Współpraca nauki i biznesu przypieczętowana

W dniu dzisiejszym 6 września br. w siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. odbyło się uroczyste spotkanie Prezesa Zarządu LSSE S.A. Przemysława Bożka oraz Dyrektora Departamentu Klastrów i Komunikacji LSSE.S.A. Bernadetty Brożyny z przedstawicielami partnerskich szkół oraz firm w celu podpisania trójstronnych umów patronackich.

W spotkaniu udział wzięli: Mariusz Kargol – Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej, Radosław Dąbrowski – Dyrektor firmy HMT Heldener Metalltechnik Polska sp. z o.o., Jan Kotylak – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. majora Henryka Sucharskiego w Złotoryi oraz Błażej Prus – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „Vitbis” sp. z o.o.

Wielotygodniowe rozmowy i spotkania przedstawicieli Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego z przedstawicielami szkół oraz przedstawicielami firm na tematy kształcenia młodzieży na potrzeby lokalnego rynku pracy zaowocowały nawiązaniem współpracy oraz podpisaniem dwóch trójstronnych umów patronackich pomiędzy:

 1. PZS nr 2 im. W. Witosa w Środzie Śląskiej a HMT Heldener Metalltechnik Polska Sp. z o.o. oraz Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.;
 2. ZSZ im. maj. H. Sucharskiego w Złotoryi a Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowym „Vitbis” Sp. z o.o. oraz Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.

W ramach umów zostaną utworzone dwie klasy patronackie w zawodzie technik logistyk w Złotoryi, oraz mechatronik w Środzie Śląskiej.

Wierzymy, że połączenie potencjału gospodarczego i naukowego przy wsparciu LSSE S.A. będzie tworzyć fundament do kształcenia młodych ludzi na potrzeby lokalnego rynku pracy.

Jest decyzja środowiskowa dla S8 między Łagiewnikami a Wrocławiem

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał decyzję środowiskową dla odcinka drogi ekspresowej S8 Łagiewniki – Wrocław (Magnice). To oznacza, że rekomendowany przez GDDKiA wariant przebiegu tego odcinka (WPR1) został zatwierdzony.

Po szczegółowej analizie wariantów trasy drogi ekspresowej, zapadła decyzja środowiskowa, określająca w jakim wariancie będzie ona realizowana. Jest to bardzo ważny krok w realizacji inwestycji

Decyzja środowiskowa (DŚU) jest to skrót od Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, która jest wydawana w sytuacji gdy przedsięwzięcie może znacząco wpływać na środowisko. Jej wydanie jest poprzedzone szczegółową analizą różnych wariantów trasy, w których uwzględnia się aspekty techniczne, środowiskowe, społeczne oraz ekonomiczne. Ponadto przy wydaniu tej decyzji bieżę się pod uwagę konsultacje społeczne.

 

Trasa planowana jest na długości 32,6 km, przebiegać będzie przez tereny gmin Łagiewniki, Jordanów Śląski, Sobótka, Kąty Wrocławskie i Kobierzyce.

Zakres prac

W ramach zadania zaplanowano budowę pięciu węzłów drogowych:

 • węzeł Łagiewniki – połączenie z drogą wojewódzką nr 384,
 • węzeł Trzebnik – połączenie z drogami krajowymi nr 8 i 39,
 • węzeł Jordanów Śląski – połączenie z drogą krajową  nr 8 oraz drogami powiatowymi DP2075D oraz DP1989D,
 • węzeł Owsianka – połączenie z drogą wojewódzką nr 346,
 • węzeł Chrzanów – połączenie z drogą krajową nr 8 oraz z Autostradową Obwodnicą Wrocławia A8.

850 kilometrowa droga z Kudowy – Zdrój do Budziska łączy niejako Czechy z Litwą i sprawiam że jest to najdłuższa droga krajowa w Polsce. W tym aż 500 kilometrów jest drogą ekspresową. Na Dolnym Śląsku S8 ma prowadzić do Boboszowa

Droga ekspresowa S8 od Wrocławia do Kłodzka została podzielona na krótsze odcinki:

 • Kłodzko – Ząbkowice Śląskie (pododcinek Kłodzko – Bardo i Bardo -Ząbkowice Śląskie),
 • Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki
 • Łagiewniki – Wrocław (Magnice).

Realizacja drogi ekspresowej S8 od Wrocławia do Barda planowana jest w systemie Projektuj i buduj w latach 2023-2027.

 

Ponad miliard zł inwestycji światowego potentata spożywczego na terenach od Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Dzięki działaniom Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Środzie Śląskiej (woj. dolnośląskie) powstanie ultranowoczesny i zrównoważony środowiskowo zakład PepsiCo produkujący przekąski. Projekt przyczynia się do stałego, zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki, tworzenia nowych miejsc pracy, a także rozwoju lokalnych społeczności.

