Senator Aleksander Szwed na uroczystym przekazaniu samochodu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej ze Ścinawki Dolnej

Rewitalizacja linii kolejowej Kobierzyce – Piława Górna. Czy jest szansa na połączenie z Ząbkowic Śląskich do Wrocławia?

 

Ponad dwa miesiące temu  Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił przetarg na rewitalizację linii kolejowej nr 310 Kobierzyce – Piława Górna, która będzie finansowana z programu Kolej Plus. Linia ta, stanowiąca łącznik pomiędzy magistralą podsudecką a Wrocławiem, została wyłączona z użytkowania w 1996 roku,  od tej pory następował bardzo szybki proces niszczenia infrastruktury kolejowej, nie tylko torowiska, które w niektórych odcinkach zostało rozebrane, ale również budynków dawnych stacji i przystanków kolejowych. W kwietniu 2019 linia  została przejęta przez samorząd dolnośląski i pojawiły się pierwsze wzmianki o możliwości przywrócenia na niej ruchu osobowego przez Koleje Dolnośląskie. Większość mieszkańców znających realia i stan techniczny linii potraktowało to jako spóźniony żart prima aprilisowy. Ale już w lutym następnego roku podczas swojej wizyty w Niemczy Premier Mateusz Morawiecki ogłasza, że jednym z priorytetów dla likwidacji wykluczenia komunikacyjnego w regionie, będzie rewitalizacja tejże linii.

Co dalej? W lipcu tego roku został ogłoszony przetarg na wykonanie planu i wstępne prace przygotowawcze na odcinku Łagiewniki – Piława Górna. Można zatem się spodziewać, że realnie w ciągu następnych 2 lat 38 kilometrowy odcinek Z Kobierzyc do Piławy Górnej zostanie uruchomiony. Samorządy zlokalizowanych na tej trasie miejscowości optymistycznie przyglądają się trwającemu procesowi, ale nie tylko oni, bo fakt udrożnienia tego połączenia daje nowe możliwości rozwoju działającym w pobliżu przedsiębiorstwom, zwłaszcza z branży wydobywczej. Arterię tę można również potraktować jako kolejny korytarz prowadzący ze stolicy Dolnego Śląska w atrakcyjny turystycznie region Sudetów, dając alternatywne turystyczne połączenie.

Pojawiają się jednak głosy krytyczne dotyczące uruchomienia tego odcinka, które przedstawiają zasadniczo dwa podstawowe argumenty. Pierwszy to krzyżowanie się linii z droga DK8, na której i tak już spowolniony ruch między innymi sygnalizacją świetlną w Łagiewnikach, może dodatkowo być hamowany na przejazdach kolejowych. Biorąc pod uwagę, iż zakłada się wykorzystanie tej trasy do transportu kruszyw z położonych w sąsiedztwie Pilawy Górnej kamieniołomów, to zamknięcie przejazdu może sięgać czasu nawet kilku minut, co w przypadku bardzo dużego natężenia ruchu w okresie weekendowym może być poważnym problemem. Wymagałoby to bardzo szczegółowej analizy natężenia ruchu na DK8 oraz dostosowanie odpowiednie rozkładu jazdy zarówno składów osobowych jak i towarowych.

Kolejnym przedstawianym problemem jest potencjalny brak zainteresowania przejazdami osobowymi – na trasie poza Kobierzycami mamy trzy duże miejscowości: Jordanów, Łagiewniki i Niemcza, co daje nam około 10 tysięcy mieszkańców. Oponenci uważają, iż to zbyt mało aby rewitalizacja i utrzymanie linii było zasadne.

