Ogłoszenia

Starosta Ząbkowicki ostrzega: Wilki pojawiły się blisko zabudowań – zachowaj ostrożność i czujność

Komunikat Starosty Ząbkowickiego w sprawie pojawienia się wilków na terenie Powiatu Ząbkowickiego

 

W ostatnim czasie odbieramy od mieszkańców oraz kół łowieckich coraz więcej sygnałów o pojawieniu się na terenie powiatu Ząbkowickiego wilków. Zwierzęta zauważono blisko zabudowań gospodarczych i mieszkalnych. Starosta Ząbkowicki prosi

o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o czujność.

 

Wilki najczęściej są płochliwe i unikają kontaktu z człowiekiem, chociaż czasem podczas bezpośredniego spotkania mogą się nam przyglądać dłuższą chwilę, zanim wyczują nasz zapach. Pamiętajmy jednak, że są to zwierzęta dzikie i w przypadku napotkania wilka należy spokojnie się oddalić.

 

Przypominamy, że wilk jest w Polsce gatunkiem chronionym i za zabijcie lub skłusowanie wilka grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

 

Więcej informacji na temat zachowania się podczas spotkania i kontaktu z wilkami można uzyskać na stronie www.lasy.gov.pl .

Sołtysi Subregionu Wałbrzyskiego z wizytą w Polskim Parlamencie.

16 maja 2023r. sołtysi i przedstawiciele rad sołeckich powiatów ząbkowickiego, kłodzkiego i dzierżoniowskiego na zaproszenie Fundacji Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego mieli okazję odwiedzić stolicę i poznać funkcjonowanie najważniejszych organów naszego kraju – Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Na samym początku podczas wizyty w Sejmie sołtysi mieli okazję przyglądać się trwającym obradom parlamentu. To miejsce, znane było im do tej pory tylko z telewizji i wywarło na wszystkich duże wrażenie. Pani przewodnik opowiadała o funkcjonowaniu Sejmu RP, zapoznała z historią polskiego parlamentu, przywoływała rolę marszałka Sejmu i Senatu, wyjaśniała w jaki sposób pracują posłowie.

Po relaksującym spacerze i zwiedzaniu z przewodnikiem Warszawy, uczestnicy wyjazdu  udali się do Kancelarii Premiera.  W tym miejscu rozpoczęli zwiedzanie pod kierunkiem przewodnika z Kancelarii Premiera, który zajmująco opowiadał o historii budynku. Dowiedzieli się, dlaczego pomieszczenie na I piętrze nazywane jest „akwarium” i skąd się wzięły na suficie wyrzeźbione znaki zodiaku. Następnie przeszli na kolejne piętro, gdzie znajduje się sala obrad. W sali konferencyjnej gości powitał Minister Michał Dworczyk dzięki któremu zwiedzanie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów było możliwe. Tu też odbył się krótki wykład dotyczący organizacji pracy Kancelarii Premiera oraz procedury procesów legislacyjnych.

Realizacja wycieczki była możliwa dzięki dofinansowaniu z Agencji Rozwoju Przemysłu.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji: Jak przedsiębiorcy mogą skorzystać z dotacji UE?

Szanowni Państwo, dla PRZEDSIĘBIORCÓW m.in z Gminy Nowa Ruda pojawia się jedna z ostatnich szans na dotację z budżetu 🇪🇺 Unii Europejskiej do realizowanych inwestycji

W dobie zmiany polityki Unii Europejskiej, ostatnia szansa na uzyskanie dotacji z jej budżetu zbliża się ku końcowi. W nowych programach Unii Europejskiej przewidziano głównie instrumenty zwrotne, takie jak pożyczki, które nie są tak atrakcyjne jak dotacje.

