Wpisy

Powstanie 1000 miejsc pracy w Ząbkowicach Śląskich❗

❗Bardzo ważna informacja dla mieszkańców powiatu Ząbkowickiego❗

Powstanie 1000 miejsc pracy w Ząbkowicach Śląskich❗

To już prawie PEWNE! Powstanie EURO-PARK ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE. Na konferencji, która odbyła się w Urzędzie Miasta w Ząbkowicach Śląskich obecny był Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk Poseł Marcin Gwóźdź oraz burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek

„W ostatnią środę Minister Kowalczyk, podpisał decyzję dotyczącą odrolnienia gruntów na obrzeżach Ząbkowic. To powoduję, ze będzie 120 ha gruntu które wejdą w skład Euro-Park Ząbkowice (…) Inwestycję dadzą ponad 1000 miejsc pracy!

  • Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Michał Dworczyk

 

„Wspólnie z Samorządowcami i stroną rządową piszemy nowy rozdział tego obszaru. Co przyczyni się do dużego rozwoju gospodarczego. Już niedługo wykwalifikowani pracownicy, będą przyjeżdżali tutaj pracować w EURO-PARKU w Ząbkowicach.

  • Poseł RP – Marcin Gwóźdź

 

„Nie moglibyśmy sobie wyobrazić lepszego prezentu dla Ząbkowic i mieszkańców niż ta decyzja.”

Burmistrz Ząbkowic Śląskich – Marcin Orzeszek

Michał Dworczyk Honorowym Obywatelem Kamieńca Ząbkowickiego

19 listopada 2021 r. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk odebrał z rąk Burmistrza Miasta Marcina Czerńca i Przewodniczącej Rady Miasta Bernadety Chodasiewicz tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kamieniec Ząbkowicki. 

Stosowna uchwałe Rada Miasta podjęła 24 czerwca 2021r. stosunkiem głosów „za”-11 radnych do „wstrzymujący się” – 4 radnych. Nikt nie był przeciw. Z treścią uchwały można zapoznać się tutaj.

W przemówieniu po odebraniu wyróżnienia w Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim Michał Dworczyk mówił: „To bardzo wzruszająca chwila, ale przede wszystkim ja traktuję to wyróżnienie jako zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz Kamieńca Ząbkowickiego i całego regionu. Muszę powiedzieć, że kiedy kilka lat temu zostałem posłem z Subregionu Wałbrzyskiego zacząłem de facto poznawać te tereny. W kilku miejscach spotkałem się z ciepłym przyjęciem; byłem osobą spoza Dolnego Śląska, więc w sposób zrozumiały budziło to dystans wśród innych. Czy to samorządowców czy to polityków, ale było takich kilka miejsc, gdzie od razu te relacje ułożyły się dobrze, gdzie dostałem taki kredyt zaufania. Takim miejscem był właśnie Kamieniec Ząbkowicki i relacje z Panem wówczas wójtem, dzisiaj Burmistrzem Marcinem (Czerńcem-red.) od samego początku układały się bardzo dobrze dzięki czemu udało nam się jednak sporo projektów dla Kamieńca Ząbkowickiego zrealizować i za to bardzo Państwu dziękuję, dziękuję za ten tytuł, dziękuję za współpracę. Wierzę, że będziemy w kolejnych latach efektywnie współpracować na rzecz Kamieńca Ząbkowickiego.”

„Dla mnie to honor i zaszczyt i tak naprawdę zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz gminy i regionu.  Współpraca z władzami samorządowymi Kamieńca Ząbkowickiego można powiedzieć jest modelowa. Powtarzają to parlamentarzyści, mówią to samorządowcy wojewódzcy, mówię to i ja, ponieważ możemy zawsze liczyć na konstruktywny dialog. Nie we wszystkim się zgadzamy. To jest oczywiste, ale zawsze potrafimy znaleźć forum i płaszczyznę współpracy”– dodaje Michał Dworczyk – szef KPRM w rozmowie z TVregion.

T&F: Agaton

Uroczyste otwarcie skweru im. Pary Prezydenckiej w Kamieńcu Ząbkowickim

Na uroczystym otwarciu otwarciu skweru im. Pary Prezydenckiej w Kamieńcu Ząbkowickim uczestniczył gospodarz wydarzenia Marcin Czerniec – Burmistrz Gminy Kamieniec Ząbkowicki, poseł Marcin Gwóźdź, Grzegorz Macko – radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, a list który wystosował do obecnych Wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński odczytał senator Aleksander Szwed.

W Łagiewnikach odbyła się konferencja na temat drogi S8

W Łagiewnikach odbyła się konferencja prasowa z udziałem Szefa Kancelarii premiera Michałem Dworczykiem, który potwierdził wydanie decyzji środowiskowej na budowę drogi S8 Wrocław – Łagiewniki. „Zabezpieczyliśmy 12,5 mld na S8 od Wrocławia przez Ząbkowice, Kłodzko, aż do Boboszowa” – Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk „Myślę, że w przeciągu miesiąca zostanie wydana kolejna decyzja środowiskowa na odcinek drogi Łagiewniki – Ząbkowice Śląskie – Poseł na Sejm RP Marcin Gwóźdź „To inwestycja, którą wiele formacji politycznych obiecała, a my to właśnie realizujemy” – Senator RP Aleksander SZWED

Województwo dolnośląskie ma szansę na dodatkowe środki z rezerwy programowej programów regionalnych.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zakończyło konsultacje Umowy Partnerstwa, która określa na co zostaną przeznaczone dotacje unijne z polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w latach 2021-2027. Około 40% pieniędzy z polityki spójności trafi na programy regionalne zarządzane przez marszałków województw. 75% tych środków zostało już podzielonych, a 25% przeznaczono na rezerwę programową programów regionalnych, która podzielona zostanie w czasie negocjacji kontraktu programowego. Rozmowy w tej sprawie z przedstawicielami województw już trwają. W poniedziałek wiceminister Waldemar Buda spotkał się z marszałkiem województwa dolnośląskiego Cezarym Przybylskim.

Wiceminister Waldemar Buda przypomniał, że do rozdysponowania na wszystkie regiony jest jeszcze 7,1 mld euro. Każdy region ma szansę na dodatkowe fundusze z rezerwy programowej. Warunkiem otrzymania dodatkowych funduszy jest opracowanie i zgłoszenie przez marszałków dobrych projektów rozwojowych.

Zależy nam na wsparciu kluczowych i perspektywicznych inwestycji. Spotkania z marszałkami służą poznaniu wizji rozwoju województw

– podkreślił wiceminister Waldemar Buda.

Jak dodał minister – na Dolny Śląsk w ramach programu regionalnego i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji trafi ponad 1 miliard 560 milionów euro.

Jest to kwota w ramach gwarantowanej puli, a jesteśmy jeszcze przed negocjacjami rezerwy programowej programów regionalnych, dlatego fundusze zwiększą się jeszcze

– podkreślał wiceminister Buda.

Region będzie mógł również korzystać z środków Funduszu Odbudowy oraz programów krajowych, finansowanych ze środków polityki spójności

– powiedział ł wiceminister Buda.

W przyszłej perspektywie UE na lata 2021-2027 fundusze unijne, razem ze środkami krajowymi, będą wspierać innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację oraz sprawy społeczne.

 

W nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 województwo dolnośląskie awansowało z regionu słabiej rozwiniętego do regionu przejściowego. Oznacza to mniej środków dla Dolnego Śląska w porównaniu z perspektywą 2014-2020, co wynika z pierwotnego podziału według algorytmu zastosowanego w Umowie Partnerstwa. Region ma wciąż duże potrzeby rozwojowe, które pomogą zrealizować m.in. Fundusze Europejskie. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zastosowało jednak siatkę bezpieczeństwa, dzięki której region, mimo „przeskoczenia” do kategorii regionów lepiej rozwiniętych według metodologii unijnej, otrzyma co najmniej 60 procent kwoty, którą miał do dyspozycji w ubiegłej perspektywie. Dla województwa dolnośląskiego oznacza to dodatkowe 143 miliony euro.

