Ogłoszenia

Ogłoszenia

Pomnik dzieci utraconych na dzierżoniowskim cmentarzu

Na dzierżoniowskim cmentarzu komunalnym powstał Pomnik Dzieci Utraconych. To miejsce pochówku dzieci martwo urodzonych bądź poronionych we wczesnych etapach ciąży, których pochowania zrzekli się rodzice.

Dziś w Polsce około 25% poczętych dzieci nie zostaje donoszonych na skutek poronienia. Pochówek dziecka, o który ze względu na nieprecyzyjne przepisy wciąż w naszym kraju nie jest łatwo, stanowi jedyną chrześcijańską formę pożegnania się rodziców z dzieckiem i godnego przeżycia żałoby. Stąd inicjatywa budowy pomnika i powstania symbolicznego grobu – miejsca modlitwy rodziców, którzy utracili dziecko, także w bliższej i dalszej przeszłości, i nie wiedzą, co się z nim stało. Gmina organizuje pochówek osobom zmarłym na jej terenie, w tym dzieciom martwo urodzonym oraz tym wskutek poronienia, bez względu na czas trwania ciąży, które zostały narodzone w Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie, jeżeli nie ustalono osób uprawnionych do sprawienia im pogrzebu lub osoby uprawnione nie skorzystały z prawa do pochowania zwłok. Dzieci chowane są w wyznaczonej zbiorowo mogile zlokalizowanej na terenie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie, po uprzednim dokonaniu kremacji i umieszczeniu popiołów w urnie. Koszty związane z przygotowaniem i utrzymaniem zbiorowej mogiły pokrywa miasto.

Zadanie w zakresie organizacji pochówku realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie. Miejsce to jednocześnie przypomina wszystkim o godności życia ludzkiego od momentu poczęcia, jak również uwrażliwiać będzie nasze serca na dar przyjęcia każdego życia.

Pragniemy, aby pomnik dziecka nienarodzonego miał także wymiar symboliczny, dla tych rodziców, którym nie było dane pochować własnego dziecka – mówi Anna Skrzyńska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie.

Fundatorem pomnika jest Marek Sadek, firma Globgranit.

Fot: UM Dzierżoniów

Komunikacja w święta, stosujmy się do zaleceń służb

Ruchem w sąsiedztwie Cmentarza Parafialnego i Cmentarza Komunalnego kierować będą policjanci i strażnicy miejscy. W piątek wprowadzona będzie czasowa organizacja ruchu, regulująca kwestie bezpieczeństwa i dodatkowych miejsc parkingowych.

W poniedziałek 31 października autobusy komunikacji miejskiej będą kursować jak w dni robocze, a 1 listopada  jak w niedziele i święta.

Przypominamy, że można korzystać z elektronicznej wyszukiwarki grobów, dostępnej na stronie internetowej dzierżoniowskiego cmentarza komunalnego.

Cmentarz Komunalny w Dzierżoniowie w liczbach

 • obszar – 9,7 ha
 • liczba grobów – 10843
 • listopad 1977 rok – pierwsze pochówki

Fot: UM Dzierżoniów

Kampania Żyj Świadomie w Kłodzku (WIDEO)

22 września w Hotelu Kłodzko odbyła się konferencja kampanii społecznej „Żyję Świadomie”. To cykl wielu akcji w tym imprez i konferencji, których celem jest promocja aktywności fizycznej i psychicznej, uświadamianie zagrożeń cywilizacyjnych, promowanie zdrowego odżywiania i uświadomienie istotności profilaktyki. Lepiej zapobiegać niż leczyć.

Droga do wolności. Oczami dziecka – przez karty historii. Realizujemy projekt historyczny.

Od II wojny światowej, która rozpoczęła ostatni bieg po wolność naszego narodu, minęło prawie 80 lat. W miarę upływu czasu odchodzą świadkowie historii, a wraz z nimi zaciera się pamięć o wydarzeniach, ludziach i wartościach, szczególnie wśród najmłodszych. Dla trzeciego i czwartego pokolenia od czasów wybuchu II wojny światowej, wojna przebrała formę lekcji historii, o której się rozmawia, a nie zawsze rozumie lub czuje. A trzeba pamiętać, że te właśnie wydarzenia zdefiniowały dzisiejsze pojęcie wolności. Za każdą opowieścią o drodze do wolności, kryje się człowiek i o nim w naszym projekcie chcemy powiedzieć młodzieży. W ramach projektu szczególnie ukażemy perspektywę młodego bohatera. Wojny jak i drogi do wolności widzianej oczami dziecka.