Przemysław Bożek Prezes LSSE S.A.

Miesiące negocjacji i rozmów połączone z ciężką pracą naszych specjalistów przyniosły zamierzony efekt. Na 30 hektarowej działce powstanie największa inwestycja PepsiCo w Polsce. To krok w przyszłość, krok w nowoczesne technologie oraz krok w bezpieczne i ekologiczne miejsca pracy. – podkreśla Przemysław Bożek Prezes LSSE S.A.

Inwestycja to prawie 55 000 m2 zabudowanej powierzchni, na której zatrudnienie znajdzie ponad 450 osób. 8 linii produkcyjnych o najniższym zużyciu mediów (wody, energii, gazu) na 1 kg produkcji oraz technologie przyszłości, czyli pasywna technologia budynku produkcyjnego o najwyższych parametrach ekologicznych – pierwszy na świecie obiekt PepsiCo zaprojektowany w oparciu o pomiar emisji CO2 w całym cyklu życia: projektu, budowy i eksploatacji, to główne filary odpowiedzialności ekologicznej PepsiCo.

Jestem dumny, że nasza strefa będzie miejscem, w którym nowoczesne technologie wspierają rozwiązania proekologiczne dążąc do poprawy jakości życia i pracy mieszkańców naszego regionu -dodaje Prezes Bożek

Fabryka to także ochrona środowiska, dlatego obiekt docelowo ma posiadać własne rozwiązania fotowoltaiczne na budynku biurowym, najlepszą w swojej klasie zakładową podczyszczalnie ścieków oraz punkty zasilania samochodów elektrycznych na parkingu osobowym. Zakład ma osiągnąć neutralność klimatyczną do 2035 roku.

 

Inwestycja będzie opierać się o lokalnych dostawców, będąc impulsem dla dalszego rozwoju polskiego rolnictwa. Nowy zakład przyczyni się jeszcze większej współpracy z polskimi rolnikami dostarczającymi ziemniaki i kukurydzę uprawiane wyłącznie w sposób zrównoważony.

 

To z czego cieszę się najbardziej to wsparcie dla polskiego rolnictwa. Rozmawiając z naszymi inwestorami wielokrotnie podkreślaliśmy, jak ważny jest wpływ inwestycji na środowisko, gospodarkę ale przede wszystkim na rolnictwo i mieszkańców regionu. Inwestycja, to dodatkowe 60 000 ton ziemniaków rocznie, od 10 000 ton kukurydzy w 2023 roku do 30 000 ton kukurydzy w 2027 roku oraz ponad 20 nowych lokalnych dostawców – Piotr Wojtyczka Wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Strażacy OSP z regionu otrzymają dotacje na specjalistyczne wyposażenie

Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu przyznał dotacje dla dolnośląskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy z regionu wiedzą, na co przeznaczą pieniądze z WFOŚiGW. Wnioskowali m.in. o środki na zakup: agregatów, pilarek, motopomp, detektorów do pomiaru stężeń tlenu i dwutlenku węgla a także specjalistycznych ubrań. To sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.

To w ostatnich latach kolejne już wsparcie dla strażaków ochotników z naszego województwa. Dobrze wyposażeni ratownicy mogą bezpiecznie wykonywać swoje zadania, a to z kolei wpływa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Mogliśmy się o tym przekonać w ostatnim czasie, gdy ochotnicy walczyli ze skutkami burz w naszym regionie – mówi Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Dotacje w wysokości ponad 1,6 mln zł pozwolą na dofinansowanie 217 jednostek OSP.

Lista jednostek OSP dostępna jest na stronie www. wfosigw.wroclaw.pl/aktualnosci

S8 nie tylko do Kłodzka!

S8 nie tylko do Kłodzka!
Według najnowszych doniesień rządu w ramach inwestycji w infrastrukturę do budowy drogi S8 zostanie dodany kolejny odcinek z Kłodzka do Boboszowa co znacząco poprawi dojazd z regionu Powiat Kłodzki do Wrocławia.
Pomoże to przede wszystkim:
Gmina Kłodzko
Bystrzyca Kłodzka gmina
Gmina Międzylesie info
Gmina Lądek-Zdrój
Gmina Stronie Śląskie
 

Młodzi o Polskim Ładzie na ulicach Świdnicy

Przedstawiciele Klubu Młodych Stowarzyszenie „Dla Polski” opowiadali mieszkańcom Świdnicy
Polskim Ładzie. Były rozmowy o programie, ale też o przyszłości Świdnicy i regionu.

