Ogłoszenia

Dolnośląscy Terytorialsi ćwiczyli skoordynowane działania antykryzysowe w Wałbrzychu.

Bardzo dobra współpraca służb oraz administracji publicznej była podstawą do osiągnięcia  celu ćwiczenia pk. WRZESIEŃ – 23. Scenariusz zakładał dostarczenie energii elektrycznej dla części mieszkańców oraz współdziałanie służb w skoordynowanych akcjach prowadzonych w całym mieście.

 

Żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 14 września 2023 roku, wzięli udział w dwóch epizodach ćwiczenia obronnego w Wałbrzychu.

Pierwszy z nich dotyczył przerwy w dostawie energii elektrycznej dla części Wałbrzycha, po uszkodzeniu stacji transformatorowej. We współdziałaniu z Tauron Dystrybucja S.A., żołnierze 16 DBOT podłączyli do sieci energetycznej agregat prądotwórczy, wchodzący w skład Kontenerowej Elektrowni Polowej (KEP-900), przywracając prąd odbiorcom.

Było to już nasze drugie ćwiczenie z Tauron Dystrybucja S.A. – informuje por. Marcin Pochodaj, Oficer Prasowy 16 DBOT – Zacieśnianie współpracy na tak istotnym polu, jakim jest ciągłość dostaw energii elektrycznej, ma istotne znaczenie w dzisiejszych czasach. Bardzo duża ilość urządzeń znajdujących się w domach wymusza potrzebę stałego dostarczenia prądu do gospodarstw. Warto również podkreślić, że poza odbiorcami indywidualnymi jest wiele instytucji, które muszą mieć energię elektryczną bez przerwy, są to m.in. szpitale, urzędy, domy pomocy społecznej itp. – dodaje.

Kolejny epizod zrealizowany w trakcie ćwiczenia odbył się w Starej Kopalni. Medycy z 16 DBOT przejmowali poszkodowanych w katastrofie budowlanej, którzy zostali wydobyci z gruzowiska przez ratowników ze Straży Pożarnej. W odnalezieniu rannych pomagały wyszkolone psy z grupy poszukiwawczo – ratowniczej. Ponadto żołnierze z 16 DBOT wraz z Policją oraz Strażą Miejską zabezpieczali miejsce działań wykorzystując do patrolowania terenu motocykl oraz quada.

Ćwiczenia jak również szkolenia, które pozwalają na wykorzystywanie oraz wymianę doświadczeń uczestników z różnych służb lub instytucji mają ogromną wartość dodaną. Najważniejszym celem w trakcie tego typu zadań jest poznanie procedur, które
w zależności od instytucji czy służby różnią się. W sytuacji realnego zagrożenia, zsynchronizowane działanie będzie miało kluczowe znaczenie. Ciągłe doskonalenie, współpraca i co najważniejsze zgrywanie przy takich lub podobnych sytuacjach ma cel, który jest zawarty w motto Wojsk Obrony Terytorialnej – Zawsze Gotowi Zawsze Blisko, czyli działać na korzyść lokalnych społeczności.

Organizatorem ćwiczenia obronnego pk. WRZESIEŃ – 23 był Urząd Miasta Wałbrzych,  który zaprosił do ćwiczenia służby i instytucje działające w obszarach swoich kompetencji w sytuacjach mających znamiona kryzysu.

Zgodnie z zapisami ustawy o obronie Ojczyzny, WOT odpowiada za niemilitarną część zadań zarządzania kryzysowego w Resorcie Obrony Narodowej. Dowódca WOT jest Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, natomiast dowódcy Brygad OT odpowiadają za współpracę z wojewodami w obszarze koordynacji i realizacji wsparcia ze strony Sił Zbrojnych RP.

W Legnicy powstanie baza szkoleniowo-ćwiczeniowa dla Sił Zbrojnych RP

24 lipca br. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej – gen. bryg. Maciej Klisz
i Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Przemysław Bożek podpisali w obecności Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Elżbiety Witek oraz Ministra Obrony Narodowej – Mariusza Błaszczaka, list intencyjny w sprawie utworzenia w Legnicy obiektu szkoleniowego, który przeznaczony będzie m.in. dla WOT.

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego utworzenia w Legnicy obiektu szkoleniowego dla wojska nie jest przypadkowe i wiąże się z planami wzmocnienia krajowego potencjału obronnego. Jest to wspólna inicjatywa Prezesa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Przemysława Bożka, Dowódcy 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej – płk. Artura Barańskiego oraz lokalnych władz samorządowych. Pomysł utworzenia struktur Brygady w Legnicy powstał już na początku 2022 roku ze względu na potrzeby taktyczno-operacyjne, lokalizację miasta na mapie województwa oraz dużą liczbę żołnierzy będących mieszkańcami powiatu legnickiego.

Bezpieczeństwo jest sprawą niezwykle istotną. Mamy takie położenie geopolityczne, które powoduje, że o bezpieczeństwie musimy myśleć, bo zagrożenie jest realne – powiedziała podczas uroczystości Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej i Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ma zapewnić dogodne warunki do rozmieszczenia pododdziałów WOT w województwie dolnośląskim. Na terenie Legnicy powstanie hala wykorzystywana na potrzeby stacjonowania i szkolenia batalionu lekkiej piechoty 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Sformowanie struktur 16 DBOT w Legnicy pozwoli na zmniejszenie odległości do wysuniętych najdalej na południe rejonów województwa dolnośląskiego, co wpłynie na sprawność reagowania oraz umożliwi rozszerzenie zakresu szkolenia żołnierzy o dodatkowe obiekty.

Zapewnienie odpowiedniej lokalizacji, spełniającej wymagania zakwaterowania
i szkolenia żołnierzy oraz przechowywania sprzętu wojskowego, jest warunkiem niezbędnym do przygotowania analiz operacyjnych dotyczących lokalizacji kolejnej jednostki Wojsk Obrony Terytorialnych w województwie dolnośląskim. Podpisany dzisiaj list intencyjny to pierwszy, ale bardzo ważny krok w skomplikowanym procesie zwiększenia obecności żołnierzy w oliwkowych beretach w centralnej części województwa dolnośląskiego
– zaznaczył gen. bryg. Maciej Klisz, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

Kompleks wojskowy w Legnicy ma składać się m.in. z budynku koszarowo-biurowego, garażu z warsztatem, biura przepustek, wartowni i krytej strzelnicy. Obiekty te będą wykorzystywane przez wszystkich żołnierzy 16 DBOT.

Jestem bardzo zadowolony, że pomysł który wraz z dyrektorem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  panem Przemysławem Bożkiem jest realizowany w tak krótkim czasie. Legnica znajduje się w strategicznym miejscu na mapie województwa, więc dołożyliśmy wspólnie wszelkich starań, aby Wojsko Polskie zagościło tu ponownie. – powiedział płk Artur Barański dowódca 16 DBOT –  Utworzenie nowego kompleksu wojskowego jest dla nas wielkim krokiem
w rozwijaniu potencjału Brygady –
dodał.

16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej jest budowana na solidnym fundamencie – wartościach i zasadach, które są dla Terytorialsów drogowskazem. Na nich budujemy także społeczną odpowiedzialność za mieszkańców województwa dolnośląskiego. Terytorialność jest dla nas kluczem. To nie tylko obszar na mapie, czy odległość z domu do pracy. To przynależność do regionu i zamieszkującej go społeczności, z której się wywodzimy, którą znamy „jak własną kieszeń”.

16 DBOT liczy obecnie 2000 żołnierzy, zwiększenie struktury o pododdziały
w Legnicy pozwoli w niedalekiej przyszłości przyjąć do Brygady kilkuset kolejnych Terytorialsów.

 

Rusza konkurs „Przyjazna wieś”. Zaprezentuj swój projekt – wygraj wartościowe nagrody!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Przyjazna wieś”, gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł! Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, członkiem lokalnej organizacji, czy samorządu — to jest konkurs dla Ciebie.

 

„Przyjazna wieś” to konkurs, w którym atrakcyjne nagrody czekają na najciekawsze projekty zrealizowane dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020. Poszukujemy oryginalnych projektów i inspirujących inicjatyw, które miały pozytywny wpływ na polskie gospodarstwa rolne, przyczyniły się do ochrony środowiska i klimatu, a także wspierały rozwój lokalnych społeczności.

Na najlepsze projekty czekają atrakcyjne nagrody:

 • Za miejsce I — nagroda w kwocie 10 000,00 zł brutto
 • Za miejsce II — nagroda w kwocie 8 000,00 zł brutto.
 • Za miejsce III — nagroda w kwocie 6 000,00 zł brutto.

 

Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach:

 • Kategoria I – Udoskonalenie konkurencyjności gospodarstw rolnych
 • Kategoria II – Rozwój lokalny, aktywizacja społeczna i integracja
 • Kategoria III – Ochrona środowiska i działania na rzecz klimatu

 

Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji na temat konkursu:

https://ksow.pl/przyjazna-wies

II Półmaraton Marianny Orańskiej: Czasowe Zmiany Organizacji Ruchu i Objazdy w Złotym Stoku oraz Kamieńcu Ząbkowickim – 29 kwietnia 2023

W związku z organizacją II Półmaratonu Marianny Orańskiej w dniu 29 kwietnia 2023, informujemy o Czasowej Zmianie Organizacji Ruchu i wyznaczonych objazdach do i z:
a) Kamieńca Ząbkowickiego,
b) Złotego Stoku.
od strony Nysy i Kłodzka.
Jednocześnie zachęcamy Mieszkańców Złotego Stoku oraz Kamieńca Ząbkowickiego do pozostawienia samochodów i aktywnego kibicowania Uczestnikom zawodów🏃‍♀️🏃🏃‍♂️

OBJAZD DW 390:
a) ze Złotego Stoku do Kamieńca Ząbkowickiego ➡️ przez DK 46 –> Laski –> Ożary –> Kamieniec Ząbkowicki
b) z Kamieńca Ząbkowickiego do Złotego Stoku ➡️ przez Ożary –> Laski –> DK 46 do Złotego Stoku.

ZAMKNIĘCIE DK 46 w mieście ZŁOTY STOK potrwa pomiędzy 14:50-15:15, start Półmaratonu z Rynku Złotego Stoku o godzinie 15:00, 29 kwietnia 2023 r. Utrudnienia na DW 390 od 14:50 do godziny 18:00.  Utrudnienia na DW 382 od 15:00 do 17:00.

Targi Edukacyjne w Ziębicach: Odkryj Swoją Przyszłość i Pasje w Szkole Ponadpodstawowej!

Oferta dla klas ósmych – Młodzieżowe Centrum Kariery w Ziębicach
W ramach OHP, Młodzieżowe Centrum Kariery w Ziębicach po raz kolejny zorganizowało prezentacje ofert szkół ponadpodstawowych we współpracy z lokalnymi szkołami, Szkołami Podstawowymi nr 2 i 4.

Współpraca z lokalnymi szkołami

Prezentacje ofert szkół ponadpodstawowych odbyły się we wtorek, 18 kwietnia. W trakcie tego wydarzenia uczniowie klas ósmych mogli się zapoznać z ofertą szkół i centrów kształcenia z regionu.

Szkoły i centra kształcenia z regionu

Wśród uczestniczących szkół znalazły się między innymi:

 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach
 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie
 • Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich
 • Szkoła Cechu Rzemiosł Różnych z Ząbkowic Śląskich

Targi edukacyjne

Wtorkowe targi edukacyjne otworzył burmistrz Mariusz Szpilarewicz, wspólnie z panią Violettą Wolny z ziębickiego MCK, zostały zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Ziębicach to świetna okazja dla uczniów klas ósmych do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych z regionu.

Otwarcie targów przez burmistrza Mariusza Szpilarewicza

Burmistrz Mariusz Szpilarewicz podkreślił znaczenie tego wydarzenia dla młodzieży, która wkrótce będzie musiała podjąć decyzje dotyczące dalszego kształcenia.

Współorganizator – pani Violetta Wolny z ziębickiego MCK

Współorganizatorem targów była pani Violetta Wolny, która dbała o to, aby uczniowie mogli jak najlepiej poznać ofertę szkół i centrów kształcenia z regionu.

Korzyści dla uczniów

Targi edukacyjne to doskonała okazja dla uczniów, aby:

 • Porozmawiać ze starszymi kolegami z różnych szkół
 • Bliżej zapoznać się z ciekawymi kierunkami kształcenia
 • Dowiedzieć się więcej o ofercie zajęć dodatkowych

Oferta zajęć dodatkowych

W trakcie targów uczniowie mieli również możliwość zapoznania się z ofertą zajęć dodatkowych proponowanych przez poszczególne szkoły i centra kształcenia.

Podsumowanie

Wtorkowe targi edukacyjne zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Ziębicach były doskonałą okazją dla uczniów klas ósmych do zapoznania się z ofertą szkół ponadpodstawowych z regionu. Dzięki współpracy z lokalnymi szkołami, uczniowie mogli porozmawiać ze starszymi kolegami, dowiedzieć się więcej o ciekawych kierunkach kształcenia oraz ofercie zajęć dodatkowych.

FAQ

 1. Jakie szkoły uczestniczyły w targach edukacyjnych?

W targach uczestniczyły między innymi Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach, Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie, Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich oraz Szkoła Cechu Rzemiosł Różnych z Ząbkowic Śląskich.

 1. Kto zorganizował targi edukacyjne?

Targi edukacyjne zostały zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery

w Ziębicach działające w ramach OHP, we współpracy ze Szkołami Podstawowymi nr 2 i 4.

 1. Czy uczniowie mieli możliwość rozmowy ze starszymi kolegami z różnych szkół?

Tak, targi edukacyjne były doskonałą okazją dla uczniów do rozmów ze starszymi kolegami z różnych szkół, co pozwoliło im zdobyć więcej informacji na temat kierunków kształcenia oraz życia szkolnego.

 1. Czy na targach były prezentowane oferty zajęć dodatkowych?

Tak, na targach uczniowie mogli zapoznać się z ofertą zajęć dodatkowych proponowanych przez poszczególne szkoły i centra kształcenia.

 1. Jaki był cel organizacji targów edukacyjnych?

Celem organizacji targów edukacyjnych było umożliwienie uczniom klas ósmych zapoznania się z ofertą szkół ponadpodstawowych z regionu oraz ułatwienie im podjęcia decyzji dotyczącej dalszego kształcenia.

 

foto: fb/Mariusz Szpilarewicz

 

⚠️Pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie kłodzkim

15 kwietnia 2023 r. – W związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na rzekach i potokach w powiecie kłodzkim, Starosta Kłodzki ogłosił o godzinie 7:00 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu. Zjawisko to spowodowane jest intensywnymi opadami deszczu, które nasiliły się w ostatnich dniach.

Władze powiatu kłodzkiego monitorują sytuację na bieżąco, współpracując z lokalnymi służbami porządkowymi oraz strażą pożarną. W miarę potrzeby, przewidziano ewakuację mieszkańców z terenów zagrożonych powodzią. Władze apelują do obywateli o zachowanie ostrożności oraz śledzenie informacji na bieżąco.


Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego (LSOP) prowadzi strona internetowa, na której mieszkańcy mogą znaleźć najważniejsze informacje dotyczące sytuacji hydrologicznej, działań podjętych przez władze oraz porady, jak zachować się w przypadku zagrożenia powodziowego. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie http://lsop.powiat.klodzko.pl/index.php/woda.

 

Mieszkańcy powiatu kłodzkiego są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie przebywania w pobliżu rzek i potoków oraz stosowanie się do zaleceń i poleceń służb ratowniczych. W razie potrzeby, należy zgłaszać zagrożenia lub problemy związane z powodzią na numer alarmowy 112.

 

Przypominamy, że odpowiednie przygotowanie i działanie w sytuacji zagrożenia powodziowego jest kluczowe dla ochrony życia i mienia. W związku z tym, zaleca się monitorowanie informacji oraz stosowanie się do wytycznych władz lokalnych.

Odkryj Niesamowity Świat Podróży z Klubem Podróżników w Ząbkowicach Śląskich!

Czy jesteś pasjonatem podróży lub po prostu marzysz o wyjeździe życia? Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie Klubu Podróżników, które odbędzie się w piątek 14 kwietnia 2023 roku o godzinie 18:00. To wydarzenie, którego nie można przegapić!

Klub Podróżników to wyjątkowe spotkanie dla miłośników podróży i eksploracji, które pozwala na wymianę doświadczeń, wiedzy oraz inspiracji. W piątek uczestnicy będą mieli okazję odkryć sekrety i wskazówki dotyczące podróżowania oraz dowiedzieć się, jak czerpać z tego prawdziwą radość i zabawę.

Wydarzenie będzie prowadzone przez trzech doświadczonych podróżników: Andrzeja Jurasza, Bogdana Tułę oraz Leopolda Armańskiego. Każdy z nich podzieli się swoimi niezwykłymi przygodami, odkryciami i lekcjami, które wynieśli z licznych wypraw. Przybliżą uczestnikom swoje metody planowania i realizacji podróży, a także przedstawią przydatne akcesoria i sprzęt, które mogą okazać się niezastąpione w czasie wyprawy.

Nie tylko doświadczeni podróżnicy, ale także osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z eksploracją świata, znajdą tu coś dla siebie. Spotkanie będzie doskonałą okazją do zadawania pytań, nawiązywania nowych znajomości oraz dzielenia się swoimi marzeniami o podróżach.

Jeśli więc planujesz wakacyjną włóczęgę lub po prostu chcesz poszerzyć swoje horyzonty i zainspirować się do odkrywania nowych miejsc, nie wahaj się i przyjdź na spotkanie Klubu Podróżników w Ząbkowickim Centrum Kultury i Turystyki. Bądź gotów na niezapomniane przygody i doświadczenia, które czekają na Ciebie tuż za rogiem!

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu. Wstęp wolny!

ŹRÓDŁO: ZCKiT