Ogłoszenia

„Life Podkowiec Tower” – nietypowy projekt ekologiczny realizowany w dolnośląskich lasach

Od 13 września br. w Nadleśnictwie Zdroje oraz w Nadleśnictwie Bardo realizowany jest pierwszy w Polsce transgraniczny projekt ochrony rzadko występującego gatunku nietoperza – Podkowca Małego. Celem projektu jest przeniesienie zamieszkującego głównie poddasza miejskich budynków nietoperza do lasu. W tym celu wybudowanych zostało po 10 leśnych domków dla tego gatunku ssaka, a w kolejnym etapie zbudowane zostaną specjalne wieże, które będą im służyć jako większe schronienie i w której będą mogły przezimować. Dodatkowo celem projektu jest stworzenie ekosystemu, w którym nietoperze będą aktywnie w sposób naturalny chronić przyrodę przed szkodnikami, gdyż to one są właśnie ich pożywieniem. Do projektu wejdzie testowo 11 nadleśnictw z całej południowej Polski, które już rozpoczęły prace przygotowawcze do tej inwestycji. Realizowaniu inwestycji towarzyszą także działania promocyjne, edukacyjne, konferencje, współpraca ze szkołami w regionie i seniorami z Uniwersytetów III wieku. Środki na inwestycje w projekcie „Life Podkowiec Towers” pochodzą z mieszanego mechanizmu finansowania Lasów Państwowych i projektów Unii Europejskiej.