Pojawia się zatem pytanie czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem, jak od lat postulują mieszkańcy Ząbkowic Śląskich, uruchomienie bezpośredniego połączenia tego miasta z Wrocławiem z wykorzystaniem właśnie linii 310 oraz fragmentu linii 137. Wymagałoby to co prawda zmiany czoła pociągu w Piławie Górnej, ale w połączenie to może włączyć się dodatkowo 16 tysięcy mieszkańców Ząbkowic. Podczas wieloletniej debaty pojawiały się głosy, iż najkorzystniejszym sposobem stworzenia bezpośredniego połączenia Ząbkowic Śląskich z Wrocławiem byłaby budowa łącznika do linii 310 w kierunku Przerzeczyna Zdrój, z wykorzystaniem nieczynnej obecnie linii do Kondratowic na odcinku Szklary – Przerzeczyn Zdrój. Jednakże trwające obecnie przygotowania budowy drogi ekspresowej S8 wydaje się , że uniemożliwiają wykorzystanie takiego rozwiązania. Prostszym rozwiązaniem byłoby wybudowanie w Piławie Górnej łącznicy w kierunku Ząbkowic Śląskich, co stworzyłoby dogodne włączenie w linię 137 w kierunku do węzła w Kamieńcu Ząbkowickim. Ale bez względu na rozwiązania techniczne związane z przebudową torowiska Koleje Dolnośląskie dysponują taborem, dla którego zmiana kierunku jazdy, nie stanowi żadnego problemu i taki proces może wiązać się z wydłużeniem postoju na stacji maksymalnie do 5 minut.

Mieszkańcy miejscowości położonych na linii 310 z niecierpliwością oczekują rozpoczęcia prac, daje to im szersze możliwości nie tylko w poszukiwaniu miejsca pracy, ale również dojazdu do szkoły, na uczelnię.  Każdy dojeżdżający do stolicy Dolnego Śląska drogą DK8 zdaje sobie sprawę, jak coraz bardziej uciążliwe jest poruszanie się nią, a gdy ruszą prace przy budowie drogi ekspresowej, może być to jeszcze większe wyzwanie.

Czy zatem istnieje realna szansa, że Ząbkowice Śląskie dzięki przywróceniu połączenia Kobierzyce – Piława Górna doczekają się również bezpośredniego połączenia z Wrocławiem? Z tym pytaniem zwrócimy się do władz samorządowych Dolnego Śląska, ale również do najbardziej zainteresowanych takim rozwiązaniem mieszkańców Ząbkowic Śląskich.

Senator Aleksander Szwed o senackiej uchwale w 45 rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników

Jak podkreślono na wstępie senackiej uchwały w 45. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników „W czerwcu 1976 roku komunistyczna dyktatura, nazywająca się władzą robotniczą i ludową, po raz kolejny w historii Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej udowodniła, iż milicyjna pałka jest podstawowym narzędziem dialogu ze społeczeństwem. Drastyczne podwyżki podstawowych artykułów żywnościowych ogłoszone w Sejmie przez ówczesnego premiera Piotra Jaroszewicza wyprowadziły na ulice tysiące protestujących, a w setkach zakładów pracy w całej Polsce ogłoszono strajki. Protesty były spontaniczne, nie wyłoniono żadnego przywództwa, nie sformułowano żądań i postulatów. A jednak władza ugięła się i podwyżki zostały odwołane. Lecz, jak każda dyktatura, nawet miękka i w gruncie rzeczy bezzębna, musiała wziąć odwet. Obiektami zemsty wybrano podwarszawski Ursus, Radom i Płock. Na uczestników protestów spadły bezprzykładne represje: od chamskiej propagandy oraz brutalnego bicia i tortur na komisariatach po wieloletnie wyroki więzienia. ”.

W odpowiedzi na te wydarzenia w dniu 23 września 1976 roku grupa opozycjonistów wystosowała „Apel do społeczeństwa i władz PRL”, który ogłaszał powstanie Komitetu Obrony Robotników. Organizacja postawiła sobie ze cel ochronę ofiar represji związanych ze stłumieniem tzw. wydarzeń czerwcowych, czyli wystąpień robotniczych w Ursusie, Radomiu i Płocku. Założyciele KOR żądali przyjęcia do pracy zwolnionych uczestników wystąpień, uwolnienia więzionych za udział w strajkach, ujawnienia rozmiarów represji i ukarania winnych łamania prawa. Apel podpisało 14. członków założycieli KOR-u m.in.: Jerzy Andrzejewski, Stanisław Barańczak, Jan Józef Lipski, Antoni Macierewicz. Dokładnie za dwa dni od tych wydarzeń mija dokładnie 45 lat, stąd inicjatywa którą podejmujemy dzisiaj w Wysokiej Izbie.

