Ogłoszenia

Dolnośląscy samorządowcy z wizytą w koreańskiej Prowincji Gyeonggi.

Dolny Śląsk zacieśnia więzi z Koreą Południową. Podczas misji gospodarczej w Seulu zostało podpisane porozumienie o współpracy między Województwem Dolnośląskim, a Prowincją Gyeonggi, które jest wstępem do zawarcia umowy partnerskiej. Dolnośląską delegację reprezentowali Grzegorz Macko – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Krzysztof Maj – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Andrzej Jaroch – Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz radni województwa: Marek Obrębalski, Ewelina Szydłowska-Kędziera i Wojciech Bochnak.

Współpraca międzyregionalna jest bardzo ważnym elementem dla polsko-koreańskich stosunków. Znaczącym krokiem na drodze do umocnienia tej współpracy jest nowo otwarte, bezpośrednie połączenie lotnicze z Wrocławia do Seulu. Inauguracyjny lot odbył się 3 listopada 2023 roku z oficjalną dolnośląską delegacją na pokładzie.

– Samorząd Województwa Dolnośląskiego długo zabiegał o możliwość otwarcia tego połączenia. Jesteśmy bardzo dumni, że ten duży projekt się udał i został tak dobrze przyjęty. Na Dolnym Śląsku mieszka około 5 tysięcy obywateli Republiki Korei. Większość żyje na terenie Wrocławia i Bielan Wrocławskich. Bezpośredni lot ze stolicy Województwa Dolnośląskiego do Seulu to dla nich szansa na odwiedzenie rodzin, nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Ten lot to także szansa dla rozwoju turystyki i możliwość dla Koreańczyków zorganizowania podróży do naszego regionu – mówi Krzysztof Maj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Istotnym punktem pobytu dolnośląskiej delegacji w Seulu było podpisanie porozumienia między Województwem Dolnośląskim a Prowincją Gyeonggi o współpracy międzyregionalnej, którego sygnatariuszami są Andrzej Jaroch, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Kim Dong-Yeon, Gubernator Prowincji Gyeonggi. Podpisane porozumienie jest podstawą do dalszej partnerskiej współpracy obu regionów, która będzie polegać na wymianie dóbr i własnych doświadczeń, tak aby osiągnąć skutek synergii.

– Nasza współpraca nie zakończy się tylko na współpracy związanej z gospodarką. Będziemy się również wspierać i współpracować w takich obszarach jak kultura, turystyka, edukacja czy sport. Wierzę, że po podpisaniu porozumienia utworzy się pomiędzy naszymi regionami brama do długiej i owocnej współpracy – mówi Kim Dong-Yeon, Gubernator Prowincji Gyeonggi.

Podpisane porozumienie oznacza pogłębienie stosunków między Koreą i Polską, co jest bardzo znamienne, ponieważ w przyszłym roku będzie 35. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską, a Koreą. Ponadto deklaracja współpracy daje wiele możliwości nie tylko do tworzenia wspólnych inwestycji, ale także otworzy i ułatwi drogę przedsiębiorcom do nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

– Republika Korei to jeden z kluczowych partnerów ekonomicznych Polski w Azji i największy pozaeuropejski inwestor w Polsce i na Dolnym Śląsku. Podpisany dokument to symbol bezpośredniej relacji łączącej nasze regiony i dowód na to, że mamy wobec siebie bardzo poważne plany ekonomiczne i biznesowe. Wierzę, że dzięki takiej deklaracji jeszcze więcej inwestorów koreańskich zainteresuje się naszym regionem oraz więcej polskich przedsiębiorców zdecyduje się promować swoje produkty w Korei Południowej – opowiada Andrzej Jaroch, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Podpisanie memorandum było elementem polskiego Dnia Narodowego w Seulu z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystości udział wziął także J.E. Ambasador RP w Republice Korei Piotr Ostaszewski oraz wiceminister spraw zagranicznych Korei Południowej, który pogratulował odzyskania niepodległości po 123 latach i podkreślił, że jest dumny z tego, iż oba kraje rozwijają współpracę od 1989 roku i tworzą silne partnerstwo. Podczas Dnia Narodowego przemawiał także Wicemarszałek Województwa Grzegorz Macko, który podkreślał jak ważne jest zaangażowanie w  budowanie relacji polsko-koreańskich.

