Ogłoszenia

Dusznickie Muzeum papiernictwa zaprasza do odwiedzenia „Dekady znaczonej kartkami”

Już w najbliższy piątek  w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój otwarta zostanie wystawa „Dekada znaczona kartkami” Polacy i reglamentacja kartkowa w latach 80. XX wieku”

Wystawa przeniesie zwiedzających w epokę kryzysu rynkowego lat 80. XX w., kiedy do zrobienia zwykłych zakupów nie wystarczały pieniądze. Cenniejsze od nich były kartki, pozwalające poszczególnym grupom społecznym nabywać ustalone przez władze ilości żywności, alkoholu, papierosów, benzyny, a nawet obuwia. Dziś, w okresie gospodarki rynkowej, okres kartkowy to tylko wspomnienie dla osób żyjących w latach 80., a dla młodszych Polaków przywykłych do uginających się od wszelkich towarów półek sklepowych, to abstrakcja. Celem wystawy jest ukazanie prozy życia w Polsce w epoce zakończonej 34 lata temu. Do prezentacji zostaną wykorzystane m.in. kartki ze zbiorów Muzeum Papiernictwa. Ekspozycja jest przygotowywana z wybitnym znawcą epoki kartkowej – prof. Andrzejem Zawistowskim, wykładowcą SGH w Warszawie oraz przy wsparciu organizacyjnym Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

Dolnośląscy Terytorialsi ćwiczyli skoordynowane działania antykryzysowe w Wałbrzychu.

Bardzo dobra współpraca służb oraz administracji publicznej była podstawą do osiągnięcia  celu ćwiczenia pk. WRZESIEŃ – 23. Scenariusz zakładał dostarczenie energii elektrycznej dla części mieszkańców oraz współdziałanie służb w skoordynowanych akcjach prowadzonych w całym mieście.

 

Żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 14 września 2023 roku, wzięli udział w dwóch epizodach ćwiczenia obronnego w Wałbrzychu.

Pierwszy z nich dotyczył przerwy w dostawie energii elektrycznej dla części Wałbrzycha, po uszkodzeniu stacji transformatorowej. We współdziałaniu z Tauron Dystrybucja S.A., żołnierze 16 DBOT podłączyli do sieci energetycznej agregat prądotwórczy, wchodzący w skład Kontenerowej Elektrowni Polowej (KEP-900), przywracając prąd odbiorcom.

Było to już nasze drugie ćwiczenie z Tauron Dystrybucja S.A. – informuje por. Marcin Pochodaj, Oficer Prasowy 16 DBOT – Zacieśnianie współpracy na tak istotnym polu, jakim jest ciągłość dostaw energii elektrycznej, ma istotne znaczenie w dzisiejszych czasach. Bardzo duża ilość urządzeń znajdujących się w domach wymusza potrzebę stałego dostarczenia prądu do gospodarstw. Warto również podkreślić, że poza odbiorcami indywidualnymi jest wiele instytucji, które muszą mieć energię elektryczną bez przerwy, są to m.in. szpitale, urzędy, domy pomocy społecznej itp. – dodaje.

Kolejny epizod zrealizowany w trakcie ćwiczenia odbył się w Starej Kopalni. Medycy z 16 DBOT przejmowali poszkodowanych w katastrofie budowlanej, którzy zostali wydobyci z gruzowiska przez ratowników ze Straży Pożarnej. W odnalezieniu rannych pomagały wyszkolone psy z grupy poszukiwawczo – ratowniczej. Ponadto żołnierze z 16 DBOT wraz z Policją oraz Strażą Miejską zabezpieczali miejsce działań wykorzystując do patrolowania terenu motocykl oraz quada.

Ćwiczenia jak również szkolenia, które pozwalają na wykorzystywanie oraz wymianę doświadczeń uczestników z różnych służb lub instytucji mają ogromną wartość dodaną. Najważniejszym celem w trakcie tego typu zadań jest poznanie procedur, które
w zależności od instytucji czy służby różnią się. W sytuacji realnego zagrożenia, zsynchronizowane działanie będzie miało kluczowe znaczenie. Ciągłe doskonalenie, współpraca i co najważniejsze zgrywanie przy takich lub podobnych sytuacjach ma cel, który jest zawarty w motto Wojsk Obrony Terytorialnej – Zawsze Gotowi Zawsze Blisko, czyli działać na korzyść lokalnych społeczności.