-„Polski Ład to realna szansa na szybki rozwój całej Polski, a w tym także Świdnicy i całego naszego regionu. Bardzo nas cieszy fakt, że samorządowcy z naszego powiatu, w tym Pani Prezydent Świdnicy, korzystać będą z tych wielkich rządowych grantów w postaci 95% dotacji na lokalne inwestycje. W historii RP nie było tak szerokiego programu, który w tak szybki sposób wchodził w życie. Pamiętajmy również, że te inwestycje to nowe miejsca pracy z których będą korzystać mieszkańcy Świdnicy i całego powiatu.” – podkreślał Sylwester Stachurski, rzecznik prasowy KM Stowarzyszenia „Dla Polski”

– „Polski Ład wprowadza wiele możliwości dla młodych społeczników. Jednym z najważniejszych dla nich programów będzie wprowadzenie „budżetu dla młodzieżowych rad”. Granty, które młodzieżowi radni otrzymają pozwolą im na rozwój lokalnych społeczności.” – zauważa Adam Goleński, członek zarządu oraz koordynator województwa dolnośląskiego Klubu Młodych Stowarzyszenia „Dla Polski”.

Podobne akcje planowane są w całym regionie.

Do najważniejszych założeń Polskiego Ładu należy:
• przeznaczenie 7 proc. PKB na zdrowie,
• obniżka podatków dla 18 mln Polaków i kwota wolna na europejskim poziomie,
• 500 tys. nowych miejsc pracy dzięki inwestycjom,
• zwiększenie dostępności do finansowania własnego mieszkania,
• zdecydowane uproszczenia w biurokracji dla rolników,
• stworzenie Centrum Dziecka i Rodziny wspomagającego rozwój dzieci, osób uczących się oraz
rodzin oczekujących lub wychowujących dzieci,
• ułatwienia dla małych przedsiębiorców, m.in. niższe podatki, ulgi dla prototypów
• sprawiedliwa transformacja energetyczna

• Satelitarny System Obserwacji Ziemi,
• emerytury bez podatku do 2500 zł.
#PolskiŁad

Posadź las! Dotacje dla rolników na zalesianie.

Rolnicy gospodarujący na gruntach o słabszej jakości, które nie zapewniają odpowiednich plonów, mogą posadzić na nich las i uzyskać na ten cel dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” finansowane z budżetu PROW 2014-2020 można się starać od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r.

Poddziałanie zalesieniowe skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. Pomoc może otrzymać rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów. Beneficjentami mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Wsparcie na zalesienie ma charakter jednorazowej, zryczałtowanej płatności, której celem jest zrekompensowanie kosztów wykonania zalesienia oraz jego ochrony. Wysokość pomocy uzależniona jest m.in. od tego, czy sadzone będą drzewa liściaste czy iglaste, rodzaju gruntów, nachylenia terenu, czy wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej i waha się od 8 307 zł/ha do 12 707 zł/ha.

Ponadto w kolejnych latach do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać dodatkową pomoc:

 • przez 5 lat – premię pielęgnacyjną w wysokości od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha;

 • przez 12 lat – premię zalesieniową, która jest rekompensatą za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, w wysokości 1 215 zł/ha.

Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć co najmniej 0,1 ha i minimum 20 m szerokości, chyba że graniczy z lasem – wtedy szerokość gruntu nie ma znaczenia. W 2021 r. powierzchnię maksymalną, do której można ubiegać się o pomoc, zwiększono do 40 ha. Bardzo ważnym dokumentem, który trzeba posiadać, aby posadzić las, jest plan zalesienia sporządzony przez nadleśniczego Lasów Państwowych. Jego kopię, z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem, należy bezwzględnie dołączyć do wniosku o przyznanie wsparcia. Grunty przeznaczone do zalesienia, co do zasady, powinny być położone poza obszarami: Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków narodowych czy krajobrazowych lub ich otulin.

Wnioski o dofinansowanie w ramach tego poddziałania należy składać do biur powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Można je dostarczyć osobiście, przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Dziesiątki miliardów dla regionu. Konsultacje Polskiego i Dolnośląskiego Ładu.

Dziesiątki miliardów dla regionu. Konsultacje Polskiego i Dolnośląskiego Ładu.

W stolicy Dolnego Śląska odbyły się pierwsze konsultacje poświęcone Rządowemu Funduszowi – Polski Ład. W trakcie spotkania przedstawiciele rządu – Minister Michał Dworczyk i Szef Gabinetu Politycznego Premiera Krzysztof Kubów na ręce przeszło 300 samorządowców złożyli komponent programowy – tzw. Dolnośląski Ład. Propozycje inwestycyjne dla całego województwa oznaczają strategiczne zaangażowanie dziesiątek miliardów złotych.

