Ogłoszenia

Mała Retencja w Nadleśnictwie Zdroje (WIDEO)

Lasy Państwowe od 2007 roku realizują projekt „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich”. Głównym celem tego projektu jest zatrzymanie wody w górskich lasach, podniesienie poziomu wód powierzchniowych i gruntowych oraz spowolnienie odpływu tych wód ze zlewni górskich. W ramach małej retencji górskiej buduje się i remontuje oczka i zbiorniki wodne, przeprowadza się renaturyzację torfowisk lub siedlisk bagiennych, buduje się przepusty, wodo pusty, zastawki, brody czy progi i stopnie spowalniające płynące zazwyczaj szybko strumienie i rzeki górskie. Piotr Mirek z Nadleśnictwa Zdroje przedstawia bliżej zasady działania „małej retencji w górach”, która przysłuży się wszystkim mieszkańcom regionu, ale przede wszystkim naszym lasom…

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *