Wpisy

W Nowej Rudzie rozdano laptopy z programu Cyfrowa Polska

W Nowej Rudzie rozdano 58 laptopów z „Grantów PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” w ramach programu Cyfrowa Polska.

Powstaje Nowa Hala w Ludwikowicach

Gmina Nowa Ruda realizuje już pierwsze inwestycje wsparte w ramach #RFIL Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wielofunkcyjna hala sportowa w Ludwikowice Kłodzkie służyć będzie nie tylko uczniom szkoły, ale istotnie uzupełni ofertę infrastruktury sportowej gminy.

Promocja Dolnośląskiej Profilaktyki Raka Jelita Grubego ❗

Adrianna Mierzejewska wraz z inicjatorem Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, podpisała deklarację współpracy na rzecz profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Już od 26 lipca, będzie można pobierać próbki m.in w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Planujesz otworzyć działalność gospodarczą? Zapoznaj się z ofertą „AGROREG”

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w okresie od 03.2021 do 06 2023 r. będzie realizować na terenie województwa dolnośląskiego projekt pod nazwą „Mój biznes – moja przyszłość”. Wartość projektu to blisko 3 000 000,00 zł. Działanie skierowane jest do osób młodych od 18 do 29 roku życia, które pozostają poza rynkiem pracy, utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w związku z epidemią COVID – 19, nie uczestniczą w szkoleniu ani kształceniu.  W ramach projektu przyznanych zostanie 60 bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł. Uczestnicy Projektu zostaną kompleksowo przygotowani do prowadzenia własnego biznesu poprzez udział w szkoleniach i doradztwie. Zapewnione zostanie również wsparcie finansowe w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości średnio 2 000,00 zł miesięcznie, wypłacane przez okres maksymalnie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie przeznaczone jest na pokrycie wydatków takich jak m.in.: ZUS, opłaty administracyjne, podatek. Uczestnicy projektu będą musieli utrzymać działalność gospodarczą przez okres 12 miesięcy.