Ogłoszenia

Dolnośląscy samorządowcy z wizytą w koreańskiej Prowincji Gyeonggi.

Dolny Śląsk zacieśnia więzi z Koreą Południową. Podczas misji gospodarczej w Seulu zostało podpisane porozumienie o współpracy między Województwem Dolnośląskim, a Prowincją Gyeonggi, które jest wstępem do zawarcia umowy partnerskiej. Dolnośląską delegację reprezentowali Grzegorz Macko – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Krzysztof Maj – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Andrzej Jaroch – Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz radni województwa: Marek Obrębalski, Ewelina Szydłowska-Kędziera i Wojciech Bochnak.

Współpraca międzyregionalna jest bardzo ważnym elementem dla polsko-koreańskich stosunków. Znaczącym krokiem na drodze do umocnienia tej współpracy jest nowo otwarte, bezpośrednie połączenie lotnicze z Wrocławia do Seulu. Inauguracyjny lot odbył się 3 listopada 2023 roku z oficjalną dolnośląską delegacją na pokładzie.

– Samorząd Województwa Dolnośląskiego długo zabiegał o możliwość otwarcia tego połączenia. Jesteśmy bardzo dumni, że ten duży projekt się udał i został tak dobrze przyjęty. Na Dolnym Śląsku mieszka około 5 tysięcy obywateli Republiki Korei. Większość żyje na terenie Wrocławia i Bielan Wrocławskich. Bezpośredni lot ze stolicy Województwa Dolnośląskiego do Seulu to dla nich szansa na odwiedzenie rodzin, nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Ten lot to także szansa dla rozwoju turystyki i możliwość dla Koreańczyków zorganizowania podróży do naszego regionu – mówi Krzysztof Maj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Istotnym punktem pobytu dolnośląskiej delegacji w Seulu było podpisanie porozumienia między Województwem Dolnośląskim a Prowincją Gyeonggi o współpracy międzyregionalnej, którego sygnatariuszami są Andrzej Jaroch, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Kim Dong-Yeon, Gubernator Prowincji Gyeonggi. Podpisane porozumienie jest podstawą do dalszej partnerskiej współpracy obu regionów, która będzie polegać na wymianie dóbr i własnych doświadczeń, tak aby osiągnąć skutek synergii.

– Nasza współpraca nie zakończy się tylko na współpracy związanej z gospodarką. Będziemy się również wspierać i współpracować w takich obszarach jak kultura, turystyka, edukacja czy sport. Wierzę, że po podpisaniu porozumienia utworzy się pomiędzy naszymi regionami brama do długiej i owocnej współpracy – mówi Kim Dong-Yeon, Gubernator Prowincji Gyeonggi.

Podpisane porozumienie oznacza pogłębienie stosunków między Koreą i Polską, co jest bardzo znamienne, ponieważ w przyszłym roku będzie 35. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską, a Koreą. Ponadto deklaracja współpracy daje wiele możliwości nie tylko do tworzenia wspólnych inwestycji, ale także otworzy i ułatwi drogę przedsiębiorcom do nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

– Republika Korei to jeden z kluczowych partnerów ekonomicznych Polski w Azji i największy pozaeuropejski inwestor w Polsce i na Dolnym Śląsku. Podpisany dokument to symbol bezpośredniej relacji łączącej nasze regiony i dowód na to, że mamy wobec siebie bardzo poważne plany ekonomiczne i biznesowe. Wierzę, że dzięki takiej deklaracji jeszcze więcej inwestorów koreańskich zainteresuje się naszym regionem oraz więcej polskich przedsiębiorców zdecyduje się promować swoje produkty w Korei Południowej – opowiada Andrzej Jaroch, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Podpisanie memorandum było elementem polskiego Dnia Narodowego w Seulu z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystości udział wziął także J.E. Ambasador RP w Republice Korei Piotr Ostaszewski oraz wiceminister spraw zagranicznych Korei Południowej, który pogratulował odzyskania niepodległości po 123 latach i podkreślił, że jest dumny z tego, iż oba kraje rozwijają współpracę od 1989 roku i tworzą silne partnerstwo. Podczas Dnia Narodowego przemawiał także Wicemarszałek Województwa Grzegorz Macko, który podkreślał jak ważne jest zaangażowanie w  budowanie relacji polsko-koreańskich.