W spotkaniu uczestniczył również, reprezentujący parlamentarzystów Dolnego Śląska, Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który podkreślił bardzo dobrą współpracę rządu z władzami samorządowymi województwa w prowadzeniu polityki rozwoju.

Województwo dolnośląskie jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce. Chcemy, aby to wysokie tempo zostało utrzymane w nadchodzących latach. Będzie to możliwe także dzięki znaczącym rządowym dofinansowaniom, które płyną do naszego regionu. Już wkrótce strumień środków ulegnie dalszemu zwiększeniu dzięki uruchomieniu środków europejskich. Regionalny Program Operacyjny, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, Krajowy Plan Odbudowy oraz kontrakt programowy to elementy finansowania, które aktualnie podlegają negocjacjom. Jesteśmy przekonani, że rozmowy zakończą się satysfakcjonującym rezultatem

– mówił minister Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

1 marca wiceminister Waldemar Buda rozpoczął negocjacje kontraktów programowych. Do końca kwietnia minister spotka się z marszałkami wszystkich województw.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Dzierżoniowie

Szanowni Państwo, witam zgromadzonych 1 marca 2021 roku przed pomnikiem Żołnierzy Wyklętych w Dzierżoniowie, by oddać hołd tym, którzy walczyli przez lata o wolną i Niepodległą Polskę.

Jeszcze parę lat temu, nie tak dawno było o Nich cicho. Nie mówiło się wcale, albo tylko źle. Od początku chciano Ich zohydzić, wymazać, wytępić pamięć o Nich, dlatego mordowanych nocą w ubeckich katowniach chowano w bezimiennych zbiorowych dołach śmierci.

Ale prawda po latach spod ziemi wyziera i upomina się o należną naszym Bohaterom pamięć i cześć. Dzieje się tak dzięki organizacjom kombatanckim, społecznikom i historykom, w tym szczególnie pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej. Istotne zasługi położył na tym polu Prezydent Profesor Lech Kaczyński, m.in.. wnosząc do Sejmu RP w 2010 roku ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci„Żołnierzy Wyklętych”. Dzieje się tak również dzięki zaangażowaniu młodzieży, która widzi i ceni ofiarę żołnierzy antykomunistycznego podziemia i uczestniczy w różnych formach jej upamiętniania.

„Chłopcy z lasu”, jak o Nich mówiono… To pokolenie, które w niezwykły sposób dało świadectwo swej wierności Ojczyźnie. Armia Niezłomnych. Oni dobrze wiedzieli, czym jest dla Polski przyniesiona na bagnetach przez sowietów wolność, czym jest stalinowski reżim i komunistyczne zniewolenie. Było Ich około 200 tysięcy. W latach 1944 – 56 z rąk polskich i sowieckich komunistów zginęło 9 tys. żołnierzy podziemia niepodległościowego, wykonano ponad 4 tys. wyroków śmierci na polskich patriotach. Jakże piękne i znaczące są słowa Mieczysława Dziemieszkiewicza, ps. „Rój”: „ Wielu z was myśli może, że prędzej zginiemy, niż doczekamy się wolnej Polski. Być może mają rację. Ale z naszej walki, naszej krwi i ofiary wyrośnie niepodległa i wspaniała Ojczyzna. My możemy tego nie doczekać, ale nasze wnuki ją zobaczą i może wtedy wspomną o nas, którzy walczymy i giniemy za nią.”

Ppłk. Ciepliński w jednym z grypsów z celi więziennej, które zyskały już miano świadectwa i testamentu Polski Walczącej, urastając do symbolu krzyku całego pokolenia mordowanego przez instytucje komunistycznego państwa, pisał do syna: „Kochaj Polskę i miej Jej dobro na uwadze zawsze. Ona musi zająć w świecie właściwe miejsce i uzyskać dobrobyt oraz szczęście wszystkich obywateli. […]Musisz kształcić swój umysł, zdobyć szerokie wiadomości. Ucz się pilnie. Wyjedz na studia za granicę.. Staraj się tam zapoznać z bieżącymi problemami życia naukowego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego i politycznego. Pamiętaj, że musisz wrócić do kraju z wiadomościami pozytywnymi i gruntownymi. Co szlachetne i wielkie – przyjmuj, co płytkie i nikczemne – odrzucaj. ”

I przytoczę jeszcze słowa rotmistrza Witolda Pileckiego -swoisty testament, który my mamy wypełnić. Musimy wypełnić. „Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznawanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem”…

Oni, żołnierze niepodległościowego podziemia ponad własne życie ukochali Polskę.