Rozpoczynamy prace nad Dolnośląskim Ładem – dyskusję, która pozwoli wypracować najlepsze rozwiązania dla regionu. Chcemy w najbliższych latach, przy wykorzystaniu środków europejskich i instrumentów krajowych, dać niezwykle silny impuls rozwojowy. Ponad wszystkimi podziałami chcemy przygotować takie rozwiązania, które poprawią jakość życia mieszkańców Dolnego Śląska – przekazał w trakcie konferencji Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Michał Dworczyk.

Harmonijny i spójny rozwój regionu

Regionalny komponent ogólnopolskiego programu “Polski Ład” to dokument zawierający opis strategicznych przedsięwzięć z zakresu – infrastruktury drogowej i kolejowej, sportu i turystyki, ekologii i zielonej energii, rewitalizacji zabytków, gospodarki i usług publicznych.

Dolnośląski Ład” to kolejny etap naszej współpracy, mający na celu utrzymanie tempo rozwoju naszego regionu. Jesteśmy liderem nie tylko w Polsce, ale także w Unii Europejskiej – mówił Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Przedsięwzięcia wskazane w powstałym dokumencie pozwolą na pełniejsze osiągnięcie wizji rozwoju regionu Dolnego Śląska określonego na rok 2030. Stanie się on regionem równomiernego rozwoju, regionem przyjaznym dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów, a także regionem nowoczesnym i konkurencyjnym w skali krajowej i europejskiej.

Dokument konsumuje pewne założenia Polskiego Ładu, ale konsumuje także wieloletnią pracę dolnośląskich samorządów. Dzisiaj rozpoczęliśmy proces konsultacji. Zachęcamy wójtów, burmistrzów i prezydentów, aby składali kolejne wnioski. Zależy nam na harmonijnym i spójnym rozwoju regionu – dodał Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Propozycje kolejnych strategicznych projektów zbierane będą do końca sierpnia bieżącego roku. Wypracowanie ostatecznej formy dokumentu zaplanowane jest na wrzesień.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele większości dolnośląskich samorządów – w tym m.in: Marszałek Województwa Cezary Przybylski, Wicemarszałek Grzegorz Macko, Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Prezydent Lubina Robert Raczyński, Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski oraz parlamentarzyści z regionu – Mirosława Stachowiak-Różecka, Marcin Gwóźdź i Paweł Hreniak. Konsultacje organizował Wojewoda Dolnośląski – Jarosław Obremski.

Projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym

Rząd Prawa i Sprawiedliwości przedstawił nową ustawę dotyczącą ekologicznego rolnictwa, wg której baza producentów zostanie objęta certyfikacją oraz placówki oświatowe otrzymają dopłaty od Krajowego Ośrodku Wsparcia Rolnictwa na zakup żywności dla uczących się dzieci. Świadczenia mają także otrzymać rolnicy używający ekologicznego materiału siewnego.

Ustawa została sporządzona z powodu regulacji, które zostały zatwierdzone przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej w 2018 roku. Dotyczyły one znakowania i produkcji wyrobów ekologicznych. Resort Rolnictwa wdraża również w życie politykę “Zielonego Ładu”.

Jak zapowiada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, projekt ma zostać przyjęty przez rząd w ciągu najbliższych miesięcy.

VI Kongres Prawa i Sprawiedliwości

Dnia 3 i 4 lipca 2021 r. w Warszawie odbył się VI Kongres Prawa i Sprawiedliwości. Podczas dwudniowych obrad partii wybrani delegaci wybrali Prezesa Partii, Radę Polityczną, Koleżeński Sąd Dyscyplinarny oraz wiceprezesów i Sekretarza Generalnego.

 

 

Jednym z punktów programu posiedzenia partii było wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, który w sobotę został ponownie wybrany na przewodniczącego Prawa i Sprawiedliwości. Polityk wspomniał w swoim przemówieniu o rządach Zjednoczonej Prawicy i jej pracy w ciągu ostatnich sześciu lat. Mówił o zmianach w strukturach społecznych, gospodarczych oraz oświatowych i podkreślał przy tym, jakie zmiany zawarte w Polskim Ładzie nastąpią w najbliższej przyszłości. Zapowiedział również, że to jego ostatnia kadencja jako prezes partii – wicepremier pełni tę funkcję od 2003 roku.

 

Stronnictwo podczas spotkania powiadomiło o planach uchwał dotyczących m.in. sanacji oraz nowym statucie partii i oparciu struktur terenowych na okręgach senackich. Podjęto także uchwałę dotyczącą nepotyzmu. Jak mówi dokument – „zakazuje się zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa członków najbliższej rodziny posłów senatorów”.

 

Wiceprezesami ugrupowania zostali wybrani w niedzielę: premier Mateusz Morawiecki, Beata Szydło, Mariusz Błaszczak, Joachim Brudziński, Mariusz Kamiński i Antoni Macierewicz. Sekretarzem Generalnym został Krzysztof Sobolewski.