Sam Komitet składał się z ludzi o zróżnicowanych poglądach politycznych, co stanowiło o jego sile. W biuletynie informacyjnym „Komunikat KOR” podane zostały adresy i numery telefonu do wszystkich członków Komitetu. Komitet Obrony Robotników założyła grupa intelektualistów, „by nieść pomoc prawną, finansową i lekarską uczestnikom czerwcowych wystąpień robotniczych 1976 roku, szczególnie w Radomiu i Ursusie.”.

W odpowiedzi na powstanie KOR-u, już w maju 1977 roku władzę PRL rozpoczęły represję wobec organizacji. 7 maja Służba Bezpieczeństwa zabiła działacza KOR w Krakowie Stanisława Pyjasa, w późniejszym czasie natomiast aresztowano ok. 50 członków Komitetu (m.in. Antoniego Macierewicza). W ramach protestu przeciw tym działaniom pozostający na wolności działacze opozycji rozpoczęli serię strajków głodowych, postulując uwolnienie 9 pozostających w więzieniach członków Komitetu. Niedługo potem pojawił się postulat amnestii dla więzionych ofiar represji po wydarzeniach czerwcowych. Ekipa rządząca uległa naciskom z Zachodu i w lipcu 1977 roku ogłosiła amnestię w związku ze świętem państwowym 22 lipca. Po osiągnięciu swojego głównego celu Komitet Obrony Robotników przekształcił się w Komitet Samoobrony Społecznej KOR, który funkcjonował aż do powstania NSZZ „Solidarność”.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w 2006 r. w 30. rocznicę powstania KOR-u, w Pałacu Prezydenckim Prezydent Lech Kaczyński odznaczył nieuhonorowanych dotąd założycieli KOR, współpracowników Komitetu, „cichych bohaterów”. Dlatego cieszę się, że „Senat Rzeczpospolitej pragnie dziś pochylić głowę i oddać cześć Bohaterom Komitetu Obrony Robotników. Rocznica powstania KOR nakazuje nam podziękować tym wszystkim, którzy 45 lat temu postanowili, iż historia Polski pobiegnie zupełnie innym torem, niż planowała to komunistyczna dyktatura. Wierzymy, iż tradycja i dziedzictwo KOR-u wciąż daje Polsce nadzieję na wydobycie się z każdej zapaści oraz wyprostowanie ścieżek własnych dziejów. Jak wiele razy w historii, tak i dzisiaj Polacy mają się do czego odwołać.”. Zdecydowanie popieram niniejszy projekt uchwały.

Dziękuje bardzo.

Aleksander Szwed

Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Numer alarmowy 998 zostanie przełączony do Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 

Na przełomie września i października br. rozpocznie się proces przełączania numeru alarmowego 998 do centrów powiadamiania ratunkowego. Numer 998 będzie nadal działał, zmieni się natomiast miejsce odbioru zgłoszenia. Dzięki temu, że informacja od razu trafi do operatów numerów alarmowych w CPR, możliwe będzie jednoczesne powiadomienie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb. Operacja z przełączaniem numeru 998 jest identyczna, jak przeprowadzone w latach 2017-2018 przełączenie numeru 997.

Od 1 lub 4 października 2021 roku mieszkańcy Subregionu Wałbrzyskiego, dzwoniąc na numer 998, usłyszą komunikat: „Numer alarmowy 112, proszę czekać na zgłoszenie się operatora”

Przełączenie numeru alarmowego 998 do CPR pozwoli na wyeliminowanie bezpośredniego kierowania do służb zgłoszeń niezasadnych lub fałszywych. Będzie to miało pozytywny wpływ zarówno na czas, jak i na skuteczność udzielania pomocy osobom, które rzeczywiście jej potrzebują.

