Wpisy

Senator Aleksander Szwed Wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

       Senator Aleksander Szwed jako przedstawiciel Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości został w dniu 17 lutego br. na 59 posiedzeniu Komisji wybrany jednogłośnie na Wiceprzewodniczącego senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
     Przedmiotem działania komisji są polityka zagraniczna państwa, kontakty międzyparlamentarne i międzynarodowe stosunki gospodarcze, funkcjonowanie Unii Europejskiej oraz członkostwo w niej Rzeczypospolitej Polskiej, opiniowanie dokumentów przedkładanych Marszałkowi Senatu w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, rozpatrywanie inicjatyw uchwałodawczych Senatu w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Europejska Wspólnota Energii Atomowej lub ich państwa członkowskie, oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej, rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów oraz organy Unii Europejskiej.
         Senator Aleksander Szwed – w IX i X Kadencji Senatu wiceprzewodniczący delegacji Sejmu i Senatu do Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, obecnie przewodniczący senackiej grupy Polska – Czechy, członek parlamentarnych grup bilateralnych współpracujących ze Słowacją, Węgrami, Litwą, Gruzją, Mołdawią i Bułgarią, w poprzedniej kadencji uczestnik misji obserwacyjnych w Gruzji i Mołdawii.