Ogłoszenia

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uzyskał wotum zaufania!

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uzyskał wotum zaufania i w związku z tym Pani Ewelina Szydłowska-Kędziera – Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, przekazuje nam plany do zrealizowania na najbliższy okres.