Na fali rosnącej popularności sieci społecznościowych skupionych wokół materiałów video takich jak YouTube, nasze treści przybiorą formę dziesięciu minireportaży opublikowanych bez ograniczenia co do dostępu. Staną się one dodatkową, cenną i nowatorską lekcją historii do której zawsze będzie można wrócić, a także narzędziem w rękach nauczycieli. Projekt stanowić będzie dodatkową formę przekazu wiedzy o naszych rodzicach i dziadkach w drodze do wolności. Materiały będą także dostępne na stronie Fundacji. W ramach nagrań przedstawimy sylwetki osób, które w obszarach historii byli dziećmi. Poprzez zdjęcia, krótkie wywiady, odwiedzenie historycznych miejsc przybliżymy młodzież obraz dawnych lat.

Z uwagi na odbiorcę, nagrań wideo, w wieku szkolnym, którego statystycznie ciężko zaciekawić historią, do współpracy zaangażujemy Sylwię Winnik, która posiada wiedzę w poruszanych obszarach tematycznych oraz doświadczenie w rozmowach z uczniami. Sylwia Winnik jest autorką reportaży o tematyce wojennej i obozowej („Dziewczęta z Auschwitz”, „Dzieci z Pawiaka”, „Tylko przeżyć. Prawdziwe historie rodzin polskich żołnierzy”, „Moc truchleje. Opowieści wigilijne 1939-1945”). Jej książki zostały docenione przez czytelników w każdym wieku w całej Polsce i poza granicami kraju. W ramach spotkań autorskich odwiedziła dziesiątki szkół dając żywą lekcję historii i zdobyła w ten sposób przekonanie, że młodzież chce poszerzać swoją wiedzę na tematy wojenne i patriotyczne – ważna jest jednak formuła przekazu. Minireportaże pozwolą na dotarcie do młodych odbiorców na szeroką skalę.

Tematyka, której podejmiemy się w ramach minireportaży dotyczy:

 1. Walki zbrojnej jako elementu walki o wolność. Na przykładzie działań Polskiego podziemia z udziałem dzieci i młodzieży przedstawimy sylwetki dzieci i nastolatków, którzy samodzielnie podejmowali decyzję o udziale w walce o odzyskanie wolności. Robili to w sposób czynny niejednokrotnie stając się łączniczkami, idąc na pierwszy front, przenosząc grypsy. Najwyższym szczytem ich odwagi i walki było milczenie podczas tortur na gestapo, nie wydanie pozostałych członków organizacji, a nawet śmierć w młodym wieku.
 2. Walki o wolności poprzez naukę i zachowanie polskości. W czasach kiedy zakazano uczenie się, zamykano szkoły, a język polski uznawany był za zagrożenie młodzi ludzie uczęszczali na nauki w prywatnych mieszkaniach. Kontynuowali potajemnie nie tylko zajęcia lekcyjne, ale też uczyli się nowych umiejętności przygotowujących do walki zbrojnej i konspiracyjnej. Nawet dzieci wiedziały, że choćby wolna myśl – jest walką o wolność i drogą do niej.
 3. Realia obozowe. W obozach nie było taryfy ulgowej dla dzieci i młodzieży. Przetrwanie, by po wojnie móc opowiadać o prawdzie historycznej staje się dla nas kolejnym aspektem ukazującym nową perspektywę walki o wolność. Małe dzieci w czasie wojny nagle musiały dorosnąć. Sytuacja zmusiła ich do zadbania nie tylko o siebie, rodzinę, ale także o innych, zupełnie obcych ludzi. W ten sposób mała Basia mająca dziesięć lat, zaopiekowała się Helenka mającą tylko trzy latka. Śpiewała jej po cichu polskie piosenki, opowiadały bajki – chociaż było to zakazane. To był jej wkład w wolność, o którą walczyła troską i słowem. Każde przeciwstawienie się esesmanom nawet to potajemne, było drogą do wolności.
 4. Budowanie życia w nowym miejscu jako wolność, którą człowiek kreuje po wojnie jako przesiedleniec. Rozmowy z ludźmi z sąsiedztwa, ludźmi, którzy musieli po wojnie zacząć od nowa.
 5. Podziemie antykomunistyczne – W Polsce istniały co najmniej 972 konspiracyjne grupy młodzieżowe, liczące około 11 000 członków. Choć struktury te nie były rozbudowane, a Urząd Bezpieczeństwa szybko rozbijał nawet te niewielkie szeregi, każde najdrobniejsze działanie, protest, tworzone ulotki antykomunistyczne, sprzeciwienie się polityce zbliżało do wolności i dawało nadzieję. Wolna Młodzież i Związek Patriotów Polskich, przeszły do historii jako symbole drogi do wolności. Nie mając dostępu do prasy, mediów, internetu, pozostawały konspiracyjne zrzeszenia i integracja, zwiększająca morale i świadomość.
 6. Socjalizm – w ramach reżimu, w którym nie można było mieć własnego zdania, a Lenin, Stalin i Bierut ogłoszeni byli przyjaciółmi dzieci, te właśnie dzieci po cichu układały piosenki i wierszyki sprzeciwiające się sytuacji w Polsce i trzem postaciom, które w żadnym wypadku przyjaciółmi nie były. Rodzice zaś potrafili zorganizować dla dzieci potajemnie zagraniczne bajki – zasłonięte okna świetlic wiejskich zwiastowały nielegalny seans filmowy. Te drobne uczynki stanowiły próbę przetrwania, sprzeciwienia się socjalizmowi i odegrały ważną rolę w drodze do wolności.
 7. NZS Solidarność – poprzez marsze, protesty, organizowanie samokształcenia czy rozpowszechnianie książek zakazanych studenci walczyli o godne życie, o prawo do wyrażania swoich poglądów i przede wszystkim o wolność.
 8. Stan wojenny i pierwsze wolne wybory – Godzina policyjna, bieda, reglamentacja na towary, brak dostępności smakołyków, które najmłodsi tak lubili, brak teleranka, i i nne ograniczenia trudne do zrozumienia dla dzieci. Ograniczona wolność dotykała każdego. Pierwsze całkowicie wolne wybory w Polsce, od II wojny światowej, stały się namacalnym symbolem wolności.
 9. Misje pokojowe z udziałem polskich żołnierzy, jako przykład utrzymania pokoju na świecie. Heroizm i walka o wolność widziana jest tu oczami dzieci – afgańskich, syryjskich, ale też oczami dzieci polskich żołnierzy, którzy wyjeżdżając na misje pozostawiają tu swoje rodziny. Rola ojca, patrioty i żołnierza w polskich domach.
 10. Emigracja zarobkowa w latach 90-tych trwająca do dziś. Podniesienie statusu finansowego jako forma gospodarczej wolności kosztem rozłąki z rodziną.

