środa, 24 lipca, 2024
- REKLAMA -Animowana Przejrzystość Obrazka Targi Zdrowej Żywności
Strona głównaGospodarkaCzym jest Krajowy Plan Odbudowy?

Czym jest Krajowy Plan Odbudowy?

- Advertisement -
- Advertisement -

Po wczorajszej debacie i głosowaniu w Sejmie już wiemy, że wzrastają szanse na to, że Krajowy Plan Odbudowy stanie się faktem. Wysłany do Komisji Europejskiej dokument zakłada wiele działań, mających na celu odbudowę wielu sfer naszej gospodarki oraz sfery społecznej po kryzysie wywołanym pandęmią.

Sam dokument liczy sobie blisko 500 stron, my chcemy przybliżyć czytelnikom jego najważniejsze założenia.

KPO koncentruje swoje działania na sześciu europejskich filarach odpowiedzi na kryzys i budowy odporności:

1) zielona transformacja,

2) transformacja cyfrowa,

3) inteligentny i trwały wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu,

4) spójność społeczna i terytorialna,

5) opieka zdrowotna oraz odporność gospodarcza, społeczna i instytucjonalna,

6) polityki na rzecz następnego pokolenia, takie jak edukacja i umiejętności.

 

Adresatem proponowanych działań w ramach KPO są:

  •  obywatele w ramach programów wsparcia wymiany źródeł ciepła i zwiększenia efektywności energetycznej budynków (czyste powietrze) oraz powszechnego dostępu do internetu;
  •  przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, które otrzymają środki na dywersyfikację profilu działalności i odbudowę inwestycji, zarówno w sektorach najbardziej dotkniętych skutkami pandemii (np. sektor turystyki, kultury, gastronomii i handlu) oraz nowe inwestycje na rozbudowę potencjału innowacji, elektromobilności, wdrożenia zielonych technologii i produktów oraz rozwoju aplikacji i usług w zakresie cyfryzacji;
  • samorządy terytorialne, otrzymujące wsparcie, m.in. w zakresie inwestycji w rozbudowę infrastruktury i środki transportu, zapewniające czyste środowisko i nowe możliwości inwestycyjne (m.in. wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie terenów inwestycyjnych, termomodernizacja szkół, systemy oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenie w wodę poza aglomeracjami, zielona transformacja miast (w tym małych i średnich) i ich obszarów funkcjonalnych,
    cyfrowa infrastruktura szkól, zeroemisyjny tabor autobusowy);
  • instytucje publiczne dostarczające podstawowe usługi społeczne (zdrowie, edukacja, rynek pracy), decydujące o poziomie jakości życia i perspektywach rozwojowych Polski;
  • podmioty spoza systemu administracji publicznej (np. podmioty społeczne, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe – NGOs), korzystające ze wsparcia w zakresie realizowanych przez nie działań objętych interwencją KPO.

GŁÓWNE CELE KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY

 

 

Na realizację celów przyjętych w KPO do sierpnia 2026 r. planuje się wydatkowanie całej dostępnej dla Polski w ramach RRF sumy środków bezzwrotnych w wysokości 23,858 mld euro. Zakres wskazanych w ramach KPO reform wymaga również dodatkowego wsparcia z części zwrotnej Instrumentu dla zwiększenia szybkości odbudowy oraz wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki. Polska będzie wnioskowała w momencie składania KPO do KE o 12,112 mld euro z części pożyczkowej RRF. Środki te zostaną przeznaczone przede
wszystkim na dodatkowe sfinansowanie przedsięwzięć związanych z transformacją klimatyczną i cyfryzacją. Łącznie w ramach KPO zaplanowano wydatkowanie 35,970 mld euro.

 

 

POWIĄZANE ARTYKUŁY
- REKLAMA -Animowana Przejrzystość Obrazka KOMAR-GACKI

NAJBARDZIEJ POPULARNE

Ostatnie komentarze