O nowych programach Unii Europejskiej

Dlaczego pożyczki nie są tak atrakcyjne jak dotacje

Pożyczki, choć mają swoje zalety, takie jak niższe oprocentowanie czy elastyczność w spłacie, to jednak wymagają zwrotu i obciążają długiem firmę. W przeciwnym razie, dotacje nie muszą być zwracane, a ich uzyskanie jest bardziej korzystne dla przedsiębiorstw.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla przedsiębiorstw małych i średnich firm

Kto może ubiegać się o dotacje

Jednym z niewielu wyjątków będzie konkurs z Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla przedsiębiorstw małych i średnich firm, które działają planują działać na terenie byłego woj. wałbrzyskiego (powiaty: wałbrzyski, kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, świdnicki).

Warunki i możliwości związane z konkursem dotacji

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma na celu wspieranie przedsiębiorstw w ich działaniach, mających na celu zrównoważony rozwój oraz ochronę środowiska. Aby ubiegać się o dotację, przedsiębiorstwa muszą spełniać określone warunki oraz wykazać, że ich inwestycje wpłyną na poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej regionu.

Maksymalna możliwa do uzyskania dotacja

Wydatki podlegające refundacji

Maksymalna kwota dotacji, jaką można uzyskać w ramach konkursu, to 45% wydatków podlegających refundacji. Dotacje będą przyznawane w trybie konkursowym, co oznacza, że o kwalifikacji do dofinansowania zdecyduje jakość oraz profesjonalne przygotowanie wniosków.

Nabór wniosków i środki do rozdysponowania

Termin naboru wniosków

Nabór wniosków ruszy 31.05.2023 r. Przedsiębiorcy mają więc czas na przygotowanie swoich projektów oraz zgłoszenie ich w odpowiednim terminie.

Kwota środków do rozdysponowania

W konkursie przewidziano środki w wysokości ponad 140 mln zł. To ogromna suma, która może pomóc wielu przedsiębiorstwom w realizacji ich inwestycji.

Dotacje w trybie konkursowym

Kwalifikacja do dofinansowania

Jak wspomniano wcześniej, dotacje będą przyznawane w trybie konkursowym. Oznacza to, że nie wystarczy spełnić warunki formalne – wnioski muszą być również dobrze przygotowane i przemyślane, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania.

Profesjonalne przygotowanie wniosków

Warto zainwestować w profesjonalne przygotowanie wniosków o dotacje, aby zwiększyć szanse na ich uzyskanie. Eksperci z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków UE mogą pomóc w opracowaniu wniosków oraz doradzić w kwestiach związanych z konkursem.

Spotkanie z ekspertem z wieloletnim doświadczeniem

Termin i miejsce spotkania

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 27.04.2023 r., w godzinach od 12.30 do 14.30 w Urzędzie Gminy Nowa Ruda. To doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej o konkursie oraz uzyskać cenne wskazówki od eksperta z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków UE.

Celem spotkania

Głównym celem spotkania jest zwiększenie szans przedsiębiorców z terenu naszej gminy na pozyskanie dotacji. W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z warunkami i możliwościami związanymi z konkursem dotacji oraz uzyskania odpowiedzi na swoje pytania.

Wójt Gminy Nowa Ruda, Adrianna Mierzejewska, zachęca do udziału w spotkaniu, które może okazać się kluczowe dla przyszłości wielu firm z terenu gminy.

Podsumowanie

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to jedna z ostatnich szans na uzyskanie dotacji z budżetu Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw małych i średnich z terenu byłego woj. wałbrzyskiego. Nabór wniosków rozpocznie się 31.05.2023 r., a łączna kwota środków do rozdysponowania to ponad 140 mln zł. Aby zwiększyć szanse na uzyskanie dotacji, warto wziąć udział w spotkaniu z ekspertem z wieloletnim doświadczeniem, które odbędzie się 27.04.2023 r. w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.

FAQ

 1. Czy pożyczki są bardziej atrakcyjne niż dotacje?

Dotacje są zazwyczaj bardziej atrakcyjne dla przedsiębiorców, ponieważ nie wymagają zwrotu, co oznacza mniejsze obciążenie finansowe dla firmy.

 1. Czy każdy może ubiegać się o dotację z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji?

Dotacje z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji są przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw działających lub planujących działać na terenie byłego woj. wałbrzyskiego.