Organizatorem ćwiczenia obronnego pk. WRZESIEŃ – 23 był Urząd Miasta Wałbrzych,  który zaprosił do ćwiczenia służby i instytucje działające w obszarach swoich kompetencji w sytuacjach mających znamiona kryzysu.

Zgodnie z zapisami ustawy o obronie Ojczyzny, WOT odpowiada za niemilitarną część zadań zarządzania kryzysowego w Resorcie Obrony Narodowej. Dowódca WOT jest Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, natomiast dowódcy Brygad OT odpowiadają za współpracę z wojewodami w obszarze koordynacji i realizacji wsparcia ze strony Sił Zbrojnych RP.

„Lokalne Ekopraktyki”- dbasz o lokalne środowisko? Zgłoś swoją inicjatywę do konkursu Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Konkurs „Lokalne Ekopraktyki” skierowany jest do organizacji działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych inicjatyw ekologicznych (zrealizowanych na przestrzeni przynajmniej ostatniego roku, licząc od daty ogłoszenia konkursu), przez organizacje lokalne.

Uczestnikami konkursu mogą zostać przykładowo: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Gminne Ośrodki Kultury, organizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, posiadające wpis w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, prowadzące działalność na minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu. Do zgłoszenia inicjatywy musi być spełniony warunek – w projekt musi zostać zaangażowanych co najmniej 5 osób.

Ukończone inicjatywy powinny się przyczyniać do aktywizacji społeczności lokalnych i do zwiększenia ich świadomości ekologicznej w zakresie indywidualnych oraz zbiorczych działań na rzecz ochrony klimatu. Konkurs ma również na celu popularyzację właściwych zachowań ekologicznych do prostego zastosowania w gospodarstwie domowym oraz w najbliższym otoczeniu, opartych przede wszystkim na różnych sposobach oszczędzania energii i zasobów naturalnych.

Przykładowe inicjatywy, które można zgłaszać do konkursu: sposoby na oszczędzanie energii i zasobów, takie jak np. zbieranie deszczówki; różnorodne biologicznie ogródki; retencja wody; proekologiczne miejsce spotkań; wymiana sąsiedzka; warsztaty ekologiczne; naprawy w duchu no-waste; niemarnowanie żywności, niemarnowanie zasobów, itd.

Zgłoszenia do konkursu

Formularz, którego wzór określa Załącznik nr 1 do Regulaminu, należy wypełnić i przesłać pocztą elektroniczną na adres: ekopraktyki@klimat.gov.pl w następujący sposób:

 1. uzupełnić dane wymagane w Części I Formularza;
 2. opisać zgłaszaną do konkursu inicjatywę ekologiczną w środowisku lokalnym w Części II Formularza;
 3. wydrukować uzupełniony i kompletny Formularz i podpisać go własnoręcznym podpisem przez Przedstawiciela Uczestnika w wymaganych miejscach Formularza, tj. w Części I oraz w Części III, a następnie zeskanować do pliku w formacie PDF (opcjonalnie dopuszczalne jest podpisanie Formularza w postaci elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym);
 4. przesłać podpisany Formularz wraz ze zdjęciem lub zdjęciami, o których mowa w § 5 ust. 4, na adres email: ekopraktyki@klimat.gov.pl.

Do zgłoszenia należy również dołączyć uzupełniony i podpisany Formularz w pliku Word.

Wszystkie pliki do pobrania znajdują się na dole strony.

Nagrody

 1. Pierwsze miejsce – 10 000 zł
 2. Drugie miejsce – 7 000 zł
 3. Trzecie miejsce – 4 000 zł

Komisja konkursowa może przyznać dodatkowo do pięciu wyróżnień dla prac konkursowych w postaci nagród pieniężnych w wysokości 1 000 zł.

E-book „Lokalne Ekopraktyki”

Na podstawie zgłoszeń konkursowych laureatów zostanie opracowany e-book „Lokalne Ekopraktyki”, opisujący najlepsze zrealizowane inicjatywy. Zbiór ten, przygotowany w wersji elektronicznej i udostępniony do wykorzystania, stanowić będzie inspirację oraz wzór do naśladowania dla innych organizacji lokalnych oraz osób indywidualnych.