– Cieszę się, że mogliśmy przy tak ważnym spotkaniu wykonać pierwszy krok na drodze do długiej i owocnej dla obu stron współpracy pomiędzy Prowincją Gyeonggi oraz Dolnym Śląskiem. Życzyłbym sobie aby intensyfikacja relacji polsko-koreańskich, a szczególnie dolnośląsko-koreańskich przyczyniła się do wzajemnego bliższego poznania naszych kultur i piękna naszych ojczyzn – mówił Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego podczas Dnia Narodowego.

W WSSE jest realizowana budowa nowoczesnej hali magazynowo-przemysłowej, aby wspierać działalność lokalnych przedsiębiorców.

OdNowa RP – nowe stowarzyszenie, którego działania już widać w Kłodzku, a niebawem zobaczy cała Polska

W rozmowie z Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia OdNowa RP, Posłem na Sejm z okręgu wałbrzyskiego oraz wiceministrem edukacji i nauki Wojciechem Murdzkiem.

Pytanie: skąd pomysł/potrzeba założenia takiej organizacji?

Wojna za naszą wschodnią granicą to moment graniczny. Wojna zawsze jest tragedią i nigdy nie jest pożądana, ale stanowi również moment otrzeźwienia. Moment zadania pytania o priorytety. Dlatego właśnie postulaty programowe Stowarzyszenia OdNowa RP skupiają się wokół 3 kluczowych zagadnień:

 1. Bezpieczeństwa i polityki zagranicznej,

 2. Samorządu,

 3. Gospodarki.

Pytanie: Czy Wasz program był już szerzej prezentowany?

Tak. Liderzy OdNowy zaprezentowali „Wstęp do Przeglądu Strategicznego Państwa” 6 września br. podczas pierwszego dnia Forum Ekonomicznego w Karpaczu. „Wstęp do Przeglądu Strategicznego Państwa” prezentuje kluczowe założenia programowe. Dokument powstał w wyniku pracy ekspertów i działaczy stowarzyszenia, którzy przeprowadzili analizę aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej
i społecznej w Polsce.

Pytanie: Czy może Pan przybliżyć najważniejsze założenia programowe z obszaru Bezpieczeństwo i Polityka Zagraniczna?

W obliczu toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny oraz dynamicznych zmian w międzynarodowych stosunkach dyplomatycznych, jako Stowarzyszenie postulujemy szereg działań ukierunkowanych na stałe umacnianie bezpieczeństwa naszego kraju. OdNowa dostrzega zagrożenie, wrogich działań w obszarze informacyjnym, dlatego postulujemy utworzenie agencji odpowiedzialnej za zwalczanie dezinformacji.

Konflikt na Ukrainie spowodował wzrost zainteresowania wśród obywateli umiejętnościami proobronnymi. Idąc za społecznym zapotrzebowaniem oraz mając na uwadze potrzeby zaangażowania naszych obywateli w budowę potencjału odstraszania proponujemy utworzenie m.in. Centrów Szkoleń Proobronnych.

Istotną kwestią dla bezpieczeństwa obywateli jest proponowany przez Stowarzyszenie Program modernizacji infrastruktury schronowej miast.

OdNowa RP stawia na młodych, a ponieważ skuteczność polskiej polityki zagranicznej zależy także od liderów opinii poza granicami naszego państwa, kolejnym postulatem jest uruchomienie Międzynarodowego Programu Wizyt Studyjnych Młodych Liderów.

Pytanie: Jakie propozycje Stowarzyszenie OdNowa ma dla samorządów?

W dzisiejszych czasach niezbędna jest szybka poprawa efektywności niskowydajnych elektrociepłowni powiatowych. Przygotowany przez nas program umożliwi dotowanie elektrociepłowni na działania restrukturyzacyjne, a także na identyfikację źródeł, opracowanie dokumentacji oraz budowę
i wdrożenie przyłączy umożliwiających wprowadzenie do systemu ciepła odpadowego.

Współdziałanie rządu i samorządu to naszym zdaniem klucz do sprawnego zarządzania państwem. OdNowa dostrzega konieczność zwiększenia uwagi władz centralnych na najmniejsze formy działalności społecznej, takie jak np. sołectwa. Utrzymanie jedności społeczności lokalnych wiąże się również z zapewnieniem funkcji edukacyjnych, kulturalnych i integracyjnych dla mniejszych społeczności. Można to zrobić poprzez tworzenie Centrów Szkolno-Kulturalnych dla Małych Miejscowości.