Dolnośląski festiwal muzyczny w Piszkowicach (WIDEO)

W niedzielę 18 września w kościele pw. Jana Chrzciciela w Piszkowicach odbył się koncert w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Muzycznego. Na koncercie wystąpiły: Anna Maria Garibaldi oraz Sabrina Dente – artystki z Włoch. Tegoroczna edycja Dolnośląskiego Festiwalu Muzycznego odbywa się pod hasłem „Koncerty w Kościołach Zapomnianych”.

Przystanek Niepodległość – to już siódme patriotyczne spotkanie na Ziemi Kłodzkiej.

To już siódmy raz, kiedy na Ziemi Kłodzkiej spotykają się Polacy z różnych stron naszego kraju, ludzie którym leży na sercu dobro Ojczyzny. Spotykaliśmy się od roku 2015: dwukrotnie w Lewinie Kłodzkim, dwukrotnie w Dusznikach Zdroju i podobnie dwukrotnie w Polanicy Zdroju. W roku bieżącym, w dniu 23 września, goście znów wysiądą na Przystanku Niepodległość w Polanicy Zdroju, a główną bazą będzie gościnny Hotel „Nowy Zdrój”. Wydarzenia będą miały też miejsce w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, w Parku Zdrojowym, w Dworku Chopina w Dusznikach Zdroju. Tegoroczną edycję, podobnie jak i wcześniejsze, objął honorowym patronatem Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a patronatem duchowym – JE ks. Biskup Marek Mendyk, ordynariusz świdnicki.

Przez 3 dni uczestnicy Przystanku Niepodległość będą w debatach rozmawiać o Polsce, o naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. O szansach, zagrożeniach, ważnych wydarzeniach w kraju i na świecie. Myśl przewodnia tegorocznej edycji brzmi: „Rok 2022 – Rokiem Romantyzmu Polskiego”.

Tematy poruszane w trakcie spotkań dotyczyć będą kwestii niepodległości, Żołnierzy Wyklętych, tragedii smoleńskiej, kondycji i roli młodego pokolenia.

W dyskusjach wezmą udział wybitni publicyści, historycy oraz politycy.
Ponownie Przystanek Niepodległość będzie organizatorem plenerowego wydania popularnego Salonu Dziennikarskiego, który standardowo prowadzony jest w studio TVP Info.
Wydarzeniu będą towarzyszyć wystawy, koncerty, oraz statyczny pokaz broni 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej z Kłodzka.

Zdrowa Dycha i Piątka z Plusem. Sportowa niedziela w Polanicy-Zdroju (WIDEO)

W niedzielę, 4 września br., w Polanicy-Zdroju odbył się sportowe wydarzenie pod nazwą Zdrowa Dycha i Piątka z Plusem.

Biathlon dla każdego w Szczytnej za nami (WIDEO)

W sobotę, 3 września br. w Szczytnej odbyły się zawody Biathlon dla każdego. Wyniki dostępne są pod tym adresem. https://www.bgtimesport.pl/zawody/info/id/608

ozostałe wyniki dostępne są pod adresem https://www.bgtimesport.pl/zawody/inf…

Runmageddon Kids w Kłodzku (WIDEO)

W sobotę, 3 września br. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku odbył się bieg dla dzieci Runmageddon Kids.

Nowoczesny tomograf w szpitalu w Rościszowie (WIDEO)

2 września przedstawiono nowoczesny tomograf w szpitalu w Rościszowie.