Zarejestruj się i weź udział w Ogólnopolskiej Konferencji Młodzieżowych Rad i Środowisk Młodzieżowych!

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem wspólnie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów zapraszają na Konferencję Młodzieżowych Rad i Środowisk Młodzieżowych. Podczas wydarzenia poznamy laureatów konkursu „Ambasador Młodego Pokolenia RP – II Edycja”, porozmawiamy o wzrastającym zaangażowaniu młodych w życie publiczne w szczególności w kontekście działań rządu takich jak wzmacnianie młodzieżowych rad przy JST czy wprowadzenie Funduszu Młodzieżowego.


Kiedy?
19 WRZEŚNIA 2023 r. godz. 12:00-18:00

Gdzie?
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przy al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie

Co planujemy w trakcie Konferencji?

 • panele dyskusyjne nt. aktywności młodzieży w życiu publicznym
 • warsztaty
 • gala konkursu „Ambasador Młodego Pokolenia RP”

Jak się zapisać?
Zapisy przez FORMULARZ INTERNETOWY

Szczegółowa agenda wydarzenia już wkrótce!

Obserwuj Radę Dialogu w mediach społecznościowych w by być na bieżąco:
Facebook: Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem
Instagram: @rada.dialogu
Twitter: @Rada_Dialogu

W Legnicy powstanie baza szkoleniowo-ćwiczeniowa dla Sił Zbrojnych RP

24 lipca br. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej – gen. bryg. Maciej Klisz
i Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Przemysław Bożek podpisali w obecności Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Elżbiety Witek oraz Ministra Obrony Narodowej – Mariusza Błaszczaka, list intencyjny w sprawie utworzenia w Legnicy obiektu szkoleniowego, który przeznaczony będzie m.in. dla WOT.

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego utworzenia w Legnicy obiektu szkoleniowego dla wojska nie jest przypadkowe i wiąże się z planami wzmocnienia krajowego potencjału obronnego. Jest to wspólna inicjatywa Prezesa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Przemysława Bożka, Dowódcy 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej – płk. Artura Barańskiego oraz lokalnych władz samorządowych. Pomysł utworzenia struktur Brygady w Legnicy powstał już na początku 2022 roku ze względu na potrzeby taktyczno-operacyjne, lokalizację miasta na mapie województwa oraz dużą liczbę żołnierzy będących mieszkańcami powiatu legnickiego.

Bezpieczeństwo jest sprawą niezwykle istotną. Mamy takie położenie geopolityczne, które powoduje, że o bezpieczeństwie musimy myśleć, bo zagrożenie jest realne – powiedziała podczas uroczystości Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej i Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ma zapewnić dogodne warunki do rozmieszczenia pododdziałów WOT w województwie dolnośląskim. Na terenie Legnicy powstanie hala wykorzystywana na potrzeby stacjonowania i szkolenia batalionu lekkiej piechoty 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Sformowanie struktur 16 DBOT w Legnicy pozwoli na zmniejszenie odległości do wysuniętych najdalej na południe rejonów województwa dolnośląskiego, co wpłynie na sprawność reagowania oraz umożliwi rozszerzenie zakresu szkolenia żołnierzy o dodatkowe obiekty.

Zapewnienie odpowiedniej lokalizacji, spełniającej wymagania zakwaterowania
i szkolenia żołnierzy oraz przechowywania sprzętu wojskowego, jest warunkiem niezbędnym do przygotowania analiz operacyjnych dotyczących lokalizacji kolejnej jednostki Wojsk Obrony Terytorialnych w województwie dolnośląskim. Podpisany dzisiaj list intencyjny to pierwszy, ale bardzo ważny krok w skomplikowanym procesie zwiększenia obecności żołnierzy w oliwkowych beretach w centralnej części województwa dolnośląskiego
– zaznaczył gen. bryg. Maciej Klisz, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

Kompleks wojskowy w Legnicy ma składać się m.in. z budynku koszarowo-biurowego, garażu z warsztatem, biura przepustek, wartowni i krytej strzelnicy. Obiekty te będą wykorzystywane przez wszystkich żołnierzy 16 DBOT.

