Wpisy

Inwestycje drogowe na terenie Gminy Nowa Ruda: perspektywy na przyszłość

14.04.23r. przedstawiciele Starostwa Powiatowego oraz Gminy Nowa Ruda spotkali się z sołtysem wsi Bartnica, Bogusławem Tabora, w celu omówienia planów inwestycyjnych związanych z remontami i przebudową dróg powiatowych na terenie gminy.

Starostwo Powiatowe zadeklarowało przeprowadzenie cząstkowych remontów dróg w ciągu dwóch tygodni oraz wpisanie przebudowy drogi do przyszłorocznego budżetu powiatowego. Gmina Nowa Ruda również potwierdziła wielokrotne zapewnienie o dofinansowaniu inwestycji drogowych na drogach powiatowych z lokalnego budżetu.

 

W 2016 roku, wspólnie z powiatem kłodzkim, wykonano pierwszy etap remontu drogi powiatowej w Bartnicy. Niestety drugi etap nie doszedł do skutku z powodu wycofania się powiatu kłodzkiego z inwestycji. Na spotkaniu podjęto decyzję o kontynuacji prac nad remontem tej drogi. Gmina Nowa Ruda zobowiązała się do przekazania środków w przyszłorocznym budżecie na ten cel.

 

Podczas spotkania omówiono również plany przebudowy dróg w Dzikowcu, takich jak Dzikowiec Dębówka i Słupiec-Dzikowiec (przy kopalni). Gmina Nowa Ruda zadeklarowała również finansowanie tych inwestycji w przyszłorocznym budżecie.

 

Przedstawiciele Gminy Nowa Ruda przypomnieli także o konieczności pilnego remontu kolejnych dróg powiatowych, takich jak Przygórze Zatorze, Świerki – Dworki – Krajanów – Sokolica – Włodowice, Sokolec czy Jugów Sitów.

 

Nawierzchnia drogi powiatowej prowadzącej przez cały Jugów ma zostać położona jeszcze w tym roku. Realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki środkom rządowym oraz wsparciu m.in. Wiceministra Klimatu i Środowiska Ireneusza Zyski, Posła na Sejm RP Marcina Gwoździa, Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Grzegorza Macko, Senatora RP Aleksandra Szweda oraz przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Kłodzku.

 

Obecnie na terenie gminy realizowane są inwestycje drogowe we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kłodzku, m.in. w Bożkowie (okolica szkoły, remizy), Czerwieńczycach i Nowej Wsi Kłodzkiej.

 

Te plany inwestycyjne mają na celu poprawę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda, z korzyścią dla mieszkańców oraz przszystkich korzystających z dróg powiatowych w tym regionie. Wprowadzenie zmian oraz realizacja planów inwestycyjnych przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu jazdy, a także wpłynie na rozwój lokalnej gospodarki.

 

W kolejnych miesiącach spodziewane są konsultacje i spotkania z mieszkańcami dotyczące planowanych inwestycji oraz możliwości uzyskania dodatkowego finansowania z funduszy zewnętrznych. Władze lokalne będą również monitorować postęp prac i realizację inwestycji na bieżąco, aby upewnić się, że zostaną one zakończone zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

W dłuższej perspektywie, oprócz remontów i przebudowy dróg, władze Gminy Nowa Ruda będą również analizować potrzeby w zakresie infrastruktury drogowej oraz możliwości dalszego rozwoju transportu publicznego. To może obejmować rozbudowę dróg, ścieżek rowerowych oraz systemów komunikacji zbiorowej, co przyczyni się do poprawy mobilności mieszkańców i turystów odwiedzających region.

 

W miarę jak inwestycje będą się rozwijać, mieszkańcy i użytkownicy dróg powinni być świadomi możliwych utrudnień w ruchu oraz tymczasowych zmian organizacji ruchu. Władze lokalne będą starały się minimalizować wpływ prac na codzienne życie mieszkańców, jednocześnie informując o postępach i terminach zakończenia inwestycji.

 

W rezultacie, mieszkańcy Gminy Nowa Ruda i okolic mogą oczekiwać poprawy stanu dróg powiatowych oraz większego zaangażowania władz lokalnych w dążeniu do lepszej infrastruktury drogowej, co przyczyni się do podniesienia jakości życia oraz przyciągnięcia inwestorów i turystów do tego regionu.