Sprawniejsze przyjmowanie zgłoszeń

Odbieranie zgłoszeń bezpośrednio przez operatorów CPR pozwala na jednoczesne i automatyczne (za pośrednictwem systemu teleinformatycznego) powiadomienie wszystkich służb właściwych ze względu na rodzaj zdarzenia.

Przełączenie numeru 998 znacząco odciąży dyżurnych Państwowej Straży Pożarnej. Dotychczas przyjmowali oni zgłoszenia z numeru 998. Teraz do PSP wpływać będą jedynie zgłoszenia zweryfikowane przez CPR, najczęściej wyłącznie w formie elektronicznej, po odsianiu zgłoszeń niezasadnych, w tym fałszywych. Będzie miało to szczególne znaczenie w czasie natłoku zgłoszeń alarmowych, jaki dotychczas zdarzał się strażakom np. w czasie gwałtownych burz.

Po przełączeniu numeru alarmowego 998 do CPR, czas oczekiwania na połączenie będzie wynosił około 10 sekund – taki jest średni czas mierzony od momentu wybrania numeru alarmowego 112 do odebrania połączenia przez operatora numerów alarmowych. 

Kolejnym efektem przełączenia numeru alarmowego 998 do centrów powiadamiania ratunkowego będzie ujednolicenie sposobu obsługi zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe, w tym zgłoszeń obcojęzycznych.

Harmonogram przełączania numeru 998 w województwie dolnośląskim do Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu:

Data

Godzina

Komenda PSP

01.10.2021

11:00

KP PSP Dzierżoniów

01.10.2021

12:00

KP PSP Kłodzko

04.10.2021

10:00

KP PSP Ząbkowice Śląskie

 

Współpraca nauki i biznesu przypieczętowana

W dniu dzisiejszym 6 września br. w siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. odbyło się uroczyste spotkanie Prezesa Zarządu LSSE S.A. Przemysława Bożka oraz Dyrektora Departamentu Klastrów i Komunikacji LSSE.S.A. Bernadetty Brożyny z przedstawicielami partnerskich szkół oraz firm w celu podpisania trójstronnych umów patronackich.

W spotkaniu udział wzięli: Mariusz Kargol – Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej, Radosław Dąbrowski – Dyrektor firmy HMT Heldener Metalltechnik Polska sp. z o.o., Jan Kotylak – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. majora Henryka Sucharskiego w Złotoryi oraz Błażej Prus – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „Vitbis” sp. z o.o.

Wielotygodniowe rozmowy i spotkania przedstawicieli Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego z przedstawicielami szkół oraz przedstawicielami firm na tematy kształcenia młodzieży na potrzeby lokalnego rynku pracy zaowocowały nawiązaniem współpracy oraz podpisaniem dwóch trójstronnych umów patronackich pomiędzy:

  1. PZS nr 2 im. W. Witosa w Środzie Śląskiej a HMT Heldener Metalltechnik Polska Sp. z o.o. oraz Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.;
  2. ZSZ im. maj. H. Sucharskiego w Złotoryi a Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowym „Vitbis” Sp. z o.o. oraz Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.

W ramach umów zostaną utworzone dwie klasy patronackie w zawodzie technik logistyk w Złotoryi, oraz mechatronik w Środzie Śląskiej.

Wierzymy, że połączenie potencjału gospodarczego i naukowego przy wsparciu LSSE S.A. będzie tworzyć fundament do kształcenia młodych ludzi na potrzeby lokalnego rynku pracy.

W Dolnośląskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących otworzyliśmy klasę Mistrzostwa Sportowego w Blind Football.

W marszałkowskiej szkole – Dolnośląskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących utworzono klasę Mistrzostwa Sportowego w Blind Football.

