Wpisy

Gmino, zgłoś się do konkursu i zostań Samorządem pro familia 2022!

Konkurs „Samorząd pro familia” ma na celu wyróżnienie gmin wykazujących się szczególnym zaangażowaniem w działania na rzecz rodzin w lokalnej społeczności. – Prezentując dobre przykłady możemy inspirować innych, pokazać, że inwestycja w rodzinę się opłaca. Zachęcam do udziału w konkursie, zgłoszenia będą przyjmowane do końca marca br. – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Lista inicjatyw, które mogą przyczynić się do uzyskania przez gminę zaszczytnego tytułu „Samorząd pro familia”, jest długa – ogranicza ją w zasadzie tylko pomysłowość władz lokalnych. Karta dużej rodziny dla mieszkańców danego miasta czy miasteczka, darmowe przejazdy dla dzieci i rodziców, łatwiejszy dostęp do mieszkań, a może darmowe lekcje pływania dla uczniów? Przykładów jest wiele.

W tym roku po raz kolejny pragniemy wyłonić gminy, które na co dzień wyróżniają się konkretnymi działaniami na rzecz rodzin. Takie, w których rodzinom żyje się dobrze, bezpiecznie – gdzie mają warunki do wychowywania dzieci, powiększania rodziny. To absolutnie ogromna wartość. Gorąco zachęcam do udziału w konkursie „Samorząd pro familia”. Na zgłoszenia czekamy do końca marca – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Udział w konkursie „Samorząd pro familia” edycja 2022 może wziąć każda gmina. Zgłoszenia będą przyjmowane w 4 kategoriach:

· Gmina wiejska,

· Gmina wiejsko-miejska; gmina miejska do 20 tys. mieszkańców,

· Gmina miejska powyżej 20 tys. do 100 tys. mieszkańców,

· Gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców.

Realizowana przez gminy polityka prorodzinna powinna być kierowana do wszystkich rodzin (m.in. niezależnie od ich statusu materialnego czy społecznego – nie należy jej więc utożsamiać wyłącznie z pomocą społeczną). Powinna mieć ona na celu tworzenie odpowiednich warunków funkcjonowania wszystkich rodzin i przychodzenia na świat dzieci, a także powstawania nowych rodzin. Polityka prorodzinna ma służyć wzmacnianiu rodziny, jak również tworzeniu pozytywnego wizerunku rodziny.

Jak zgłosić się do konkursu?

Formularz zgłoszeniowy – wraz z wypełnioną ankietą oraz opisem długofalowej strategii działań podejmowanych przez samorząd w ramach polityki prorodzinnej – należy przesłać  w postaci elektronicznej poprzez udostępniony urzędom gmin system CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna).

21 stycznia 2021 r. wszystkie gminy otrzymały mailem szczegółowe informacje o dostępie do Centralnej Aplikacji Statystycznej, za pomocą której należy złożyć wypełniony Formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie „Samorząd pro familia”.

Regulamin konkursu oraz wzór formularza zgłoszeniowego znajdą Państwo na stronie www.rodzina.gov.pl w zakładce Konkurs Samorząd pro familia 2022.

Ważne terminy!

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 marca br. Zgłoszenia dokonane po tej dacie nie będą uwzględniane.

Ogłoszenie wyników konkursu „Samorząd PRO familia” edycja 2022 i wręczenie nagród oraz wyróżnień nastąpi w maju 2022 r. Organizatorzy konkursu zawiadomią nagrodzone i wyróżnione gminy o dokładnej dacie wręczenia nagród oraz wyróżnień.

Samorząd pro familia” 2021

Konkurs „Samorząd pro familia” organizowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej po raz drugi. W pierwszej, ubiegłorocznej edycji, do udziału zgłosiło się 236 gmin. Laureatami zostali: Miejsce Piastowe, Pleszew, Boguszów-Gorce, Otwock i Katowice.

Dodatkowo przyznane zostały trzy wyróżnienia, które otrzymały: Sędziszów Małopolski, Grodzisk Mazowiecki oraz Gdynia. Kapituła konkursu wyróżniła również Kępice oraz Nysę.

Partnerem konkursu jest Fundacja Orlen.

Nagradzamy najładniejsze witryny świąteczne

Zapraszamy dzierżoniowskich przedsiębiorców do udziału w konkursie na Najładniejszą Witrynę Świąteczną. Konkurs powstał z inicjatywy Dzierżoniowskiej Rady Przedsiębiorców i ma na celu promocję pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, mających pozytywny wpływ na wizerunek miasta.

Konkurs pn. „Najładniejsza witryna świąteczna” dedykowany jest przedsiębiorcom (osobom fizycznym i prawnym prowadzącym działalność gospodarczą), którzy w okresie świątecznym szczególnie dbają o witryny w swoich punktach handlowo-usługowych.Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Dzierżoniów.

W ramach konkursu przewidziano przyznanie nagród finansowych:

 • miejsce I – nagroda główna w wysokości 1000,00 zł brutto;
 • miejsce II – nagroda w wysokości 800,00 zł brutto;
 • miejsce III – nagroda w wysokości 600,00 zł brutto.

Organizator dopuszcza również możliwość przyznania wyróżnienia w wysokości 400,00 zł brutto. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w styczniu 2022 roku podczas Noworocznego Spotkania Biznesu.

Zgłoszone Projekty będą oceniane przez Komisję Konkursową w oparciu o poniższe kryteria:

 • ogólne wrażenie,
 • oryginalność aranżacji – pomysł, zastosowane materiały, iluminacja, kolorystyka,
 • nawiązanie do tradycji świąteczno-noworocznej,
 • estetyka wykonania.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go wraz z klauzulą informacyjną osobiście w Biurze Obsługi Klienta, w godzinach pracy Urzędu Miasta lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: j.walczybok@um.dzierzoniow.pl. Zgłoszenia można składać od 1 do 23 grudnia 2021 roku.

Szczegółowe zasady udziału konkursu i formularz zgłoszeniowy

UM Dzierżoniów

Lukas Frankenstein – ogłasza KONKURS ❗ ❗ ❗

Konkurs na pracę artystyczną ulubionej postaci występującą w książce Przygodach Borwara, której autorem jest Łukasz Przelaskowski
Pracę prosimy wysyłać na mail lukasprzelaskowski@gmail.com tematem Konkurs na rysunek. Zwycięskie pracę zostaną umieszczone w nowej edycji książki

Wsparcie dla kół gospodyń wiejskich za promowanie szczepień przeciw COVID-19 – nabór wniosków od 23 lipca

Od 23 lipca do 15 września 2021 r. Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla Koła Gospodyń Wiejskich na realizację do 30 września 2021 r. wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności szczepień przeciwko COVID-19.

ARiMR zachęca koła gospodyń wiejskich, by zaangażowały się w organizację bezpłatnych wydarzeń mających na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności do szczepień przeciwko COVID-19. Za zrealizowanie jednego festynu informacyjnego można otrzymać 8 tys. zł. Wysokość tego wsparcia nie zależy od liczby osób zaszczepionych podczas takiego wydarzenia. Natomiast dodatkowe pieniądze – wyliczane na podstawie liczby zaszczepionych, można będzie otrzymać, gdy szczepieniu podda się co najmniej 100 osób.

Patronat honorowy nad programem wspierania szczepień #SzczepimySię z Kołem Gospodyń Wiejskich objął premier Mateusz Morawiecki.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do Kierownika BP ARiMR właściwego ze względu na siedzibę Koła Gospodyń Wiejskich.

O wsparcie można starać się przy użyciu formularza udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Do wniosku należy dołączyć:

 1. zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub innych pomocy de minimis. Równoważne z zaświadczeniem jest złożenie w sekcji VII Wniosku oświadczenia o wielkości ww. pomocy de minimis;

 2. wniosku o wpis do ewidencji producentów na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w przypadku kół gospodyń wiejskich nieposiadających takiego wpisu.

Informacja w sprawie zasad uzyskiwania numerów identyfikacyjnych w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności jest dostępna na portalu ARiMR. Dodatkowo, w celu usprawnienia procesu współpracy z jednostkami wykonującymi szczepienia udostępnione zostają wzory umów pomiędzy KGW a takimi punktami.

Z przeprowadzonego wydarzenia należy w ciągu 30 dni od jego zakończenia złożyć w Biurze Powiatowym Agencji sprawozdanie, do którego należy dołączyć:  

 • kopię umowy zawartej pomiędzy kołem gospodyń wiejskich a punktem szczepień dotyczącej wykonania na wydarzeniu szczepień przeciwko COVID-19;

 • materiały dokumentujące przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach lokalnych lub społecznościowych, lub za pośrednictwem ogłoszeń o wydarzeniu;

 • materiały dokumentujące zrealizowanie aktywności podczas wydarzenia.

Ważne terminy:

 • wnioski o dofinansowanie wydarzenia należy składać do 15 września 2021 r.,

 • festyny można organizować do 30 września 2021 r.

Uwaga! Pula środków na dofinansowanie Festynów jest ograniczona (40 mln zł), o przyznaniu środków decyduje kolejność składania wniosków. Jedno KGW może uzyskać dofinansowanie maksymalnie 3 wydarzeń. 

Wnioski i sprawozdania można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać pocztą. O dacie złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do właściwego Biura Powiatowego. Po upływie terminu wnioski nie będą rozpatrywane.

Źródło:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Opracowanie:

Adrian Tumidański