Ogłoszenia

Manewry służb mundurowych w Parku Narodowym Gór Stołowych.

22 września br. w Parku Narodowym Gór Stołowych odbyły się manewry Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku. Scenariusz zakładał trzy zdarzenia, w tym pożar w miejscach trudno dostępnych na tzw. narożniku, pomoc i ewakuację poszkodowanego, który spadł na półkę skalną oraz działania poszukiwawcze zaginionej grupy harcerzy w rejonie Batorówka i Karłowa z udziałem dronów i Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Wałbrzych z psami. Celem ćwiczeń było wypracowanie schematu współdziałania między służbami, dlatego do tegorocznych manewrów zostały zaproszone w zasadzie wszystkie służby mundurowe i ratownicze w regionie. W koncentracji sił i środków wzięli udział funkcjonariusze policji, Straży Granicznej, Straży Parku Narodowego Gór Stołowych jako gospodarza wydarzenia, ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z regionu oraz Jednostki Ratowniczo Gaśnicze powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Kłodzka. Prezentacją możliwości dronów zajmowała się firma TPI Sp. z o.o. z Wrocławia.