna transza środków z 13,5 mld zł. Dzięki wsparciu będziemy mogli zrealizować planowane inwestycje m.in. budowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńcu Ząbkowickim, modernizację Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie, budowę przedszkola w Bożkowie czy utworzenie terenów inwestycyjnych w Głuszycy. Rządowe środki na inwestycje zmieniają oblicze naszego regionu!

Zrównoważony rozwój – RFIL dla małych gmin i dużych miast w całej Polsce

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Środki przekazane przez rząd można wykorzystać m.in. na budowę żłobków, przedszkoli czy remont dróg – a także inne, niezbędne lokalnie działania

W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego ponad 13 mld złotych:

  • 6 mld zł – środki, które trafiły latem 2020 roku do wszystkich gmin i powiatów w całej Polsce
  • 4,35 mld zł – środki przyznane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach konkursu w grudniu 2020 roku
  • 1,65 mld zł – środki przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach drugiego konkursu – przyznane właśnie teraz
  • 1 mld zł – skierowany do gmin górskich z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi (nabór wniosków zakończył się 12 lutego 2021 r.)

Jakie działania zostaną zrealizowane w naszym regionie?

Kolejny zastrzyk pieniędzy z budżetu państwa w wysokości prawie 138 mln złotych, przyznanych w II konkursie RFIL, pozwoli nam zrealizować ważne lokalne inwestycje.

Dzięki rządowym środkom już teraz udało się zrealizować potrzebne nam wszystkim inwestycje. Wśród nich są:

  • rewitalizacja drugiego etapu Winnej Góry w Trzebnicy miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych, którego celem jest zachowanie, udostępnienie i powstanie Trzebnickiego Parku Kulturowego poprzez budowę wieży widokowej na szczycie wzgórza. Realizacja obejmuje właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi na obszarach cennych przyrodniczo oraz budowę dużej ścieżki obejmującej m.in. zieleń, elementy małej architektury oraz przystanki edukacyjne.
  • Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej w Podgórzynie. Przedmiotem robót budowlanych jest rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu wraz z uporządkowaniem i umocnieniem koryta rzeki w obrębie obiektu.
  • Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz biologiczną oczyszczalnią ścieków oddzielnie dla Nowej wsi Wielkiej i Nowej Wsi Małej w gminie Paszowice.

Niebawem w realizacji będą również m.in.:

  • Budowa Śródmiejskiego Obejścia Wołowa wraz z wiaduktem nad linią kolejową. W zakres inwestycji wchodzi m.in. budowa nowej jezdni, budowa wiaduktu, przebudowa istniejących skrzyżowań, budowa chodników i ciągu pieszo – rowerowego, odwodnienia, oświetlenia ulicznego, przepustów oraz przebudowa kolidującego uzbrojenia.
  • Wykonanie termomodernizacji przedszkola BAJKA w Międzyborzu. Zakres prac obejmie pokrycie dachowe, elewację, stolarkę i podjazd dla niepełnosprawnych.
  • Inwestycja „Rowerowo Aktywni” obejmująca budowę toru „pumptrack” w Bogatymi wraz budową torów rowerowych w tym toru dla najmłodszych oraz osób średnio i zaawansowanych siłowni zewnętrznej dla seniorów .

Magistrala Podsudecka – kolejowe wzloty i upadki.

Po 13. latach na Magistralę Podsudecką powróciło połączenie dalekobieżne relacji Jelenia Góra – Kraków – 22 grudnia 2020 r. ruszył pierwszy skład obsługiwany przez PKP Intercity – TLK Sudety ciągnięty przez czeską lokomotywę spalinową serii 754 nazywaną potocznie „Nurkiem”.

W skali kraju nie jest to spektakularne wydarzenie, ale dla mieszkańców miejscowości położonych przy linii 137 jest to ważny sygnał, że tak istotna dla rozwoju regionu arteria transportowa wraca do życia.

Gdy w 1843 roku Towarzystwo Kolei Wrocławsko – Świdnicko – Świebodzkiej rozpoczyna budowę obecnej trasy Legnica – Kędzierzyn-Kożle nawiązuje ona do historycznego szlaku prowadzącego po przedgórzu sudeckim, łączącego od średniowiecza najważniejsze miasta księstw: legnickiego, świdnicko-jaworskiego, nysko-otmuchowskiego i bytomsko-kozielskiego.