– Cieszę się, że mogliśmy przy tak ważnym spotkaniu wykonać pierwszy krok na drodze do długiej i owocnej dla obu stron współpracy pomiędzy Prowincją Gyeonggi oraz Dolnym Śląskiem. Życzyłbym sobie aby intensyfikacja relacji polsko-koreańskich, a szczególnie dolnośląsko-koreańskich przyczyniła się do wzajemnego bliższego poznania naszych kultur i piękna naszych ojczyzn – mówił Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego podczas Dnia Narodowego.

W Kalinowicach Górnych powstanie nowoczesna świetlica wiejska dzięki dofinansowaniu z Polskiego Ładu

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji: Jak przedsiębiorcy mogą skorzystać z dotacji UE?

Szanowni Państwo, dla PRZEDSIĘBIORCÓW m.in z Gminy Nowa Ruda pojawia się jedna z ostatnich szans na dotację z budżetu 🇪🇺 Unii Europejskiej do realizowanych inwestycji

W dobie zmiany polityki Unii Europejskiej, ostatnia szansa na uzyskanie dotacji z jej budżetu zbliża się ku końcowi. W nowych programach Unii Europejskiej przewidziano głównie instrumenty zwrotne, takie jak pożyczki, które nie są tak atrakcyjne jak dotacje.

O nowych programach Unii Europejskiej

Dlaczego pożyczki nie są tak atrakcyjne jak dotacje

Pożyczki, choć mają swoje zalety, takie jak niższe oprocentowanie czy elastyczność w spłacie, to jednak wymagają zwrotu i obciążają długiem firmę. W przeciwnym razie, dotacje nie muszą być zwracane, a ich uzyskanie jest bardziej korzystne dla przedsiębiorstw.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla przedsiębiorstw małych i średnich firm

Kto może ubiegać się o dotacje

Jednym z niewielu wyjątków będzie konkurs z Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla przedsiębiorstw małych i średnich firm, które działają planują działać na terenie byłego woj. wałbrzyskiego (powiaty: wałbrzyski, kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, świdnicki).

Warunki i możliwości związane z konkursem dotacji

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma na celu wspieranie przedsiębiorstw w ich działaniach, mających na celu zrównoważony rozwój oraz ochronę środowiska. Aby ubiegać się o dotację, przedsiębiorstwa muszą spełniać określone warunki oraz wykazać, że ich inwestycje wpłyną na poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej regionu.

Maksymalna możliwa do uzyskania dotacja

Wydatki podlegające refundacji

Maksymalna kwota dotacji, jaką można uzyskać w ramach konkursu, to 45% wydatków podlegających refundacji. Dotacje będą przyznawane w trybie konkursowym, co oznacza, że o kwalifikacji do dofinansowania zdecyduje jakość oraz profesjonalne przygotowanie wniosków.

Nabór wniosków i środki do rozdysponowania

Termin naboru wniosków

Nabór wniosków ruszy 31.05.2023 r. Przedsiębiorcy mają więc czas na przygotowanie swoich projektów oraz zgłoszenie ich w odpowiednim terminie.

Kwota środków do rozdysponowania

W konkursie przewidziano środki w wysokości ponad 140 mln zł. To ogromna suma, która może pomóc wielu przedsiębiorstwom w realizacji ich inwestycji.

Dotacje w trybie konkursowym

Kwalifikacja do dofinansowania

Jak wspomniano wcześniej, dotacje będą przyznawane w trybie konkursowym. Oznacza to, że nie wystarczy spełnić warunki formalne – wnioski muszą być również dobrze przygotowane i przemyślane, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania.

Profesjonalne przygotowanie wniosków

Warto zainwestować w profesjonalne przygotowanie wniosków o dotacje, aby zwiększyć szanse na ich uzyskanie. Eksperci z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków UE mogą pomóc w opracowaniu wniosków oraz doradzić w kwestiach związanych z konkursem.

