Ogłoszenia

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji: Jak przedsiębiorcy mogą skorzystać z dotacji UE?

Szanowni Państwo, dla PRZEDSIĘBIORCÓW m.in z Gminy Nowa Ruda pojawia się jedna z ostatnich szans na dotację z budżetu 🇪🇺 Unii Europejskiej do realizowanych inwestycji

W dobie zmiany polityki Unii Europejskiej, ostatnia szansa na uzyskanie dotacji z jej budżetu zbliża się ku końcowi. W nowych programach Unii Europejskiej przewidziano głównie instrumenty zwrotne, takie jak pożyczki, które nie są tak atrakcyjne jak dotacje.

O nowych programach Unii Europejskiej

Dlaczego pożyczki nie są tak atrakcyjne jak dotacje

Pożyczki, choć mają swoje zalety, takie jak niższe oprocentowanie czy elastyczność w spłacie, to jednak wymagają zwrotu i obciążają długiem firmę. W przeciwnym razie, dotacje nie muszą być zwracane, a ich uzyskanie jest bardziej korzystne dla przedsiębiorstw.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla przedsiębiorstw małych i średnich firm

Kto może ubiegać się o dotacje

Jednym z niewielu wyjątków będzie konkurs z Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla przedsiębiorstw małych i średnich firm, które działają planują działać na terenie byłego woj. wałbrzyskiego (powiaty: wałbrzyski, kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, świdnicki).

Warunki i możliwości związane z konkursem dotacji

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma na celu wspieranie przedsiębiorstw w ich działaniach, mających na celu zrównoważony rozwój oraz ochronę środowiska. Aby ubiegać się o dotację, przedsiębiorstwa muszą spełniać określone warunki oraz wykazać, że ich inwestycje wpłyną na poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej regionu.

Maksymalna możliwa do uzyskania dotacja

Wydatki podlegające refundacji

Maksymalna kwota dotacji, jaką można uzyskać w ramach konkursu, to 45% wydatków podlegających refundacji. Dotacje będą przyznawane w trybie konkursowym, co oznacza, że o kwalifikacji do dofinansowania zdecyduje jakość oraz profesjonalne przygotowanie wniosków.

Nabór wniosków i środki do rozdysponowania

Termin naboru wniosków

Nabór wniosków ruszy 31.05.2023 r. Przedsiębiorcy mają więc czas na przygotowanie swoich projektów oraz zgłoszenie ich w odpowiednim terminie.

Kwota środków do rozdysponowania

W konkursie przewidziano środki w wysokości ponad 140 mln zł. To ogromna suma, która może pomóc wielu przedsiębiorstwom w realizacji ich inwestycji.

Dotacje w trybie konkursowym

Kwalifikacja do dofinansowania

Jak wspomniano wcześniej, dotacje będą przyznawane w trybie konkursowym. Oznacza to, że nie wystarczy spełnić warunki formalne – wnioski muszą być również dobrze przygotowane i przemyślane, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania.

Profesjonalne przygotowanie wniosków

Warto zainwestować w profesjonalne przygotowanie wniosków o dotacje, aby zwiększyć szanse na ich uzyskanie. Eksperci z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków UE mogą pomóc w opracowaniu wniosków oraz doradzić w kwestiach związanych z konkursem.

Spotkanie z ekspertem z wieloletnim doświadczeniem

Termin i miejsce spotkania

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 27.04.2023 r., w godzinach od 12.30 do 14.30 w Urzędzie Gminy Nowa Ruda. To doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej o konkursie oraz uzyskać cenne wskazówki od eksperta z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków UE.

Celem spotkania

Głównym celem spotkania jest zwiększenie szans przedsiębiorców z terenu naszej gminy na pozyskanie dotacji. W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z warunkami i możliwościami związanymi z konkursem dotacji oraz uzyskania odpowiedzi na swoje pytania.

Wójt Gminy Nowa Ruda, Adrianna Mierzejewska, zachęca do udziału w spotkaniu, które może okazać się kluczowe dla przyszłości wielu firm z terenu gminy.

Podsumowanie

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to jedna z ostatnich szans na uzyskanie dotacji z budżetu Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw małych i średnich z terenu byłego woj. wałbrzyskiego. Nabór wniosków rozpocznie się 31.05.2023 r., a łączna kwota środków do rozdysponowania to ponad 140 mln zł. Aby zwiększyć szanse na uzyskanie dotacji, warto wziąć udział w spotkaniu z ekspertem z wieloletnim doświadczeniem, które odbędzie się 27.04.2023 r. w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.

FAQ

  1. Czy pożyczki są bardziej atrakcyjne niż dotacje?

Dotacje są zazwyczaj bardziej atrakcyjne dla przedsiębiorców, ponieważ nie wymagają zwrotu, co oznacza mniejsze obciążenie finansowe dla firmy.

  1. Czy każdy może ubiegać się o dotację z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji?

Dotacje z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji są przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw działających lub planujących działać na terenie byłego woj. wałbrzyskiego.

  1. Kiedy rozpoczyna się nabór wniosków o dotacje z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji?

Nabór wniosków o dotacje z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji rozpoczyna się 31.05.2023 r.

  1. Czy warto skorzystać z pomocy eksperta w przygotowaniu wniosku o dotację?

Tak, warto zainwestować w profesjonalne przygotowanie wniosków o dotacje, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania.

  1. Gdzie odbędzie się spotkanie z ekspertem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków UE?

Spotkanie odbędzie się 27.04.2023 r. w godzinach od 12.30 do 14.30 w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.

Dalsze kroki dla przedsiębiorców

Jeśli jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym dotacjami z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, warto podjąć następujące kroki:

  1. Zapoznaj się dokładnie z warunkami i kryteriami konkursu dotacji.
  2. Przemyśl swoje inwestycje i plany rozwoju związane z zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska.
  3. Weź udział w spotkaniu z ekspertem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków UE, które odbędzie się w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.
  4. Skonsultuj się z ekspertami w zakresie przygotowania wniosków o dotacje, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania.
  5. Przygotuj i złóż wniosek w odpowiednim terminie (31.05.2023 r.).

Wspierając przedsiębiorców z terenu gminy w pozyskiwaniu dotacji z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Wójt Gminy Nowa Ruda, Adrianna Mierzejewska, daje szansę na rozwój i inwestycje w regionie, przyczyniając się do poprawy sytuacji ekonomicznej i społecznej.

Nie czekaj, weź udział w spotkaniu i dowiedz się więcej na temat możliwości uzyskania dotacji z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To szansa, której nie można przegapić!