Jako OdNowa RP proponujemy także utworzenie Krajowej Szkoły Administracji Samorządowej (KSAS). Takie rozwiązanie pozwoli zapewnić odpowiedni poziom wiedzy kadry obsługującej obywateli
w urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Pytanie: Słyszałem, że Program „Rozświetlamy Polskę” jest pomysłem Stowarzyszenia OdNowa. Jak Kłodzko i inne samorządy powiatu skorzystają na nim?

Kluczowym oraz z dzisiejszej perspektywy bardzo kosztownym elementem działalności samorządów, jest oświetlenie, często przestarzałe, niewydolne i energochłonne. Rozwiązaniem tego problemu jest nasz Program „Rozświetlamy Polskę”. To projekt generalnej wymiany oświetlenia w samorządach na nowoczesne i energooszczędne. Rząd dofinansuje oświetlenie dróg, przejść dla pieszych, szkół, szpitali, urzędów. Ten program dotyczy wszystkich samorządów. Skorzysta na nim Kłodzko oraz pozostałe gminy powiatu kłodzkiego.

Pytanie: Mówił Pan również o gospodarce. Co proponujecie w tym obszarze?

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią serce polskiej gospodarki. Mając na uwadze charakter i rolę firm rodzinnych dla lokalnych społeczności, widzimy potrzebę zwiększenia ochrony prawnej poprzez wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości. Proponujemy wprowadzenie przepisów prawnych odnośnie fundacji rodzinnej oraz utworzenie sieci Centrów Obsługi Przedsiębiorców. Dużą rolę w rozwoju firm z sektora MŚP odgrywają również klastry, dlatego postulujemy wzmocnienie ich roli oraz utworzenie Polskiej Izby Przemysłowej pełniącej rolę samorządu gospodarczego.

Pytanie: Rozmawialiśmy również o edukacji, jak OdNowa działa w tym obszarze?

Chociaż nie jest to fakt szeroko nagłośniony medialnie, dobra współpraca pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Ministerstwem Obrony Narodowej pozwoliła na opracowanie programu, dzięki ktoremu w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku, dawnej „budowlance”, od roku szkolnego 2022/23 po raz pierwszy utworzone zostały 3 pierwsze certyfikowane klasy mundurowe.

Zachęcam/zachęcamy do współpracy, kontaktu oraz zapoznania się ze szczegółowymi propozycjami Stowarzyszenia OdNowa RP m.in. poprzez stronę http://od-nowa.org.pl/

KOLEJNA EDYCJA DOLNOŚLĄSKIEGO PROGRAMU POMOCY STYPENDIALNEJ DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków do kolejnej edycji (rok szkolny 2022/23) Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Nabór wniosków trwa do 30 września 2022 r. Wartość projektu to 9 900 000 zł pochodzących ze środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Województwa.

Wsparciem stypendialnym w ramach projektu obejmuje się uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, uczących się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego. W okresie realizacji projektu (lata 2020 – 2023) wsparcie skierowane zostanie do 1800 uczniów (600 uczniów rocznie). Stypendysta otrzyma wsparcie stypendialne w łącznej kwocie 4 500,00 zł ( 450,00 zł miesięcznie), na okres jednego roku szkolnego (10 miesięcy nauki).

Uzyskanie stypendium jest dla uczniów nie tylko nagrodą za dotychczasową pracę i wysokie wyniki w nauce, ale również motywacją do dalszego rozwoju. Jako samorząd województwa dostrzegamy dużą potrzebę wspierania szkolnictwa zawodowego. Chcemy pokazać dolnośląskiej młodzieży, że technika i szkoły branżowe mogą być atrakcyjną ścieżką kariery zawodowej – mówi wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Program skierowany jest do uczniów szkół publicznych prowadzonych przez dolnośląską jednostkę samorządu terytorialnego:

 • branżowej szkoły I stopnia – uczeń co najmniej II klasy
 • branżowej szkoły II stopnia
 • technikum – uczeń co najmniej II klasy
 • szkoły policealnej – słuchacz co najmniej II semestru w trybie dziennym

Kryteria uzyskania stypendium:

 • Uczeń nie pobierał stypendium w I edycji Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych
 • Średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów zawodowych nie niższa niż 4,66

Kryteria dodatkowe:

 • finalista lub laureat turnieju lub olimpiady
 • średnia ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na poziomie nie niższym niż 4,50

 

Celem pomocy stypendialnej jest:

 • zwiększenie atrakcyjności i popularyzacja wśród młodzieży kształcenia zawodowego oferowanego przez dolnośląskie szkoły zawodowe;
 • rozwijanie aktywności uczniów/słuchaczy związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych na rynku pracy, pobudzenie kreatywnego myślenia przy jednoczesnym zgłębianiu wiedzy oraz mobilizacji do dalszej pracy nad indywidualnym rozwojem;
 • zwiększenie aspiracji edukacyjnych i aktywności młodzieży kształcenia zawodowego.

