Ogłoszenia

Korpus Wsparcia Seniorów”: Nowa Ruda wprowadza opaski bezpieczeństwa dla mieszkańców 65+

W odpowiedzi na rosnącą populację seniorów, Gmina Nowa Ruda, gdzie osoby w wieku 65 lat i więcej stanowią ponad 23,77% mieszkańców, wdrożyła program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Program obejmuje całodobową teleopiekę dla 50 seniorów, zrealizowaną za pośrednictwem opasek bezpieczeństwa. Inicjatywa realizowana będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie (GOPS).

Opaski bezpieczeństwa mają na celu poprawę zdrowia psychofizycznego i bezpieczeństwa seniorów, zwłaszcza tych mieszkających samotnie. Urządzenia będą wyposażone w funkcje, takie jak przycisk bezpieczeństwa, sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami oraz monitorowanie parametrów takich jak puls i saturacja.

 

W razie nagłego zagrożenia lub trudnej sytuacji, wciśnięcie guzika alarmowego na opasce umożliwia połączenie się z centralą, która jest stale gotowa do interwencji. Dyspozytor – ratownik medyczny, opiekun medyczny lub pielęgniarka – podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji, dyspozytor może zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z najbliższego otoczenia, pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

 

Finansowanie programu będzie pochodzić z budżetu własnego gminy oraz dotacji rządowej (80 %). Po rozeznaniu potrzeb seniorów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokona zakupu opasek wraz z obsługą systemu u wybranego realizatora usługi i rozpocznie wdrożenie programu na swoim terenie.

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem opaski są proszone o kontakt z GOPS przy ul. Niepodległości 2 w Nowej Rudzie, budynek A, parter, pokój nr 7. Godziny pracy GOPS: pon, śr, czw 7.30-15.30, wt do 16.30, pt do 14.30. Tel. 74 872 45 72.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” to ważny krok w kierunku budowania społeczeństwa przyjaznego dla seniorów. Inicjatywa może przyczynić się do zmniejszenia izolacji społecznej, zwiększenia uczestnictwa osób starszych w życiu lokalnej społeczności oraz promowania zdrowego, aktywnego starzenia się.

 

ŹRÓDŁO: UG NOWA RUDA