 1. Kiedy rozpoczyna się nabór wniosków o dotacje z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji?

Nabór wniosków o dotacje z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji rozpoczyna się 31.05.2023 r.

 1. Czy warto skorzystać z pomocy eksperta w przygotowaniu wniosku o dotację?

Tak, warto zainwestować w profesjonalne przygotowanie wniosków o dotacje, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania.

 1. Gdzie odbędzie się spotkanie z ekspertem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków UE?

Spotkanie odbędzie się 27.04.2023 r. w godzinach od 12.30 do 14.30 w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.

Dalsze kroki dla przedsiębiorców

Jeśli jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym dotacjami z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, warto podjąć następujące kroki:

 1. Zapoznaj się dokładnie z warunkami i kryteriami konkursu dotacji.
 2. Przemyśl swoje inwestycje i plany rozwoju związane z zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska.
 3. Weź udział w spotkaniu z ekspertem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków UE, które odbędzie się w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.
 4. Skonsultuj się z ekspertami w zakresie przygotowania wniosków o dotacje, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania.
 5. Przygotuj i złóż wniosek w odpowiednim terminie (31.05.2023 r.).

Wspierając przedsiębiorców z terenu gminy w pozyskiwaniu dotacji z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Wójt Gminy Nowa Ruda, Adrianna Mierzejewska, daje szansę na rozwój i inwestycje w regionie, przyczyniając się do poprawy sytuacji ekonomicznej i społecznej.

Nie czekaj, weź udział w spotkaniu i dowiedz się więcej na temat możliwości uzyskania dotacji z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To szansa, której nie można przegapić!

Targi Edukacyjne w Ziębicach: Odkryj Swoją Przyszłość i Pasje w Szkole Ponadpodstawowej!

Oferta dla klas ósmych – Młodzieżowe Centrum Kariery w Ziębicach
W ramach OHP, Młodzieżowe Centrum Kariery w Ziębicach po raz kolejny zorganizowało prezentacje ofert szkół ponadpodstawowych we współpracy z lokalnymi szkołami, Szkołami Podstawowymi nr 2 i 4.

Współpraca z lokalnymi szkołami

Prezentacje ofert szkół ponadpodstawowych odbyły się we wtorek, 18 kwietnia. W trakcie tego wydarzenia uczniowie klas ósmych mogli się zapoznać z ofertą szkół i centrów kształcenia z regionu.

Szkoły i centra kształcenia z regionu

Wśród uczestniczących szkół znalazły się między innymi:

 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach
 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie
 • Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich
 • Szkoła Cechu Rzemiosł Różnych z Ząbkowic Śląskich

Targi edukacyjne

Wtorkowe targi edukacyjne otworzył burmistrz Mariusz Szpilarewicz, wspólnie z panią Violettą Wolny z ziębickiego MCK, zostały zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Ziębicach to świetna okazja dla uczniów klas ósmych do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych z regionu.

Otwarcie targów przez burmistrza Mariusza Szpilarewicza

Burmistrz Mariusz Szpilarewicz podkreślił znaczenie tego wydarzenia dla młodzieży, która wkrótce będzie musiała podjąć decyzje dotyczące dalszego kształcenia.

Współorganizator – pani Violetta Wolny z ziębickiego MCK

Współorganizatorem targów była pani Violetta Wolny, która dbała o to, aby uczniowie mogli jak najlepiej poznać ofertę szkół i centrów kształcenia z regionu.

Korzyści dla uczniów

Targi edukacyjne to doskonała okazja dla uczniów, aby:

 • Porozmawiać ze starszymi kolegami z różnych szkół
 • Bliżej zapoznać się z ciekawymi kierunkami kształcenia
 • Dowiedzieć się więcej o ofercie zajęć dodatkowych

Oferta zajęć dodatkowych

W trakcie targów uczniowie mieli również możliwość zapoznania się z ofertą zajęć dodatkowych proponowanych przez poszczególne szkoły i centra kształcenia.