„Od września uruchamiamy pierwszy w Polsce oddział Mistrzostwa Sportowego osób z niepełnosprawnościami. Do tej pory klasy mistrzostwa sportowego tworzone były dla uczniów pełnosprawnych. Świetnie, że kolejne bariery w podejściu do niepełnosprawności przełamujemy w naszym regionie, we Wrocławiu”Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

„Dzięki dobrej współpracy i wsparciu ze strony Ministerstwa Sportu, udało się nam przygotować program tworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego, który właśnie został zatwierdzony przez Ministerstwo. Dzięki temu, w Ośrodku utworzymy oddział, gdzie dzieci niewidome i niedowidzące będą mogły uczyć się i rozwijać swoje umiejętności w dyscyplinie blind football. Rekrutacja trwa, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu i do naszej szkoły.”Robert Warchalewski, Dyrektor DSOSW nr 13.

 

Klasa Mistrzostwa Sportowego Blind Football przyjmie maksymalnie 10 uczniów. Nabór trwa, a więcej informacji na temat rekrutacji można znaleźć na stronie www szkoły: https://www.oswdn.pl/rekrutacja.

To nie koniec, ponieważ szkoła będzie starać się o utworzenie klas sportowych w kolejnych dyscyplinach osób z niepełnosprawnościami – takich jak goalball i showdown.

Blind football to odmiana piłki nożnej dla osób niewidomych oraz słabowidzących. W skład każdej drużyny wchodzi pięciu zawodników, którzy przystępują do gry z opaskami na oczach i ochraniaczami na nogach. Specjalna piłka, która wydaje dźwięki, powoduje, że zawodnicy z łatwością mogą się zorientować, w którym kierunku zmierzać. Zawodnicy komunikują się miedzy sobą za pomocą ustalonych przez siebie słów, ale najważniejszym z nich jest hiszpańskie słowo „voy”, które oznacza „idę”. Wypowiedziane słowo „voy” pomaga zawodnikom ustalić pozycję kolegów. W tej dziedzinie sportu wymagana jest wyjątkowa koordynacja ruchowa i ścisła współpraca pomiędzy graczami. Ważne też jest zaufanie. Za fundament gry uważa się komunikację, ponieważ dzięki nasłuchiwaniu komend gracze są w stanie usłyszeć podpowiedzi przewodników i siebie nawzajem.

Wysiadamy na Przystanku Niepodległość

To już szósty rok z rzędu, gdy na Ziemi Kłodzkiej spotykają się patrioci, którym leży na sercu dobro Polski.  Tegoroczną edycję  Przystanku Niepodległość po raz kolejny objął swoim patronatem Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki  oraz J. E. Ks. Biskup Marek Mendyk, ordynariusz świdnicki.

Wydarzenie zaplanowane jest na 3 – 5 września, tj. tydzień przed beatyfikacją Kardynała Stefana Wyszyńskiego, co w sposób oczywisty determinuje tematy wykładów i paneli dyskusyjnych, a hasło PN VI edycji  brzmi „Nie ma Polski bez Krzyża”. W debacie udział wezmą J.E. ks. Biskup Ignacy Dec, o. Mariusz Bigiel SJ, o. Zdzisław Świniarski SSCC.

Przez 3 dni uczestnicy będą analizować sytuację społeczno-polityczną w Polsce, w debatach dyskutować  o naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. O  szansach, zagrożeniach, ważnych bieżących wydarzeniach w kraju i na świecie.

Tematy poruszane w trakcie spotkań dotyczyć będą także  Żołnierzy Wyklętych, bohaterów Solidarności, przyjaźni polsko-węgierskiej oraz tragedii smoleńskiej.

W dyskusjach wezmą udział wybitni publicyści, historycy oraz politycy: m.in. min. Antoni Macierewicz, prof. Krzysztof Szwagrzyk, prof. Zbigniew Krysiak, prof. Aleksander Nalaskowski, min. Przemysław Czarnek,kurator Barbara Nowak, min. Olga Semeniuk, wicekonsul Węgier Adam Szesztay, dziennikarze – Jacek Karnowski, Dorota Kania, Adrian Stankowski, Antoni Trzmiel, Grzegorz Górny, Piotr Dmitrowicz, Tadeusz Płużański.