W ramach projektu Politechnika Wrocławska zrealizuje zadanie pn. „Warsztaty dla stypendystów”. Tematyka warsztatów będzie obejmowała szeroki zakres wiedzy z obszaru nowoczesnych technik i technologii stosowanych w obszarze życia społecznego i zawodowego, która pozwoli na podniesienie kompetencji w dalszym kształceniu jak również w późniejszym życiu zawodowym i społecznym.

Szczegółowe informacje na stronie www.stypendialny-dolnyslask.pl

Zakończenie przebudowy dworca Ścinawka Średnia coraz bliżej.

W ostatnich dniach otwarty został przejazd pod linią kolejową w sąsiedztwie dworca Ścinawka Średnia. Zwiastuje to coraz bliższy koniec przebudowy całego węzła kolejowego.

W nocy z 31 maja na 1 czerwca br. rozpoczął się ostatni etap metamorfozy (trwający około 3 miesiące) stacji Ścinawka Średnia z brzydkiego kaczątka w nowoczesną, funkcjonalną stacje godną XXI wieku. Teren tej olbrzymiej inwestycji odwiedzili senator Aleksander Szwed oraz radna Rady Powiatu Kłodzkiego ze Ścinawki Średniej Agnieszka Mandryk-Kryniecka.

Inwestycja na kwotę ponad 90 mln. zł. jest realizowana w PKP PLK ze środków budżetowych. W ramach realizowanej inwestycji zrealizowano prace obejmujące przebudowę torów, wyminę rozjazdów, wymianą semaforów, modernizacje przejazdu kolejowego i zabudowe sytemu eklektycznego ogrzewania rozjazdów które zapewni sprawną obsługę w warunkach zimowych. W dniu 1 czerwca został uruchomiony komputerowo-przekaźnikowy system sterowania ruchem kolejowym który przeniesie w jedną noc przeniesie stację z końca dziewiętnastego wieku od razu w XXI wiek.
Zmian nie obejmuje tylko warunków technicznych stacji ale także ułatwienia dla pasażerów – od 1 czerwca podróżni mogą już korzystać z wyremontowanego przejścia podziemnego oraz zyskali wyższy peron z antypoślizgową nawierzchnią, który ułatwia wsiadanie do pociągów. Od września stacja będzie mogła obsługiwać niepełnosprawnych podróżnych dzięki zabudowie dojścia do peronu bez barier architektonicznych oraz windą zabudowanym na peronach.
Najważniejszą kwestią dla mieszkańców Ścinawki Średniej i Nowej Rudy Słupiec było otwarcie dla ruchu samochodowego przejazdu pod wiaduktem kolejowym.
Remont stacji Ścinawka Średnia to nie jedyna tak olbrzymia inwestycja realizowana na terenie powiatu kłodzkiego przez PKP – podróżni już od dawna mogą korzystać ze zmodernizowanych stacji w Kłodzku Głównym, Kłodzku Mieście, Gorzanowie oraz wielu innych zmodernizowanych przejazdach kolejowych poprawiających bezpieczeństwo użytkowników.

Nowy budżet unijny dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 – ponad 10 miliardów złotych na rozwój regionu

Ponad 2,2 miliarda euro czyli przeszło 10 miliardów złotych –  to łączna pula pieniędzy, którą w latach 2021-2027 otrzyma Dolny Śląsk w ramach budżetu unijnego, czyli Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Te środki umożliwią dalszy dynamiczny rozwój gospodarczy regionu i realizację inwestycji, które poprawią jakość życia mieszkańców całego województwa. Przed nami konsultacje społeczne, podczas których gromadzone będą uwagi dotyczące kształtu i zakresu unijnego wsparcia.