Jako historyk, jako poseł Ziemi Dolnośląskiej dziękuję uczestnikom dzisiejszego spotkania w Dzierżoniowie – Prawu i Sprawiedliwości, Ruchowi Społecznemu im. Lecha Kaczyńskiego, Obywatelskiemu Ruchowi Patriotycznemu, Gazecie Polskiej II, Grupie Rekonstrukcji Historycznej, Ruchowi Młodych Patriotów i wszystkim przybyłym którzy zechcieli uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości Cześć i wieczna chwała Bohaterom !

Z wyrazami szacunku i serdecznym pozdrowieniem

 

Michał Dworczyk

Poseł na Sejm RP

Więcej środków dla naszego regionu – nowa perspektywa finansowa dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027

Województwo dolnośląskie będzie głównym beneficjentem opracowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej mechanizmu sefty net, którego zadaniem jest zminimalizowanie negatywnych skutków wynikających z niższej perspektywy budżetowej na lata 2021-2027.
Środki dla naszego regionu dzięki skutecznym rozwiązaniom krajowym, jeszcze przed negocjacjami kontraktu programowego wyniosą ponad miliard euro.

Podczas konferencji prasowej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Minister Michał Dworczyk poinformował, że konsekwencją dynamicznego rozwoju regionu Dolnego Śląska jest fakt, iż został on sklasyfikowany przez Komisję Europejską jako region w okresie przejściowym. Oznacza to mniejszą alokację środków dla województwa, które na przestrzeni ostatnich lat stało się liderem rozwoju gospodarczego.

 

– Wstępna alokacja środków w ramach RPO dla województwa dolnośląskiego wyniosła 870 mln euro. Razem z Panem Ministrem Waldemarem Budą chcielibyśmy przekazać dobre informacje – kwota podstawowa zostanie uzupełniona o 143 mln euro w konsekwencji czego suma środków dla naszego regionu wyniesie ponad miliard euro – podkreślał Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Naszą ambicją jest wynegocjowanie kwoty powyżej 2,2 mld euro na lata 2021-2027. Dolny Śląsk ma do zrealizowania jeszcze wiele wspaniałych i bardzo potrzebnych inwestycji.

 

W dzisiejszymi wydarzeniu udział wziął także Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda, który przekazał, że budżet województwa zasilony zostanie dodatkowo kwotą minimum 556 mln euro w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Fundusz ten
dedykowany jest przede wszystkim subregionowi wałbrzyskiemu i stanowi swego rodzaju rekompensatę za zlikwidowany w latach ’90 przemysł wydobywczy.

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko wśród flagowych przedsięwzięć i inwestycji, które zostaną zrealizowane w ramach nadchodzącej perspektywy budżetowej wymienił: zakup 20 nowych, elektrycznych pociągów dla Kolei Dolnośląskich, modernizację
dróg wojewódzkich, rewitalizację linii kolejowych, budowę Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu i oddziału pediatrycznego w Wałbrzychu oraz wsparcie dolnośląskich spółek uzdrowiskowych.

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski podziękował Wicemarszałkom Województwa Dolnośląskiego oraz dolnośląskim parlamentarzystom za podejmowanie działań, mających na celu dalszy rozwój naszego regionu.

– Chcę podziękować, zarówno panom Marszałkom, jak i naszym parlamentarzystom za bardzo dobrą współpracę, której pozytywne skutki możemy zobaczyć nie tylko już dzisiaj, ale także w przyszłości. Razem dla Dolnego Śląska możemy zrobić naprawdę dużo – mówił Wojewoda
Dolnośląski.

W konferencji udział wzięli także posłowie na Sejm RP Mirosława Stachowiak – Różecka i Marcin Gwóźdź, Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa oraz Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski.