Wpisy

Dolnośląska Akademia Kompetencji Seniora

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląska Akademia Kompetencji Seniora” w 2023 r. Celem konkursu jest wyłonienie i sfinansowanie zadań podejmowanych na rzecz dolnośląskich seniorów. Adresatami konkursu są organizacje pozarządowe.

 

– Po konsultacjach ze środowiskiem senioralnym, ogłaszamy kolejny konkurs zawierający pakiet wsparcia, skierowany do tej grupy społecznej. Kładziemy szczególny nacisk na wsparcie psychologiczne oraz kwestię integracji międzypokoleniowejmówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2023 r. na realizację tego zadania wynosi 635 000 zł. Minimalna kwota sfinansowania pojedynczego projektu wyniesie 30 000 zł, a maksymalna 50 000 zł.

 

W ramach konkursu zlecone będą zadania polegające na:

1) prowadzeniu działań zapewniających wsparcie psychologiczne i środowiskowe seniorów, w tym wsparcie seniorów w sytuacjach kryzysowych, jako formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,

2) wzmacnianiu różnych form aktywności i kompetencji seniorów, w tym również działań mających na celu przeciwdziałanie defaworyzacji oraz działań międzypokoleniowych,

3) działaniach edukacyjnych mających na celu wykształcenie zachowań i postaw prozdrowotnych seniorów, promocję aktywnego i zdrowego stylu życia,

4) zdobyciu oraz podnoszeniu kompetencji cyfrowych, zwiększaniu wiedzy w zakresie bezpiecznego poruszania się i komunikacji w sieci, w tym korzystaniu z usług e-administracji.

 

 

Oferty należy składać od 19.01.2023 r. do 8.02.2023 r.

Ogłoszenie konkursowe dostępne na stronie:

https://umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/konkursy-dla-organzacji-pozarzadowych/konkursy-obslugiwane-przez-dzial-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-dolnoslaska-akademia-kompetencji-seni/

Startuje akcja #TyTeżMożesz

Podczas konferencji prasowej Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – Marcin Krzyżanowski wraz z przedstawicielami Fundacji Biegaj Dla Zdrowia opowiedzieli o działaniach podejmowanych przez Samorząd Województwa razem z Fundacją. Wspólna akcja pod hasłem #TyTeżMożesz ma na celu promowanie aktywności osób z niepełnosprawnością. Akcję finansuje Samorząd Województwa Dolnośląskiego. W akcję zaangażowana jest również Dolnośląska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej.

„Chcemy promować i umożliwiać aktywność osób z niepełnosprawnościami. Jednym z utrudnień był dostęp do wózków, które przystosowane są do poruszania się w terenach rekreacyjnych. Uruchamiamy wypożyczalnie, w których będzie można z nich bezpłatnie skorzystać. Mam nadzieję, że osoby, które do tej pory nie miały takiej możliwości, teraz skorzystają z naszej inicjatywy i będą odkrywać piękno Dolnego Śląska.”  – Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Wózki biegowe zostały dostosowane i stworzone z myślą o pokonywaniu tras górskich. Producentem wózków jest lokalny podmiot – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim. Wózki są produktem uczniów uczęszczających do Centrum. Wózki będą ogólnodostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami w wyznaczonych miejscach na trasach turystycznych. Będzie można wypożyczać je w punktach usytuowanych przy trasach turystycznych, które zostały skonsultowane i przedyskutowane z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie osób z niepełnosprawnościami. W akcję włącza się również 16. Dolnośląska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej, wspierając logistycznie wydarzenia.

Już 10 października 2021r. zapraszamy do udziału w pierwszym spacerze rekreacyjnym na terenie Dolnego Śląska, z możliwością bezpłatnego wypożyczenia wózka biegowo-rekreacyjnego dla osób z niepełnosprawnością.
Wspólne eksplorowanie naszego województwa zaczniemy od powiatu milickiego: zbiórka o godzinie 10.00 odbędzie się z punktu Ruda Milicka (mapa: https://goo.gl/maps/KNJioZhA7MJQwJa78)

Kolejne terminy i lokalizacje spacerów w ramach akcji #TyTeżMożesz:

  • 16 października 2021r. – Sobótka-Ślęża
  • 17 października 2021r. – Wzgórza Strzelińskie
  • 6 listopada 2021r.-  Karpacz- Schronisko nad Łomniczką
  • 7 listopada 2021r. – Spalona –  Jagodna

W ramach akcji, po wcześniejszej rezerwacji, możliwe jest wypożyczenie wózka na spacery z Fundacją realizowane w ww. terminach lub indywidualne w dowolnym terminie.