Spotkanie z ekspertem z wieloletnim doświadczeniem

Termin i miejsce spotkania

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 27.04.2023 r., w godzinach od 12.30 do 14.30 w Urzędzie Gminy Nowa Ruda. To doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej o konkursie oraz uzyskać cenne wskazówki od eksperta z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków UE.

Celem spotkania

Głównym celem spotkania jest zwiększenie szans przedsiębiorców z terenu naszej gminy na pozyskanie dotacji. W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z warunkami i możliwościami związanymi z konkursem dotacji oraz uzyskania odpowiedzi na swoje pytania.

Wójt Gminy Nowa Ruda, Adrianna Mierzejewska, zachęca do udziału w spotkaniu, które może okazać się kluczowe dla przyszłości wielu firm z terenu gminy.

Podsumowanie

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to jedna z ostatnich szans na uzyskanie dotacji z budżetu Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw małych i średnich z terenu byłego woj. wałbrzyskiego. Nabór wniosków rozpocznie się 31.05.2023 r., a łączna kwota środków do rozdysponowania to ponad 140 mln zł. Aby zwiększyć szanse na uzyskanie dotacji, warto wziąć udział w spotkaniu z ekspertem z wieloletnim doświadczeniem, które odbędzie się 27.04.2023 r. w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.

FAQ

 1. Czy pożyczki są bardziej atrakcyjne niż dotacje?

Dotacje są zazwyczaj bardziej atrakcyjne dla przedsiębiorców, ponieważ nie wymagają zwrotu, co oznacza mniejsze obciążenie finansowe dla firmy.

 1. Czy każdy może ubiegać się o dotację z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji?

Dotacje z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji są przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw działających lub planujących działać na terenie byłego woj. wałbrzyskiego.

 1. Kiedy rozpoczyna się nabór wniosków o dotacje z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji?

Nabór wniosków o dotacje z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji rozpoczyna się 31.05.2023 r.

 1. Czy warto skorzystać z pomocy eksperta w przygotowaniu wniosku o dotację?

Tak, warto zainwestować w profesjonalne przygotowanie wniosków o dotacje, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania.

 1. Gdzie odbędzie się spotkanie z ekspertem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków UE?

Spotkanie odbędzie się 27.04.2023 r. w godzinach od 12.30 do 14.30 w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.

Dalsze kroki dla przedsiębiorców

Jeśli jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym dotacjami z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, warto podjąć następujące kroki:

 1. Zapoznaj się dokładnie z warunkami i kryteriami konkursu dotacji.
 2. Przemyśl swoje inwestycje i plany rozwoju związane z zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska.
 3. Weź udział w spotkaniu z ekspertem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków UE, które odbędzie się w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.
 4. Skonsultuj się z ekspertami w zakresie przygotowania wniosków o dotacje, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania.
 5. Przygotuj i złóż wniosek w odpowiednim terminie (31.05.2023 r.).

Wspierając przedsiębiorców z terenu gminy w pozyskiwaniu dotacji z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Wójt Gminy Nowa Ruda, Adrianna Mierzejewska, daje szansę na rozwój i inwestycje w regionie, przyczyniając się do poprawy sytuacji ekonomicznej i społecznej.

Nie czekaj, weź udział w spotkaniu i dowiedz się więcej na temat możliwości uzyskania dotacji z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To szansa, której nie można przegapić!

Odbudowa Drogi Stu Zakrętów: Mieszkańcy i turyści muszą uzbroić się w cierpliwość

Wstęp

Droga Stu Zakrętów, czyli odcinek drogi wojewódzkiej nr 387 na odcinku Radków-Karłów, została zamknięta w trybie awaryjnym 23 lutego tego roku. Ta sytuacja dotknęła zarówno mieszkańców gminy Radków, jak i turystów, którzy korzystają z tej popularnej trasy. W piątek, 14 kwietnia, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei (DSDiK) we Wrocławiu ogłosiła przetarg na awaryjną odbudowę tej drogi. Przewidywany odcinek do przebudowy to około 45 metrów (dokładnie w miejscu: km 13+800). Wykonawca będzie miał na nią 10 miesięcy. Co to oznacza w praktyce?