Nie zabraknie także koncertów patriotycznych –  Pawła Piekarczyka,  Leszka Czajkowskiego oraz Orkiestry  Komendy Wojewódzkiej Policji z Wrocławia, obejrzymy spektakl teatralny „Nie ma Polski bez Krzyża” w reż. Wojciecha Rohatyna Popkiewicza. Z koncertem wystąpią „Trubadurzy”.

Wydarzeniu będą towarzyszyć  wystawy oraz statyczny pokaz broni 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej z Kłodzka, pokaz filmu „Wiktoria 1920”prezentowany przez Biuro Programu „Niepodległa”.

Wydarzenie to  nie mogłoby się jednak odbyć bez wsparcia  Sponsora Strategicznego czyli PZU oraz Sponsora, którym jest Bank PKO S.A.

Zapowiada się więc, że w Polanicy Zdroju, w dniach od 3 do 5 września  bić będzie serce Polski.

 

 

Kontakt z organizatorem

Krystyna Śliwińska

Tel. 604 453 771

krystyna.sliwinska@onet.eu

Święto Plonów Gminy Marcinowice po Białej stronie Ślęży

28 sierpnia Dożynki Gminy Marcinowice po raz pierwszy w historii zagoszczą
w malowniczej miejscowości Biała u podnóża Ślęży. Organizatorami i gospodarzami tegorocznych uroczystości są wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń, Sołectwo Biała oraz Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Marcinowicach.

Część oficjalna rozpocznie się o godzinie 13.00 mszą świętą w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Białej, po której na boisko przejdzie uroczysty korowód dożynkowy. W części artystycznej wystąpi Zespół Pieśni i Tańca Jubilat z regionalnymi tańcami oraz występem mażoretek. Na scenie zaprezentuje się również zespół ludowy Akacjowe Śpiewule. Tradycyjnie podczas Święta Plonów wręczone zostaną honorowe odznaczenia “Zasłużony dla rolnictwa” przyznawane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Muzyczną rozrywkę już od godziny 17.00 zapewnią artyści w trzygodzinnym programie z największymi przebojami muzyki disco polo. Zabawę taneczną do późnych godzin wieczornych zagwarantuje zespół Walter Band.

W malowniczej scenerii każdy znajdzie coś dla siebie. O podniebienia uczestników zadbają sołectwa, koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia z Gminy Marcinowice. Rozstrzygnięte zostaną również konkursy: „Wieniec dożynkowy”, „Najpiękniej zaaranżowane stoisko” oraz „Przydomowa dekoracja dożynkowa w Białej”. W strefie zabawy na dzieci czekać będzie siedem dmuchanych zamków i zjeżdżalni, stoisko z zabawkami, lody, gofry, a także stanowiska edukacyjne Nadleśnictwa Miękinia i Świdnica. Swój historyczny sprzęt rolniczy zaprezentuje Pan Zbigniew Walczak z Marcinowic, który udostępni do zwiedzania odrestaurowane ciągniki, w tym słynnego Lanz Bulldoga.

Dla rolników uruchomiona zostanie strefa agro, gdzie porad i konsultacji udzielać będą przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zaprezentują się również firmy z produktami branży rolnej.

Na miejscu wydarzenia stanie mobilny punkt szczepień, w którym każdy chętny będzie miał możliwość zaszczepienia się bez rejestracji jednodawkowym preparatem. Organizacją Mobilnego Punktu Szczepień zajmuje się Koło Gospodyń Wiejskich w Białej. Mieszkańcy Gminy Marcinowice będą mieli także okazję do skorzystania z Punktu Spisu Powszechnego, na którym pracownicy urzędu gminy pomogą dokonać wszelkich formalności.

Dożynki Gminy Marcinowice honorowymi patronatami objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda, Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.