 

– Dolny Śląsk jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej, a rozwój ten zawdzięcza przede wszystkim pracowitości Dolnoślązaków. Prowadziliśmy intensywne negocjacje nowego budżetu unijnego, aby Dolny Śląsk otrzymał jak najwięcej pieniędzy. Wynegocjowane blisko 10 miliardów złotych na rozwój regionu w latach 2021-2027 to ogromny sukces Zarządu Województwa. Dziękuję również wszystkim, którzy do tej pory razem z nami brali udział w pracach nad kształtem nowego programu wsparcia unijnego dla Dolnego Śląska. W szczególności partnerom społecznym, radnym, wójtom i burmistrzom. Teraz dzięki konsultacjom społecznym będą mieli okazję zapoznać się z nim wszyscy Dolnoślązacy – mówi Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Łącznie w najbliższych latach Dolny Śląsk będzie miał do dyspozycji przeszło 1,67 miliarda euro w ramach funduszy rozwoju regionalnego i europejskiego funduszu społecznego. To kwota podwojona w porównaniu do pierwszej propozycji, która została przedstawiona naszemu regionowi. Jej zwiększenie było możliwe dzięki skutecznym negocjacjom samorządu województwa. Dodatkowo nasz region otrzyma 556 milionów euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – skierowanego do podregionu wałbrzyskiego. W sumie kwota 2,2 miliarda euro będzie ogromnym impulsem dla zrównoważonego rozwoju całego regionu i umożliwi realizację wielu oczekiwanych przez Dolnoślązaków inwestycji – związanych m.in. z rozwojem infrastruktury drogowej i kolejowej, poprawą jakości ochrony zdrowia, rozwojem przedsiębiorczości i gospodarki oraz edukacji.

– Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 to kluczowy dokument, określający strategię wykorzystania funduszy europejskich w województwie dolnośląskim na najbliższe lata. Realizacja nowego programu regionalnego ma wpłynąć na zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej między północą a południem województwa oraz zniwelować występujące dysproporcje, co pozwoli na dalszy, harmonijny rozwój regionu oraz wysoką jakość życia mieszkańców – wyjaśnia wicemarszałek Grzegorz Macko.

Celem  konsultacji społecznych  jest zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia oraz środków przeznaczonych na poszczególne cele zawartych w projekcie programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Jego realizacja wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy naszego regionu, a sam jego kształt łączy oczekiwania Komisji Europejskiej, wyzwania wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa oraz założenia wynikające z krajowych dokumentów strategicznych.

Do udziału w konsultacjach społecznych, które potrwają do końca lutego br. zapraszamy wszystkich zainteresowanych – mieszkańców Dolnego Śląska, partnerów społecznych, samorządowych, organizacje, przedsiębiorców, przedstawicieli sektora nauki.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/rpo-wd-2021-2027/

Formularz uwag dostępny jest pod adresem:

https://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/rpo-wd-2021-2027/wez-udzial-w-konsultacjach-spolecznych/

Uwagi można zgłaszać także drogą mailową na adres: dpf@dolnyslask.pl

Termin na zgłoszenie uwag: od 24 stycznia do 28 lutego 2022 roku.

 

UMWD

Samorząd województwa wspiera dolnośląskie uzdrowiska

Wśród wielu inwestycji zaplanowanych na rok 2022 pokaźne środki samorząd województwa zamierza przeznaczyć na dolnośląskie uzdrowiska, których jest właścicielem. W sumie w tym roku do uzdrowisk trafi 17,3 mln złotych, a ponad połowa tej kwoty trafi do spółki Lądek-Długopole S.A. Dziś podczas konferencji prasowej szczegóły planów inwestycyjnych przedstawili wicemarszałek Grzegorz Macko, Joanna Walaszczyk – prezes spółki oraz dyrektor ds. administracyjno-technicznych uzdrowiska Elżbieta Piwońska.

Spółka Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. pozyskane z dokapitalizowania środki zamierza przeznaczyć na termomodernizację Szpitala Uzdrowiskowego „Jubilat” wraz z modernizacją bazy hotelowej i dostosowaniem do wymogów przepisów przeciwpożarowych oraz modernizacją balkonów. Jest to kontynuacja realizacji przedsięwzięcia rozpoczętego w 2019 roku, którego szacunkowy, całkowity koszt wyniesie około 15 mln zł. Spółka zrealizowała do tej pory około 30% zadania, a o dodatkowe dofinansowanie planuje się zwrócić również do Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych.