„Dzięki wsparciu Wicemarszałka możemy działać w ramach akcji #TyTeżMożesz!. Do udziału w akcji zapraszamy szczególnie ciepło osoby z niepełnosprawnościami oferując im  możliwość bezpłatnego wypożyczenia wózka biegowego. Jest on tak zaprojektowany, by nadawał się do wykorzystania również  na podłożu mniej stabilnym niż asfalt czy kostka brukowa.” –  dodaje Anna Słobodzian-Puła z Fundacji Biegaj Dla Zdrowia.

„Jesteśmy entuzjastami sportu: poprzez nasze działania staramy się wesprzeć tych, którzy z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie odkrywać miłości do sportu, stąd zrodził się pomysł, by w  Biegu Uniwersytetu Medycznego, który był początkiem naszych działań (niestety obecnie nie może być kontynuowany), wzięli udział w-skersi, czyli duety osób z niepełnosprawnością z supportem, tj. biegaczem-opiekunem.” – komentuje prof. Tomasz Zatoński, Uniwersytet Medyczny.

Zapisy prowadzone są mailowo: fundacjabiegajdlazdrowia@gmail.com
oraz telefonicznie: 693756029 zgodnie z dostępnością wózków.

UWAGA! Wózek przeznaczony jest dla osób, których waga mieści się w przedziale 25-80 kg.
Szczegóły akcji dostępne są na facebookowym profilu BUMWRO.

Otwarcie Dolnośląskiego Centrum Diagnostyki i Terapii FAS we Wrocławiu

Przy „marszałkowskiej” jednostce – Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, rozpoczyna działalność Centrum Diagnostyki i Terapii FAS, w którym dzieci i młodzież obciążone Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych otrzymają bezpłatną opiekę medyczną.

Ośrodek zainaugurował swoje funkcjonowanie w dniu 16 września br. Uroczystego otwarcia dokonał Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski wraz ze zgromadzonymi gośćmi, dla których bliska jest sprawa medycznego wspierania rodzin borykających się z problemami wynikającymi ze spektrum FASD.

„Jest to pierwsza w naszym regionie placówka skupiona na pacjentach obciążonych spektrum FAS. Centrum oferuje bezpłatną diagnostykę oraz terapię. Dzieci, które w okresie prenatalnym były eksponowane na alkohol, mogą mieć różne trudności rozwojowe. Dlatego stworzyliśmy miejsce, które zapewni im kompleksowe wsparcie specjalistów, takich jak: lekarz pediatra, psychiatra dzieci i młodzieży, psycholog oraz logopeda. Chcemy, aby mieszkańcy naszego regionu mieli możliwość skorzystania ze świadczeń, których dotąd nie było na Dolnym Śląsku.” – Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) – nieuleczalny, niegenetyczny zespół chorobowy, który może wystąpić u dzieci matek, które spożywały alkohol w czasie ciąży. Prenatalna ekspozycja na alkohol powoduje przede wszystkim uszkodzenie mózgu i tworzących się narządów wewnętrznych. Dzieci mogą mieć różne trudności rozwojowe: upośledzenie uczenia się – często pomimo prawidłowego rozwoju intelektualnego, opóźnienie rozwoju mowy, zaburzenia w komunikacji językowej, zaburzenia myślenia przyczynowo- skutkowego, nadpobudliwość oraz inne problemy somatyczne: zmiany dysmorficzne twarzy i inne deformacje, niedorozwój narządów oraz problemy ze wzrokiem, słuchem czy też wady serca. Zaburzeniom związanym z FASD można zapobiec poprzez całkowitą abstynencję kobiet w ciąży.

 

„Uruchomienie Centrum ma na celu poprawę jakości oraz zwiększenie liczby rozpoznań FASD wśród dzieci z grup ryzyka. Diagnoza postawiona w pierwszych latach życia zwiększa szansę na wprowadzenie skutecznej terapii i efektywnego systemu wsparcia, tak by osoba chora mogła funkcjonować samodzielnie i na jak najwyższym poziomie. Diagnoza musi być przeprowadzana w sposób multidyscyplinarny, z uwzględnieniem zaburzeń współwystępujących, co zapewnia nasze Centrum.” – Iwona Mazur, dyrektor Dziennego Ośrodka Psychiatrii i

Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu.