 

Ramowy program Dożynek Gminy Marcinowice:

13.00 Msza Święta dziękczynna w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Białej

14.00 Korowód dożynkowy na boisko sportowe

14.30 Otwarcie uroczystości dożynkowych

Wręczenie odznaczeń “Zasłużony dla rolnictwa”

Konkurs na wieniec dożynkowy

Konkurs na najpiękniejsze stoisko

15.00 Występ Zespołu Pieśni i Tańca Jubilat

17.00-20.00 Program artystyczny “Disco Polo Show” – największe przeboje muzyki disco polo

21.00 Zabawa taneczna z zespołem “Walter Band”

 

 

 

Inauguracja pierwszej w Polsce BIG BENCH / WIELKIEJ ŁAWKI – Bieganów – 21 Sierpnia 2021, godz. 12.00

Lucyna Gołaszczyk – KokolokoADV
Sponsorka i promotorka
wraz z
Big Bench Community Project (Clavesana – Włochy)

ZAPRASZAJĄ

na inaugurację pierwszej w Polsce
BIG BENCH / WIELKIEJ ŁAWKI – Bieganów

zlokalizowanej w Bieganowie (Gmina wiejska Nowa Ruda)
21 Sierpnia 2021, godz. 12.00

Miejsce: GPS 50.559267, 16.487479
Łąka przy Agroturystyce Koko Ryku, Bieganów 41, 57-400

Jeżeli nie możesz być obecny na inauguracji, zapraszamy do odwiedzin
Wielkiej Ławki w każdym momencie, dostęp jest wolny

Inicjatywa BIG BENCH COMMUNITY PROJECT (BBCP) powstała po realizacji pierwszych Wielkich Ławek

 

zaprojektowanych przez Chrisa Bangle, amerykańskiego projektanta, mieszkającego od 2009 w
miejscowości Clavesana. Obecnie Wielka Ławka stała się symboliczną atrakcją rejonu Alta Langa w
Regionie Piemont / Włochy. Idea ma na celu wspieranie lokalnej społeczności, turystyki i doskonałości
rzemieślniczej krajów, w których znajdują się te nietypowe instalacje.
BBCP to inicjatywa non-profit, promowana przez zespół projektantów Chris Bangle Associates S.r.l., przez
Fundację BBCP oraz prywatnych sponsorów finansujących Wielkie Ławki.
Pierwsza Polska Big Banch jest sponsorowana przez Lucynę Gołaszczyk artystkę i właścicielkę
Agroturystyki Koko Ryku w Bieganowie, Lucyna przybyła tutaj z Piemontu w 2011r; jej więzi z Włochami
są nadal mocne i dlatego zapragnęła zrealizować łącznik między oba krajami i przyciągać na Wielką
Ławkę osoby z podobną potrzebą kontaktu z pięknym naturalnym otoczeniem gór i wzgórz sudeckich w
duchu slow turystyki.
We Włoszech w ciągu kilku lat powstało już 168 Big Bench.

