Wpisy

Pogotowie przeciwpowodziowe: Starosta kłodzki uspokaja

W związku z wprowadzeniem 1 stopnia zagrożenia powodziowego przez Starostę powiatu kłodzkiego Macieja Awiżenia przeprowadziliśmy z Nim rozmowę, w której starosta informuje nas o obecnym stanie wód oraz uspokaja mieszkańców powiatu zaznaczając, że zagrożenie jest lokalne.

Poniżej transkrypcja rozmowy:👇

Maciej Awiżeń, Starosta Kłodzki:

O godzinie 7:00, 15 kwietnia, ogłosiłem Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie całego powiatu, ze względu na to, że w 5 miejscach już został przekroczony stan ostrzegawczy rzek, a w 2 stan alarmowy. W tej chwili nie pada deszcz w powiecie kłodzkim, przynajmniej w większości jego części, natomiast po południu mamy informację, że opady będą kontynuowane, a także w następnych dniach. Niestety, opadów jest na tyle dużo, że wolałem ogłosić stan ostrzegawczy, który wiąże się z tym, że przede wszystkim Straż Pożarna jest zaalarmowana i na swoich posterunkach, obserwując poziom rzek.

Redaktor:

A co to oznacza dla zwykłego mieszkańca?

Maciej Awiżeń, Starosta Kłodzki:

Dla zwykłego mieszkańca nie ma żadnego zagrożenia. W tym momencie nic niepokojącego się nie dzieje. Ważne jest, aby obserwować poziomy rzek, najlepiej przez stronę powiatową, jeżeli mieszka się blisko rzek, i ewentualnie reagować, jeżeli Straż Pożarna zechce przyjechać i powiedzieć, że w danym momencie trzeba opuścić dom. Ale prawdę mówiąc, zagrożenie jest bardzo lokalne dla tych wszystkich mieszkańców, którzy są bardzo blisko rzeki. To jest jeszcze pierwszy stan ostrzegawczy, który nie wiąże się z żadnymi działaniami dla mieszkańców.

Redaktor:

Jakie są rokowania? Będzie gorzej, czy lepiej, patrząc na pogodę? Jak szacujecie?

Maciej Awiżeń, Starosta Kłodzki:

Szacujemy, że pogoda będzie jeszcze przez kilka dni zmienna z opadami deszczu, ale nie ciągłymi. Dlatego musimy uważać. Aczkolwiek spodziewamy się, że spływanie wody będzie szybsze niż jej przybór. Dlatego wydaje się, że nie powinno być większego zagrożenia. Niemniej jednak wolimy, aby wszystkie służby były w stanie pogotowia.

Link do artykułu

(MN)

Terytorialsi podpisali porozumienie z Wojewódzką Państwową Strażą Pożarną

7 grudnia br. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Dowódca 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Artur Barański oraz Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Marek Kamiński, podpisali porozumienie formalizujące współpracę – jest ono deklaracją podejmowania wspólnych działań m.in. w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, a także udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Podstawą do zawierania tego typu umów pomiędzy brygadami OT a wojewódzkimi komendami PSP jest porozumienie podpisane 5 lutego 2020 br. przez Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesława Kukułę i Komendanta Głównego PSP st. bryg. Andrzeja Bartkowiaka. Podpisany dokument przekłada się dziś na praktyczne działania i usprawnia oraz  podejmowanie wspólnych akcji wojska i PSP na szczeblu lokalnym.

Głównymi założeniami porozumienia jest współpraca obejmująca zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego, ratowania życia ludzkiego. Aby przygotować się do takich wspólnych działań prowadzonych w razie zaistnienia sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych, czy w ramach akcji poszukiwawczych  planowane są wspólne szkolenia.

Podczas nich będą poruszane tematy  m.in. ze sposobu przekazywaniu informacji niezbędnych do realizacji postanowień porozumienia, korzystaniu z bazy szkoleniowej, materiałów szkoleniowych oraz świadczeniu usług dydaktycznych, współpracy kadry instruktorskiej, dydaktycznej oraz pomocy innych specjalistów. Strony będą sobie udzielać wsparcia logistycznego w zależności od potrzeb, polegającego w szczególności na umożliwieniu korzystania – zgodnie z  zawartymi umowami – z zakwaterowania, sprzętu o przeznaczeniu wojskowym lub PSP.

Dzisiejsze porozumienie daje szansę zarówno żołnierzom jak i strażakom, aby poprzez wspólne szkolenia podnosili poziom swojej wiedzy a tym samym  skutecznie nieśli pomoc i zapewniali bezpieczeństwo mieszkańcom województwa dolnośląskiego” – podsumowuje podpisanie porozumienia płk Artur Barański Dowódca 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Jednym z głównych zadań WOT jest zwalczanie klęsk żywiołowych i likwidacja ich skutków, a także ochrona zdrowia i życia ludności oraz udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zdania te wynikają wprost z misji formacji, jaką jest OBRONA I WSPIERANIE LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI. Misja ta jest wspólna z innymi służbami  przede wszystkim z PSP w obszarze zadań z zakresu ratownictwa i zarządzania kryzysowego.

Dolnośląscy Terytorialsi dotychczas wspierali strażaków w akcji przeciwpowodziowej w gminie Dzierżoniów.

40 żołnierzy z 16 Dolnośląskiej Brygady OT  wspierało strażaków i mieszkańców gminy Dzierżoniów, gdzie na skutek obfitych opadów deszczu woda z lokalnych potoków zalała domostwa.Na wysokości miejscowości Mościska 20 żołnierzy wspierało działania strażaków zabezpieczając wały przeciwpowodziowe, układając worki z piaskiem wzdłuż rzeki Pilawy. Kolejnych 20 żołnierzy zabezpieczało domostwa w miejscowości Włóki, gdzie z brzegów wystąpił Gniły Potok.

Kolejny raz kiedy żołnierze wspierali działania Straży Pożarnej były widoczne w Ciepłowodach w powiecie ząbkowickim. Celem było usuwanie skutków nawałnic jakie przeszły nad Wrocławiem i okolicami i przygotowaniu infrastruktury do kolejnych silnych opadów deszczu. 21 terytorialsów z 16 DBOT  do późnych godzin wieczornych udrażniało rowy melioracyjne, kanały odpływowe, koryta małych rzek i zatkane gałęziami przepływy pod mostami.

Działania żołnierzy polegały przede wszystkim na udzieleniu pomocy mieszkańcom miejscowości Ciepłowody, która po wylaniu niewielkiej rzeki, została  podtopiona. Ucierpiały m.in. zabudowy jednorodzinne i mieszkania znajdujące się tuż przy rzece. Woda przelała się przez kilka lokali mieszkalnych, które zostały kompletnie zniszczone i zabłocone. Żołnierze pomagali właścicielom w wynoszeniu zalanych i zniszczonych mebli oraz nasypywali i układali worki z piachem w miejscach, gdzie wezbrana woda wystąpiła z koryta.

Tak sprawne i szybkie działania podjęte przez żołnierzy 16 DBOT możliwe były dzięki natychmiastowej wymianie informacji, która jest efektem dobrej współpracy z samorządem terytorialnym, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Państwową Strażą Pożarną.

Podpisane porozumienie już wkrótce przełoży się na jeszcze lepsze działania. Zakładamy, że współpraca przyniesie poprawę bezpieczeństwa dolnośląskich obywateli- podsumowuje płk Artur Barański.

Na szczeblu lokalnym usprawni praktyczne działania wojska i Straży Pożarnej, zwiększy ilość wspólnych szkoleń i ćwiczeń, co w efekcie wpłynie na polepszenie szybkości i jakości reakcji na zdarzenie zawiązane z reagowaniem kryzysowym i akcjami ratowniczymi – dodaje dowódca dolnośląskich Terytorialsów.

Senator Aleksander Szwed na uroczystym przekazaniu samochodu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej ze Ścinawki Dolnej

Manewry w Gminie Międzylesie

Bartnicy Sudetów – Nadleśnictwo Międzylesie zorganizowało ćwiczenia służb w których uczestniczyło 7 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z Międzylesie gmina

Zainwestują w termomodernizację remiz dzięki pomocy z WFOŚiGW

Blisko 400 tys. zł przeznaczy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na remonty 17 remiz. Pieniądze na termomodernizację budynków otrzymają: OSP w Korzeńsku , OSP w Prusach, OSP Cieszków,  OSP Milicz, OSP w Kończycach, OSP w Bukówku, OSP w Sulimowie, OSP w Brzegu Dolnym, OSP w Siechnicach, OSP w Bardzie, OSP w Witkowie, OSP Bożków, OSP Nowa Wieś Kłodzka, OSP Legnickie Pole, OSP Taczalin, OSP w Krzeszowie, OSP w Wojcieszowie.