  • Co roku w Polsce rodzi się około 1000 dzieci z FAS.
  • Jedno dziecko na 100 cierpi na zaburzenia wynikające ze spożywania alkoholu przez ich matki w czasie ciąży.
  • Jedno dziecko na 500 ma FAS.
  • Na świat przychodzi 10 razy więcej dzieci z pełnoobjawowym FAS niż z zespołem Downa.

Centrum Diagnostyki i Terapii FAS świadczy bezpłatną opiekę dla dzieci i młodzieży od 3. do 18. roku życia z podejrzeniem zaburzeń ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). Ośrodek zapewnia kompleksową opiekę zespołu specjalistów, w skład którego wchodzą: lekarz pediatra, psychiatra dzieci i młodzieży, psycholog oraz logopeda. Pacjentom ze zdiagnozowanym FASD oferuje terapię dostosowaną do ich potrzeb, a rodzinom wsparcie na każdym etapie procesu leczenia.

Funkcjonowanie Centrum w całości finansowane jest ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Centrum znajduje się w budynku Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Wołowskiej 9. Pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 14-18. Rejestracji dziecka na diagnozę można dokonać pod numerem telefonu 798 732 307. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.centrumfas.pl.

Narodowe Czytanie na Dolnym Śląsku

W dniu 4 września 2021r. odbywa się akcja Narodowego Czytania organizowana już od 10 lat przez prezydentów RP. W tym roku lekturą jest utwór Gabrieli Zapolskiej – „Moralność Pani Dulskiej”. Dolny Śląsk włącza się w akcję. Z inicjatywy wicemarszałka Marcina Krzyżanowskiego w dniu 3 września w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej odbyło się wspólne czytanie dzieła Gabrieli Zapolskiej. W rolach bohaterów utworu wystąpili:

Andrzej Jaroch, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – Głos autora

Mirosława Stachowiak-Różecka Poseł na Sejm RP – Juliasiewiczowa

Ewelina Szydłowska-Kędziera, Radna Województwa Dolnośląskiego – Hanka

Marzena Majdzik, Radna Województwa Dolnośląskiego – Lokatorka

Monika Włodarczyk, Radna Województwa Dolnośląskiego – Dulska

Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – Zbyszko

 

Nagranie ze wspólnego czytania zostanie umieszczone na stronie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej i na profilach fb uczestników czytania.

Poprawa i promocja zdrowia psychicznego wśród nastolatków uczących się w dolnośląskich szkołach!

Samorząd Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Dziennym Ośrodkiem Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży oraz Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze podjął działania mające na celu poprawę i promocję zdrowia psychicznego wśród nastolatków uczących się w dolnośląskich szkołach. Oba podmioty lecznicze zaangażowane w program zapewniają profesjonalna kadrę przygotowaną do wdrażania programu – lekarzy psychiatrii dziecięcej, psychologów, psychoterapeutów, pedagogów i terapeutów uzależnień.

Program zakłada m.in. budowanie odporności psychicznej dzieci w wieku 12-14 lat co w efekcie zapobiega przyszłym zaburzeniom psychicznym, emocjonalnym oraz uzależnieniom behawioralnym u młodych ludzi. Głównym celem jest poprawa odporności psychicznej wśród nastolatków, wzrost wiedzy nt. zaburzeń psychicznych wśród rodziców i nauczycieli oraz poprawa kompetencji rodzicielskich. Specjalne szkolenia dla nauczycieli będą dedykowane uzależnieniom behawioralnym, które w okresie pandemicznym stanowią duże wyzwanie i niezwykle istotny problem.

Iwona Mazur Dyrektor Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu

W I etapie projektu odbędą się szkolenia dla nauczycieli, którzy będą wykorzystywać nabyte umiejętności i wiedzę z zakresu zdrowia psychicznego w swojej codziennej pracy z uczniami. Program treningowy oparty jest na 4 głównych elementach: radzenie sobie, skuteczność, nabywanie kompetencji społeczno-emocjonalnych oraz uważność. Zostanie on wzbogacony również o elementy uzależnień behawioralnych (w tym zakresie szkolić będą pracownicy Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze). Każdy element zawiera część teoretyczną, a następnie część praktyczną, na którą składa się seria ćwiczeń i doświadczeń. Dodatkowo odbędą się spotkania z rodzicami, które pozwolą na zapoznanie ich z ideą programu, zakresem oddziaływań i ich ważnej roli w realizacji programu. Do udziału w projekcie zostało zaproszonych 10 gmin województwa dolnośląskiego, ok. 15 szkół podstawowych, 250 nauczycieli oraz 600 rodziców. Szacujemy, że wsparciem zostanie objętych nawet 1000 uczniów. Samorządy, które przystąpiły do projektu to: Gmina Niechlów, Gmina Jemielno, Gmina Rudna, Gmina Czarny Bór, Miasto i Gmina Trzebnica, Miasto Kamienna Góra, Miasto i Gmina Syców, Miasto i Gmina Stronie Śląskie, Gmina Międzybórz, Gmina Dziadowa Kłoda.