Problem mieszkańców Radkowa

Od zamknięcia drogi mieszkańcy gminy Radków zmagają się z trudnościami. Dzieci muszą dojeżdżać do szkoły objazdem, który wydłuża ich trasę o 20 km w jedną stronę. Ta sytuacja utrzymuje się dzień w dzień, wprowadzając wiele niepokoju w życie mieszkańców.

Pierwotne prognozy DSDiK

Początkowo DSDiK szacowała, że prace remontowe rozpoczną się na przełomie II i III kwartału tego roku i potrwają do IV kwartału. Niestety, te prognozy okazały się zbyt optymistyczne.

Ogłoszenie przetargu i jego konsekwencje

Termin składania ofert

Termin składania ofert przez potencjalnych wykonawców remontu to 10 maja. Jeżeli znajdą się chętni i ich oferty nie będą zawyżone, przetarg zostanie rozstrzygnięty, a wybrany wykonawca zostanie poproszony o podpisanie umowy. Od momentu złożenia podpisów wykonawca będzie miał 10 miesięcy na zakończenie prac.

Warunki przetargu

Wykonawca musi najpierw opracować kompletną dokumentację projektową, a następnie uzyskać ostateczną decyzję umożliwiającą wykonanie robót budowlanych. Dopiero po spełnieniu tych wymogów może przystąpić do realizacji inwestycji.

Wymagania dla wykonawcy

Opracowanie dokumentacji projektowej

Wykonawca musi przygotować kompletną dokumentację projektową, zawierającą wszystkie niezbędne informacje dotyczące realizacji inwestycji. Dokumentacja ta musi być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami DSDiK.

Rozbiórka i przygotowanie terenu

Prace rozpoczynają się od rozebrania istniejącego kamiennego przepustu, fragmentu muru kamiennego oraz konstrukcji jezdni i barier ochronnych na odcinku drogi objętym pracami. Następnie, wykonawca będzie musiał wyciąć kolidujące drzewa w obrębie istniejącego muru kamiennego.

Ochrona środowiska

Ze względu na fakt, że fragment drogi znajduje się na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych, wykonawca będzie musiał stosować wszystkie możliwe środki mające na celu jak najmniejszą ingerencję w obszar objęty ochroną.

Ograniczenie wycinki drzew

Wycinka drzew ma być ograniczona do minimum. Przewiduje się ewentualną konieczność wycinki drzew (klon zwyczajny) wyrastających z istniejącego muru kamiennego. Jednak jeżeli warunki prowadzenia robót nie będą tego wymagały, należy odstąpić od wycinki. Gra się będzie toczyć o 13 drzew.

Ochrona obszaru chronionego

Wykonawca będzie musiał zastosować wszelkie środki mające na celu ochronę obszaru Parku Narodowego Gór Stołowych. Wszystkie działania realizowane w ramach inwestycji muszą być zgodne z wymogami ochrony środowiska.

Czas realizacji

Czy uda się dotrzymać wyznaczonych terminów? Pierwszą odpowiedź na to pytanie poznamy 10 maja, kiedy zostaną rozstrzygnięte oferty przetargowe. Wszystko jednak może się zdarzyć, a realizacja inwestycji może ulec opóźnieniu.

Ryzyka związane z realizacją projektu

W dokumentach przetargowych możemy przeczytać, że istnieje ryzyko dalszego uszkodzenia korpusu drogi wskutek pracy ciężkiego sprzętu oraz konieczność szybkiego wykonania prac. Należy pamiętać, że remont dotyczy jedynie 45-metrowego odcinka Drogi Stu Zakrętów, a nie jej całej długości.

Perspektywy przyszłości

Zważywszy na zaistniałą sytuację, mieszkańcy Radkowa i turyści muszą uzbroić się w cierpliwość. Wszyscy liczą na to, że inwestycja zostanie zrealizowana w wyznaczonym czasie, co pozwoli na ponowne otwarcie Drogi Stu Zakrętów.