Podsumowanie

Wtorkowe targi edukacyjne zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Ziębicach były doskonałą okazją dla uczniów klas ósmych do zapoznania się z ofertą szkół ponadpodstawowych z regionu. Dzięki współpracy z lokalnymi szkołami, uczniowie mogli porozmawiać ze starszymi kolegami, dowiedzieć się więcej o ciekawych kierunkach kształcenia oraz ofercie zajęć dodatkowych.

FAQ

 1. Jakie szkoły uczestniczyły w targach edukacyjnych?

W targach uczestniczyły między innymi Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach, Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie, Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich oraz Szkoła Cechu Rzemiosł Różnych z Ząbkowic Śląskich.

 1. Kto zorganizował targi edukacyjne?

Targi edukacyjne zostały zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery

w Ziębicach działające w ramach OHP, we współpracy ze Szkołami Podstawowymi nr 2 i 4.

 1. Czy uczniowie mieli możliwość rozmowy ze starszymi kolegami z różnych szkół?

Tak, targi edukacyjne były doskonałą okazją dla uczniów do rozmów ze starszymi kolegami z różnych szkół, co pozwoliło im zdobyć więcej informacji na temat kierunków kształcenia oraz życia szkolnego.

 1. Czy na targach były prezentowane oferty zajęć dodatkowych?

Tak, na targach uczniowie mogli zapoznać się z ofertą zajęć dodatkowych proponowanych przez poszczególne szkoły i centra kształcenia.

 1. Jaki był cel organizacji targów edukacyjnych?

Celem organizacji targów edukacyjnych było umożliwienie uczniom klas ósmych zapoznania się z ofertą szkół ponadpodstawowych z regionu oraz ułatwienie im podjęcia decyzji dotyczącej dalszego kształcenia.

 

foto: fb/Mariusz Szpilarewicz

 

Inwestycje drogowe na terenie Gminy Nowa Ruda: perspektywy na przyszłość

14.04.23r. przedstawiciele Starostwa Powiatowego oraz Gminy Nowa Ruda spotkali się z sołtysem wsi Bartnica, Bogusławem Tabora, w celu omówienia planów inwestycyjnych związanych z remontami i przebudową dróg powiatowych na terenie gminy.

Starostwo Powiatowe zadeklarowało przeprowadzenie cząstkowych remontów dróg w ciągu dwóch tygodni oraz wpisanie przebudowy drogi do przyszłorocznego budżetu powiatowego. Gmina Nowa Ruda również potwierdziła wielokrotne zapewnienie o dofinansowaniu inwestycji drogowych na drogach powiatowych z lokalnego budżetu.

 

W 2016 roku, wspólnie z powiatem kłodzkim, wykonano pierwszy etap remontu drogi powiatowej w Bartnicy. Niestety drugi etap nie doszedł do skutku z powodu wycofania się powiatu kłodzkiego z inwestycji. Na spotkaniu podjęto decyzję o kontynuacji prac nad remontem tej drogi. Gmina Nowa Ruda zobowiązała się do przekazania środków w przyszłorocznym budżecie na ten cel.

 

Podczas spotkania omówiono również plany przebudowy dróg w Dzikowcu, takich jak Dzikowiec Dębówka i Słupiec-Dzikowiec (przy kopalni). Gmina Nowa Ruda zadeklarowała również finansowanie tych inwestycji w przyszłorocznym budżecie.

 

Przedstawiciele Gminy Nowa Ruda przypomnieli także o konieczności pilnego remontu kolejnych dróg powiatowych, takich jak Przygórze Zatorze, Świerki – Dworki – Krajanów – Sokolica – Włodowice, Sokolec czy Jugów Sitów.

 

Nawierzchnia drogi powiatowej prowadzącej przez cały Jugów ma zostać położona jeszcze w tym roku. Realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki środkom rządowym oraz wsparciu m.in. Wiceministra Klimatu i Środowiska Ireneusza Zyski, Posła na Sejm RP Marcina Gwoździa, Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Grzegorza Macko, Senatora RP Aleksandra Szweda oraz przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Kłodzku.

 

Obecnie na terenie gminy realizowane są inwestycje drogowe we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kłodzku, m.in. w Bożkowie (okolica szkoły, remizy), Czerwieńczycach i Nowej Wsi Kłodzkiej.

