Wpisy

Harmonia, energia i uwielbienie: Warsztaty muzyczne i Koncert „Sygnał Miłosierdzia 2023” w Nowej Rudzie

Harmonia, energia, uwielbienie
Ponad 80-osobowa grupa chórzystów Dolnego Śląska bierze udział w warsztatach muzycznych organizowanych przez noworudzkie Stowarzyszenie Sygnał Miłosierdzia. Warsztaty są zapowiedzią VI edycji Koncertu „Sygnał Miłosierdzia 2023”, który ma się odbyć 8 czerwca 2023 r o godz. 19.30 w Nowej Rudzie.
Od marca br. podopieczni dyrygenta Dominika Kozłowskiego poszerzają wachlarz doznań artystycznych tworząc harmonię utworów wielogłosowych i doskonaląc pamięć muzyczną oraz słuch wewnętrzny. Jak sami uczestnicy twierdzą, intensywna praca nad rozwojem skali i techniką głosu uwrażliwia i uszlachetnia, a prawidłowy oddech i dykcja pobudza ich organizm do efektywnego i energicznego działania, dając większą siłę, radość i motywację.


Zespół „Sygnału Miłosierdzia” to także 30-osobowa sekcja młodych instrumentalistów, adeptów dolnośląskich Szkół Muzycznych i amatorów. Warsztaty składu orkiestrowego rozpoczną się w maju pod dyrygenturą Kacpra Biruli. Celem organizatorów jest połączenie głosów i instrumentów, czego efektem końcowym będzie koncert uwielbienia „Sygnał Miłosierdzia 2023” w uroczystość Bożego Ciała na terenie Centrum Turystyczno-Sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie. Warsztaty i koncert mogą się odbyć i profesjonalizować dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, sponsorom oraz ludziom o otwartych sercach, którzy materialnie wspierają dzieło. Wydarzenie non-profit, otwarte dla wszystkich.
Zapraszamy do śledzenia naszych relacji w mediach społecznościowych.


Partnerzy: Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Rudzie, Miasto Nowa Ruda, Diecezja Świdnicka, Fundacja PZU, Fundacja Lotto, Drukarnia „Edytor”, OSP Nowa Ruda –Słupiec, Wrocławska Młodzieżowa Orkiestra Kameralna, Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie, Centrum Turystyczno- Sportowe w Nowej Rudzie, Classical Sound Studio, Estrada Tyska, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Świdnickiej, Wol-Med, Skauci Europy, Legion Klubu HDK w Kłodzku, Tempus Photo,
Patroni medialni: TVP 3 Wrocław, Telewizja Katolicka EWTN, Tygodnik Gość Niedzielny, Tygodnik Niedziela, Radio Rodzina, Młodzieżowa Agencja Informacyjna, Katolicki Wałbrzych.pl, Sudeckie Fakty, w Akcji 24.pl, TV Region, doba.pl,
Darczyńcy: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest Park”, Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy,
Projekt dofinansowano z: budżetu obywatelskiego miasta Nowa Ruda, budżetu Powiatu Kłodzkiego, budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

W Nowej Rudzie rozdano laptopy z programu Cyfrowa Polska

W Nowej Rudzie rozdano 58 laptopów z “Grantów PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” w ramach programu Cyfrowa Polska.

Powstaje Nowa Hala w Ludwikowicach

Gmina Nowa Ruda realizuje już pierwsze inwestycje wsparte w ramach #RFIL Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wielofunkcyjna hala sportowa w Ludwikowice Kłodzkie służyć będzie nie tylko uczniom szkoły, ale istotnie uzupełni ofertę infrastruktury sportowej gminy.

Promocja Dolnośląskiej Profilaktyki Raka Jelita Grubego ❗

Adrianna Mierzejewska wraz z inicjatorem Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, podpisała deklarację współpracy na rzecz profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Już od 26 lipca, będzie można pobierać próbki m.in w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Planujesz otworzyć działalność gospodarczą? Zapoznaj się z ofertą “AGROREG”

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w okresie od 03.2021 do 06 2023 r. będzie realizować na terenie województwa dolnośląskiego projekt pod nazwą „Mój biznes – moja przyszłość”. Wartość projektu to blisko 3 000 000,00 zł. Działanie skierowane jest do osób młodych od 18 do 29 roku życia, które pozostają poza rynkiem pracy, utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w związku z epidemią COVID – 19, nie uczestniczą w szkoleniu ani kształceniu.  W ramach projektu przyznanych zostanie 60 bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł. Uczestnicy Projektu zostaną kompleksowo przygotowani do prowadzenia własnego biznesu poprzez udział w szkoleniach i doradztwie. Zapewnione zostanie również wsparcie finansowe w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości średnio 2 000,00 zł miesięcznie, wypłacane przez okres maksymalnie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie przeznaczone jest na pokrycie wydatków takich jak m.in.: ZUS, opłaty administracyjne, podatek. Uczestnicy projektu będą musieli utrzymać działalność gospodarczą przez okres 12 miesięcy.