 

FOTO: UG NIWA NOWA RUDA 

(MN)

Wystawa Stołów Wielkanocnych – Świąteczne Dekoracje, Rękodzieła i Smakowite Potrawy – ZAPRASZAMY

Zbliża się Wielkanoc, a wraz z nią tradycyjna Wystawa Stołów Wielkanocnych organizowana przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. To już stały punkt programu dla mieszkańców i turystów odwiedzających okolicę. Na wystawie nie zabraknie pięknie udekorowanych stołów, rękodzieł artystycznych i smakowitych potraw, które wprowadzą w świąteczny nastrój.

W tym roku na stoiskach pojawią się także prywatni wystawcy, oferujący swoje wyroby i specjały wielkanocne. Na miejscu będzie można kupić ręcznie zdobione pisanki, kraszanki, palmy wielkanocne i wiele innych produktów wykonanych z naturalnych materiałów.

Nie zabraknie również występów lokalnych KGW oraz konkursów na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną i Najlepszą Potrawę Wielkanocną.

Wstęp na wystawę jest wolny, więc nie ma żadnych przeszkód, aby odwiedzić to wyjątkowe wydarzenie! 🐇🌸🥚🐣

Prawie 138 mln złotych dla woj. dolnośląskiego w ramach kolejnego konkursu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Jeszcze więcej pieniędzy na rozwój naszego regionu! Rząd premiera Mateusza Morawieckiego rozstrzygnął kolejny nabór w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – do jednostek samorządu terytorialnego trafi kolejna transza środków z 13,5 mld zł. Dzięki wsparciu będziemy mogli zrealizować planowane inwestycje m.in. budowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńcu Ząbkowickim, modernizację Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie, budowę przedszkola w Bożkowie czy utworzenie terenów inwestycyjnych w Głuszycy. Rządowe środki na inwestycje zmieniają oblicze naszego regionu!

Zrównoważony rozwój – RFIL dla małych gmin i dużych miast w całej Polsce

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Środki przekazane przez rząd można wykorzystać m.in. na budowę żłobków, przedszkoli czy remont dróg – a także inne, niezbędne lokalnie działania

W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego ponad 13 mld złotych:

  • 6 mld zł – środki, które trafiły latem 2020 roku do wszystkich gmin i powiatów w całej Polsce
  • 4,35 mld zł – środki przyznane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach konkursu w grudniu 2020 roku
  • 1,65 mld zł – środki przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach drugiego konkursu – przyznane właśnie teraz
  • 1 mld zł – skierowany do gmin górskich z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi (nabór wniosków zakończył się 12 lutego 2021 r.)

Jakie działania zostaną zrealizowane w naszym regionie?

Kolejny zastrzyk pieniędzy z budżetu państwa w wysokości prawie 138 mln złotych, przyznanych w II konkursie RFIL, pozwoli nam zrealizować ważne lokalne inwestycje.

Dzięki rządowym środkom już teraz udało się zrealizować potrzebne nam wszystkim inwestycje. Wśród nich są:

  • rewitalizacja drugiego etapu Winnej Góry w Trzebnicy miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych, którego celem jest zachowanie, udostępnienie i powstanie Trzebnickiego Parku Kulturowego poprzez budowę wieży widokowej na szczycie wzgórza. Realizacja obejmuje właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi na obszarach cennych przyrodniczo oraz budowę dużej ścieżki obejmującej m.in. zieleń, elementy małej architektury oraz przystanki edukacyjne.
  • Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej w Podgórzynie. Przedmiotem robót budowlanych jest rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu wraz z uporządkowaniem i umocnieniem koryta rzeki w obrębie obiektu.
  • Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz biologiczną oczyszczalnią ścieków oddzielnie dla Nowej wsi Wielkiej i Nowej Wsi Małej w gminie Paszowice.

Niebawem w realizacji będą również m.in.:

  • Budowa Śródmiejskiego Obejścia Wołowa wraz z wiaduktem nad linią kolejową. W zakres inwestycji wchodzi m.in. budowa nowej jezdni, budowa wiaduktu, przebudowa istniejących skrzyżowań, budowa chodników i ciągu pieszo – rowerowego, odwodnienia, oświetlenia ulicznego, przepustów oraz przebudowa kolidującego uzbrojenia.
  • Wykonanie termomodernizacji przedszkola BAJKA w Międzyborzu. Zakres prac obejmie pokrycie dachowe, elewację, stolarkę i podjazd dla niepełnosprawnych.
  • Inwestycja „Rowerowo Aktywni” obejmująca budowę toru „pumptrack” w Bogatymi wraz budową torów rowerowych w tym toru dla najmłodszych oraz osób średnio i zaawansowanych siłowni zewnętrznej dla seniorów .