 

Te plany inwestycyjne mają na celu poprawę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda, z korzyścią dla mieszkańców oraz przszystkich korzystających z dróg powiatowych w tym regionie. Wprowadzenie zmian oraz realizacja planów inwestycyjnych przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu jazdy, a także wpłynie na rozwój lokalnej gospodarki.

 

W kolejnych miesiącach spodziewane są konsultacje i spotkania z mieszkańcami dotyczące planowanych inwestycji oraz możliwości uzyskania dodatkowego finansowania z funduszy zewnętrznych. Władze lokalne będą również monitorować postęp prac i realizację inwestycji na bieżąco, aby upewnić się, że zostaną one zakończone zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

W dłuższej perspektywie, oprócz remontów i przebudowy dróg, władze Gminy Nowa Ruda będą również analizować potrzeby w zakresie infrastruktury drogowej oraz możliwości dalszego rozwoju transportu publicznego. To może obejmować rozbudowę dróg, ścieżek rowerowych oraz systemów komunikacji zbiorowej, co przyczyni się do poprawy mobilności mieszkańców i turystów odwiedzających region.

 

W miarę jak inwestycje będą się rozwijać, mieszkańcy i użytkownicy dróg powinni być świadomi możliwych utrudnień w ruchu oraz tymczasowych zmian organizacji ruchu. Władze lokalne będą starały się minimalizować wpływ prac na codzienne życie mieszkańców, jednocześnie informując o postępach i terminach zakończenia inwestycji.

 

W rezultacie, mieszkańcy Gminy Nowa Ruda i okolic mogą oczekiwać poprawy stanu dróg powiatowych oraz większego zaangażowania władz lokalnych w dążeniu do lepszej infrastruktury drogowej, co przyczyni się do podniesienia jakości życia oraz przyciągnięcia inwestorów i turystów do tego regionu.

 

FOTO: UG NIWA NOWA RUDA 

(MN)

Korpus Wsparcia Seniorów”: Nowa Ruda wprowadza opaski bezpieczeństwa dla mieszkańców 65+

W odpowiedzi na rosnącą populację seniorów, Gmina Nowa Ruda, gdzie osoby w wieku 65 lat i więcej stanowią ponad 23,77% mieszkańców, wdrożyła program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Program obejmuje całodobową teleopiekę dla 50 seniorów, zrealizowaną za pośrednictwem opasek bezpieczeństwa. Inicjatywa realizowana będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie (GOPS).

Opaski bezpieczeństwa mają na celu poprawę zdrowia psychofizycznego i bezpieczeństwa seniorów, zwłaszcza tych mieszkających samotnie. Urządzenia będą wyposażone w funkcje, takie jak przycisk bezpieczeństwa, sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami oraz monitorowanie parametrów takich jak puls i saturacja.

 

W razie nagłego zagrożenia lub trudnej sytuacji, wciśnięcie guzika alarmowego na opasce umożliwia połączenie się z centralą, która jest stale gotowa do interwencji. Dyspozytor – ratownik medyczny, opiekun medyczny lub pielęgniarka – podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji, dyspozytor może zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z najbliższego otoczenia, pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

 

Finansowanie programu będzie pochodzić z budżetu własnego gminy oraz dotacji rządowej (80 %). Po rozeznaniu potrzeb seniorów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokona zakupu opasek wraz z obsługą systemu u wybranego realizatora usługi i rozpocznie wdrożenie programu na swoim terenie.

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem opaski są proszone o kontakt z GOPS przy ul. Niepodległości 2 w Nowej Rudzie, budynek A, parter, pokój nr 7. Godziny pracy GOPS: pon, śr, czw 7.30-15.30, wt do 16.30, pt do 14.30. Tel. 74 872 45 72.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” to ważny krok w kierunku budowania społeczeństwa przyjaznego dla seniorów. Inicjatywa może przyczynić się do zmniejszenia izolacji społecznej, zwiększenia uczestnictwa osób starszych w życiu lokalnej społeczności oraz promowania zdrowego, aktywnego starzenia się.