O włączeniu do programu pracowników Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży zadecydowała przede wszystkim ich wiedza i kompetencje. To zespół profesjonalistów, psychologów, psychoterapeutów, pedagogów i lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży. Są to osoby z ogromnym doświadczeniem w pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi. Zespół będzie szkolił i wspierał nauczycieli i rodziców uczniów szkół podstawowych w 10 gminach województwa dolnośląskiegomówi Iwona Mazur Dyrektor Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski

Problemy zdrowia psychicznego stały się wiodącym problemem wśród młodych ludzi. Zaburzenia emocjonalne, depresja, samookaleczenia i próby samobójcze stanowią ogromne wyznanie dla zdrowia publicznego i wymagają podjęcia szybkich i skutecznych działań. Jedno na pięcioro dzieci wymaga wsparcia psychicznego. Pandemia COVID-19 pogłębiła istniejące problemy zdrowia psychicznego i spowodowała duży wzrost nowych zaburzeń.

Projekt, który wprowadzamy we współpracy z 10 dolnośląskimi gminami zapewni wsparcie uczniom klas V-VIII w poprawie i utrzymaniu dobrej kondycji psychicznej. Nasi specjaliści dostarczą zarówno nauczycielom jak i rodzicom sprawdzonych narzędzi budujących odporność psychiczną wśród nastolatków. Projekt ma być źródłem rzetelnej wiedzy na temat zdrowia psychicznego i uczyć wielu istotnych umiejętności, tak aby młodzi ludzie lepiej radzili sobie z pojawiającymi się trudnościami. Cieszę się, że wspólnie z innymi samorządami podejmujemy działania w tak istotnych kwestiach – mówi Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski.

 

 

 

 

W Dolnośląskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących otworzyliśmy klasę Mistrzostwa Sportowego w Blind Football.

W marszałkowskiej szkole – Dolnośląskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących utworzono klasę Mistrzostwa Sportowego w Blind Football.

„Od września uruchamiamy pierwszy w Polsce oddział Mistrzostwa Sportowego osób z niepełnosprawnościami. Do tej pory klasy mistrzostwa sportowego tworzone były dla uczniów pełnosprawnych. Świetnie, że kolejne bariery w podejściu do niepełnosprawności przełamujemy w naszym regionie, we Wrocławiu”Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

„Dzięki dobrej współpracy i wsparciu ze strony Ministerstwa Sportu, udało się nam przygotować program tworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego, który właśnie został zatwierdzony przez Ministerstwo. Dzięki temu, w Ośrodku utworzymy oddział, gdzie dzieci niewidome i niedowidzące będą mogły uczyć się i rozwijać swoje umiejętności w dyscyplinie blind football. Rekrutacja trwa, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu i do naszej szkoły.”Robert Warchalewski, Dyrektor DSOSW nr 13.

 

Klasa Mistrzostwa Sportowego Blind Football przyjmie maksymalnie 10 uczniów. Nabór trwa, a więcej informacji na temat rekrutacji można znaleźć na stronie www szkoły: https://www.oswdn.pl/rekrutacja.

To nie koniec, ponieważ szkoła będzie starać się o utworzenie klas sportowych w kolejnych dyscyplinach osób z niepełnosprawnościami – takich jak goalball i showdown.

Blind football to odmiana piłki nożnej dla osób niewidomych oraz słabowidzących. W skład każdej drużyny wchodzi pięciu zawodników, którzy przystępują do gry z opaskami na oczach i ochraniaczami na nogach. Specjalna piłka, która wydaje dźwięki, powoduje, że zawodnicy z łatwością mogą się zorientować, w którym kierunku zmierzać. Zawodnicy komunikują się miedzy sobą za pomocą ustalonych przez siebie słów, ale najważniejszym z nich jest hiszpańskie słowo „voy”, które oznacza „idę”. Wypowiedziane słowo „voy” pomaga zawodnikom ustalić pozycję kolegów. W tej dziedzinie sportu wymagana jest wyjątkowa koordynacja ruchowa i ścisła współpraca pomiędzy graczami. Ważne też jest zaufanie. Za fundament gry uważa się komunikację, ponieważ dzięki nasłuchiwaniu komend gracze są w stanie usłyszeć podpowiedzi przewodników i siebie nawzajem.