Podsumowanie

Droga Stu Zakrętów, będąca częścią drogi wojewódzkiej nr 387 na odcinku Radków-Karłów, została zamknięta w trybie awaryjnym, co wpłynęło na życie mieszkańców gminy Radków oraz turystów. Ogłoszony przetarg na awaryjną odbudowę tego odcinka drogi wiąże się z licznymi wyzwaniami, takimi jak opracowanie dokumentacji projektowej, rozbiórka i przygotowanie terenu, a także ochrona środowiska w obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych. Czas realizacji wynosi 10 miesięcy, jednak nie można wykluczyć ewentualnych opóźnień. Miejmy nadzieję, że inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z planem, co pozwoli na ponowne otwarcie tego ważnego dla mieszkańców i turystów odcinka drogi.

FAQ

 1. Dlaczego Droga Stu Zakrętów została zamknięta?Droga została zamknięta w trybie awaryjnym ze względu na jej zły stan techniczny, który wymagał pilnej interwencji.
 2. Kiedy planowane jest rozpoczęcie prac remontowych?Prace remontowe mają rozpocząć się po wyborze wykonawcy w przetargu, którego termin składania ofert to 10 maja.
 3. Jak długo potrwają prace remontowe?Wykonawca będzie miał na realizację inwestycji 10 miesięcy od momentu podpisania umowy.
 4. Czy prace remontowe obejmują całą Drogę Stu Zakrętów?Nie, prace remontowe dotyczą jedynie 45-metrowego odcinka drogi w miejscu oznaczonym jako km 13+800.
 5. Jakie są główne wyzwania związane z realizacją inwestycji?Główne wyzwania to opracowanie dokumentacji projektowej, rozbiórka i przygotowanie terenu, a także ochrona środowiska w obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych.

[MN]

foto: DSDiK

Gmina Nowa Ruda inwestuje 6 milionów złotych w rozwój infrastruktury i rekreacji

📰 Nowa Ruda, 12 kwietnia 2023 – Gmina Nowa Ruda ogłosiła, że zawarła umowy z wykonawcami na przeprowadzenie czterech dużych inwestycji o wartości 6 milio
nów złotych, które zostaną sfinansowane w ramach Polskiego Ładu. Projekty te mają na celu poprawę infrastruktury oraz zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej gminy dla jej mieszkańców.

 

🚧 Przebudowa dróg

Firma Drogmost zostanie odpowiedzialna za przebudowę 1,9 km drogi gminnej w Dworkach oraz 59 m drogi gminnej w Woliborzu (Podlesie), za łączną kwotę 2 milionów złotych.

 

🚧 Modernizacja mostów

Firma Serafiński wygrała przetarg na przebudowę i modernizację mostów we Włodowicach (przy kościele) oraz Czerwieńczycach (przy nowym boisku). Inwestycja ta będzie kosztować 836 tysięcy złotych.

 

🚧 Budowa skweru i altany

Firma Matyszczyk podjęła się budowy skweru w Jugowie oraz modernizacji altany rekreacyjnej w Bieganowie za łączną kwotę 941 tysięcy złotych.

 

🚧 Inwestycje w placówki zabaw

Pracownia ARCO otrzymała kontrakt na budowę lub przebudowę 10 placów zabaw na terenie gminy. W ramach tej inwestycji, która wyniesie 2 miliony złotych, powstaną placówki zabaw w miejscowościach: Koszyn, Dzikowiec, Jugów, Ludwikowice Kłodzkie / Sokolec, Przygórze, Sokolec, Sokolica, Świerki/ Bartnica, Włodowice i Wolibórz.

 

🚀 Termin realizacji

Wszyscy wykonawcy otrzymali rok na zakończenie swoich zadań.

 

🏛️ Wsparcie z Polskiego Ładu

Dzięki dofinansowaniu z Polskiego Ładu, Gmina Nowa Ruda jest w stanie przeprowadzić te istotne inwestycje, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności turystycznej regionu.

 

W miarę jak realizacja tych inwestycji będzie postępować, mieszkańcy Gminy Nowa Ruda będą mogli cieszyć się nowoczesną infrastrukturą, lepszymi warunkami do wypoczynku i rekreacji oraz wzrostem liczby miejsc pracy związanych z przeprowadzanymi pracami.