Wpisy

Zbiórka podpisów w Ząbkowicach Śląskich: „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców

📍Ząbkowice Śląskie: Na miejscowym targowisku odbyła się zbiórka podpisów pod inicjatywą „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców” 📝. Społeczne zainteresowanie akcją było duże – zebrano ponad 300 podpisów poparcia 💪. 👨‍👩‍👧‍👦 Projekt skupia się na wzmocnieniu roli rodziców w kontekście działalności organizacji na terenie szkół 🏫. Proponowane zmiany obejmują m.in.: 1️⃣ Weryfikację planowanej aktywności organizacji społecznych przez dyrektora, radę szkoły oraz radę rodziców przed wydaniem zgody na ich działalność 🕵️‍♀️. 2️⃣ Możliwość kontroli działalności organizacji pozarządowych przez radę rodziców, wraz z monitorowaniem ich działań i informowaniem o wynikach monitorowania 📊. 3️⃣ Zwiększenie wpływu rodziców na uczestnictwo ich dzieci w zajęciach prowadzonych przez organizacje 📃. 4️⃣ Zaostrzenie zasad dotyczących działalności stowarzyszeń i innych organizacji na terenie publicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych 🚫. #ChrońmyDzieci #WspierajmyRodziców #ZąbkowiceŚląskie

Manewry w Gminie Międzylesie

Bartnicy Sudetów – Nadleśnictwo Międzylesie zorganizowało ćwiczenia służb w których uczestniczyło 7 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z Międzylesie gmina

Święto Lasu

W Międzylesiu odbyło się “Święto Lasu”, organizatorami tego wydarzenia było Bartnicy Sudetów – Nadleśnictwo Międzylesie oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu. Wydarzenie to miało na celu uświadamianie i edukowanie młodzieży na temat pracy leśnika oraz pielęgnacji lasu, ale również wykazało jakie “dary lasu” Na imprezie mogliśmy posłuchać i co najważniejsze zdegustować potrawy, które przyrządzał Karol Okrasa. Patronem honorowym tego wydarzenia był Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, który był reprezentowany przez Bogusław Szpytma. Na imprezie mogliśmy również posłuchać czym zajmują się firmy arborystyczne takie jak Wycinka i pielęgnacja drzew, koszenie – Kotlina Kłodzka -…. Dodatkowo dowiedzieliśmy się jakie ule są przyszłością pszczelarstwa dzięki Panu Dariuszowi Bońskowskiemu i jego firmie “Massivholz-Tischler”.

Szkolenie leśników w Nadleśnictwie Świeradów

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu zaprosiła dziennikarzy do Nadleśnictwo Świeradów w celu przedstawienia projektu nocuj w lesie, dobre z lasu oraz czas w las o czym opowiedzą nam Panie Malwina Sokołowska oraz Barbara Rymaszewska Lasy Państwowe zaprosiły do współpracy Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu, która przygotowała dla nadleśnictw znajdujących się na terenie Dolnego Śląska program szkoleniowy dla leśników, w którym uczono ich technik survivalowych i bushcraftowych Uczono m.in biwakowania w lesie, rozpalania ognisk w sposób nie pozostawiający śladu o czym więcej opowie nam członek Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu Sergiusz Borecki #nadleśnictwo #las #leśnicy #bushcraft #survival #odpoczynek #szkolenia

Posadź las! Dotacje dla rolników na zalesianie.

Rolnicy gospodarujący na gruntach o słabszej jakości, które nie zapewniają odpowiednich plonów, mogą posadzić na nich las i uzyskać na ten cel dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” finansowane z budżetu PROW 2014-2020 można się starać od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r.

Poddziałanie zalesieniowe skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. Pomoc może otrzymać rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów. Beneficjentami mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Wsparcie na zalesienie ma charakter jednorazowej, zryczałtowanej płatności, której celem jest zrekompensowanie kosztów wykonania zalesienia oraz jego ochrony. Wysokość pomocy uzależniona jest m.in. od tego, czy sadzone będą drzewa liściaste czy iglaste, rodzaju gruntów, nachylenia terenu, czy wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej i waha się od 8 307 zł/ha do 12 707 zł/ha.

Ponadto w kolejnych latach do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać dodatkową pomoc:

  • przez 5 lat – premię pielęgnacyjną w wysokości od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha;

  • przez 12 lat – premię zalesieniową, która jest rekompensatą za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, w wysokości 1 215 zł/ha.

Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć co najmniej 0,1 ha i minimum 20 m szerokości, chyba że graniczy z lasem – wtedy szerokość gruntu nie ma znaczenia. W 2021 r. powierzchnię maksymalną, do której można ubiegać się o pomoc, zwiększono do 40 ha. Bardzo ważnym dokumentem, który trzeba posiadać, aby posadzić las, jest plan zalesienia sporządzony przez nadleśniczego Lasów Państwowych. Jego kopię, z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem, należy bezwzględnie dołączyć do wniosku o przyznanie wsparcia. Grunty przeznaczone do zalesienia, co do zasady, powinny być położone poza obszarami: Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków narodowych czy krajobrazowych lub ich otulin.

Wnioski o dofinansowanie w ramach tego poddziałania należy składać do biur powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Można je dostarczyć osobiście, przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.