– Lądek-Zdrój to jedno z najpiękniejszych polskich uzdrowisk. Tym bardziej cieszę się, że możemy ogłosić wsparcie finansowe dla spółki uzdrowiskowej, co poskutkuje remontem obiektu Jubilat, którego zewnętrzna część od lat pozostawała w fatalnym stanie. Jako zarząd województwa zdecydowaliśmy o skierowaniu dodatkowych środków na dolnośląskie uzdrowiska, ponieważ ich rozwój jest dla nas priorytetem – zwłaszcza, że zlokalizowane są one w południowej, sudeckiej części województwa, która przez lata pozostawała niedofinansowana – wyjaśnia wicemarszałek Grzegorz Macko.

W przyszłości spółka planuje kolejne inwestycje. Są wśród nich m.in. wykonanie wentylacji mechanicznej w Zdroju Wojciech i adaptacja pomieszczeń świetlicy Sanatorium Ondraszek. Planowane działania zostały zaplanowane w ramach szerokiego projektu „Odbudowa sektora usług sanatoryjno-uzdrowiskowych w województwie dolnośląskim po kryzysie związanym z COVID-19”.

– Modernizacja obiektu „Jubilat” pozytywnie wpłynie na podniesienie standardów świadczonych usług oraz poprawę bezpieczeństwa klientów i kuracjuszy. Budynek ten jest dla nas obiektem strategicznym, który powstał w latach 70. XX wieku. Dlatego bardzo cieszymy się ze wsparcia finansowego, które wpłynie do nas z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego – dodaje Joanna Walaszczyk – prezes spółki Lądek-Długopole S.A.

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, w której 100% udziałów posiada samorząd województwa dolnośląskiego. Głównym źródłem dochodów spółki jest działalność uzdrowiskowa realizowana w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także usługi pełnopłatne.

AGT

Badania archeologiczne w Bardzie

W 2021 roku zakończyły się prace techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław-Kłodzko. Przed rozpoczęciem prac Wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przeprowadzenie badań archeologicznych na odcinku Ząbkowice Śląskie – Bardo 

Badania przeprowadzane będą od 01 II 2022 r. do 31 III 2022 r. na trasie planowanej budowy drogi ekspresowej S8. Mają mieć charakter nieinwazyjny, tzn. odbędą się bez naruszania gruntu. Powyższe badania mają polegać na przejściu pieszo przez teren przyszłej budowy, obserwacji i zdokumentowaniu zabytków archeologicznych. Podstawą prawną do badań jest pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Realizacja budowy drogi z Wrocławia do Barda jest planowana na lata 2023-2027. Natomiast kontynuacja prac projektowych dla pododcinka Bardo – Kłodzko, będzie możliwa po analizie połączenia tego odcinka z planowaną obwodnicą Złotego Stoku w ciągu DK46. Obecnie trwają prace nad Koncepcją programową, trwa opracowanie analizy i prognozy ruchu.

W sumie planowane jest wybudowanie 80 kilometrów nowej „ekspresówki”. Obecnie krajowa ósemka jest najdłuższą drogą w Polsce. Ma ok. 850 i km biegnie od granicy z Czechami w Kudowie Zdroju do granicy z Litwą w Budzisku. Docelowo cała mam mieć status drogi ekspresowej. Na tę chwilę taki status ma jedynie odcinek ok. 500 km z Białegostoku (woj. podlaskie) do Wrocławia włącznie z Autostradową Obwodnicą Wrocławia. 

Tekst: Remigiusz Biały
Zródło: GDDKiA
Foto: UM Bardo i GDDKiA

Dodatek osłonowy – praktyczne informacje

Dodatek osłonowy, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności przysługuje jednorazowo w 2022 r. gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł na osobę w gospodarstwie  jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400 zł lub 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600 zł lub 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850 zł lub 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1150 zł lub 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższenie kwoty dofinansowania uzależnione są od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku osłonowego przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przy ustalaniu dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że dodatek będzie przysługiwać nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego – wówczas kwota dodatku osłonowego będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.
W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego ustalona na zasadzie złotówka za złotówkę jest niższa niż 20 zł dodatek ten nie przysługuje.

Wnioski

Aby otrzymać dodatek osłonowy wypłacony w dwóch równych ratach należy złożyć wniosek do 31 stycznia, w przypadku wypłaty jednorazowej do 31 października 2022 r. Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Jak złożyć wniosek?

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego);
 • papierowo w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, przy ul. Szkolnej 24.

UM Dzierżoniów