Gmina Ciepłowody, pod przewodnictwem Wójta Łukasza Białkowskiego, kontynuuje realizację inwestycji związanych z utrzymaniem infrastruktury melioracyjnej. Prace zaczęły się w miejscowości Jakubów, gdzie przystąpiono do konserwacji rowu melioracyjnego.

W ramach projektu, rów został wyczyszczony, pogłębiony i obłożony płytami ażurowymi. Dzięki tym działaniom, gmina Ciepłowody zapewnia poprawę jakości systemu melioracyjnego, co pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie lokalnych rolników oraz mieszkańców.

Wójt Łukasz Białkowski podkreśla, że gmina Ciepłowody jest świadoma potrzeby utrzymania odpowiedniej infrastruktury melioracyjnej, która przyczynia się do prawidłowego zarządzania wodami na terenie gminy.

Obecnie, ekipa pracująca na miejscu oczekuje na poprawę warunków pogodowych, które pozwolą na zakończenie planowanych prac. Gmina Ciepłowody wyraża przekonanie, że kontynuacja tego typu inwestycji przyczyni się do trwałego wzrostu jakości życia mieszkańców, jak również pomoże w zapewnieniu sprzyjających warunków dla lokalnych przedsiębiorstw i rolnictwa.

ŹRÓDŁO: UG CIEPŁOWODY