niedziela, 19 maja, 2024
- REKLAMA -Animowana Przejrzystość Obrazka Targi Zdrowej Żywności
Strona głównaSamorządInwestycje w Gminie Nowa Ruda.

Inwestycje w Gminie Nowa Ruda.

- Advertisement -
- Advertisement -

W Gminie Nowa Ruda, jak w każdej innej miniony rok należał do trudnych. Udało się jednak zrealizować większość zaplanowanych inwestycji i pozyskać środki na kolejne. Dotyczyły one zadań m.in. w sferze infrastruktury drogowej, edukacyjnej, kulturalnej, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 

 

Dzięki wsparciu unijnemu oraz rządowemu, także za pośrednictwem państwowych instytucji, poprawiliśmy stan dróg gminnych, wybudowaliśmy parking w turystycznej miejscowości Sokolec, doposażyliśmy nasze Ochotnicze Straże Pożarne w sprzęt oraz samochód ratowniczo-gaśniczy. 

W 2020 roku gmina otrzymała 223 tys. zł dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi transportu rolnego w Ludwikowicach Kł. oraz 112 tys. zł z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na budowę 18 miejsc postojowych na Przełęczy Sokolej, z której tłumy turystów ruszają na Wielką Sowę. Samochody były tam często parkowane nieprawidłowo na skraju ulicy, co powodowało wiele niebezpiecznych sytuacji. Inwestycje zdecydowanie wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców. Za pomoc w realizacji inwestycji dziękuję szczególnie Grzegorzowi Macko, wicemarszałkowi województwa dolnośląskiego i Marcinowi Gwoździowi, posłowi na Sejm RP, którzy w grudniu 2020 r. odwiedzili naszą gminę. Pozostając w sferze inwestycji drogowych składam podziękowania Tomaszowi Krzeszowcowi. Dzięki przychylności dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu, gmina otrzymała drogę oraz 150 tys. na jej remont.

Gmina Nowa Ruda podjęła także działania w sferze ochrony środowiska, związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, wymianą wysokoemisyjnych źródeł ciepła, montażem ekologicznych źródeł ciepła oraz instalacji do wytworzenia energii elektrycznej, a także utylizacją azbestu.

Aktualnie oceniamy 178 wniosków mieszkańców o udzielenie grantu w ramach programu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Gmina ogłosiła także już po raz piąty nabór wniosków do programu usuwania azbestu, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Został ogłoszony także przetarg na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda, współfinansowaną przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Cieszy nas duże zainteresowanie mieszkańców powyższymi programami jest oznaką rosnącej w społeczeństwie świadomości w kwestii dbania o ekologię.

 

Rok 2020 stał pod znakiem inwestycji w sferze kultury i oświaty. Gmina Nowa Ruda zakończyła budowę Klubu Seniora przy wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, a podległe gminie Centrum Kultury zrealizowało aż 4 duże ministerialne projekty oraz otrzymało decyzję o dofinansowaniu termomodernizacji siedziby Centrum oraz filii bibliotecznej. W ubiegłym roku w gminnych placówkach zrealizowano wiele rządowych programów, które pozwoliły podwyższyć poziom nauczania poprzez utworzenie klasopracowni językowej oraz zakupić m.in. sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia zdalnego nauczania.

Rok zakończyliśmy bardzo dobrą wiadomością przekazaną od Michała Dworczyka, szefa kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który nieustannie wspiera naszą gminę. Mieszkańców Gminy Nowa Ruda ucieszyła pozytywna decyzja o dofinansowaniu budowy hali sportowej w Ludwikowicach Kł. oraz chodnika w okolicy szkoły podstawowej w Bożkowie. Dzięki niemal 5 milionom otrzymanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w przyszłym roku ruszy realizacja inwestycji ważnych dla bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców.

 

Raz jeszcze dziękuję Michałowi Dworczykowi i Marcinowi Gwoździowi posłom na Sejm RP, a także senatorowi Aleksandrowi Szwedowi, za przychylność na wielu płaszczyznach działania, w tym także za pomoc w pozyskaniu budynku na siedzibę Gminy Nowa Ruda.

 

Wójt Gminy Nowa Ruda

Adrianna Mierzejewska

 

POWIĄZANE ARTYKUŁY
- Advertisment -Animowana Przejrzystość Obrazka KOMAR-GACKI

NAJBARDZIEJ POPULARNE

Recent Comments