“Zawsze ekscytujące jest widzieć, jak nowy pomysł podnosi skrzydła i wznosi się wysoko, aby odkryć
nowych ludzi, nowe podejście do życia i nowe sposoby widzenia rzeczy, które są już znajome.
Tak też się stało z Gigantyczną Ławką. Wszystko zaczęło się jako projekt przyjaciół i sąsiadów, a teraz
zdobywa serca i pasję wielu ludzi, którzy nie wyobrażali sobie, że pewnego dnia, będą podziwiać włoskie
góry i winnice siedząc na ogromnym meblu ogrodowym.
Oto piękno tego typu konstrukcji. Obiekty, które stają się ikoniczne nie tylko dlatego, że były napędzane
przez mechanizm marketingowy, ale dlatego, że sama idea była tak uwodzicielska i tak łatwa do
osiągnięcia, że sama stworzyła naturalne warunki do własnego powielania i rozpowszechniania.
Wielkie Ławki są często znane z obrazów, ale gdy usiądziesz na jednej z nich i doświadczysz wrażenia
cieszenia się widokiem, jakbyś „znowu był dzieckiem”, przeżywasz intensywne doświadczenie, którym
możesz się dzielić z innymi. Ławki są stworzone do relaksu, w przeciwieństwie do krzesła czy fotela są
wystarczająco szerokie, aby pomieścić jednego lub więcej przyjaciół. Siedzenie na ławce jest przyjemnym
gestem towarzyskim, a dobre wykorzystanie całej pozytywnej energii, jaką emanują Wielkie Ławk, jest
wizją WSPÓLNOTOWEGO PROJEKTU BIG BENCH.
Pozytywna idea Wielkich Ławek przekroczyła granice Piemontu! Tak jak nasza BIG RED BENCH #1
inspirowała entuzjastów do budowania innych, tak niektórzy goście z daleka przywieźli ze sobą tak silną
pamięć o ławkach, że zabrali koncepcję z powrotem na swoje ziemie. Być może pewnego dnia zobaczymy
„Ławę Pokoju” w naprawdę niespokojnym obszarze świata, gdzie rozpaczliwie potrzebna jest umiejętność
siedzenia, patrzenia na rzeczy z świeższej perspektywy i ponownego poczucia się jak dziecko.”

Chris Bangle
Clavesana, 2014

Pierwsza duża ławka o tym szczególnym projekcie została stworzona w 2010 roku przez Chrisa Bangle na
terenie Borgata w Clavesana, jego rezydencji i pracowni, jako instalacja z widokiem na krajobraz i
dostępna dla zwiedzających. Pomysł na ławki ponadwymiarowe nie jest nowy, ale kontekst tak. Zmiana
perspektywy wynikająca z wielkości ławki sprawia, że siedzący na niej poczuje się jak dziecko, które
nowym spojrzeniem może zachwycać się pięknem krajobrazu. Ławeczka od nieco ponad roku stała się
atrakcją dla zwiedzających okolicę.

Chris Bangle: „To świetna lekcja korzystania z innowacji kontekstowych. Mamy taką obsesję na punkcie
odkrywania nowych rzeczy, że często odmawiamy sobie ciekawego doświadczenia doświadczania rzeczy,
które są dobrze znane, ale w innym kontekście”.
W ciągu ostatnich kilku lat inne oficjalne ławki powstały w okolicach Piemontu i poza nim, bez środków
publicznych, tylko dzięki prywatnym sponsorom. Chris Bangle dostarczył darmowe rysunki i wskazówki
budowniczym ławek, prosząc jako jedyny warunek, aby zostały umieszczone w panoramicznym punkcie,
na terenie dostępnym dla publiczności i aby szanowały ducha społecznego, z którym narodziła się
pierwsza: nie prywatna instalacja, ale część zbiorowego doświadczenia, którym każdy może się dzielić i
doświadczać, przyjeżdżając do tych obszarów.

Gorąco wierzymy, że również w Polsce powstanie sieć Wielkich Ławek, które łączą ludzi w kontemplacji
krajobrazu, we wspólnych projektach, w promocji inwestycji prywatnych i społecznych na własnym
terytorium ale bez granic.
Wielkie Ławki są ogólnodostępne, zachęcają do odwiedzin lokalnych miejsc usługowych poprzez
kolekcjonowanie pieczątek w paszportach specjalnie do tego przeznaczonych.
Ty też możesz stać się promotorem twojego otoczenia dzięki Wielkiej Ławce, jeżeli posiadasz teren z
widokiem i spełniasz wymogi regulaminu BBCP.
Pod tym adresem możecie się zapoznać z ideą i sprawdzić na mapie gdzie znajdują się ławki:
https://bigbenchcommunityproject.org/en
Informacje: Lucyna Gołaszczyk, tel. 506642654, luzzy.k@gmail.com
Ze względu na małą ilość parkingów w pobliżu Wielkiej Ławki, sugerujemy pozostawinie
samochodu na parkingu na Górze Anny i zejście pieszo żółtym szlakiem lub drogą asfaltową