 

ŹRÓDŁO: UG NOWA RUDA

 

Gmina Nowa Ruda inwestuje 6 milionów złotych w rozwój infrastruktury i rekreacji

📰 Nowa Ruda, 12 kwietnia 2023 – Gmina Nowa Ruda ogłosiła, że zawarła umowy z wykonawcami na przeprowadzenie czterech dużych inwestycji o wartości 6 milio
nów złotych, które zostaną sfinansowane w ramach Polskiego Ładu. Projekty te mają na celu poprawę infrastruktury oraz zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej gminy dla jej mieszkańców.

 

🚧 Przebudowa dróg

Firma Drogmost zostanie odpowiedzialna za przebudowę 1,9 km drogi gminnej w Dworkach oraz 59 m drogi gminnej w Woliborzu (Podlesie), za łączną kwotę 2 milionów złotych.

 

🚧 Modernizacja mostów

Firma Serafiński wygrała przetarg na przebudowę i modernizację mostów we Włodowicach (przy kościele) oraz Czerwieńczycach (przy nowym boisku). Inwestycja ta będzie kosztować 836 tysięcy złotych.

 

🚧 Budowa skweru i altany

Firma Matyszczyk podjęła się budowy skweru w Jugowie oraz modernizacji altany rekreacyjnej w Bieganowie za łączną kwotę 941 tysięcy złotych.

 

🚧 Inwestycje w placówki zabaw

Pracownia ARCO otrzymała kontrakt na budowę lub przebudowę 10 placów zabaw na terenie gminy. W ramach tej inwestycji, która wyniesie 2 miliony złotych, powstaną placówki zabaw w miejscowościach: Koszyn, Dzikowiec, Jugów, Ludwikowice Kłodzkie / Sokolec, Przygórze, Sokolec, Sokolica, Świerki/ Bartnica, Włodowice i Wolibórz.

 

🚀 Termin realizacji

Wszyscy wykonawcy otrzymali rok na zakończenie swoich zadań.

 

🏛️ Wsparcie z Polskiego Ładu

Dzięki dofinansowaniu z Polskiego Ładu, Gmina Nowa Ruda jest w stanie przeprowadzić te istotne inwestycje, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności turystycznej regionu.

 

W miarę jak realizacja tych inwestycji będzie postępować, mieszkańcy Gminy Nowa Ruda będą mogli cieszyć się nowoczesną infrastrukturą, lepszymi warunkami do wypoczynku i rekreacji oraz wzrostem liczby miejsc pracy związanych z przeprowadzanymi pracami.

 

Nabór w programie „Ochrona zabytków” rozstrzygnięty – 164 mln zł na 534 projekty

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki pierwszego naboru w programie „Ochrona zabytków”. Kwota 164 milionów złotych została rozdysponowana na 534 projekty zgłoszone przez różne samorządy. Wśród beneficjentów znaleźli się przedstawiciele Subregionu Wałbrzyskiego.

W powiecie ząbkowickim wsparcie otrzymały następujące obiekty:

 1. Parafia Prawosławna pw. św. Jerzego w Ząbkowicach Śląskich – kaplica św. Jerzego (XIV w.): remont elewacji zewnętrznej (380 000 zł).
 2. Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. – Srebrna Góra, Twierdza – Fort Wysoka Skała (2 poł. XVIII w.): roboty przy murach, sklepieniach oraz portalach bramnych – kontynuacja (455 000 zł).
 3. Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji w Ząbkowicach Śląskich – kościół przyklasztorny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, stalle (XVIII w.): konserwacja – etap III (50 000 zł).
 4. Parafia Rzymskokatolicka pw. św Jerzego w Ziębicach – Bazylika Mniejsza, kościół św. Jerzego (XIII-XV): remont i konserwacja elewacji w obrębie prezbiterium – kontynuacja (ostatni etap, 440 000 zł).
 5. Gmina Ziębice – mur obronny (XIII/XIV): renowacja zabytkowych murów obronnych, odcinek K10 – K12 przy Placu Stanisława Oziębłowskiego (38 000 zł).
 6. Parafia św. Wawrzyńca w Osinie Wielkiej – Dębowiec, kościół filialny pw. św. Antoniego (1843 r.), tryptyk Wniebowzięcia Marii Panny (1513 r.): kompleksowa konserwacja – etap III (277 000 zł).
 7. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Doboszowicach – kościół pw. św. Mikołaja (XIII w.): prace konserwatorskie przy ścianach i sklepieniach prezbiterium oraz nawy we wnętrzu kościoła (490 000 zł).
 8. Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zwróconej – Bobolice, kościół Matki Boskiej Bolesnej (XV w. przebud. XVIII w.): konserwacja ołtarza bocznego Matki Boskiej Różańcowej (ok. poł. XVIII w.): prace konserwatorskie ołtarza – etap III (ostatni, 75 000 zł).
 9. Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zwróconej – Bobolice, Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej (XV w. przebud. XVIII w.): remont dachu nad nawą i zakrystią – etap II (550 000 zł).
 10. Gmina Kamieniec Ząbkowicki – Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): wykonanie posadzki wykończeniowej tarasu widokowego (597 000 zł).

W powiecie kłodzkim dofinansowanie otrzymały:

 1. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Duszniki-Zdrój, młyn papierniczy, pawilon wejściowy (XVIII w.): zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie pawilonu – etap III (264 000 zł).
 2. Parafia Nawiedzenia NMP w Wambierzycach – Wambierzyce, zespół kaplic i bram Kalwarii Wambierzyckiej (1683 r., 1788 r., XIX w.): prace remontowo – konserwatorskie przy 41 obiektach (31 kaplic, 9 bram i studnia) i 107 zabytkach ruchomych – etap I (1 000 000 zł).
 3. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Piszkowicach – Piszkowice, kościół pw. św. Jana Chrzciciela (XIV w., XVIII w., XIX w.), ołtarz Dusz Czyśćcowych (1 poł. XVIII w.): konserwacja techniczna i estetyczna zabytku – etap II ostatni (157 000 zł).
 4. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św Apostołów Piotra i Pawła w Dusznikach-Zdroju – Duszniki-Zdrój, kościół św. Piotra i Pawła (XVI w. przebud. 1708-1730): remont i konserwacja elewacji w obrębie prezbiterium i wschodniej ściany korpusu kościoła (400 000 zł).
 5. Parafia Nawiedzenia NMP w Wambierzycach – Wambierzyce, Bazylika pw. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): rekonstrukcja tynków zachodnich i południowych z pracami konserwatorskimi kamieniarki – etap XII ostatni (700 000 zł).

W powiecie świdnickim wsparcie uzyskały:

 1. Rzymskokatolicka Parafia p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu – Strzegom, kościół pw. św. Barbary (XIV w.): wykonanie odwodnienia terenu wokół kościoła wraz z budową kanalizacji deszczowej i wykonaniem izolacji pionowej oraz wymianą posadzki – etap II (352 000 zł).
 2. Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy w Świdnicy – Świdnica, kościół Pokoju, loże (XVII w.): konserwacja i restauracja dwóch lóż rodziny von Eben i poszewników – kontynuacja (700 000 zł).
 3. Rzymskokatolicka Parafia p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu – Strzegom, Bazylika pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła (XIV w.): konserwacja elewacji zewnętrznych północnego i południowego ramienia transeptu oraz remont dachu – kontynuacja (1 000 000 zł).
 4. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła – Strzegom, drewniany kościół pw. św. Andrzeja Apostoła (XVI w.): częściowy remont konstrukcji dachu, częściowa wymiana pokrycia gontowego, zabezpieczenie hydrofobowe, impregnacja konstrukcji dachu (94 000 zł).

 

W ramach programu „Ochrona zabytków”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dofinansowanie na łączną kwotę 164 mln zł dla 534 projektów zgłoszonych m.in. przez samorządy. Dzięki tym środkom, wiele zabytków w Polsce będzie mogło zostać wyremontowanych i zachowanych dla przyszłych pokoleń.