Fundusze unijne dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Wicemarszałkowie Województwa Dolnośląskiego – Marcin Krzyżanowski oraz Grzegorz Macko wraz z Przewodniczącym Sejmiku Wojewódzkiego Andrzejem Jarochem przedstawili informacje dotyczące nadchodzącej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Wstępna propozycja finansowa dla Dolnego Śląska, który w nadchodzącej perspektywie sklasyfikowany został jako region w okresie przejściowym – jako najlepiej rozwinięty w kraju obok Wielkopolski – wynosi 1,426 miliarda euro. Jest to propozycja wyjściowa, która podlega dalszym negocjacjom, gdyż do rozdysponowania w skali kraju pomiędzy województwa pozostało nadal ponad 7 miliardów euro. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego propozycja alokacji wynosi 870 mln euro, w tym 652 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 218 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego+.

Dodatkowo, w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji nasze województwo uzyskało 556 mln Euro. Środki te dedykowane są subregionowi wałbrzyskiemu, który od czasów likwidacji Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego od lat boryka się z problemami ekonomicznymi oraz społecznymi. Jednocześnie Zarząd Województwa czyni starania o wsparcie sprawiedliwej transformacji dla obszaru zagłębia turoszowskiego.  Przyznana kwota stawia Dolny Śląsk na drugim miejscu w kraju, pod względem przyznanych środków na transformację energetyczną. Celem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji jest łagodzenie skutków społecznych i ekonomicznych transformacji energetycznej. Będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu na wdrażanie technologii zapewniających tanią czystą energię, redukcję emisji gazów cieplarnianych, regenerację terenów zdegradowanych, ale także pomoc dla przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy. Pieniądze te zostaną skierowane do powiatów wałbrzyskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego oraz kłodzkiego, jednak rekomendacje zarządu województwa oraz administracji rządowej wskazują również na konieczność objęcia mechanizmem finansowym powiatu zgorzeleckiego.

-Transformacja energetyczna to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoją dziś regionalne gospodarki. Otrzymana kwota tylko pokazuje z jak wieloma wyzwaniami musimy się uporać w naszym regionie. Subregion wałbrzyski w końcu otrzyma wsparcie, które powinno przyjść jeszcze w latach dziewięćdziesiątych. – wyjaśnia Grzegorz Macko.

Wskazana alokacja środków dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego nie jest jeszcze kwotą ostateczną. Dzięki wsparciu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości i Rządu Polskiego oraz licznym interwencjom można liczyć, że kwota środków przeznaczonych na Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Śląska ulegnie dalszemu zwiększeniu. Do wykorzystania w podziale na województwa pozostaje bowiem jeszcze 7 mld euro, które w drodze negocjacji w ramach kontraktów programowych ma zostać rozdysponowane jako proponowana alokacja dla wszystkich RPO na lata 2021-2027.

Od wtorku rozpoczęły się konsultacje Umowy Partnerstwa. Jak przekazało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczą one inwestowania funduszy unijnych w ramach dwóch punktów – polityki spójności i funduszu sprawiedliwej transformacji, czyli około 76 mld euro. Umowa partnerstwa to kluczowy dokument, który określa w co Polska zainwestuje fundusze europejskie na lata 2021-2027. Zgłaszanie uwag możliwe jest do 22 lutego br., natomiast na 22 stycznia zaplanowane jest spotkanie konsultacyjne z naszym regionem. Będzie to jeszcze jedna okazja aby pokazać oraz udowodnić, że Dolny Śląsk, aby dalej rozwijał się w tym samym dynamicznym tempie, potrzebuje stabilnego wsparcia w ramach RPO.

Kwota jaką nasze województwo otrzyma w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wynika z sukcesu naszego regionu. Idea funduszy europejskich polega między innymi na tym, aby wyrównywać szanse między krajami i regionami. Wyższe wsparcie otrzymują województwa, które są na niższym poziomie rozwoju gospodarczego i analogicznie – niższe kwoty otrzymują regiony najlepiej rozwinięte. Dolny Śląsk jako jeden z najlepiej rozwijających się regionów w Polsce startuje z niższego poziomu. Natomiast mamy ambitne plany dotyczące dofinansowania rozwoju Dolnego Śląska, którego realizacje wspierać będą Fundusze UE. Dlatego też będziemy zabiegać o to, żeby na Dolny Śląsk trafiły dodatkowe środki na konkretne projekty  – oznajmia Marcin Krzyżanowski.