Początkowo powstaje odcinek Legnica – Ząbkowice Śląskie, budowa trwa od 1843 do 1958 roku. Pierwszy etap Jaworzyna Śl – Świdnica powstaje bardzo szybko, dalej prace nie są już tak proste, władze wojskowe twierdzy świdnickiej nakazują dostosowanie linii kolejowej do potrzeb obronności, powstają dwa wiadukty „Północny”długości 600 metrów i „Witoszowski” o długości 350 metrów (wiadukty obecnie nie istnieją, rozebrano je po likwidacji twierdzy i zastąpiono nasypami) budowa linii trwa 3 lata do 1855 roku. W tym czasie rozpoczyna się również rozbudowa w kierunku Legnicy. Jednak najtrudniejsze zadanie czeka głównego budowniczego tej trasy Aleksa Cochiusa na odcinku Dzierżoniów – Piława. Do położenia torów niezbędne było przebicie się przez Wzgórza Gilowskie, głęboki niekiedy na kilkanaście metrów wykop powstawał bardzo wolno – nie znano wówczas jeszcze dynamitu, skały wysadzano zatem prochem strzelniczym.

Prace ukończono w 1858 roku, mieszkańcy Ząbkowic Śląskich otrzymali bezpośrednie połączenie z Wrocławiem przez Jaworzynę, kursujące trzy pary pociągów docierały wówczas w 3 godziny i 10 minut do stolicy regionu. Ciekawym może być fakt, iż obecnie miasto nie posiada takiego połączenia bezpośredniego a podróż po 160. latach rozwoju techniki trwa zaledwie godzinę krócej.

Niestety prace nad dalszym etapem budowy tej linii zostały wstrzymane, kilka konkurencyjnych towarzystw kolejowych starało się o uzyskanie koncesji, powstawały liczne koncepcje, a perturbacje związane z wojną prusko-austriacką wstrzymały całkowicie rozpoczęcie budowy, która zakładała również powstanie odnóg linii podsudeckiej w kierunku Wiednia.

Dopiero rok 1871 przynosi zmiany, ruszają prace przygotowawcze a potem układanie torowiska w kierunku Kamieńca Ząbkowickiego, jednocześnie trwa budowa linii Wrocław – Międzylesie i Kamieniec staje się ważnym węzłem kolejowym. Prace posuwają się szybko, ostatecznie Legnica uzyskuje pełne połączenie z Koźlem w 1876 roku.

Trasa podsudecka miała ogromny wpływ na rozwój regionu, stanowiła też ważną linię strategiczną, łączyła bowiem twierdze Koźle, Nysa i Świdnica i Kłodzko.

Kolej dała istotny impuls do rozwoju gospodarki, transportowano nią z Zagłębia Wałbrzyskiego węgiel, przy niej powstawały liczne cukrownie, kamieniołomy. Kolej dawała też nowe życie miastom, do których docierała. Szczególnym przykładem są tu Ząbkowice Śląskie, rok w którym otwarto linię kolejową był dla miasta znamienny, wielki pożar strawił 70% zabudowy! Kolej stała się narzędziem odbudowy, ale jednocześnie zmieniła układ urbanistyczny miasta, ze zniszczonego średniowiecznego centrum miasto kieruje się w stronę arterii, która otwiera nowe perspektywy.

Pod koniec XIX wieku na linii kursuje do 6 par pociągów, jednak ze względu na podziały własnościowe, wymagane są przesiadki w Kamieńcu i Nysie. Pierwszy pociąg dalekobieżny pojawia się w 1902 relacji Legnica – Nysa a w 1905 uruchomiony zostaje na wniosek Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego (pamiętają je zapewne czytelnicy z artykułu o wieżach widokowych) „Sudecki Pociąg Pośpieszny” Berlin – Katowice, który na swoim odcinku wykorzystywał magistralę podsudecką.

Rozwój kolei wpływa istotnie na rozwój turystyki w Sudetach, powstają specjalne połączenia kolejowe łączące Wrocław i inne miasta z górami, wprowadza się specjalne taryfy przewozowe w dni wolne od pracy.

Ale nie tylko turyści pokochali pociągi, stałymi klientami dworca w Ząbkowicach Śląskich była rodzina królewska Hohenzollernów! Zanim doprowadzono linie nieopodal ich kamienieckiej rezydencji wyruszali oni stąd często w stronę Berlina czy Wrocławia własna salonką a i liczni odwiedzający ich znamienici goście musieli przewinąć się przez korytarze dziś podupadającego budynku.

Sama Marianna Orańska bardzo lubiła korzystać z tego środka transportu, lokalna prasa często opisywała jej podróże z Kamieńca Ząbkowickiego, zresztą budynek dworca swego czasu doczekał się specjalnego „cesarskiego pokoju”. 15 września 1875 roku specjalnym cesarskim pociągiem przybył Wilhelm I Hohenzollern witany przez tłumy i księcia Albrechta ówczesnego gospodarza kamienieckiej rezydencji. Nie była to ostatnia takiej rangi wizyta, choć trudno sobie to wyobrazić odwiedzając dziś budynek stacji.

Do zakończenia działań II wojny światowej, magistrala pełni ważną – choć nie dominującą rolę – na Dolnym Śląsku, po wkroczeniu Armii Czerwonej, na potrzeby transportu wojska, ale i wywożonych dóbr, linię przebudowano na szerokotorową. Po jej wycofaniu powrócono do jej poprzedniego układu, ale niestety zlikwidowano jeden tor i taka sytuacja utrzymuje się do dziś na odcinku Kamieniec Ząbkowicki – Świdnica i Jaworzyna Śl. – Legnica. Likwidacja linii dwutorowej powoduje jej marginalizację, a brak istotnej modernizacji a przede wszystkim elektryfikacji, powoduje systematyczny spadek liczby połączeń. Ostatni pociąg pospieszny zostaje zawieszony w 2008 roku a na odcinku Kamieniec – Nysa zostaje zawieszony ruch pasażerski.

Przywrócenie wspomnianego na wstępie pociągu TLK „Sudety” budzi pewne nadzieje, niestety gdy piszę te słowa pojawia się informacja o uruchomieniu „autobusowej komunikacji zastępczej” na odcinku Jelenia Góra – Kędzierzyn-Kożle. Nie przysporzy to Magistrali Sudeckiej nowych klientów, bo z okien pociągu malownicze panoramy Sudetów wyglądają zdecydowanie lepiej niż przez zaparowane okno autobusu.

 

Kolejne cenne, a co najważniejsze, oryginalne pamiątki wracają do Pałacu Marianny Orańskiej.

Wiele pamiątek zaginęło w czasie wojny jak i po wojnie, skrzętnie często w dobrej wierze poukrywanych w domach mieszkańców okolicznych miejscowości. Wiele historycznych pamiątek zniknęło niestety na zawsze i już nigdy nie da się ich odtworzyć. Na szczęście spadkobiercy dawnych pracowników pałacu widząc postępy w przywracaniu świetności pałacu coraz chętniej decydują się na zwrot pamiątek, aby cieszyły turystów i odwiedzających kamieniecki Pałac Marianny Orańskiej.

 

„Kolejne cenne, a co najważniejsze, oryginalne pamiątki wracają do Pałac Marianny Orańskiej.

Cieszę się, że po wielu latach spadkobiercy dawnych pracowników pałacu przekazali oryginalne ubiory służby pałacowej. Otrzymaliśmy również przedmioty codziennego użytku z grawerami i haftami sygnowanych użytkowników i właścicieli. Szczególnie ciekawym eksponatem jest piękna patera z inicjałami „PA” (Prinz Albrecht).

 

Dziękuję Darczyńcom! Zapewniam, że będą one cieszyły oczy wielu turystów odwiedzających pałac księżnej Marianny.” -Pisze na FB Marcin Czerniec burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego.

źródło (FB- @MarcinCzerniecBurmistrz )

Kamieniec Ząbkowicki nowym miastem na mapie Polski

Burmistrz Marcin Czerniec odebrał z rąk premiera Mateusza Morawieckiego akt nadania praw miejskich dla Kamieńca Ząbkowickiego. Na uroczystość, która odbyła się w Warszawie, przybyli również przedstawiciele dziewięciu innych miejscowości, które wraz z początkiem 2021 roku stały się miastami.

– Na pewno była to bardzo podniosła chwila – mówi burmistrz kamienieckiej gminy Marcin Czerniec – W gronie 10 miejscowości, które w tym roku stały się miastami, Kamieniec jest największy. Miło mi było słyszeć, że podczas uroczystości premier odniósł się właśnie do Kamieńca podkreślając, że jest to historyczna chwila w historii naszej miejscowości i że Kamieniec już od dawna zasługiwał na prawa miejskie, choć z powodu różnych okolicznościach nie było to możliwe. Oznacza to, że wysiłek zarówno nas jak i naszych mieszkańców został dostrzeżony na samej górze. Bardzo ważne jest to, by inicjatywa oddolna i nasze działania były skorelowane z działaniami strony rządowej, w myśl starej zasady zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Stara maksyma Salustiusza mówi, że zgodą małe rzeczy wzrastają a niezgodą nawet największe się rozpadają. Ta myśl powinna przyświecać naszej gminie na następne dziesiątki lat.

Decyzja o nadaniu praw miejskich dla Kamieńca zapadła 31 lipca ubiegłego roku. Była ona poprzedzona niemal dwuletnimi staraniami władz gminy. By uzyskać prawa miejskie najpierw trzeba było przeprowadzić konsultacje i uzyskać zgodę mieszkańców. Z czym wiąże się uzyskanie praw miejskich przez Kamieniec? Na pewno z niczym przykrym dla mieszkańców gminy.

– Docierają do mnie różne nieprawdziwe informacje, rozpowszechniane przez osoby, które próbują wzbudzić niepokój wśród mieszkańców. Wykonaliśmy ciężką pracę by podnieść wyżej status naszej miejscowości i uważam, że trzeba dementować pomówienia, które mają miejsce. Mówi się na przykład, że będą dodatkowe opłaty a nauczyciele stracą dodatki wiejskie. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że nikt z mieszkańców gminy Kamieniec Ząbkowicki na niczym nie straci, natomiast każdy w perspektywie czasu może tylko i wyłącznie zyskać – mówi burmistrz Marcin Czerniec.

Wszystkie podatki i opłaty kompletnie nie zależą od tego, czy mieszka się w mieście czy na wsi. Jeżeli ktoś nie wierzy, warto zapytać znajomych, którzy mieszkają na przykład w Bardzie, czy Złotym Stoku. Nie ma czegoś takiego, że w mieście płaci się inne, czy większe podatki niż na wsi. Podatki są uchwalane przez radnych na podstawie rozporządzenia rady ministrów, które obowiązuje w całej Polsce i nie ma tam możliwości wprowadzenia żadnych zwyżek, tylko dlatego, że mieszka się w mieście. Nie wzrosną również koszty funkcjonowania Urzędu. Jedyne co się zmieni, to pieczątki i tablica nagłówkowa na urzędzie, na których będzie napisane Urząd Miasta i Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Czy mieszkańcy będą musieli wymieniać dokumenty, prawa jazdy, dowody osobiste, uaktualniać wpisy w księgach wieczystych itp?

– W żadnym wypadku nie ma takiej potrzeby – informuje burmistrz – Żaden z mieszkańców nie będzie musiał wymieniać żadnych dokumentów, ani dowodów osobistych, ani rejestracyjnych, ani prawa jazdy. Dopiero wtedy, gdy te aktualne utracą ważność, będą wymieniane na nowe. Nie trzeba też ponosić żadnych dodatkowych opłat w księgach wieczystych. W przyszłości za to Kamieniec jako gmina miejsko – wiejska będzie mogła korzystać z programów i dofinansowań, które są przeznaczone dla małych miasteczek liczących do 10 tysięcy mieszkańców.

– Do tej pory oczywiście nie mogliśmy sięgać po te środki. Myślę, że zmieni się również perspektywa pozyskiwania inwestorów, którzy chcieliby na naszym terenie zainwestować swoje pieniądze, ponieważ lepiej jest postrzegana nawet niewielka miejscowość, która ma charakter miejski – mówi Marcin Czerniec

Dodatkowym impulsem rozwoju będzie również odrolnienie gruntów, które łatwiej będzie można przekwalifikować. Są tu duże przestrzenie do budownictwa wielorodzinnego i indywidualnego. Z pewnością z czasem wzrośnie także wartość nieruchomości należących do mieszkańców Kamieńca. Na pewno Kamieniec zyska również wizerunkowo i uzyska większą rozpoznawalność a wraz z nim nasze zabytki, które są chlubą gminy. To wszystko składa się na wielki potencjał, który staramy się wykorzystać i wzmacniać.

W Sylwestrową noc na Błoniach w Kamieńcu miała się odbyć wyjątkowa impreza podczas której mieszkańcy oprócz Nowego Roku mieli powitać również Kamieniec jako miasto. Pandemia pokrzyżowała jednak plany.

– W rok 2021 wchodzimy mimo wszystko spokojnie. Z uwagi na okoliczności nie odbędą się planowane uroczystości. Na pewno uroczyste podkreślenie faktu, że Kamieniec stał się miastem, będzie miało miejsce jeszcze w tym roku. Termin jest oczywiście zależny od sytuacji epidemiologicznej. Być może już najbliższa majówka będzie okazją do świętowania tego, co udało się nam wspólnie osiągnąć – mówi burmistrz Marcin Czerniec

Zmiany w Gminie Kamieniec Ząbkowicki

Wsparcie dla małych gmin i miejscowości to bardzo ważny aspekt działalności Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Takie działania jak projekty realizowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej pozwalają na poprawę bezpieczeństwa na drogach a działania spółki Koleje Dolnośląskie istotnie wpływają na ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego, mieszkańców nawet najmniejszych miejscowości.