Jestem bardzo zadowolony, że pomysł który wraz z dyrektorem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  panem Przemysławem Bożkiem jest realizowany w tak krótkim czasie. Legnica znajduje się w strategicznym miejscu na mapie województwa, więc dołożyliśmy wspólnie wszelkich starań, aby Wojsko Polskie zagościło tu ponownie. – powiedział płk Artur Barański dowódca 16 DBOT –  Utworzenie nowego kompleksu wojskowego jest dla nas wielkim krokiem
w rozwijaniu potencjału Brygady –
dodał.

16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej jest budowana na solidnym fundamencie – wartościach i zasadach, które są dla Terytorialsów drogowskazem. Na nich budujemy także społeczną odpowiedzialność za mieszkańców województwa dolnośląskiego. Terytorialność jest dla nas kluczem. To nie tylko obszar na mapie, czy odległość z domu do pracy. To przynależność do regionu i zamieszkującej go społeczności, z której się wywodzimy, którą znamy „jak własną kieszeń”.

16 DBOT liczy obecnie 2000 żołnierzy, zwiększenie struktury o pododdziały
w Legnicy pozwoli w niedalekiej przyszłości przyjąć do Brygady kilkuset kolejnych Terytorialsów.

 

Rusza konkurs „Przyjazna wieś”. Zaprezentuj swój projekt – wygraj wartościowe nagrody!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Przyjazna wieś”, gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł! Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, członkiem lokalnej organizacji, czy samorządu — to jest konkurs dla Ciebie.

 

„Przyjazna wieś” to konkurs, w którym atrakcyjne nagrody czekają na najciekawsze projekty zrealizowane dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020. Poszukujemy oryginalnych projektów i inspirujących inicjatyw, które miały pozytywny wpływ na polskie gospodarstwa rolne, przyczyniły się do ochrony środowiska i klimatu, a także wspierały rozwój lokalnych społeczności.

Na najlepsze projekty czekają atrakcyjne nagrody:

 • Za miejsce I — nagroda w kwocie 10 000,00 zł brutto
 • Za miejsce II — nagroda w kwocie 8 000,00 zł brutto.
 • Za miejsce III — nagroda w kwocie 6 000,00 zł brutto.

 

Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach:

 • Kategoria I – Udoskonalenie konkurencyjności gospodarstw rolnych
 • Kategoria II – Rozwój lokalny, aktywizacja społeczna i integracja
 • Kategoria III – Ochrona środowiska i działania na rzecz klimatu

 

Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji na temat konkursu:

https://ksow.pl/przyjazna-wies

Pogotowie przeciwpowodziowe: Starosta kłodzki uspokaja

W związku z wprowadzeniem 1 stopnia zagrożenia powodziowego przez Starostę powiatu kłodzkiego Macieja Awiżenia przeprowadziliśmy z Nim rozmowę, w której starosta informuje nas o obecnym stanie wód oraz uspokaja mieszkańców powiatu zaznaczając, że zagrożenie jest lokalne.

Poniżej transkrypcja rozmowy:👇

Maciej Awiżeń, Starosta Kłodzki:

O godzinie 7:00, 15 kwietnia, ogłosiłem Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie całego powiatu, ze względu na to, że w 5 miejscach już został przekroczony stan ostrzegawczy rzek, a w 2 stan alarmowy. W tej chwili nie pada deszcz w powiecie kłodzkim, przynajmniej w większości jego części, natomiast po południu mamy informację, że opady będą kontynuowane, a także w następnych dniach. Niestety, opadów jest na tyle dużo, że wolałem ogłosić stan ostrzegawczy, który wiąże się z tym, że przede wszystkim Straż Pożarna jest zaalarmowana i na swoich posterunkach, obserwując poziom rzek.

Redaktor:

A co to oznacza dla zwykłego mieszkańca?

Maciej Awiżeń, Starosta Kłodzki:

Dla zwykłego mieszkańca nie ma żadnego zagrożenia. W tym momencie nic niepokojącego się nie dzieje. Ważne jest, aby obserwować poziomy rzek, najlepiej przez stronę powiatową, jeżeli mieszka się blisko rzek, i ewentualnie reagować, jeżeli Straż Pożarna zechce przyjechać i powiedzieć, że w danym momencie trzeba opuścić dom. Ale prawdę mówiąc, zagrożenie jest bardzo lokalne dla tych wszystkich mieszkańców, którzy są bardzo blisko rzeki. To jest jeszcze pierwszy stan ostrzegawczy, który nie wiąże się z żadnymi działaniami dla mieszkańców.