Strażacy stawiają na ekologię. W trosce o środowisko naturalne dolnośląskie jednostki OSP przeprowadzą termomodernizację budynków w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną . Strażacy remonty swoich strażnic chcą wykonać wykorzystując nowoczesne rozwiązania z zakresu OZE, modernizując źródła ciepła ogrzewające remizy oraz docieplając ściany i wymieniając stolarkę okienną.

– „Dzięki inwestycjom w nowe technologie i bezpieczne rozwiązania w remizach, uzyskamy efekt ekologiczny w postaci ograniczonej emisji do atmosfery dwutlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku siarki oraz pyłów a zapotrzebowanie budynku na energię będzie mniejsze. Nowoczesna remiza stwarza strażakom właściwe warunki do funkcjonowania”

– podkreśla Łukasz Kasztelowicz, prezes WFOŚiGW we Wrocławiu.

Numer alarmowy 998 zostanie przełączony do Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 

Na przełomie września i października br. rozpocznie się proces przełączania numeru alarmowego 998 do centrów powiadamiania ratunkowego. Numer 998 będzie nadal działał, zmieni się natomiast miejsce odbioru zgłoszenia. Dzięki temu, że informacja od razu trafi do operatów numerów alarmowych w CPR, możliwe będzie jednoczesne powiadomienie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb. Operacja z przełączaniem numeru 998 jest identyczna, jak przeprowadzone w latach 2017-2018 przełączenie numeru 997.

Od 1 lub 4 października 2021 roku mieszkańcy Subregionu Wałbrzyskiego, dzwoniąc na numer 998, usłyszą komunikat: „Numer alarmowy 112, proszę czekać na zgłoszenie się operatora”

Przełączenie numeru alarmowego 998 do CPR pozwoli na wyeliminowanie bezpośredniego kierowania do służb zgłoszeń niezasadnych lub fałszywych. Będzie to miało pozytywny wpływ zarówno na czas, jak i na skuteczność udzielania pomocy osobom, które rzeczywiście jej potrzebują.

Sprawniejsze przyjmowanie zgłoszeń

Odbieranie zgłoszeń bezpośrednio przez operatorów CPR pozwala na jednoczesne i automatyczne (za pośrednictwem systemu teleinformatycznego) powiadomienie wszystkich służb właściwych ze względu na rodzaj zdarzenia.

Przełączenie numeru 998 znacząco odciąży dyżurnych Państwowej Straży Pożarnej. Dotychczas przyjmowali oni zgłoszenia z numeru 998. Teraz do PSP wpływać będą jedynie zgłoszenia zweryfikowane przez CPR, najczęściej wyłącznie w formie elektronicznej, po odsianiu zgłoszeń niezasadnych, w tym fałszywych. Będzie miało to szczególne znaczenie w czasie natłoku zgłoszeń alarmowych, jaki dotychczas zdarzał się strażakom np. w czasie gwałtownych burz.

Po przełączeniu numeru alarmowego 998 do CPR, czas oczekiwania na połączenie będzie wynosił około 10 sekund – taki jest średni czas mierzony od momentu wybrania numeru alarmowego 112 do odebrania połączenia przez operatora numerów alarmowych. 

Kolejnym efektem przełączenia numeru alarmowego 998 do centrów powiadamiania ratunkowego będzie ujednolicenie sposobu obsługi zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe, w tym zgłoszeń obcojęzycznych.

Harmonogram przełączania numeru 998 w województwie dolnośląskim do Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu:

Data

Godzina

Komenda PSP

01.10.2021

11:00

KP PSP Dzierżoniów

01.10.2021

12:00

KP PSP Kłodzko

04.10.2021

10:00

KP PSP Ząbkowice Śląskie