Redaktor:

Jakie są rokowania? Będzie gorzej, czy lepiej, patrząc na pogodę? Jak szacujecie?

Maciej Awiżeń, Starosta Kłodzki:

Szacujemy, że pogoda będzie jeszcze przez kilka dni zmienna z opadami deszczu, ale nie ciągłymi. Dlatego musimy uważać. Aczkolwiek spodziewamy się, że spływanie wody będzie szybsze niż jej przybór. Dlatego wydaje się, że nie powinno być większego zagrożenia. Niemniej jednak wolimy, aby wszystkie służby były w stanie pogotowia.

Link do artykułu

(MN)

Masz ciekawy pomysł na społeczną inicjatywę? Zrealizuj go! Ruszyły Dolnośląskie Małe Granty.

27 marca 2023 roku rusza nabór wniosków w Programie Dolnośląskie Małe Granty!

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych – Realizator Programu Dolnośląskie Małe Granty ogłasza nabór wniosków dla grup nieformalnych, na granty finansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego

 • Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną?
 • Chcesz razem z mieszkańcami zorganizować wydarzenie kulturalne lub sportowe?
 • A może działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży?
 • Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000,00 zł!

Granty można przeznaczyć na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:
· podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
· działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
· działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
· nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
· działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
· kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
· wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
· ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
· turystyki i krajoznawstwa; – promocji i organizacji wolontariatu;
· działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
· przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
· działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
· działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
· działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
· działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
· inne.

1. Kto może starać się o dotację?
Grupa nieformalna – grupa lokalna, w skład której wchodzą minimum 3 osoby mieszkające na Dolnym Śląsku, które ukończyły 18 lat. Jedna z osób musi pełnić rolę lidera grupy.

2. Ile wynosi dotacja?
· Minimalna kwota grantu wynosi: 1 000,00 zł.
· Maksymalna kwota grantu nie może przekraczać: 5 000,00 zł.

3. Gdzie mogą być realizowane projekty?
Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie Dolnego Śląska w 5 subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław.

4. Do kiedy trwa nabór?
Nabór wniosków trwa od 27 marca 2023 roku (od godziny 00:00) do 11 kwietnia 2023 roku (do godziny 23:59), wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków: www.generator.malegranty.pl

5. Czas realizacji projektów?
Projekty można realizować w okresie od 15.05.2023 r. do 15.09.2023 r.

6. Jak się zgłosić?
a. zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie www.malegranty.pl
b. wypełnij i złóż wniosek na stronie: www.generator.malegranty.pl [od 27 marca 2023 roku (od godziny 00:00) do 11 kwietnia 2023 roku (do godziny 23:59)]

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.malegranty.pl

Dolnośląskie Małe Granty realizuje Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przy współfinansowaniu ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl 

Rozwój infrastruktury sportowej w Ząbkowicach Śląskich dzięki współpracy Posła na Sejm Marcina Gwoździa i lokalnych władz

Wojska Obrony Terytorialne składają hołd „Żołnierzom Wyklętym”

1 marca obchodzimy święto żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia Polski – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dla Terytorialsów to szczególna data – aż jedenaścioro Niezłomnych Bohaterów podziemia antykomunistycznego, którzy nigdy nie pogodzili się z ustanowionym w Polsce po II Wojnie Światowej porządkiem, to Patroni Brygad OT.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to dla Terytorialsów bardzo ważna data. Od początku formowania Wojsk Obrony Terytorialnej pewne było, że tradycje jej lokowane będą w Armii Krajowej. AK była formacją ochotniczą o charakterze terytorialnym, podobnie jak dzisiejsze wojska OT. Terytorialsi – jak niegdyś akowcy, a potem Żołnierze Wyklęci – mają bardzo silną motywację do służby i kierują się tymi samymi wartościami – miłością i gotowością do obrony Ojczyzny.

DRUGA KONSPIRACJA

Powojenne podziemie antykomunistyczne stanowiło naturalną kontynuację działalności niepodległościowej dla tysięcy żołnierzy z okresu okupacji II Wojny Światowej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich grup społecznych i zawodowych – wszyscy, dla których podstawowym impulsem działania była gotowość do walki o wolną Ojczyznę.

Jak podkreśla porucznik Piotr Łapiński, pracownik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku, żołnierz 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej:

Żołnierze Armii Krajowej w warunkach nowej rzeczywistości ponownie stanęli do walki. Tym razem z okupacją sowiecką, dlatego, że byli wierni złożonej przysiędze. Wierni dewizie honor i Ojczyzna, honor – nie honorarium. Dlatego uważali, zresztą słusznie, że wkroczenie Armii Czerwonej będzie oznaczało tak naprawdę instalowanie systemu komunistycznego w Polsce. Mieli świadomość tego, co się dzieje wokół nich. Mieli świadomość czym są bolszewicy, czym są komuniści i mieli świadomość tego, że są tak naprawdę jedyną praktycznie siłą, która może się przeciwstawić komunistom.

DZIEDZICZONE TRADYCJE

O tym, że Żołnierze Wykleci są ważni dla Terytorialsów nie trzeba nikogo przekonywać. Jedenaścioro wspaniałych patriotów, Niezłomnych Bohaterów podziemia antykomunistycznego, którzy nigdy nie pogodzili się z ustanowionym w Polsce po II Wojnie Światowej porządkiem jest Patronami Brygad OT. Są to:

 • 1 Podlaska Brygada OT – gen. bryg. Władysław Liniarski ps. „Mścisław”
 • 2 Lubelska Brygada OT mjr Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”
 • 3 Podlaska Brygada OT płk Łukasz Ciepliński ps. „Pług”
 • 4 Warmińsko – Mazurska Brygada OT – ppłk Gracjan Klaudiusz ps. „Fróg” „Szczerbiec”
 • 5 Mazowiecka Brygada OT – ppor. Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. „Rój”
 • 6 Mazowiecka Brygada OT – rtm. Witold Pilecki „Witold” ps. „Druh”
 • 7 Pomorska Brygada OT – kpt. mar. Adam Dedio ps. „Marynarz”
 • 8 Kujawsko – Pomorska Brygada OT gen. bryg. Elżbieta Zawacka ps. „Zo”
 • 9 Łódzka Brygada OT – gen. bryg. Stanisław Sojczyński ps. „Warszyc”
 • 14 Zachodnio-Pomorskiej Brygady OT – ppłk Stanisław Sędziak ps. „Warta”
 • 16 Dolnośląskiej Brygady OT – ppłk Ludwik Marszałek ps. „Zbroja”

Decyzje o przejmowaniu tradycji Żołnierzy Wyklętych, tych najdzielniejszych z dzielnych i tych najodważniejszych z odważnych żołnierzy II Wojny Światowej, przez jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej były następstwem spójnej polityki historycznej. Służy ona budowaniu morale i patriotyzmu żołnierzy WOT poprzez wskazanie bohaterów, do których mogą się odwołać. Bohaterów, którzy służyli i walczyli w tych samych miejscach, w których oni dziś się szkolą.

– zaznacza Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Maciej Klisz.

WSPÓŁCZESNE DZIAŁANIA

Opieka i troska o kombatantów, to szczególna rola, jaką przyjęli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Terytorialsi, jako młodsi towarzysze broni – stoją z nimi ramię w ramię – każdego dnia i na każde wezwanie. Troszczą się o dziedziczone tradycje. By kultywować pamięć o swoich wielkich poprzednikach, gdy jest to jeszcze możliwe organizują tzw. lekcje „żywej historii” – spotykają się z jeszcze żyjącymi bohaterami walk o wolną Polskę. Pamiętają o ważnych datach, o swoich patronach oraz o ich żyjących potomkach. Od przyjęcia tradycji Terytorialsi dbają o mogiły poległych, a w dni pamięci zapalają symboliczne znicze.

Obecność kombatantów i weteranów to już stały element uroczystości organizowanych przez WOT. Jednak to tylko część tego, w jaki sposób honorujemy ich życie i służbę dla Polski. Pamiętając o poległych i zmarłych, uczymy się od tych, którzy nadal są z nami. Od nich czerpiemy inspirację i uświadamiamy sobie, że skoro dali radę, w ciężkich czasach walki z okupantami, to również my powinniśmy być „Zawsze gOTowi, Zawsze Blisko”. Lekcje „żywej historii” oraz program Korzenie to  jedne z najlepszych przykładów naszych działań w tym obszarze.

– wskazuje gen. Klisz, dowódca Terytorialsów.